Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jeseterovití Třída : Ryby kostnaté Osteichthyes

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jeseterovití Třída : Ryby kostnaté Osteichthyes"— Transkript prezentace:

1 Jeseterovití Třída : Ryby kostnaté Osteichthyes
Řád : Jeseteři Acipenseriformes Čeleď : Jeseterovití Acipenseridae Druh : Vyza velká Huso huso Jeseter velký Acipenser sturio Jeseter malý Acipenser ruthenus Jeseter ruský Acipenser gueldenstaedti Jeseter hvězdnatý Acipenser stellatus Jeseter sibiřský Acipenser baerii Čeleď : Veslonosovití Polyodontidae Druh : Veslonos americký Polyodon spathula

2 Sleďovití, Lososovití, Lipanovití
Třída : Ryby kostnaté Osteichthyes Řád : Bezostní Clupeiformes Čeleď : Sleďovití Clupeidae Druh : Placka pomořanská Alosa alosa Čeleď : Lososovití Salmonidae Druh : Losos obecný Salmo salar Pstruh obecný Salmo trutta Pstruh duhový Oncorhynchus mykiss Siven americký Salvelinus fontinalis Siven obrovský Salvelinus namaycush Hlavatka podunajská Hucho hucho Čeleď : Lipanovití Thymallidae Druh : Lipan podhorní Thymallus thymallus

3 Síhovití, Štikovití, Blatňákovití
Třída : Ryby kostnaté Osteichthyes Řád : Bezostní Clupeiformes Čeleď : Síhovití Coregonidae Druh : Síh severní Coregonus lavaretus Síh peleď Coregonus peled Čeleď : Štikovití Esocidae Druh : Štika obecná Esox lucius Čeleď : Blatňákovití Umbridae Druh : Blatňák tmavý Umbra krameri

4 Kaprovití Čeleď: Kaprovití Cyprinidae
Třída : Ryby kostnaté Osteichthyes Řád : Máloostní Cypriniformes Čeleď: Kaprovití Cyprinidae Druh : Kapr obecný Cyprinus carpio Lín obecný Tinca tinca Amur bílý Ctenopharyngodon idella Amur černý Malopharyngodon piceus Bolen dravý Aspius aspius Tolstolobik bílý Hypophthalmichthys molitrix Tolstolobec pestrý Aristichthys nobilis Cejn velký Abramis brama Cejn sinný Abramis ballerus Cejn perleťový Abramis sapa Cejnek malý Abramis bjoerkna Karas obecný Carassius carassius Karas stříbřitý Carassius auratus

5 Kaprovití Třída : Ryby kostnaté Osteichthyes
Řád : Máloostní Cypriniformes Čeleď : Kaprovití Cyprinidae Druh : Plotice lesklá Rutilus pigus Plotice obecná Rutilus rutilus Perlín ostrobřichý Scardinius erythrophthalmus Jelec proudník Leuciscus leuciscus Jelec tloušť Leuciscus cephalus Jelec jesen Leuciscus idus Ostroretka stěhovavá Chondrostoma nasus Podoustev říční Vimba vimba Parma obecná Barbus barbus Hrouzek obecný Gogio gobio Hrouzek běloploutvý Gobio albipinnatus Hrouzek dlouhovousý Gobio uranoscopus Hrouzek Kesslerův Gobio Kessleri

6 Kaprovití Třída : Ryby kostnaté Osteichthyes
Řád : Máloostní Cypriniformes Čeleď : Kaprovití Cyprinidae Druh : Slunka obecná Leucaspius delineatus Střevle potoční Phoxinus phoxinus Střevlička východní Pseudorasbora parva Hořavka duhová Rhodeus sericeus Ostrucha křivočará Pelecus cultratus Ouklej obecná Alburnus alburnus Ouklejka pruhovaná Alburnoides bipunctatus

7 Sumcovití, Sumečkovití, Sumčíkovití, Sekavcovití
Třída : Ryby kostnaté Osteichthyes Řád : Máloostní Cypriniformes Čeleď : Sumcovití Siluridae Druh : Sumec velký Silurus glanis Čeleď : Sumečkovití Ictaluridae Druh : Sumeček americký Ictalurus nebulosus Sumeček skvrnitý Ictalurus punctatus Čeleď : Sumčíkovití Clariidae Druh : Sumčík africký Clarias gariepinus Čeleď : Sekavcovití Cobitidae Druh : Sekavec podunajský Cobitis elongatoides Sekavčík horský Sabanejewia balcanica Piskoř pruhovaný Misgurnus fossilis Mřenka mramorovaná Barbatula barbatula

8 Okounovití, Okounkovití
Třída : Ryby kostnaté Osteichthyes Řád : Ostnoploutví Perciformes Čeleď: Okounovití Percidae Druh : Okoun říční Perca fluviatilis Candát obecný Sander lucioperca Candát východní Sander volgensis Ježdík obecný Gymnocephalus cernuus Ježdík dunajský Gymnocephalus baloni Ježdík žlutý Gymnocephalus schraetser Drsek větší Zingel zingel Drsek menší Zingel streber Čeleď : Okounkovití Centrarchidae Druh : Okounek pstruhový Micropterus salmoides Okounek černý Micropterus dolomieui Slunečnice pestrá Lepomis gibbosus

9 Vrankovití, Vrubozubcovití, Hlaváčovití
Třída : Ryby kostnaté Osteichthyes Řád : Ostnoploutví Perciformes Čeleď : Vrubozubcovití Cichlidae Druh : Tilapie nilská Oreochromis niloticus Čeleď : Hlaváčovití Gobiidae Druh : Hlavačka mramorovaná Proterorhinus marmoratus Čeleď : Vrankovití Cottidae Druh : Vranka obecná Cottus gobio Vranka pruhoploutvá Cottus poecilopus

