Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Jméno autora: RNDr. Rostislav Herrmann Datum: 1. listopadu 2012 Ročník: čtvrtý Vzdělávací oblast:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Jméno autora: RNDr. Rostislav Herrmann Datum: 1. listopadu 2012 Ročník: čtvrtý Vzdělávací oblast:"— Transkript prezentace:

1 Škola: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Jméno autora: RNDr. Rostislav Herrmann Datum: 1. listopadu 2012 Ročník: čtvrtý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Tematický okruh: Základy ekologie Téma: EKOLOGIE XIV. (sleď a treska – ohrožení průmyslovým námořním rybolovem) Metodický list/Anotace: Žáci pochopí mechanismy působení nadměrného lovu na populace konkrétních druhů ryb. Seznámí se s historií jejich lovu a postupnými změnami populační hustoty. Zdroje: uvedeny na konci prezentace III/2 VY_32_INOVACE_514

2 SLEĎ OBECNÝ TRESKA OBECNÁ OHROŽENÍ PRŮMYSLOVÝM NÁMOŘNÍM RYBOLOVEM RNDr. Rostislav Herrmann http://www.gaelnet.de/2011/12/20/fangquoten-steigen-fischer-loben-minister/http://www.profimedia.cz/fotografie/sled-obecny-atlantischer-hering/0005778680/

3 OHROŽENÍ PRŮMYSLOVÝM NÁMOŘNÍM RYBOLOVEM Sleď obecný (Clupea harengus) Běžně dorůstá do velikosti asi 45 cm / 0,5 kg, výjimečně až do 1 kg Patří k malým druhům sleďů (celkem cca 200 druhů) Vyskytuje se v Atlantském oceánu, především v severských oblastech Žije v obrovských hejnech - je nejhojnější rybou na Zemi Některá popsaná hejna byla tvořena až 4 miliardami jedinců a zaujímala prostor 4 krychlových kilometrů Živí se planktonními klanonožci, různonožci a dalšími drobnými korýši a malými rybkami Je potravou ploutvonožců, kytovců, větších ryb (tresky aj.) http://cs.wikipedia.org/wiki/Sle%C4%8F_obecn%C3%BD

4 OHROŽENÍ PRŮMYSLOVÝM NÁMOŘNÍM RYBOLOVEM Sleď obecný je užitkovou a ekonomicky velice významnou rybou. Např. v roce 1999 bylo podle FAO vyloveno 2 403 543 tun sleďů. Na tomto množství nejvíce podílelo Norsko s 821 435 tunami. Dále Island s 343 769 tunami. Maximální výlov byl v roce 1966, kdy bylo vyloveno 4 095 394 tun. Je prodáván jako uzenáč, pečenáč, zavináč, slaneček, herinek, matjesový filet aj. Sledi se také konzervují, mrazí, suší, nakládají do soli, udí apod. Díky svému rozmnožování v průběhu celého roku a díky dalším, ne zcela jasným faktorům, jsou sledi schopni zatím odolávat a dosud nepatří mezi ohrožené druhy ryb. http://www.gastrocz.com/ryby-a-morske-plody-c19/sled-obecny-atlanticky-i71/

5 OHROŽENÍ PRŮMYSLOVÝM NÁMOŘNÍM RYBOLOVEM Treska obecná (Gadus morhua) Dorůstá do 2 m / 90 kg. V současnosti jsou loveny tresky o hmotnosti kolem 11 kg a jedinci nad 15 kg jsou vzácní (vliv intenzivního rybolovu). Vznikají problémy s odlovy před dosažením pohlavní zralosti a tím je narušena obnova populací. Žije v hejnech nad pevninskými šelfy v hloubkách 30 – 80 metrů. Vyskytuje se v severnějších oblastech mírného pásma v Atlantiku. Živí se menšími rybami (např. sledi). http://cs.wikipedia.org/wiki/Treska_obecn%C3%A1

