Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MEZOPOTÁMIE 3 500 – 539 let př.n.l.. Periodizace dějin Mezopotámie  Epocha sumerská3 500 – 2 350 př.n.l. –městské státy Ur, Uruk, Eridu, Lagaš, Kiš 

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MEZOPOTÁMIE 3 500 – 539 let př.n.l.. Periodizace dějin Mezopotámie  Epocha sumerská3 500 – 2 350 př.n.l. –městské státy Ur, Uruk, Eridu, Lagaš, Kiš "— Transkript prezentace:

1 MEZOPOTÁMIE 3 500 – 539 let př.n.l.

2 Periodizace dějin Mezopotámie  Epocha sumerská3 500 – 2 350 př.n.l. –městské státy Ur, Uruk, Eridu, Lagaš, Kiš  Epocha semitská2 350 – 539 př.n.l. –dynastie akkadská (Sargon I.)‏ –říše starobabylonská (1792-1750, Chammurappi)‏ –říše novoasyrská (9.st. př.n.l., Aššurbanipal, hlavní rozkvět)‏ –říše novobabylonská (625 – 539 př.n.l., král Nabukadnezar) –konec říše dobytím Babylonu Peršany v roce 539 př.n.l.

3 Podmínky:  rozkládá se mezi řekami Eufratem a Tigridem (dnešní Irák)‏  závlahový systém  Mezopotámie rozdrobena do malých městských států  časté konflikty, které narušovaly politický i kulturní vývoj – celkově nižší úroveň  nedostatek kamene

4 Architektura  Paláce a chrámy –na slunci sušené cihly a malta z hlíny –dnes jen kopce suti tzv. telly –na vyvýšeném místě (bůh sídlí na hoře, nad lidmi)‏ –nevěřili v posmrtný život – nevznikly žádné monumentální hrobky

5 Zikkurat  vznikl v novosumerském období  odvozený od chrámu na vyvýšené plošině  několik teras nad sebou, na vrcholu stál chrám, k němuž po stranách vedla schodiště  nejstarší pocházejí již z doby okolo 3 000 let př. n. l.  Babylonská věž  zikkurat v Uru

6 Zikkurat v Uru

7

8  Nejpřístupnější a zároveň nejstarší sumerské město se jmenovalo Ur. Leželo na březích laguny ústící do Perského zálivu a bylo ve 3. tisíciletí významným námořním přístavem, kterým procházel celý dovoz mědi.  V polovině 3. tisíciletí ovládl Ur velkou část Sumeru. Nyní je celý v troskách a vládne mu mohutný zikkurat. Jinak se skládá jen z písečných dun, bludišť příkopů, zdí z nepálených cihel a úděsného ticha. Nic tu nepřipomíná život a ruch.  Trosky Uru dokazují, že jsou skutečně troskami metropole: troskami výstavných chrámů a paláců, lidnatých ulic a mohutných opevnění. Uvnitř hradeb Uru bylo nejméně 8 chrámů, 6 rozlehlých paláců, několik pohřebišť a skladů obilí.

9 Města  Nimrud, Ur, Uruk, Lagaš, Kiš, Eridu  starobabylonské období – vykopávky měst –pravidelné ulice, velké domy, svatyně  novoasyrské období (1 000 – 612 př.n.l.)‏ –za Aššurbanipala II. - Nimrud –velké paláce, zdi obložené kamennými deskami s reliéfy –vstup do paláce chráněn ohromnými figurami okřídlených býků s lidskou hlavou

10 Palác v Nimrudu

11 Nimrud

12 Nimrud

13 Lagaš

14 Ninive

15 Uruk

16 Uruk

17 Eridu  Nejstarší chrám na světě 5. tisíciletí př.n.l.

18 Eridu v současnosti

19 Bagdad

20 Babylon

21 Babylon  hlavní město novobabylonské říše  7. a 6. stol. př.n.l.  mohutné hradby, vyztužené věžemi  obrovský palác  stěny třetího nádvoří, Ištařiny brány a procesní cesty k velkému zikkuratu byly pokryty dvoumetrovými obrazy lvů, býků a draků z glazovaných cihel