10 Úhořovití, Treskovití, Koljuškovití
Třída : Ryby kostnaté Osteichthyes Řád : Holobřiší Anguilliformes Čeleď : Úhořovití Anguillidae Druh : Úhoř říční Anguilla anguilla Řád : Měkkoploutví Gadiformes Čeleď: Treskovití Gadidae Druh : Mník jednovousý Lota lota Řád : Volnoostní Gasterosteiformes Čeleď: Koljuškovití Gasterosteidae Druh : Koljuška tříostná Gasterosteus aculeatus

11 Vyza velká Biologie Systematika Ukončení

12 Jeseter velký Biologie Systematika Ukončení

13 Jeseter malý Biologie Systematika Ukončení

14 Jeseter ruský Biologie Systematika Ukončení

15 Jeseter hvězdnatý Biologie Systematika Ukončení

16 Jeseter sibiřský Biologie Systematika Ukončení

17 Veslonos americký Biologie Systematika Ukončení

18 Placka pomořanská Biologie Systematika Ukončení

19 Losos obecný Biologie Systematika Ukončení

20 Pstruh obecný forma potoční
Biologie Systematika Ukončení

21 Pstruh obecný forma jezerní
Biologie Systematika Ukončení

22 Pstruh obecný severomořský
Biologie Systematika Ukončení

23 Pstruh duhový Biologie Systematika Ukončení

24 Siven americký Biologie Systematika Ukončení

25 Siven obrovský Biologie Systematika Ukončení

26 Hlavatka podunajská Biologie Systematika Ukončení

27 Lipan podhorní Biologie Systematika Ukončení

28 Síh severní Biologie Systematika Ukončení

29 Štika obecná Biologie Systematika Ukončení

30 Blatňák tmavý Biologie Systematika Ukončení

31 Kapr obecný Biologie Systematika Ukončení

32 Lín obecný Biologie Systematika Ukončení

33 Amur bílý Biologie Systematika Ukončení

34 Amur černý Biologie Systematika Ukončení

35 Bolen dravý Biologie Systematika Ukončení

36 Tolstolobik bílý Biologie Systematika Ukončení

37 Tolstolobec pestrý Biologie Systematika Ukončení

38 Cejn velký Biologie Systematika Ukončení

39 Cejn sinný Biologie Systematika Ukončení

40 Cejn perleťový Biologie Systematika Ukončení

41 Cejnek malý Biologie Systematika Ukončení

42 Karas obecný Biologie Systematika Ukončení

43 Karas stříbřitý Biologie Systematika Ukončení

44 Plotice obecná Biologie Systematika Ukončení

45 Plotice lesklá Biologie Systematika Ukončení

46 Perlín ostrobřichý Biologie Systematika Ukončení

47 Jelec tloušť Biologie Systematika Ukončení

48 Jelec proudník Biologie Systematika Ukončení

49 Jelec jesen Biologie Systematika Ukončení

50 Ostroretka stěhovavá Biologie Systematika Ukončení

51 Podoustev říční Biologie Systematika Ukončení

52 Parma obecná Biologie Systematika Ukončení

53 Hrouzek obecný Biologie Systematika Ukončení

54 Hrouzek běloploutvý Biologie Systematika Ukončení

55 Slunka obecná Biologie Systematika Ukončení

56 Střevle potoční Biologie Systematika Ukončení

57 Střevlička východní Biologie Systematika Ukončení

58 Hořavka duhová Biologie Systematika Ukončení

59 Ostrucha křivočará Biologie Systematika Ukončení

60 Ouklej obecná Biologie Systematika Ukončení

61 Ouklejka pruhovaná Biologie Systematika Ukončení

62 Sumec velký Biologie Systematika Ukončení

63 Sumeček americký Biologie Systematika Ukončení

64 Sumeček skvrnitý Biologie Systematika Ukončení

65 Sumčík africký Biologie Systematika Ukončení

66 Sekavec písečný Biologie Systematika Ukončení

67 Sekavčík horský Biologie Systematika Ukončení

68 Piskoř pruhovaný Biologie Systematika Ukončení

69 Mřenka mramorovaná Biologie Systematika Ukončení

70 Okoun říční Biologie Systematika Ukončení

71 Candát obecný Biologie Systematika Ukončení

72 Candát východní Biologie Systematika Ukončení

73 Ježdík obecný Biologie Systematika Ukončení

74 Ježdík dunajský Biologie Systematika Ukončení

75 Ježdík žlutý Biologie Systematika Ukončení

76 Drsek větší Biologie Systematika Ukončení

77 Drsek menší Biologie Systematika Ukončení

78 Okounek pstruhový Biologie Systematika Ukončení

79 Okounek černý Biologie Systematika Ukončení

80 Slunečnice pestrá Biologie Systematika Ukončení

81 Tilapie nilská Biologie Systematika Ukončení

82 Hlavačka skvrnitá Biologie Systematika Ukončení

83 Vranka obecná Biologie Systematika Ukončení

84 Vranka pruhoploutvá Biologie Systematika Ukončení

85 Úhoř říční Biologie Systematika Ukončení

86 Mník jednovousý Biologie Systematika Ukončení

87 Koljuška tříostná Biologie Systematika Ukončení


Stáhnout ppt "Jeseterovití Třída : Ryby kostnaté Osteichthyes"

Podobné prezentace


Reklamy Google