Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Antická kultura Řecko.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Antická kultura Řecko."— Transkript prezentace:

1 Antická kultura Řecko

2 Obsah Historická data Písmo Architektura a technika Bohové Divadlo
Olympijské hry

3 Historická data 2000 přnl. Vznik státu na Krétě, průnik Helénů do řecké oblasti 1313 přnl. Mykénská říše, zánik krétské kultury, první řecká kolonizace 1068 přnl. Aténská republika 1000 přnl. Rodová šlechta se zmocnila vlády v městských státech 800 přnl. druhá řecká kolonizace 594 přnl. Solónovy reformy 561 – 528 přnl. vznik Peloponéského spolku, pokles významu Sparty 544 přnl. Založení první veřejné knihovny 500 – 449 přnl. Řecko – perské války 490 přnl. Bitva u Marathónu 478 přnl. Aténský námořní spolek 449 a 445 přnl. Mír mezi Řeckem a Perskem a mezi Spartou a Aténami

4 … 359 – 336 přnl. Filip II. Makedonský král
338 přnl. Filip II. Porazil Řeky 336 – 323 Alexandr Veliký 148 přnl. Konec samostatnosti Makedonie 146 přnl. Konec samostatnosti Řecka

5 2. Písmo Písmo, které používali Kréťané, tj. písmo lineární typu A, z kterého Mykéňané převzali některé znaky, zůstává dosud záhadou. Roku 1953 Angličané M.Ventris aj.Chadwick použily vojenských dešifrovacích klíčů a rozluštily 2/3 tabulek z Pylu.Zjistily tak, že lineární písmo typu B, které používali Mykéňané, je řečtina. Mykéňané tedy byli „prvními řeky“. V základu se dosavadní jazyk dělil na dvě skupiny: východní a západní řeckou abecedu. Východní písmo bylo základem pro národní písmo všech Řeků, později z něho vznikla i písma slovanská. Ze západořeckých písem pak latinka. Původní levosměrné písmo Řekům nevyhovovalo, tak začali psát bustrofédou (obousměrně).To znamenalo, že první řádku zprava doleva, druhou zleva doprava, třetí zprava doleva atd. Později zjistili, že tento způsob není vhodný, tak určili směr písma a čtení textu zleva doprava. Takto vzniklo pravosměrné písmo, kterým píšeme a čteme dodnes.

6 3. Architektura a technika
Řemeslná výroba dosáhla v Řecku brzy vysoké úrovně. Významný vynález pak bylo použití čepu ke zhotovení 2 důležitých nástrojů, kleští a kružidla. Velký rozmach nastal pak v období helénistickém, kdy řecká technika splynula se syrskou, perskou a především egyptskou. Bylo využito rotačního pohybu k zdokonalení nástrojů a strojů, mlýnů, lisů, kladek, rumpálů a šroubů. Byla vyrobena jednoduchá proudová parní turbína, dvojčinná tlaková čerpadla a pumpy. Od Egypťanů převzaly výrobu foukaného skla. Základem z něhož se vyvinuly veřejné budovy, byl dřevěný obytný dům o jedné obytné místnosti s otevřenou předsíní spočívající na sloupech. Toto rozvržení přijaly i řecké chrámy, jenž nebyli shromaždištěm věřících, ale obydlím pro bohy. Obřady se konaly u oltáře před chrámem.

7 Nejstarší sloh dórský se označoval silnými, ostře žlábkovanými sloupy na kterých spočívalo kladí, na kterém byl vlys složený z obdélníkových polí ( metop ). U iónského slohu na mělce žlábkovaných sloupech, zakončených dvojitou závitnicí ( valutou ), leželo trojdílné kladí s nepřetržitým vlysem buď prázdným, nebo zdobeným reliéfem ( polovypouklým obrazem ). Nejmladší sloh korintský měl sloupy zakončené bohatou a složitou květinovou výzdobou. Budovy se stavěly zpočátku ze dřeva nebo sušených cihel a teprve později z kamene, vápence a mramoru. I po změně stavebního materiálu napodobovali dřevěnou stavební techniku v podpěrných sloupech, kladí, štítu a střeše.

8 4. Bohové Z chaosu zrodila se Gaia, Země. Sama pak zrodila vysoké hory, hluboké moře a Úrana, Nebe. Stala se jeho ženou a přivedla na svět Krona. Ten pak zplodil druhou generaci bohů, Dia a ostatní olympijské bohy.

9 Řecké náboženství bylo spíše vlastenecké nežli zbožné. Nikdy netvořilo ucelenou náboženskou nauku a proto nebylo věroucně nesnášenlivé. Tvořitelská božstva Chaos : počátek a pramen všeho na světě Erós : zosobnění mocné a vše oživující síly; bůh lásky a sama láska Aithér : bůh věčného světla Erebos : bůh věčné tmy a věčná tma sama Hémerá : bohyně jasného dne Nyx : bohyně noci a zosobněná noc Pontos : bůh hlubin vnitřního moře Kallirhoé : zrodila Echidnu a obra Géryona

10 … Pontos a Gaia zrodili tyto významné bohy :
Eurybia – matka otce hvězd a větrů Astraia Forkýs – mořský bůh, strážce moří, hlídač mořských nestvůr Kétó – mořská bohyně, zosobňovala všechny hrůzy na moři a v moři Néreus – mořský bůh, přívětivý k lidem, zvaný "Mořský stařec„ Vedle Titánů byli zrozeni Gaiou s Úranem (nebo z kapek Úranovy krve): Giganti – obludní dlouhovlasí obři Kyklópové – obludní obři s jedním okem Hekatoncheirové – storucí, padesátihlaví obři Erínye – bohyně pomsty a kletby, zvané též Fúrie Seznam by byl jistě delší, ale to už je na samostatnou práci o řeckých bozích a mytologii.

11 5. Divadlo V 6. Stol. Př.n.l. básník Thespis přidal k chvalozpěvům dialog mezi hercem a sborem. Tak se zrodila tragédie. Teprve později se z původního bujarého charakteru děje vyvinulo hrdinské drama. Předvádění tragédií mělo ráz soutěže, která pobíhala při „velkých dionýsiích“, slavnostech na počest Dionýsa. První divadla byly dřevěné půlkruhovité stavby, opírající se o úbočí kopce. Ve středu kruhové scény stál Dionýsův oltář. Budova v pozadí skéné, sloužila jako dekorace a šatna pro herce. První kamenové divadlo se objevilo až po roce 400 př.n.l. . Aischyla : Peršané, Oresteia, Sedm proti Thébám Sofoklés : Antigona, Aiás, Oidipús

12 6. Olympijské hry první písemné záznamy jsou z roku 776 př.n.l.
pokaždé se konaly v údolí Olympie v peloponéské Elidě konaly se každé čtyři roky v čase prvního úplňku po letním slunovratu, což znamená v červenci a srpnu, podobně jako je to u dnešních letních olympijských her a trvaly většinou pouze sedm dní musely být zastaveny všechny probíhající války, dokonce byly v této době zakázán i popravy zločinců ten, kdo by se snad opovážil na závodiště vstoupit se zbraní, byl potrestán smrtí soutěžícím se mohl stát jen zachovalý a svobodný Hellen, který podal průkaz o způsobilosti k odvětví, ke kterému se přihlásil. v roce 736 př.n.l. byly však zaznamenáni i soutěžící z cizích zemí a v hledišti se od tohoto roku také objevovaly cizinci

13 Napsala : Miriam Jelínková
Třída : 2. E Datum : listopad 2006


Stáhnout ppt "Antická kultura Řecko."

Podobné prezentace


Reklamy Google