Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

J AK SE STÁT RYBÁŘEM Rybářský team Dolnobřežanská Bělice Jiří Šimák, Viktor Lebeda.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "J AK SE STÁT RYBÁŘEM Rybářský team Dolnobřežanská Bělice Jiří Šimák, Viktor Lebeda."— Transkript prezentace:

1 J AK SE STÁT RYBÁŘEM Rybářský team Dolnobřežanská Bělice Jiří Šimák, Viktor Lebeda

2 O BSAH  Etika rybáře  Druhy vod a jejich význam  Naše ryby  Naše vodní a pobřežní rostliny  Naši obojživelníci a další vodní živočichové

3 O BSAH  Rybářský řád  ČRS - Český Rybářský Svaz  Rybářské hospodářství  Rybářská výbava  Způsoby lovu  Návnady a nástrahy www.rybsvaz.cz

4 E TIKA RYBÁŘE  Chování u vody, vztah rybáře k vodě, stavovská čest  Dodržovat veškerá pravidla a ustanovení rybářského řádu  Ryby lovit pouze povoleným způsobem  Ryba je živý tvor, chovat se k ní co nejšetrněji (háčky bez protihrotu, podběrák, podložka)  Ctít přírodu, učit se její zákonitosti a dodržovat je.  Od vody odnést vše co si sebou přinesu

5 DRUHY VOD A JEJICH VÝZNAM  Rybí pásma  Pstruhové (pstruh obecný, vranka obecná)  Lipanové (lipan podhorní, mník jednovousý)  Parmové (parma obecná, jelec tloušť)  Cejnové (cejn velký, cejnek, lín obecný)  Rybářské revíry  Mimopstruhové (MP)  Pstruhové (P)

6 N AŠE RYBY  Čeledi ryb – 16 čeledí  Jeseterovití, Lososovití, Lipanovití, Štikovití, Kaprovití, Sumcovití, Úhořovití, Okounovití,…  Stavba a části těla ryb  Hlava (ústa, oči, čichové jamky, skřelová víčka)  Trup a ocas  Ploutve

7 N AŠE RYBY  Anatomie rybího těla  Rozmnožování ryb

8 N AŠE RYBY - P OZNÁVÁNÍ  Zabarvení, velikost a proporce těla  Počet a rozmístění ploutví, uspořádání i počet paprsků  Typ, velikost a rozmístění šupin  Postranní čára, posazení úst, počet vousků

9 N AŠE RYBY Kapr obecný Lín obecný Okoun říční Sumec velký

10 N AŠE RYBY Jelec tloušť Plotice obecná Lipan podhorní Štika obecná

11 N AŠE RYBY Pstruh obecný Cejn velký Hrouzek obecný Parma obecná

12 N AŠE VODNÍ A POBŘEŽNÍ ROSTLINY  Nedílná součást vodního ekosystému  Zdroj kyslíku, potravy, stínu, možnost úkrytu Orobinec širokolistý Blatouch bahenní Leknín bílý

13 N AŠE VODNÍ A POBŘEŽNÍ ROSTLINY Rákos obecný Vrba Vodní mor kanadský Stuchlík žlutý

14 N AŠE OBOJŽIVELNÍCÍ A DALŠÍ VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ Rak říční Potápník vroubený Blešivec obecný Šídlo modré

15 N AŠI OBOJŽIVELNÍCÍ A DALŠÍ VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ Užovka obojková Vydra říční Skokan zelený Volavka popelavá Zmije obecná

16 RYBÁŘSKÝ ŘÁD  Rybářský revír  Pstruhový / Mimopstruhový  Svazový / Samostat. hospodařící MO / Soukromý  Kdo chce chytat na svazovém revíru musí:  být členem Rybářského svazu  mít Rybářský lístek a povolenku  dodržovat Rybářský řád  Lov ryb smí být prováděn  lovem na udici  čeřínkováním

17 RYBÁŘSKÝ ŘÁD  Nejmenší lovné míry ryb ÚS Města Prahy  70cm sumec  65cm hlavatka  60 cm štika  50 cm úhoř, amur, losos  45 cm candát  40 cm parma, bolen  35 cm kapr  30 cm lipan, ostroretka, mník, jeseter  25 cmpstruh, siven, jesen, tloušť, podoustev, okoun, lín

