Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Laboratoře TZB Cvičení – Měření kvality vnitřního prostředí doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Katedra TZB, fakulta stavební, ČVUT v Praze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Laboratoře TZB Cvičení – Měření kvality vnitřního prostředí doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Katedra TZB, fakulta stavební, ČVUT v Praze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ."— Transkript prezentace:

1 Laboratoře TZB Cvičení – Měření kvality vnitřního prostředí doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Katedra TZB, fakulta stavební, ČVUT v Praze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební 1

2 Zařízení pro měření vnitřního prostředí CO2 Anemometr Teploměr a vlhkoměr Kulový teploměr Univerzální záznamník Stojan s ramenem 2

3 3 Parametry prostředí Teplota kulového teploměru tg (°C) – kulový teploměr pro měření střední radiační teploty – měřicí rozsah -50 až +200°C – měděná koule průměru 150 mm s centrálně umístěným Pt100-čidlem Teplota a vlhkost vzduchu ta, rh (°C, %) – kombinované čidlo teplota-vlhkost vzduchu – rozsah: teplota -20 až +60°C vlhkost 5 až 98%rH

4 4 Parametry prostředí Koncentrace CO 2 (%, ppm) – stacionární snímač - měřicí rozsah: 0...2,5% (dle typu), přesnost +- 2% z rozsahu, pracovní teplota: 5 až 40°C, princip: IR-optický – ruční snímač - měřicí rozsah: 0...10 000 ppm, přesnost: do 5000 ppm +-50 ppm +- 2% z měř.hodnoty, pracovní teplota: 0 až 50°C, princip: 2 kanálový IR-absorbční

5 5 Parametry prostředí Termoanemometrické všesměrové čidlo (m/s) – pro měření nízkých rychlostí proudění vzduchu 0,01 až 1,00 m/s – rozlišení 0,01 m/s teplotní kompenzace v rozsahu 0 až 40°C Anemometrické čidlo – sonda pro měření rychlosti proudění vzduchu, měřicí rozsah: 0,1 až 20 m/s, průměr sondy 80 mm, provozní teplota -20 až +140°C – sonda pro měření rychlosti proudění vzduchu měřicí rozsah: 0,6 až 40 m/s, průměr sondy 15 mm, provozní teplota: -20 až +140°C

6 Parametry prostředí Záznamník dat ALMEMO 2690-8 (datalogger) – 5 měřících vstupů pro ALMEMO- konektory – programovatelné konektory 6

7 Vnitřní prostředí budov Normy a předpisy: ČSN EN ISO 7730 Ergonomie tepelného prostředí - Analytické stanovení a interpretace tepelného komfortu pomocí výpočtu ukazatelů PMV a PPD a kritéria místního tepelného komfortu ČSN EN 15251 Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, teplotního prostředí, osvětlení a akustiky ČSN EN ISO 7726 Ergonomie tepelného prostředí - Přístroje pro měření fyzikálních veličin 7

8 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 8

9 Druh práce 9

10 10

11 11

12 Požadavky na mikroklimatické podmínky na pracovišti Pracoviště s neudržovanou teplotou po celý kalendářní rok 12

13 Požadavky na mikroklimatické podmínky na pracovišti t omin, t gmin je pro clo=1 t omax, t gmax je pro clo=0,5 va – rychlost proudění vzduchu Rh relativní vlhkost 13 Jde buď o průměrné hodnoty za celou směnu nebo průměrné hodnoty části s měny s rozdílnými teplotami

14 Pracoviště s udržovanou teplotou 14

15 Tepelné prostředí Operativní teplota t 0 (°C) – jednotná teplota uzavřeného černého prostoru (prostoru o stejné teplotě vzduchu i stejné střední radiační teplotě), ve kterém by lidské tělo sdílelo konvekcí i sáláním stejné množství tepla jako ve skutečném, teplotně nesourodém prostředí – vypočtená hodnota teplota kulového teploměru teplota vzduchu rychlost proudění vzduchu 15

16 Tepelné prostředí 16 tr střední radiační teplota (°C) Princip výpočtu střední radiační teploty spočívá ve stanovení poměrů osálání v libovolně definovaném bodě na základě geometrických poměrů vzájemné polohy mezi sálající a osálanou plochou (osobou).

17 Tepelné prostředí 17 K váhový koeficient A r povrch těla s vlivem sálání (m 2 ) A D celkový povrch těla (m 2 ) A D = (W 0.425. H 0.725 ). 0,007184 W hmotnost osoby (kg), H výška osoby (cm) Ar/A D sedící osoby = 0,7 ɛ emisivita kůže, oděvu = 0,95 h r součinitel přestupu tepla sáláním (W.m -2.K -1 ) = 4,7 h c součinitel přestupu tepla prouděním (W.m -2.K -1 ) =3,1 (sedící člověk) pro v do 0,2m/s, pro v = 0,2 až 4,0m/s h c = 8,3 v 0,6 h rg součinitel přestupu tepla sáláním v úrovni kulového teploměru (W.m -2.K -1 ) = 6,01 h cg součinitel přestupu tepla prouděním v úrovni kulového teploměru (W.m -2.K -1 ) pro nucené proudění vzduchu h cg = 6,3.(v a 0,5 /D 0,4 ) pro přirozené proudění vzduchu h cg = 1,4.(Δt/D) 1/4 v a rychlost proudění vzduchu v úrovni koule (m.s -1 ) D průměr koule kulového teploměru (m) Δt rozdíl teplot t a - t g (K)

18 Měření Střední radiační teplota 18 Operativní teplota

19 Koncentrace CO2 Koncentrace CO 2 ve vnějším prostředí – 330 - 370 ppm – koncentrace CO 2 v interiéru (1200 ppm) 19 V množství čerstvého vzduchu pro udržení stanovené koncentrace škodliviny (l/h) m produkce škodliviny v interiéru (l/h) ρ max,in maximální koncentrace škodliviny v interiéru (g/m 3 ) ρ out koncentrace škodliviny v přiváděném vzduchu (g/m 3 ) Příklad: Maximální koncentrace CO2 v interiéru 1200ppm = 1,2 g/m 3 Produkce CO2 dýcháním 19 l/h Koncentrace CO2 ve venkovním vzduchu 350 ppm=0,35 g/m 3 V = 19/(1,2-0,35)=22,4 m 3 /h osobu Příklad: Maximální koncentrace CO2 v interiéru 1200ppm = 1,2 g/m 3 Produkce CO2 dýcháním 19 l/h Koncentrace CO2 ve venkovním vzduchu 350 ppm=0,35 g/m 3 V = 19/(1,2-0,35)=22,4 m 3 /h osobu

20 Vlhkost vzduchu Vyjadřování vlhkosti (h-x diagram) – Relativní vlhkost rh (%) rh běžně 30-70 % – Absolutní vlhkost x měrná vlhkost g/kg s.v. 20

21 Příklad zprávy z měření 21

22 Zadání úlohy Měření kvality vnitřního prostředí Změřte parametry vnitřního prostředí Posuďte, zda prostředí vyhovuje zadaným kritériím pro daný typ budovy (bydlení, administrativa, výroba, školství, restaurace, ubytování) Vypočtěte operativní teplotu prostředí Vypracujte zprávu z měření 22


Stáhnout ppt "Laboratoře TZB Cvičení – Měření kvality vnitřního prostředí doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Katedra TZB, fakulta stavební, ČVUT v Praze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google