Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Laboratoře TZB Cvičení – Měření kvality vnitřního prostředí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Laboratoře TZB Cvičení – Měření kvality vnitřního prostředí"— Transkript prezentace:

1 Laboratoře TZB Cvičení – Měření kvality vnitřního prostředí
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Laboratoře TZB Cvičení – Měření kvality vnitřního prostředí doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Katedra TZB, fakulta stavební, ČVUT v Praze

2 Zařízení pro měření vnitřního prostředí
CO2 Teploměr a vlhkoměr Kulový teploměr Anemometr Univerzální záznamník Stojan s ramenem

3 Parametry prostředí Teplota kulového teploměru tg (°C)
kulový teploměr pro měření střední radiační teploty měřicí rozsah -50 až +200°C měděná koule průměru 150 mm s centrálně umístěným Pt100-čidlem Teplota a vlhkost vzduchu ta, rh (°C, %) kombinované čidlo teplota-vlhkost vzduchu   rozsah: teplota -20 až +60°C vlhkost 5 až 98%rH

4 Parametry prostředí Koncentrace CO2 (%, ppm)
stacionární snímač - měřicí rozsah:  0...2,5%  (dle typu), přesnost +-2% z rozsahu, pracovní teplota: 5 až 40°C, princip: IR-optický ruční snímač - měřicí rozsah:  ppm, přesnost: do 5000 ppm +-50 ppm +-2% z měř.hodnoty, pracovní teplota: 0 až 50°C, princip: 2 kanálový IR-absorbční

5 Parametry prostředí Termoanemometrické všesměrové čidlo (m/s)
pro měření nízkých rychlostí proudění vzduchu  0,01 až 1,00 m/s rozlišení 0,01 m/s teplotní kompenzace v rozsahu 0 až 40°C Anemometrické čidlo sonda pro měření rychlosti proudění vzduchu, měřicí rozsah: 0,1 až 20 m/s, průměr sondy 80 mm, provozní teplota -20 až +140°C sonda pro měření rychlosti proudění vzduchu měřicí rozsah: 0,6 až 40 m/s, průměr sondy 15 mm, provozní teplota: -20 až +140°C

6 Parametry prostředí Záznamník dat ALMEMO 2690-8 (datalogger)
5 měřících vstupů pro ALMEMO-konektory programovatelné konektory

7 Vnitřní prostředí budov
Normy a předpisy: ČSN EN ISO 7730 Ergonomie tepelného prostředí - Analytické stanovení a interpretace tepelného komfortu pomocí výpočtu ukazatelů PMV a PPD a kritéria místního tepelného komfortu ČSN EN Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, teplotního prostředí, osvětlení a akustiky ČSN EN ISO 7726 Ergonomie tepelného prostředí - Přístroje pro měření fyzikálních veličin

8 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

9 Druh práce

10

11

12 Požadavky na mikroklimatické podmínky na pracovišti
Pracoviště s neudržovanou teplotou po celý kalendářní rok

13 Požadavky na mikroklimatické podmínky na pracovišti
tomin, tgmin je pro clo=1 tomax, tgmax je pro clo=0,5 va – rychlost proudění vzduchu Rh relativní vlhkost Jde buď o průměrné hodnoty za celou směnu nebo průměrné hodnoty části s měny s rozdílnými teplotami

14 Pracoviště s udržovanou teplotou

15 Tepelné prostředí Operativní teplota t0 (°C)
jednotná teplota uzavřeného černého prostoru (prostoru o stejné teplotě vzduchu i stejné střední radiační teplotě), ve kterém by lidské tělo sdílelo konvekcí i sáláním stejné množství tepla jako ve skutečném, teplotně nesourodém prostředí vypočtená hodnota teplota kulového teploměru teplota vzduchu rychlost proudění vzduchu

16 Tepelné prostředí Operativní teplota t0 (°C) Měření:
teplota kulového teploměru tg (°c) teplota vzduchu ta (°c) rychlost proudění vzduchu va (m/s) pokud va<0,2 m/s pokud ABS [ta-tr] <4 °C jinak 𝑡 0 =𝐾. 𝑡 𝑔 + 1−𝐾 . 𝑡 𝑎 tr střední radiační teplota (°C) Princip výpočtu střední radiační teploty spočívá ve stanovení poměrů osálání v libovolně definovaném bodě na základě geometrických poměrů vzájemné polohy mezi sálající a osálanou plochou (osobou).

17 Tepelné prostředí Operativní teplota t0 (°C) 𝑡 0 =𝐾. 𝑡 𝑔 + 1−𝐾 . 𝑡 𝑎
K váhový koeficient Ar povrch těla s vlivem sálání (m2) AD celkový povrch těla (m2) AD = (W H 0.725) . 0,007184 W hmotnost osoby (kg), H výška osoby (cm) Ar/AD sedící osoby = 0,7 ɛ emisivita kůže, oděvu = 0,95 hr součinitel přestupu tepla sáláním (W.m-2.K-1) = 4,7 hc součinitel přestupu tepla prouděním (W.m-2.K-1) =3,1 (sedící člověk) pro v do 0,2m/s, pro v = 0,2 až 4,0m/s hc = 8,3 v0,6 hrg součinitel přestupu tepla sáláním v úrovni kulového teploměru (W.m-2.K-1) = 6,01 hcg součinitel přestupu tepla prouděním v úrovni kulového teploměru (W.m-2.K-1) pro nucené proudění vzduchu hcg = 6,3.(va0,5/D0,4) pro přirozené proudění vzduchu hcg = 1,4 .(Δt/D)1/4 va rychlost proudění vzduchu v úrovni koule (m.s-1) D průměr koule kulového teploměru (m) Δt rozdíl teplot ta - tg (K)

18 Měření Střední radiační teplota Operativní teplota

19 Koncentrace CO2 Koncentrace CO2 ve vnějším prostředí 330 - 370 ppm
koncentrace CO2 v interiéru (1200 ppm) V množství čerstvého vzduchu pro udržení stanovené koncentrace škodliviny (l/h) m produkce škodliviny v interiéru (l/h) ρmax,in maximální koncentrace škodliviny v interiéru (g/m3) ρout koncentrace škodliviny v přiváděném vzduchu (g/m3) Příklad: Maximální koncentrace CO2 v interiéru 1200ppm = 1,2 g/m3 Produkce CO2 dýcháním 19 l/h Koncentrace CO2 ve venkovním vzduchu 350 ppm=0,35 g/m3 V = 19/(1,2-0,35)=22,4 m3/h osobu

20 Vlhkost vzduchu Vyjadřování vlhkosti (h-x diagram)
Relativní vlhkost rh (%) rh běžně % Absolutní vlhkost x měrná vlhkost g/kg s.v.

21 Příklad zprávy z měření

22 Zadání úlohy Měření kvality vnitřního prostředí
Změřte parametry vnitřního prostředí Posuďte, zda prostředí vyhovuje zadaným kritériím pro daný typ budovy (bydlení, administrativa, výroba, školství, restaurace, ubytování) Vypočtěte operativní teplotu prostředí Vypracujte zprávu z měření


Stáhnout ppt "Laboratoře TZB Cvičení – Měření kvality vnitřního prostředí"

Podobné prezentace


Reklamy Google