Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BABYLÓNSKÁ ŘÍŠE Starobabylónská říše

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BABYLÓNSKÁ ŘÍŠE Starobabylónská říše"— Transkript prezentace:

1 BABYLÓNSKÁ ŘÍŠE Starobabylónská říše
Starobabylónská říše (19.-6.století př.n.l.) Středobabylónská říše ( př.n.l.) Novobabylónská říše ( př.n.l.) Amorité (semitský národ) první centralizovaný stát s centrální mocí panovníka nejvýzn.panovník Chammurapi (6.) – největší rozmach, vydání zakoníku, rozdělení státu na jednotlivá území 1594 př.n.l-vpád Chetitů

2 BABYLÓNSKÁ ŘÍŠE Středobabylónská říše Novobabylónská říše Kassité
velká armáda- okolní země platily 1235 př.n.l.-vpád Asyřanů-ovládnutí odboj-v čele chaldejský král Nabopalesar Novobabylónská říše Asyřané-pokus o znovuovládnutí spojení s Médy- 612 př.n.l. zničení Asyrské říše v čelé armády- babylónský král Nabukadnezar II. – dobyl Palestinu a Sýrii po smrti N. II. – úpadek---> 539 př.n.l.- Peršané(Kýros Veliký)

3 Babylón BRÁNA BOŽÍ(Bab-ilu)

4

5 BABYLÓN Robert Koldewey(1855-1925) -německý architekt
-objevitel , přibližně 90km na jih od Bagdádu založen v 2.pol.3.tisíciletí př.n.l. význam až za Chammurapiho za Nabukadnezara II.-největší rozsah(okolo10km2) -metropole mezinárodního obchodu -středisko intelektuálního života výsadní postavení, i když nebyl sídelním městem dynastie- kultovním centrem boha Marduka

6 BABYLÓN OPEVĚNÍ Hradby- celková délka 18km
-7m široká hradba z nepálených cihel, 12m před ní hradba silná téměř 8m souběžně s ní další přibližně 3m široká hradba -každých 50m strážní věž Vodní příkop- obklopuje základy venkovní zdi,napájen z Eufratu Most-jeden z 1. pevných mostů na světě -spojuje pravý a levý břeh Eufratu a město -7 kamenných pilířů(21*9m) -část mostu každou noc zdvižena

7 BABYLÓN TVÁŘ MĚSTA Ulice-2 široké bulváry, 24 velkých ulic-protínají se v pravých úhlech, dělí město do spousty obdélníků -další ulice úzké, lemované vysokými slepými zdmi Domy-dosahují výšky 4 poschodí -dům nemá základy, v obvodových zdech nejsou okna -více místností okolo hl.dvora -zastřešení-palmové větve,rákosové a palmové listí,hlína -odpadová voda stéká potrubím do podz.žumpy

8 Etemenanki ,,dům základů nebe a země,, zikkurat základy: 91,55x 91,55m
7 stupňů symbolizuje 7 dní v týdnu k poctě nejvyššího boha Marduka na vrcholu Mardukův chrám-dovnitř směli jen kněží a velmožové+přes noc vybraná půvabná kněžka, aby se s ní bůh mohl potěšit -uvnitř zlatá Mardukova socha

9 Semiramidiny visuté zahrady
postaveny přibližně 600 let př.n.l. patří mezi 7 divů světa podle popisů řeckých autorů: -čtvercový půdorys -skládaly se z klenutých teras umístěných na krychlových podpěrách-duté,vyplněné hlínou -zavodňovací systém-,,čerpadlo,,--->voda do kánálů,stékala dolů

10 Ištařina brána jedna z 8 vstupních bran(pojmenovány po bozích)
Ištar-bohyně lásky a války stála na Cestě procesí, která vedla do městské čtvrti chrámů a paláců střežila vstup na nejdůležitější příjezdové cestě přes 20 m vysoká stavba z nepálených cihel,zdobena modrými glazurovanými cihlami,vyobrazeni draci a býci Cesta procesí(Mardukova cesta)-800m dlouhá

11 Náboženství vnímání Země-dutá polokoule na hluboké tekutině-vládnou bohové ANU-nejvyšší bůh Sumerů ENLIL-bůh ovzduší EA-Pán podzemí, bůh moudrosti a vědění,ochránce lidského rodu SÍN-bůh Měsíce, plaví se v bárce(měsíční půlměsíc) ŠAMAŠ-bůh Slunce, spravedlnosti IŠTAR-bohyně lásky a války MARDUK-hlavní bůh Babylónu, doprovází drak Mašuchušča NABÚ-bůh písemnictví a osudu NIKURTA-bůh válečného umění NUSKU-bůh ohně NERGAL-bůh podsvětí ADAD-bůh vichřic a bouří, deště

12 Děkuji za pozornost ELIŠKA Vydrová 


Stáhnout ppt "BABYLÓNSKÁ ŘÍŠE Starobabylónská říše"

Podobné prezentace


Reklamy Google