6 OHROŽENÍ PRŮMYSLOVÝM NÁMOŘNÍM RYBOLOVEM Treska obecná byla dlouhodobě silně lovena na obou stranách Atlantského oceánu. Dříve se předpokládalo, že její hejna jsou nevyčerpatelná. V posledních desetiletích se její populace rapidně snížily. V oblasti Severního moře se hovoří o tom, že je zde treska na hranici vyhynutí. EU v současnosti lov reguluje, méně důsledná je regulace lovu kolem Severní Ameriky. Stupeň ohrožení podle IUCN = zranitelný druh. Treska má bílé maso. Distribuuje se čerstvá, mražená, uzená, jako filé, z jejích jater je vyráběn rybí olej. http://cs.wikipedia.org/wiki/Treska_obecn%C3%A1

7 OHROŽENÍ PRŮMYSLOVÝM NÁMOŘNÍM RYBOLOVEM Rada EU dne 22. října 2012 dosáhla politické dohody o rybolovných právech pro některé populace ryb v Baltském moři pro rok 2013 a učinila tak významný krok. Členské státy se dohodly na ambicióznějším omezení celkových přípustných odlovů pro tresku obecnou a stanovily celkové přípustné odlovy pro další populace ryb. U jiných ryb se přípustné výlovy naopak zvýšily (např. sledi). V současnosti se rada EU snaží pravidelně reagovat na aktuální změny stavu v jednotlivých letech tak, aby se populace ryb byly schopny obnovovat. http://www.ceskatelevize.cz/porady/10302439038-tajemstvi-divociny-vi/211382548700007-tichomorsti-sledi/

8 OHROŽENÍ PRŮMYSLOVÝM NÁMOŘNÍM RYBOLOVEM Máte alespoň hrubou představu jaká je běžná nabídka masa ryb a dalších mořských živočichů na našem trhu? Nahlédněte např. na webovou adesu: http://www.gastrocz.com/ryby-a-morske-plody-c19/ http://www.gastrocz.com/ryby-a-morske-plody-c19/ Plýtváte potravinami? –Do jaké míry? –Jakým způsobem? –O jaké potraviny se jedná? Dokázali byste tedy učinit osobní kroky vedoucí alespoň k drobným krokům vedoucím k omezení devastace ekosystémů? http://www.ceskapozice.cz/zahranici/svetove-udalosti/jidlo-z-popelnic-trikrat-nakrmilo-svet

9 LITERATURA Sleď obecný. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-01-14]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Sle%C4%8F_obecn% C3%BD http://cs.wikipedia.org/wiki/Sle%C4%8F_obecn% C3%BD Fangquoten steigen – Fischer loben Minister. In: [online]. [cit. 2013-01-20]. Dostupné z: http://www.gaelnet.de/2011/12/20/fangquoten- steigen-fischer-loben-minister/ Atlantic Herring. In: [online]. [cit. 2013-01-20]. Dostupné z: http://www.profimedia.cz/fotografie/sled-obecny- atlantischer-hering/0005778680/ SLEĎ OBECNÝ ATLANTICKÝ - filet. In: [online]. [cit. 2013-01-20]. Dostupné z: http://www.gastrocz.com/ryby-a-morske-plody- c19/sled-obecny-atlanticky-i71/ Treska obecná. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-01-14]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Treska_obecn%C3%A 1 Tichomořští sledi. In: [online]. [cit. 2013-01-20]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10302439038- tajemstvi-divociny-vi/211382548700007- tichomorsti-sledi/ MATĚJČEK, Petr. Jídlo z popelnic by třikrát nakrmilo svět. In: [online]. [cit. 2013-01-20]. Dostupné z: http://www.ceskapozice.cz/zahranici/svetove- udalosti/jidlo-z-popelnic-trikrat-nakrmilo-svet A DORLING KINDERSLEY BOOK. Zvíře: Obrazová encyklopedie živočichů všech kontinentů. 1. vyd. Praha: Euromedia Group, 2002, 624 s. ISBN 80-242-0862-8. GAISLER, Jiří. Zoologie obratlovců. 1. vyd. Praha: Academia, 1983. ROČEK, Zbyněk. Historie obratlovců. 1. vyd. Praha: Academia, 2002. ISBN 80-200-0858-6. WWW ZDROJE


Stáhnout ppt "Škola: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Jméno autora: RNDr. Rostislav Herrmann Datum: 1. listopadu 2012 Ročník: čtvrtý Vzdělávací oblast:"

Podobné prezentace


Reklamy Google