18 RYBÁŘSKÝ ŘÁD  Denní doby lovu ryb  Leden Mimopstruhový:7 – 18 Pstruhový:7 - 17  Únor 7 – 18 6 - 17  Břežen 5 – 21 6 - 18  Duben 6 – 22 6 – 20  Květen 4 – 24 6 - 21  Červen, Červenec 4 – 24 5 - 22  Srpen 4 – 24 6 - 22  Září 6 – 22 7 - 20  Říjen 6 – 22 7 - 19  Listopad, Prosinec 7 – 18 7 – 17

19 RYBÁŘSKÝ ŘÁD  Doby hájení ryb  1. září – 15. dubna pstruh obecný  16. března – 15. června ostroretka stěhovavá, parma obecná, padoustev říční, jeseter malý, velký, viza jelec jesen, jelec tloušť  1. ledna – 15.června bolen dravý, candát obecný, sumec velký, štika obecná  1. prosince – 15. června l ipan podhorní  1. ledna – 30. září hlavatka obecná  1. září – 30. listopadu úhoř říční  1. ledna – 15. března mník jednovousý  Celoročně losos obecný  Celoročně chráněné ryby mník, jelec jesen, střevle, mihule, piskoř, …

20 RYBÁŘSKÝ ŘÁD  Povolené způsoby lovu  plavaná, položená, přívlač  muškaření, lov na umělou mušku  čeřínkování  Rybář si může ponechat  7kg ryb  2 ks kapra, štiky, candáta, bolena, sumce  3ks lososovitých ryb  štika, tloušť, okoun, sumec, bolen nebo candát se do pstruhového revíru nevrací.  Úlovky kapra, štiky, candáta, bolena, sumce zapisuje rybář bezprostředně po jejich ulovení. Ostatní druhy ryb zapisuje po skončení lovu před odchodem od vody.

21 RYBÁŘSKÝ ŘÁD  Při lovu v rybářském revíru se zakazuje  používání výbušnin, otravných nebo omamných látek, bodců lapaček, udic bez prutů, vidlic a rozsošek  střílet ryby, tlouci ryby, chytat je na šňůry, do rukou a do ok, užívat k lovu ryb elektrického proudu, lovit ryby pod ledem, lovit ryby do slupů a vrší  V rybářských revírech se zakazuje lov  ryb po dobu jejich hájení a ryb, které nedosáhly nejmenší lovné míry  mimo denní doby lovu ryb v kalendářním roce  z lodí obytných, z plavidel veřejné a nákladní dopravy, v plavebních komorách, v blízkosti přehradních hrází nejméně 100 metrů od hrázového tělesa, ze silničních a železničních mostů,  v místech, kde se nahromadily ryby za mimořádně nízkého stavu vody nebo při škodlivém znečištění vody a též ryby shromážděné k přezimování a rozmnožování, lovit rybí plůdky  v rybím přechodu nebo do vzdálenosti 50 m nad ním a pod ním.

22 RYBÁŘSKÝ ŘÁD  Povinná výbava  vyprošťovač háčků a míru pro zjištění délky ryb. Podběrák není povinný, ale dopručuje se.  Zápis do povolenky – číslo revíru a datum  Chování u vody  úklid místa, ze kterého hodláme lovit  šetrné zacházení s rybou (tahání po břehu, odstřižení vlasce)  usmrcení ryby, úklid vnitřností  uchování živé ryby - vezírek

23 R YBÁŘSTVÍ, R YBNIKÁŘSTVÍ  24 tisíc rybníků a vodních nádrží.  Rybářství se dělí na produkční rybářství (rybníkářství - produkce ryb)a hospodaření v rybářských revírech (sportovní rybolov).  Rybníkářství je chov a lov ryb v rybníce k zajištění produkce ryb, rybího masa a rybí násady pro zarybňování rybářských revírů. Zvláštním rybochovným zařízením jsou sádky, rybí líhně, příkopové rybníčky, jiné vodní nádrže nebo chovná zařízení.  Na českém území má rybníkářství dlouholetou tradici, 1. rybník byl založen v roce 1115.  V čechách se každý rok z chovných rybníků vyloví okolo 20 000 tun ryb, z toho české tradiční ryby - kapra - plných 90 %.

