Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D. Výsledky experimentálního měření obvodového pláště Výzkumného a inovačního centra MSDK Energetický kongres 15.4. - 16.4. 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D. Výsledky experimentálního měření obvodového pláště Výzkumného a inovačního centra MSDK Energetický kongres 15.4. - 16.4. 2014."— Transkript prezentace:

1 Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D. Výsledky experimentálního měření obvodového pláště Výzkumného a inovačního centra MSDK Energetický kongres

2 Výzkumné a inovační centrum MSDK  Uvedeno do provozu 06/2012.  Průběžné monitorování technických vlastností stavebních konstrukcí, zeminy pod základovou deskou, vnitřního prostředí i celé budovy.  Naměřené hodnoty jsou porovnávány s výsledky teoretických výpočtových metod. Energetický kongres

3 Experimentální měření Kontinuálně jsou zaznamenávány a ukládány následující veličiny:  povrchové teploty obvodových konstrukcí,  teploty a relativní vlhkosti uvnitř obvodových konstrukcí,  teploty vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu ve vnitřním a venkovním prostředí budovy,  teploty v zemině pod základovou deskou,  změny totálního napětí v zemině v úrovni základové spáry a pod základovou deskou,  mechanické napětí v ŽB desce získané nepřímým měřením pomocí deformace odporových tenzometrů. Energetický kongres

4 Experimentální měření Mezi další fyzikální veličiny, které jsou měřeny pouze v určitých časových obdobích nebo jednorázově, patří:  hustota tepelného toku na vnitřním povrchu obvodových konstrukcí,  globeteplota vnitřního vzduchu (měřena kulovým teploměrem),  akustické vlastnosti stavebních konstrukcí,  vzduchotěsnost obálky budovy,  termovizní měření. Energetický kongres

5 Měření teplotně-vlhkostních vlastností obvodových konstrukcí Energetický kongres

6 6 Měření teplotně-vlhkostních vlastností obvodových konstrukcí V obvodových stěnách jsou zabudovány snímače, které dlouhodobě monitorují průběhy teplot (a také vlhkosti) v příčném profilu konstrukcí. Energetický kongres

7 Skladba obvodových konstrukcí Detail 1 (skladba A) Tlou š ťka vrstev d [m] Detail 2 (skladba B) Tlou š ťka vrstev d [m] deska Fermacell0,015deska Fermacell0,015 tepeln á izolace Steico Flex 0,060 tepeln á izolace Steico Flex 0,060 deska Fermacel Vapor0,015deska Fermacel Vapor0,015 tepeln á izolace Steico Flex/nosn í k Steico Wall SW90 0,300 tepeln á izolace Steico Flex/nosn í k Steico Wall SW90 0,300 deska Fermacell0,015deska Fermacell0,015 tepeln á izolace Steico Therm 0,080 tepeln á izolace Steico Special 0,100 tepeln á izolace Steico Protect 0,060 větrotěsn á pojistn á f ó lie om í tka Baumit 0,007 odvětr á van á vzduchov á mezera 0,040 cementotř í skov á deska Cetris 0,012 Energetický kongres

8 Tepelně technické vlastnosti použitých materiálů Stavebn í materi á ly Objemov á hmotnost Součinitel tepeln é vodivosti Měrn á tepeln á kapacita Součinitel teplotn í vodivosti  [kg/m 3 ] [W/(m.K)] c [J/(kg.K] a [m 2 /s] deska Fermacell12500, , tepeln á izolace Steico Flex 500, , tepeln á izolace Steico Therm 1600, , tepeln á izolace Steico Protect 2500, , tepeln á izolace Steico Special 2400, , dřevo4000, , om í tka Baumit 18000, , Energetický kongres

9 Tepelně technické vlastnosti použitých materiálů Energetický kongres

10 Měření teplotně-vlhkostních vlastností obvodových konstrukcí Energetický kongres

11 Měření průběhů teplot uvnitř konstrukce Energetický kongres

12 Měření průběhů teplot uvnitř konstrukce Energetický kongres

13 Měření průběhů teplot uvnitř konstrukce Energetický kongres

14 Měření průběhů teplot uvnitř konstrukce Energetický kongres

15 Měření průběhů teplot a tepelného toku uvnitř konstrukce U = q/(  i -  e ) Energetický kongres

16 Porovnání výsledků experimentálního měření s numerickým výpočtem Energetický kongres

17 Porovnání výsledků experimentálního měření s numerickým řešením Energetický kongres

18 Děkuji Vám za pozornost Energetický kongres


Stáhnout ppt "Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D. Výsledky experimentálního měření obvodového pláště Výzkumného a inovačního centra MSDK Energetický kongres 15.4. - 16.4. 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google