Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D. Výsledky experimentálního měření obvodového pláště Výzkumného a inovačního centra MSDK Energetický kongres 15.4. - 16.4. 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D. Výsledky experimentálního měření obvodového pláště Výzkumného a inovačního centra MSDK Energetický kongres 15.4. - 16.4. 2014."— Transkript prezentace:

1 Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D. Výsledky experimentálního měření obvodového pláště Výzkumného a inovačního centra MSDK Energetický kongres 15.4. - 16.4. 2014

2 Výzkumné a inovační centrum MSDK  Uvedeno do provozu 06/2012.  Průběžné monitorování technických vlastností stavebních konstrukcí, zeminy pod základovou deskou, vnitřního prostředí i celé budovy.  Naměřené hodnoty jsou porovnávány s výsledky teoretických výpočtových metod. Energetický kongres 15.4. - 16.4. 2014

3 Experimentální měření Kontinuálně jsou zaznamenávány a ukládány následující veličiny:  povrchové teploty obvodových konstrukcí,  teploty a relativní vlhkosti uvnitř obvodových konstrukcí,  teploty vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu ve vnitřním a venkovním prostředí budovy,  teploty v zemině pod základovou deskou,  změny totálního napětí v zemině v úrovni základové spáry a pod základovou deskou,  mechanické napětí v ŽB desce získané nepřímým měřením pomocí deformace odporových tenzometrů. Energetický kongres 15.4. - 16.4. 2014

4 Experimentální měření Mezi další fyzikální veličiny, které jsou měřeny pouze v určitých časových obdobích nebo jednorázově, patří:  hustota tepelného toku na vnitřním povrchu obvodových konstrukcí,  globeteplota vnitřního vzduchu (měřena kulovým teploměrem),  akustické vlastnosti stavebních konstrukcí,  vzduchotěsnost obálky budovy,  termovizní měření. Energetický kongres 15.4. - 16.4. 2014

5 Měření teplotně-vlhkostních vlastností obvodových konstrukcí Energetický kongres 15.4. - 16.4. 2014

6 6 Měření teplotně-vlhkostních vlastností obvodových konstrukcí www.fast.vsb.cz V obvodových stěnách jsou zabudovány snímače, které dlouhodobě monitorují průběhy teplot (a také vlhkosti) v příčném profilu konstrukcí. Energetický kongres 15.4. - 16.4. 2014

7 Skladba obvodových konstrukcí Detail 1 (skladba A) Tlou š ťka vrstev d [m] Detail 2 (skladba B) Tlou š ťka vrstev d [m] deska Fermacell0,015deska Fermacell0,015 tepeln á izolace Steico Flex 0,060 tepeln á izolace Steico Flex 0,060 deska Fermacel Vapor0,015deska Fermacel Vapor0,015 tepeln á izolace Steico Flex/nosn í k Steico Wall SW90 0,300 tepeln á izolace Steico Flex/nosn í k Steico Wall SW90 0,300 deska Fermacell0,015deska Fermacell0,015 tepeln á izolace Steico Therm 0,080 tepeln á izolace Steico Special 0,100 tepeln á izolace Steico Protect 0,060 větrotěsn á pojistn á f ó lie om í tka Baumit 0,007 odvětr á van á vzduchov á mezera 0,040 cementotř í skov á deska Cetris 0,012 Energetický kongres 15.4. - 16.4. 2014

8 Tepelně technické vlastnosti použitých materiálů Stavebn í materi á ly Objemov á hmotnost Součinitel tepeln é vodivosti Měrn á tepeln á kapacita Součinitel teplotn í vodivosti  [kg/m 3 ] [W/(m.K)] c [J/(kg.K] a [m 2 /s] deska Fermacell12500,320 1000 2,56.10 -7 tepeln á izolace Steico Flex 500,039 2100 3,7.10 -7 tepeln á izolace Steico Therm 1600,043 2100 1,28.10 -7 tepeln á izolace Steico Protect 2500,053 2100 1,00.10 -7 tepeln á izolace Steico Special 2400,047 2100 0,93.10 -7 dřevo4000,180 2510 1,8.10 -7 om í tka Baumit 18000,800 850 5,23.10 -7 Energetický kongres 15.4. - 16.4. 2014

9 Tepelně technické vlastnosti použitých materiálů Energetický kongres 15.4. - 16.4. 2014

10 Měření teplotně-vlhkostních vlastností obvodových konstrukcí Energetický kongres 15.4. - 16.4. 2014

11 Měření průběhů teplot uvnitř konstrukce Energetický kongres 15.4. - 16.4. 2014

12 Měření průběhů teplot uvnitř konstrukce Energetický kongres 15.4. - 16.4. 2014

13 Měření průběhů teplot uvnitř konstrukce Energetický kongres 15.4. - 16.4. 2014

14 Měření průběhů teplot uvnitř konstrukce Energetický kongres 15.4. - 16.4. 2014

15 Měření průběhů teplot a tepelného toku uvnitř konstrukce U = q/(  i -  e ) Energetický kongres 15.4. - 16.4. 2014

16 Porovnání výsledků experimentálního měření s numerickým výpočtem Energetický kongres 15.4. - 16.4. 2014

17 Porovnání výsledků experimentálního měření s numerickým řešením Energetický kongres 15.4. - 16.4. 2014

18 Děkuji Vám za pozornost Energetický kongres 15.4. - 16.4. 2014


Stáhnout ppt "Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D. Výsledky experimentálního měření obvodového pláště Výzkumného a inovačního centra MSDK Energetický kongres 15.4. - 16.4. 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google