Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Mezinárodní audit výzkumu, vývoje a inovací v ČR a implementace jeho výsledků do strategických dokumentů Jitka Moravcová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Mezinárodní audit výzkumu, vývoje a inovací v ČR a implementace jeho výsledků do strategických dokumentů Jitka Moravcová."— Transkript prezentace:

1 1 Mezinárodní audit výzkumu, vývoje a inovací v ČR a implementace jeho výsledků do strategických dokumentů Jitka Moravcová

2 2  Národní projekt individuální  Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost  Prioritní osa: 4 - Systémový rámec celoživotního vzdělávání  Oblast podpory: 4.2 – Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji  Podporované aktivity: Návrh a implementace komplexního systému hodnocení kvality výzkumu a vývoje Mezinárodní audit výzkumu, vývoje a inovací v ČR a implementace jeho výsledků do strategických dokumentů

3 3 Vytvořit atraktivní prostředí pro působení pracovníků ve VaVaI tím, že  bude vytvořen efektivní systémový rámec podpory VaVaI  bude zvýšena účinnost veřejné podpory  budou modifikovány strategické dokumenty  bude podporována excelence ve VaV Mezinárodní audit výzkumu, vývoje a inovací v ČR a implementace jeho výsledků do strategických dokumentů Cíl projektu

4 4 Mezinárodní audit výzkumu, vývoje a inovací v ČR a implementace jeho výsledků do strategických dokumentů Co je důvodem?  nedostatečné financování VaV  vysoký počet poskytovatelů veřejné podpory  financování malých projektů  financování není závislé na výkonu  nedostatečná metodika hodnocení  neefektivní rozdělování dotací Jak vypadá současná situace?  zaostávání za vyspělými evropskými státy  nízký podíl inovací  nízké zapojení do Evropského výzkumného prostoru

5 5 Mezinárodní audit výzkumu, vývoje a inovací v ČR a implementace jeho výsledků do strategických dokumentů Už se přijala nějaká opatření?  Zelená kniha VaV  Bílá kniha VaV  Reforma systému VaVaI  Národní politika VaVaI v ČR na léta 2009–2015  Národní inovační politika ČR na léta 2005 – 2010  Metodika hodnocení výsledků VaV Co ještě chybí?  Nezpochybnitelný (autoritativní) pohled zahraničních odborníků

6 6 Doba trvání projektu  1.1.2009 - 31.12.2011 Řešitel  MŠMT (náměstek prof. Ing. V. Růžička, CSc.) Cílová skupina  studenti doktorských studijních programů, pracovníci VaV Uživatelé výsledků  orgány státní správy, poskytovatelé podpory, VŠ, AV…  grantové agentury, kraje, svazy, sdružení, fyzické osoby… Mezinárodní audit výzkumu, vývoje a inovací v ČR a implementace jeho výsledků do strategických dokumentů

7 7 Cílová skupina Mezinárodní audit výzkumu, vývoje a inovací v ČR a implementace jeho výsledků do strategických dokumentů CelkemTechnickéPřírodovědné Zapsaní studenti DSP CelkemTechnickéPřírodovědné Absolventi DSP

8 8 Cílová skupina Mezinárodní audit výzkumu, vývoje a inovací v ČR a implementace jeho výsledků do strategických dokumentů Počet vědeckých či výzkumných pracovníků v roce 2006 69 162 fyzických osob, 47 729 přepočtených Počet vysokých škol 26 veřejných vysokých škol 46 soukromých vysokých škol 2 státní vysoké školy Počet veřejných výzkumných institucí 74

9 9 Návrh řešení projektu  audit VaVaI vypracovaný zahraniční firmou  spolupracující česká instituce Implementace  komise expertů  zrcadlová komise  doporučení pro příslušné orgány Diseminace  konference pro cílovou skupinu a ostatní zájemce Udržitelnost projektu  monitorovací zprávy Mezinárodní audit výzkumu, vývoje a inovací v ČR a implementace jeho výsledků do strategických dokumentů

10 10 Rozpočet projektu  Osobní náklady24,84 %  Cestovní náhrady0,78 %  Zařízení0,37 %  Místní kancelář1,35 %  Nákup služeb72,21 %  Celkem 90 mil. Kč Mezinárodní audit výzkumu, vývoje a inovací v ČR a implementace jeho výsledků do strategických dokumentů

11 11 Komise expertů prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc., prorektorka pro VaV, Universita Palackého Olomouc, předsedkyně České společnosti chemické (lékařská chemie) doc. Ing. Jiří Neužil, CSc., Biotechnologický ústav AV ČR a Universita Brisbane, Austrálie (biologie) doc. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D., CERGE-EI, UK Praha a AV ČR (ekonom) prof. Mgr. Miloslav Klíma, prorektor AMU (umělecké obory) prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., rektor Univerzity Pardubice (technické a přírodovědné obory) doc. Ing. Michal Korecký, Ph.D., místopředseda představenstva a ředitel pro rozvoj Škoda, zástupce průmyslové sféry doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo, prorektor pro spolupráci s průmyslem, VŠB-TU Ostrava (technické obory) Ing. Jan Nedělník, Ph.D., Asociace výzkumných organizací Mezinárodní audit výzkumu, vývoje a inovací v ČR a implementace jeho výsledků do strategických dokumentů