24 ČRS – ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ  Občanské sdružení, které sdružuje sportovní rybáře v Čechách a na severní Moravě (na Jižní Moravě mají Moravský rybářský svaz).  Více než 250 tis. členů ve 481 místních organizací,  1 290 rybářských revírů (z toho 836 mimopstruhových a 454 pstruhových).  35 256 hektarů rybářských revírů (z toho 31 965 ha mimopstruhových a 3 291 ha pstruhových).  7 územních svazů : Hlavního města Prahy, Středočeský, Jihočeský, Západočeský, Severočeský, Východočeský, Severomoravský  vydává povolenky: celorepubliková a celosvazová povolenka, územní povolenky a místní povolenky  Náplň svazu: rybářství (chování rybích násad, zarybňování, rybolov), ochrana rybářských revírů, péče o životního prostředí a čistotu vod, vzdělávací a informační činnost, práce s dětmi a mládeží, sportovní (závodní) rybolov

25 Z PŮSOBY LOVU  Lov na plavanou  Lov na položenou  Feeder  Lov přívlačí  Muškaření

26 RYBÁŘSKÁ VÝBAVA  Pruty: teleskopy – děličky  vláčecí, na položenou, feederové, na plavanou, biče, muškařské  Délka, tvrdost – vrhací zátěž  Navijáky  Otáčecí cívka: muškařské a multiplikátory  Smekací s pevnou cívkou

27 RYBÁŘSKÁ VÝBAVA  Není nutné mít všechno vybavení hned  Jeden univerzální prut  plavaná, položena bez krmítka, přívlač: délka 2 – 2,7 m, vrhací zátěž 20 – 60 g, smekací navíják, vlasec 0,20mm  Různé pruty dle způsobu lovu:  plavaná délka 2,4 – 3,6 m, vrhací zátěž 10 – 30 g, smekací navíják, vlasec 0,18mm  položená délka 2 – 3,3 m, vrhací zátěž 30 – 80 g, smekací navíják, vlasec 0,25mm  přívlač délka 1,8 – 2,4 m, vrhací zátěž 10 – 30 g, smekací navíják, vlasec 0,20mm

28 RYBÁŘSKÁ VÝBAVA  Co bychom dál mohli potřebovat:  Obratlíky bez karabinky, obratlíky s karabinkou, háčky, trojháčky, lanka pro lov dravců  zátěže hruškovitého tvaru s karabinkou, sada brokových zátěží  krmítka (nejlépe feederová, hmotnost 20 – 40 g)  Splávky, číhátka pro lov na položenou (mezi oka nebo čpičkové)  třpytky, rotačky, woblery, twistry a plastové/gumové rybičky pro lov na přívlač  Podběrák, vezírek  podložka pod rybu  kufřík a drobné příslušenství (metr, nůž, nůžky, vyprošťovač háčků)  vidličky, sklápěcí židlička, batoh, nepromokavý oděv a pevné boty

29 N ÁVNADY A N ÁSTRAHY  Návnada (krmení) - potrava do krmítka, či vhazovaná do vody aby přilákala ryby.  suché směsi nejrůznějšího složení, které se rozmíchají s vodou a v různě velkých kusech se vhazují do vody, kde se pomalu rozpadají.  větší částice (tzv. partikl), jako například kukuřice, obilné šroty, vařená pšenice, červi, kousky žížal a další nástrahy, které Kromě toho, že se návnada vhazuje do vody, dáváme ji v případě lovu na položenou i do krmítka.  Nástraha, potrava ryb připevněna k rybářskému háčku, jejím účelem je přimět rybu, aby tento háček pozřela.  Přirozené - rostliny nebo živočichové či jejich části a nebo jsou to nástrahy, které jsou z nich vyrobeny (např. různá těsta). rostlinného původu: brambory, luštěniny (zejména hrách), kukuřice, rýže, chléb i jiné pečivo, různá těsta, těstoviny, ovoce, boilie, pelety,... živočišného původu: žížaly (hnojní, rousnice), larvy a kukly různých druhů hmyzu (často se souhrnně označují jako „červi“), jepice, nitěnky, menší ryby, různé druhy sýrů,...  Umělé nástrahy jsou vyrobeny z materiálů jako je například dřevo, kov či plasty a bývá k nim připevněn jeden či více háčků (jednoduchých, dvoj- i trojháčků). Slouží k lovu dravců. Wobbler, twister, rotační třpytka, umělá muška,...


Stáhnout ppt "J AK SE STÁT RYBÁŘEM Rybářský team Dolnobřežanská Bělice Jiří Šimák, Viktor Lebeda."

Podobné prezentace


Reklamy Google