Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zlinskedumy.cz Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zlinskedumy.cz Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblast Odborné vzdělávání Vzdělávací obor Architektura Tematický okruh Středověká architektura Téma Středověká architektura Tematická oblast Středověká architektura Název Středověký urbanismus AutorIng. arch. Jiří Šobáň Vytvořeno, pro obor, ročníkúnor 2013, stavebnictví, 3. ročník Anotaceurbanismus Přínos/cílové kompetence seznámit žáky se středověkým urbanismem VY_32_INOVACE_37_18

2  CÍLE KAPITOLY  nastudovat stručnou historii středověkého urbanismu  seznámit se s charakteristickými znaky urbanismu  RYCHLÝ NÁHLED A OBSAH TÉTO KAPITOLY  v této kapitole je důležité seznámit se se základy urbanismu ve středověku

3  ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU  na tuto kapitolu si rezervujte jeden a půl výukové hodiny  KLÍČOVÁ SLOVA  bazilika, bazilikální osvětlení, chrám centrální, sloupová arkáda, spolia

4  Středověká města vznikala na základech římských měst, raně středověkých hradišť a v podhradí nově zakládaných hradů, popř. kolem klášterů (jež byly samy často rozsáhlými urbanistickými celky) a poutních míst.  Projevovala se i funkční diferenciace měst: existovala správní centra, církevní a tržní centra a centra řemeslné výroby.

5  Zpočátku vznikala rostlá města na nepravidelném půdorysu, jejichž živelný rozvoj však byl většinou racionálně regulován.  Při zakládání nových měst „na zeleném drnu“ a při rozšiřování starých měst se uplatňovala pravidelná dispozice.

6  Rozvoj měst se urychlil v souvislosti s růstem významu řemeslné výroby a obchodu a se vzrůstem městských práv ve vrcholném středověku.  V Itálii i jinde vznikaly samostatné městské komuny.

7 V půdorysných dispozicích se vyvinulo několik typologických variant, jejichž základem byla buď jedna výrazná osa nebo šachovnicový půdorys s různou mírou pravidelnosti nebo okrouhlé ulice obklopující centrum Náměstí bývala většinou obdélná a čtvercová (někdy trojúhelníková nebo oválná), obrys města tvořil většinou ovál, různě přizpůsobený terénu. Urbanismus ve středověku STŘEDOVĚKÁ MĚSTA – OBVYKLÉ DISPOZICE

8 Významné byly mj. i urbanistické koncepce v českých zemích, zejm. založení Nového Města pražského, ale i Českých Budějovic, Plzně, Nového Bydžova aj. Města byla často rozšiřována, a to buď radiálně, nebo připojením dalšího centra. Urbanismus ve středověku STŘEDOVĚKÁ MĚSTA – URBANISTICKÉ KONCEPCE

9 Středověk nezanechal žádné teoretické dílo o zakládání měst, jediným ideálním předobrazem města byl biblický Jeruzalém. Analogií Platónovy ideální obce bylo Město Boží sv. Augustina. Od 15. století se začalo rozvíjet umění vedut, které je vlastně jakýmsi portrétním uměním měst. Urbanismus ve středověku STŘEDOVĚKÁ MĚSTA – TEORIE O ZAKLÁDÁNÍ MĚST

10 Toto umění upozornilo na skutečnost, že každé město (obdobně jako každý člověk) má jedinečný osobitý charakter a výraz. Vnímání města jako jedinečného organismu nebylo podstatně změněno ani obecnými koncepcemi renesance a baroka. Urbanismus ve středověku STŘEDOVĚKÁ MĚSTA – TEORIE O ZAKLÁDÁNÍ MĚST

11 Urbanistický prostor středověkého města bývá často charakterizován jako prostor bezprostředního kontaktu, ve kterém je všechno utvářeno pro pohledy z blízka. Tím se urbanismus středověký liší od prostoru renesančního a zejména od „divadelního“ prostoru barokního. Urbanismus ve středověku STŘEDOVĚKÁ MĚSTA – URBANISTICKÝ PROSTOR

12 BIBLICKÝ IDEÁL STŘEDOVĚKÉHO MĚSTA Prvním z měst, jež bylo vzorem pro středověk, je samozřejmě samotný Jeruzalém se Šalamounovým chrámem. Popis je uveden v Bibli, ve Starém zákoně v První knize královské a v průběhu středověku byl Jeruzalém s chrámem často reprodukován. Urbanismus ve středověku STŘEDOVĚKÁ MĚSTA – BIBLICKÝ IDEÁL

13

14

15 Druhým městem, které se v Bibli zmiňuje a bylo pro středověk vzorem, je Nový Sión. Jeho popis se také nachází ve Starém zákoně v knize Izajášově, kde se mimo jiné píše: „...já ti do omítky vsadím drahokamy, za základ ti dám safíry, cimbuří ti udělám rubínová, brány berylové a celé tvé obezdění z drahokamů...“ Urbanismus ve středověku STŘEDOVĚKÁ MĚSTA – BIBLICKÝ IDEÁL

16 TEORIE ARCHITEKTURY A STAVITELSTVÍ přímé napojení na římskou tradici URBANISMUS základem urbanismu

17 SHRNUTÍ KAPITOLY osvěžili jste si stručnou historii urbanismu ve středověku seznámili jste se se zásadami tvorby a zakládání měst SAMOSTATNÝ ÚKOL nastudujte si princip středověkého města založeného v období gotiky v Čechách

18  KRESBY A FOTOGRAFIE:  fotografie z volně přístupných zdrojů internetu  www.lookingatbuildings.org.uk www.lookingatbuildings.org.uk  http://en.wikipedie.org http://en.wikipedie.org  http://chestofbooks.com http://chestofbooks.com  DUDÁK, Vladislav. DUDÁK, v. a kolektiv. Encyklopedie světové architektury: od menhiru k dekonstruktivismu. Vyd. l. Praha: Baset, 2000, 535 - 1029 s. ISBN 80-862-2308-6.


Stáhnout ppt "Www.zlinskedumy.cz Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."

Podobné prezentace


Reklamy Google