22 Babylon

23 Visuté zahrady Semiramidiny  jeden z divů světa  jediné místo, kde byl použit kámen

24 Babylon – visuté zahrady Semiramidiny

25 Babylonská věž  svatyně boha Marduka  33 m vysoká podezdívka  strana 250 m  stála ještě kolem roku 458 př.n.l. (asi) svědek Hérodotos

26 Babylonská věž

27 Ištařina brána  částečně zachovaná a zrekonstruovaná dnes v Pergamonském muzeu v Berlíně  6. stol. př.n.l.  stavba na Procesní cestě  zdobená reliéfy se zoomorfními náměty (posvátní hadi, draci, býci) z glazovaných cihel

28 Ištařina brána  kopie Ištařiny brány  detail

29 Detail Ištařiny brány - býk

30

31 Drak z Ištařiny brány

32 Detail  ornamentální výzdoba Ištařiny brány

33 Procesní cesta  protínala Babylón, začínala u Ištařiny brány vedla až k velkému zikkuratu  ústí cesty bylo zdobeno reliéfy – soubor 120 lvů

34 Palác Sargona II. v Chorsabádu  impozantní dílo z doby asyrské nadvlády (8. st.př.n.l.)‏  10 ha plochy  celkem 209 síní a nádvoří  býk s lidskou hlavou (má pět noh)‏

35 Sochařství a umělecké řemeslo

36 Sumerské období  hl. lovecké a zemědělské výjevy na kamenných reliéfech – plastiky okřídlených býků – pečetní válečky – náboženské, přírodní i válečné náměty

37 Okřídlení býci

38

39

40 Váleček

41 Uctívání boha Šamaše - váleček

42 Gilgameš bojuje s Enkidu - váleček

43 Dáma z Varky - (3 200 – 3 000 př.n.l.)‏ - jedna z nejstarších a nejkrásnějších soch - jemně provedená hlava ženy z bílého mramoru

44 Dáma z Varky

45  Váza z Varky

46 Plastiky

47 Votivní plastiky

48 Chamurappiho zákoník  Chamurappi

49 Z královských hrobů v Uru  zlatotepecké práce –číše, helma, býčí hlavy ze strunných hudebních nástrojů

50  hudební nástroj

51 Kozlík schovaný v křoví

52 Pokrývka hlavy

53 Čelenka a náhrdelník

54 Standarta z Uru  dva živcové panely v dřevěném rámu  výjev válečný a mírový  mozaika z perleti, červeného vápence, modrého lazuritu  2 600 – 2 400 př.n.l.

55 Standarta z Uru

56

57 Novosumerské období  několik soch Gudey – kněze v postoji prosebníka  stylizované do jednoduchých oblých tvarů

58 Gudea

59 Gudea

60 Písmo

61 Klínové písmo

62 Bedřich Hrozný  rozluštil chetitské písmo  zabýval se klínovým písmem

63 Asyrská abeceda

64 Tabulka klínového písma

65 Použitá literatura   Kol.: Průvodce výtvarným uměním I – V. Praha 1994   Prokop,V.: Kapitoly z dějin výtvarného umění. Sokolov 2004   Mráz, B.: Dějiny výtvarné kultury 1.díl   Černá, M.: Dějiny výtvarného umění. Praha 1996   Pijoan, J.: Dějiny umění 1. díl. Praha 1982 – 1990   Gombrich, E. H.:Příběh umění. Praha 1975   Zdroj obrázků: internet


Stáhnout ppt "MEZOPOTÁMIE 3 500 – 539 let př.n.l.. Periodizace dějin Mezopotámie  Epocha sumerská3 500 – 2 350 př.n.l. –městské státy Ur, Uruk, Eridu, Lagaš, Kiš "

Podobné prezentace


Reklamy Google