12 12 Zrcadlová komise RNDr. Marek Blažka, tajemník RVV Ing. Jan Marek, MŠMT Ing. Jana Říhová, MŠMT prof. RNDr. Bohuslav Gaš, DrSc., děkan PřF UK, člen předsednictva GA ČR Ing. Miroslav Janeček, CSc., president Asociace výzkumných organizací RNDr. Jiří Rákosník, CSc., AV ČR prof. Ing. Ivan Wilhelm, DrSc., pověřenec pro evropský výzkum Mezinárodní audit výzkumu, vývoje a inovací v ČR a implementace jeho výsledků do strategických dokumentů

13 13 Mezinárodní audit výzkumu, vývoje a inovací v ČR a implementace jeho výsledků do strategických dokumentů Hodnocení veřejných výdajů VaVaI v ČR a hodnocení jejich efektivity  Poměr účelového a institucionálního financování  Poměr výdajů na základní a aplikovaný výzkum, vývoj a inovace  Poměry veřejných prostředků alokovaných do jednotlivých oborů  Diverzifikace finanční podpory, existence kritických množství a koordinace podpory v oborech vyžadujících existenci kritických množství  Počet poskytovatelů veřejné podpory  Dopad budování nových kapacit v rámci velkých projektů financovaných z OP na financování VaVaI z veřejných prostředků

14 14 Mezinárodní audit výzkumu, vývoje a inovací v ČR a implementace jeho výsledků do strategických dokumentů Hodnocení státní správy VaVaI  Působnost a vzájemná spolupráce poskytovatelů podpory  Procesy nastavené k administraci programů a projektů  Hodnocení úrovně jimi podporovaného výzkumu, jaká stanovují kritéria, jaké důsledky vyvozují z výsledků hodnocení  Hodnocení programů VaVaI

15 15 Mezinárodní audit výzkumu, vývoje a inovací v ČR a implementace jeho výsledků do strategických dokumentů Hodnocení úrovně institucí výzkumu a vývoje  Finanční náročnost a efektivita využití dosažených výsledků  Finanční prostředky získané z evropských fondů a další mezinárodní spolupráce  Porovnání tohoto hodnocení s výsledky hodnocení podle metodiky RVV  Hodnocení metodiky Hodnocení výsledků VaV vypracované RVV  Dělení VŠ na „research“ a „teaching“  Chování institucí směrem k soustřeďování zdrojů a vzájemné spolupráci

16 16 Mezinárodní audit výzkumu, vývoje a inovací v ČR a implementace jeho výsledků do strategických dokumentů Lidské zdroje  Analýza podmínek pro vědeckou kariéru v různých typech institucí  Podmínky pro migraci výzkumných pracovníků mezi institucemi, sektory, obory  Podmínky migrace mezi státy, včetně zaměstnání výzkumníků ze třetích zemí  Hodnocení výchovy studentů doktorského studia, analýza kvality absolventů, pozice na trhu práce

17 17 Mezinárodní audit výzkumu, vývoje a inovací v ČR a implementace jeho výsledků do strategických dokumentů Spolupráce s průmyslem  Vztah mezi akademickou sférou a průmyslem  Bariéry spolupráce a nástroje pro podporu spolupráce  Definování perspektivních průmyslových oborů s ohledem na priority rozvoje VaVaI  Regionální rozložení potenciálních zaměstnavatelů vědeckých pracovníků  Návaznost na projekty nových výzkumných kapacit a technologických parků, jejichž výstavba bude financována z OP  IPR systém v ČR, SWOT analýza, definování legislativních a věcných překážek, motivace zaměstnanců směrem k žádoucímu jednání

18 18 Mezinárodní audit výzkumu, vývoje a inovací v ČR a implementace jeho výsledků do strategických dokumentů Mezinárodní spolupráce  Účinnost získávání finančních prostředků z programů EU  Zlepšení pozice ČR v mezinárodním výzkumu  Vnitřní zájem institucí k mezinárodní spolupráci  Forma podpory z veřejných prostředků  Příklady dobré praxe evropských zemí

19 19 Mezinárodní audit výzkumu, vývoje a inovací v ČR a implementace jeho výsledků do strategických dokumentů Současný stav řešení projektu  Připraveny veřejné zakázky na obě firmy, uveřejnění 12.6.2009  Konference na Univerzitě Pardubice, 15.9.2009  Potenciální zahraniční auditoři The Danish Centre for Studies in Research and Research Policy Fraunhofer Institut fur System- und Innovationforschung, Karlsruhe PREST Manchester Technopolis MERIT Maastricht The Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) National Agency of Evaluation and Foresight (ANEP) Spain CWTS Netherlands Platform Research & Technology Policy Evaluation, CZELLO Brusel


Stáhnout ppt "1 Mezinárodní audit výzkumu, vývoje a inovací v ČR a implementace jeho výsledků do strategických dokumentů Jitka Moravcová."

Podobné prezentace


Reklamy Google