Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

46.1 Preromantismus, romantismus

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "46.1 Preromantismus, romantismus"— Transkript prezentace:

1 46.1 Preromantismus, romantismus
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 46.1 Preromantismus, romantismus ZÁMEK HLUBOKÁ V JIŽNÍCH ČECHÁCH RICHARD WAGNER ZÁMEK NEUSCHWANSTEIN V BAVORSKU R.WAGNER, OPERA VALKÝRA TIEDMAN/GUDE, SVATEBNÍ PLAVBA V HARDANGERU Autor: Mgr. Drahomíra Párová

2 46.2 Co již víme ? České národní obrození
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 46.2 Co již víme ? České národní obrození = hnutí, které usilovalo o obrodu českého jazyka, kultury a veškerého národního života. JOSEF DOBROVSKÝ ( ) nepsal česky, ani nevěřil v budoucnost českého jazyka Zevrubná mluvnice jazyka českého – první moderní mluvnice češtiny, napsána německy Slovník německo-český (2 díly) FRANTIŠEK PALACKÝ ( ) zakladatel moderního českého dějepisectví Dějiny národu českého v Čechách i v Moravě (česká historie od pravěku do roku 1526 = nástup Habsburků) KAREL HYNEK MÁCHA ( ) nejvýznamnější představitel českého romantismu, jeden z největších českých básníků (psal však i prózu) rozsáhlá báseň Máj KAREL JAROMÍR ERBEN ( ) sbíral lidovou slovesnost sbírka balad Kytice JOSEF KAJETÁN TYL ( ) dramatik, herec, novinář Fidlovačka (píseň Kde domov můj) Strakonický dudák VÁCLAV MATĚJ KRAMERIUS ( ) nakladatelství Česká expedice Krameriovy c.k. vlastenecké noviny KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ ( ) epigramy rozsáhlé básně Tyrolské elegie, Král Lávra, Křest svatého Vladimíra BOŽENA NĚMCOVÁ ( ) rovněž sbírala a inspirovala se lidovou slovesností Babička

3 46.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 46.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy FRANCIE Victor Hugo ( ) Legenda věků Chrám Matky Boží v Paříži Bídníci Alexandre Dumas st. ( ) Tři mušketýři Hrabě Monte Christo POLSKO Adam Mickiewicz ( ) Pan Tadeáš PREROMANTISMUS 2. polovina 18. století přechodné období mezi klasicismem a romantismem důraz na city, odmítá podřízenost autoritě, vyzdvihuje sepětí s přírodou ANGLIE NĚMECKO Daniel Defoe Johann Wolfgang Goethe (1660 – 1731) (1749 – 1832) Robinson Crusoe Faust Jonathan Swift (1667 – 1745) Gulliverovy cesty USA Edgar Allan Poe ( ) Havran NĚMECKO Heinrich Heine ( ) Kniha písní RUSKO Alexandr Sergejevič Puškin ( ) Evžen Oněgin ANGLIE George Gordon Byron ( ) Childe Haroldova pouť

4 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 46.4 Co si řekneme nového? Co nepostrádají díla vytvořená ve stylu romantismu? důraz na tvůrčí svobodu umělce směšuje žánry, využívá kontrastu a hudebnosti jazyka obohacení jazyka o lidovou mluvu a archaismy hlavní hrdina se myšlenkově ztotožňuje s autorem, je výjimečný, osamělý, neschopný se přizpůsobit, buřičský, jeho život končí většinou tragicky výjimečné prostředí – jezero, lesy, skály, samoty, hřbitov, zříceniny, katedrála, běsnící živly nešťastnou nebo nenaplněnou lásku obliba poezie – lyrickoepické básně (balady, poemy), v próze historické romány a povídky Co je romantismus? literární směr ve všech evropských literaturách navazuje na preromantismus životní pocit a postoj člověka protiklad racionalitě klasicismu romantismus klade důraz na - ideu, práva na sebeurčení národa - city, fantazii a vůli - subjektivní vztah ke skutečnosti (individualismus) - protiklad snů a dobové skutečnosti - obdiv k minulosti, mystice, k lidové slovesnosti, k přírodě, k exotice

5 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 46.5 Procvičení a příklady Alexandr Sergejevič Puškin, Evžen Oněgin, dopis Taťány Oněginovi "Já píši vám - co mohu více? Co ještě mohu dodati? Teď vím, že máte právo sice mne pohrdáním trestati, leč ještě věřím, nešťastnice, že mne váš milosrdný soud nemůže přece zavrhnout. Já nejdřív mlčeti jsem chtěla; a věřte: nebyl byste znal nikdy můj ostýchavý žal, kdybych jen stín naděje měla, že třeba jednou za týden vás u nás na vsi uzřím jen, abych vám slůvko mohla říci a v duchu vaši tvář a hlas, než znovu navštívíte nás, dnem nocí abych mohla stříci... Však řekli, že jste samotář. Že na vsi nudíte se, víme. A my... z nás věru nejde zář, třebaže ze srdce vás ctíme. Proč jenom, proč jste přišel k nám? Já v žalu opuštěné vsi té bych neznala vás, jak vás znám, ba ani žal, jejž pochopíte. Mé zármutky, v tmách duše skryté, by smířil čas, pak (kdož to ví?) bych zadala se mužovi a byla mu i věrnou ženou i ctnostnou matkou usmířenou. Jiného?... Ne již V světě ráda nikoho nemohu mít já. Tak si to prozřetelnost žádá... Tak chtějí nebesa: Jsem tvá. Můj celý život mi tě slíbil, tys musel, musel přijíti. Tys ten, jenž Bohem seslán mi byl až do hrobu mě chrániti... Byls vidinou mých nočních snění, už drahý mi, když nezřený, tvůj zrak mě mučil plameny, tvůj hlas zněl v touhy rozeznění - a nebyl to jen sen - jak zvon! Jen vstoupil jsi, už jsem tě znala, a ztrnulá jsem, tvář mi vzplála, hlas nitra řekl mi: Toť on ! Och, ano... Já tě slýchávala, tys tiše se mnou rozmlouval, když chudákům jsem pomáhala i když jsem v prosbách klekávala za zmatené své duše žal. Zda tys to, přízraku můj milý, se do světnice v oné chvíli průzračnou nocí nesnesl, nepostál tiše nad pelestí? A slova naděje a štěstí zdas v útěchu mi nehlesl? Kdo jsi? Můj anděl ochranitel? Či úskočný můj pokušitel? Viď, zbavíš mě mých zmatků těch? Snad je to klam, jenž svými stíny v mou nezkušenou duši leh! A mně je souzen osud jiný... Děj se, co děj! Já osud svůj dnes do rukou tvých svěřuji ti. Modlím se k tobě: Při mně stůj, mé slzy v dlaně tvé se řítí... A uvaž: já zde sama jsem, a nikdo mi tu rady nedá. A musím zahynouti, běda, i se svým němým úžasem. I čekám tě. Přijď, vytoužený.

