Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POSOUZENÍ FUNKCE VZDUCHOTECHNIKY METODOU PPD

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POSOUZENÍ FUNKCE VZDUCHOTECHNIKY METODOU PPD"— Transkript prezentace:

1 POSOUZENÍ FUNKCE VZDUCHOTECHNIKY METODOU PPD
Ing. Lenka Michnová (229)

2 Úvod Ing. Lenka Michnová (229)

3 úvod Nastavit optimální mikroklimatické podmínky v jakýchkoliv vnitřních prostorech je nelehký úkol. V případě přirozeného větrání lze ovlivnit pouze jeden parametr vnitřního vzduchu. Jinak je tomu u řízeného větrání, kdy lze vzduch jak ohřívat, tak i chladit, zvlhčovat či odvlhčovat. Primární funkcí vzduchotechniky je především výměna vzduchu, která bývá v některých případech podceněna z důvodu ekonomické náročnosti.

4 úvod Pasivní stavby jsou svou konstrukční skladbou a prosklenými částmi, nejčastěji  orientovanými na jih, k přehřívání nejnáchylnější. U těchto staveb je později problém se energetických zisků zbavit. Právě z těchto důvodů je třeba takovéto objekty zajistit také druhotnými systémy pro zvýšení energetické efektivity – především vzduchotechnickými zařízeními. Jejich návrh závisí především na teplotě vzduchu , relativní vlhkosti, či koncentraci škodlivin ve vnitřním prostoru. Návrh je také ovlivněn činností osob, které se v daném prostoru vyskytují.  

5 úvod Zajištění optimální tepelné pohody v letních měsících není lehký úkol. Vše závisí na několika faktorech, které jsou úzce spjaty jak s prostředím, tak se samotnými osobami. Mezi tyto faktory patří: Faktory vnitřního prostředí Osobní faktory Tepelná pohoda znamená, že je dosaženo takových tepelných poměrů, kdy člověku není ani chladno, ani příliš teplo – cítíme se příjemně. Označuje tedy stav, kdy prostředí odjímá člověku právě tolik tepla, kolik člověk produkuje bez výrazného (mokrého) pocení.

6 úvod Faktory prostředí ovlivňující vnitřní mikroklima budov:
Teplota vnitřního vzduchu ta [°C]; Relativní vlhkost vzduchu φi [%]; Rychlost proudění vzduchu var [m.s-1]; Střední radiační teplota tr [°C]; Střední radiační teplota – teplota povrchů.

7 úvod Osobní faktory ovlivňující vnitřní mikroklima budov:
Energetický výdej člověka M [W.m-2]; Tepelný odpor oděvu Icl [m2.K.W-1]; Při klasické kancelářské činnosti, při teplotě vzduchu 24,0 °C ± 2,0 °C produkuje člověk cca 58 W.m-2 tepla. Jednotka ”CLO” odpovídá izolační hmotě s tepelným odporem oděvu 0,155 m2.°C.W-1.

8 Tepelná pohoda Ing. Lenka Michnová (229)

9 HODNOCENÍ TEPELNÉ POHODY
Metody hodnocení prostředí: Objektivní Subjektivní Předpisové Metody hodnocení prostředí: Objektivní Tepelná rovnováha člověka, skutečný účinek agencií na člověka. Subjektivní Tepelný pocit člověka, vnímání prostředí. Předpisové Hygienické předpisy – normy, zákony a související vyhlášky.

10 HODNOCENÍ TEPELNÉ POHODY
Objektivní hodnocení prostředí: Měřením Výpočtem Subjektivním pocitem osob V rámci vyhodnocení optimálního mikroklimatu školícího centra MSDK v Ostravě, byla záměrně vybrána varianta se subjektivním hodnocením osob.

11 OVĚŘENÍ TEPELNÉ POHODY POMOCÍ UKAZATELŮ PPD A PMV
Ukazatel PMV (Predicted mean vote) Předpověď středního tepelného pocitu člověka PMV na základě jeho činnosti, oděvů a faktorů prostředí v 7 stupňové stupnici. Ukazatel PPD (Predicted percentage dissatisfied) Předpověď procentuálního podílu nespokojených PPD, která poskytuje informaci o tepelné nepohodě tím, že předpovídá procentuální počet lidí, kteří budou v daném prostředí pravděpodobně pociťovat přílišné teplo nebo chladno.

12 Subjektivní hodnocení tepelné pohody
Ing. Lenka Michnová (229)

13 SUBJEKTIVNÍ HODNOCENÍ STUDENTY
Objekt pasivního domu (školícího centra MSDK), který využívá Fakulta stavební pro výzkumné účely, byl vybrán záměrně. Objekt je  monitorován a parametry mikroklimatu jsou zaznamenávány. Díky tomu je možné veškeré subjektivní hodnocení porovnávat s objektivními hodnotami.  Měření probíhalo ve dnech se dvěma skupinami respondentů. Ti měli za úkol v pravidelných intervalech zaznamenávat své subjektivní hodnocení vnitřního mikroklimatu. U všech respondentů bylo zaznamenáno množství a typ oděvu pro potřeby hodnocení.   

14 SUBJEKTIVNÍ HODNOCENÍ STUDENTY
Subjektivní hodnocení teploty respodenty dne Subjektivní hodnocení koncentrace CO2 respodenty dne

15 SUBJEKTIVNÍ HODNOCENÍ STUDENTY
Subjektivní hodnocení teploty respodenty dne Subjektivní hodnocení koncentrace CO2 respodenty dne

16 Závěr Ing. Lenka Michnová (229)

17 ZÁVĚR Z dostupných výsledků vyplývá, že v místnosti s námi nastaveným režimem, kterým jsme záměrně zhoršovali vnitřní mikroklima, bylo dosaženo vysokého podílu nespokojených jednotlivců. Vyhodnocení počtu nespokojených osob s vnitřním prostředím dne

18 ZÁVĚR Zajímavým zjištěním je, že vyšší procentuální nespokojenost připadá právě na režim s řízením vzduchotechnikou. Vliv na to může mít jak malé množství respondentů, tak také jejich rozmístění vzhledem k vyústkám VZT. Při přirozeném větrání jsou jasně patrné výkyvy mezi časovými úseky se zavřenými či otevřenými okny. . Vyhodnocení počtu nespokojených osob s vnitřním prostředím dne

19 ZÁVĚR Je nutno podotknout, že výše zmíněné režimy se dají považovat za extrémní a v běžném případě prakticky nenastávají. Pocity respondentů jsou také umocněny jejich zvýšeným očekáváním, spojeným s návštěvou experimentálního pasivního domu MSDK v Ostravě. Pokud by se námi zvolené režimy daly považovat za běžné, pak by daná místnost odpovídala kategorii IV. dle tabulky.

20 Děkuji za pozornost. Ing. Lenka Michnová VŠB – TU OSTRAVA,
FAKULTA STAVEBNÍ


Stáhnout ppt "POSOUZENÍ FUNKCE VZDUCHOTECHNIKY METODOU PPD"

Podobné prezentace


Reklamy Google