6 46.6 Něco navíc pro šikovné Poznej, o jaké dílo se jedná:
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 46.6 Něco navíc pro šikovné Poznej, o jaké dílo se jedná: Původní název: „Cesty k rozličným dalekým národům světa ve čtyřech dílech, napsal Lemuel ………., zprvu ranhojič, později kapitán na rozličných lodích“ Co je mimo jiné obsahem knihy? fantastický cestopis dobrodružné příběhy satira na lidskou společnost Kapitán Lemuel ………. vypráví o neuvěřitelných dobrodružstvích, která prožil u: - maličkých obyvatel Liliputu - brobdingnackých obrů - učenců na létajícím ostrově Laputa Napoví obrázky? - moudrých koní Hvajninimů

7 THE RAVEN (1845) Edgar Allan Poe
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Czech language and literature 46.7 CLIL Once upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary, Over many a quaint and curious volume of forgotten lore, While I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping, As of some one gently rapping, rapping at my chamber door. "'Tis some visitor," I muttered, "tapping at my chamber door Only this, and nothing more." Ah, distinctly I remember it was in the bleak December, And each separate dying ember wrought its ghost upon the floor. Eagerly I wished the morrow;- vainly I had sought to borrow From my books surcease of sorrow- sorrow for the lost Lenore For the rare and radiant maiden whom the angels name Lenore Nameless here for evermore. And the silken sad uncertain rustling of each purple curtain Thrilled me- filled me with fantastic terrors never felt before; So that now, to still the beating of my heart, I stood repeating, "'Tis some visitor entreating entrance at my chamber door Some late visitor entreating entrance at my chamber door; This it is, and nothing more." Presently my soul grew stronger; hesitating then no longer, "Sir," said I, "or Madam, truly your forgiveness I implore; But the fact is I was napping, and so gently you came rapping, And so faintly you came tapping, tapping at my chamber door, That I scarce was sure I heard you"- here I opened wide the door; Darkness there, and nothing more. THE RAVEN (1845) Edgar Allan Poe

8 46.8 Test znalostí 1. Do jakého období řadíme preromantimus?
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 46.8 Test znalostí 1. Do jakého období řadíme preromantimus? a/ 2. pol. 18. století b/ 2. pol. 19. století c/ 1. pol. 18. století d/ 2. pol. 17. století 3. Co charakterizuje romantismus? a/ city, fantazie, sny, národnostní cítění b/ náboženské motivy, přesnost vyobrazení c/ psychologické momenty postav, reálný pohled d/ strohost vyjádření, jednoduchost 2. Které autory lze přiřadit k období preromantismu? a/ E.A.Poe, H.Heine, A.Mickiewicz b/ V. Hugo, A.Dumas, A.S.Puškin c/ D.Defoe, J.Swift, J.W.Goethe d/ N.V.Gogol, L.N.Tolstoj, H.d.Balzac 4. Které autory lze přiřadit k romantismu? a/ D.Defoe, J.Swift, J.W.Goethe b/ H.d.Balzac, E.Zola, J.Verne c/ V. Hugo, A.Dumas st., A.S.Puškin d/ A.Dumas ml., M.Twain, J.London Správné odpovědi: a c Test na známku

9 46.9 Použité zdroje a citace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 46.9 Použité zdroje a citace (slide č.1) č.1) č.1) č.1) (slide č.1) slide č.2) Mgr. Eva Zralá, DUM ČJ44.4 ( slide č. 2) ( slide č. 3,4,6) ( slide č.3) (slide č. 7) ( slide č. 7)

10 46.10 Anotace Autor Mgr. Drahomíra Párová Období 01 – 06/2012 Ročník
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Anotace Autor Mgr. Drahomíra Párová Období 01 – 06/2012 Ročník 9. ročník Klíčová slova Preromantismus, romantismus, V.Hugo, A.Dumas, A.S.Puškin, E.A.Poe, A.Mickiewicz, H,Heine, G.G.Byron, D.Defoe, J.Swift, J.W.Goethe Anotace Prezentace popisující základní informace o literárních směrech preromantismu a romantismu.


Stáhnout ppt "46.1 Preromantismus, romantismus"

Podobné prezentace


Reklamy Google