Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezinárodní paralympijský výbor (IPC)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezinárodní paralympijský výbor (IPC)"— Transkript prezentace:

1 Mezinárodní paralympijský výbor (IPC)
Mezinárodní paralympijské hnutí na cestě od charity a rehabilitace k vrcholovému sportu a profesionalismu Mgr. David Šnajdr

2 Osnova referátu IPC - pojmosloví Dosavadní činnost (1989 – 2010) Změny
- definice - historie - složení (členská základna, struktura) Dosavadní činnost (1989 – 2010) Změny - Iniciativa ve věci správy a řízení sportů IPC - přechodné období Shrnutí - klady - zápory

3 Paralympijské pojmosloví
Paralympijský (paralelně s olympijským) Deaflympijský (deaf – neslyšící) Klasifikace – odborné a objektivní stanovení druhu a stupně postižení a zařazení do příslušné kategorie (klasifikátor) Klasifikace zdravotní (určení handicapu) a funkční (určení výkonnostního potenciálu, různé handicapy v rámci jedné kategorie) Minimální handicap Klasifikační protesty

4 IPC – International Paralympic Committee
IDC – International Deaflympic Committee IOSD – mezinárodní sportovní organizace podle druhu postižení - IWAS (Mezinárodní sportovní federace vozíčkářů a amputářů), ISMWSF + ISOD - CP-ISRA (Mezinárodní sportovní federace spastiků) - IBSA (Mezinárodní sportovní federace nevidomých) - INAS-FID (Mezinárodní sportovní federace mentálně handicapovaných)

5 NPC – National Paralympic Committee
IPSF – mezinárodní federace paralympijského sportu IF – mezinárodní sportovní federace (nepostižených) IPC Governing Board (Výkonný výbor IPC) IPC Management Team (Řídící tým IPC) Multidisability event (multivadová soutěž) IPSF Sports Forum (sportovní fórum, dříve valná hromada paralympijského sportu)

6 IPC je celosvětovou střešní organizací pro paralympijské hnutí
Motto IPC: Umožnit paralympijským sportovcům dosáhnout sportovní výjimečnosti, přinášet světu inspiraci a nadšení IPC je celosvětovou střešní organizací pro paralympijské hnutí - letní a zimní paralympijské hry ( sportů) - partner pro jednání s IOC, EU, vládami, nebo IF apod. - marketing, PR - sportovní federace pro 9 sportů (koordinace multivadových mistrovství světa, administrativa, informace apod.) - přímá správa 9 sportů, 10 sportů prostřednictvím IFs a 7 v rámci IOSDs - šíří osvětu, odborné vzdělávání a olympijské/ paralympijské myšlenky

7 září 1989 založen IPC (Düsseldorf)
Počátky organizovaného sportu handicapovaných 20. léta 20. století (smyslové vady – neslyšící, nevidomí) - tělesně postižení ve 40. letech v Anglii (neurochirurg L. Guttmann, Stoke Mandeville), sport jako rehabilitace, 1948 první národní hry vozíčkářů (paralelně s OH v Londýně), 1952 první mezinárodní stokemandevillské hry (paralelně s OH v Helsinkách) paralelně + olympijské = paralympijské hry 1960 první letní paralympijské hry (Řím), 400 účastníků z 23 zemí 1976 první zimní paralympijské hry (Örnsköldsvik, SWE) 1982 založen Mezinárodní koordinační výbor pro handicapované sportovce (ICC) září 1989 založen IPC (Düsseldorf)

8 IPC sdružuje sportovce čtyř hlavních skupin postižení: IBSA, IWAS, INAS-FID, CP-ISRA
- 162 národních paralympijských výborů - pět kontinentálních/ regionálních výborů (Asie, Amerika, Evropa, Oceanie, Afrika) IPC zastřešuje 26 sportů 21 letních, pět zimních

9 21 z těchto sportů je shodných
s olympijskými Čtyři jsou ryze paralympijské (boccia, goalball, powerlifting & rugby vozíčkářů) 25 sportů je paralympijských (20 letních a pět zimních), jeden sport (tanec na vozíku) v programu paralympiád není.

10 13 letních a 10 zimních paralympiád
(v Sydney, Aténách, Pekingu sportovců z více než 140 zemí) Sídla IPC: Düsseldorf – Bruggy – Bonn (90. léta ve znamení stěhování) Původně „trpěný přívažek“ OH Počínaje Soulem 1988 paralympiády v místě a „čase“ olympiád V Pekingu 2008 už startovalo více zemí (146) než v na OH v Mnichově 1972 Smlouvou mezi IOC a IPC z roku 2001 povinnost pořadatele pořádat OH i PH (striktní pořadatelské podmínky, školený personál, bezbariérovost)

11 Vlivné organizace dle skupin postižení (ISMWSF, ISOD, INAS-FID, CP-ISRA, IBSA)
90. léta ve znamení vlivu sportovních organizací podle druhu postižení Jednání s IDC (neslyšící) o přidružení k IPC Silnější vazba sportů na IPC (VH sportovních sekcí) Příliš mnoho kategorií, disciplín, délka trvání soutěží, roztříštěnost, nízká atraktivita Do roku 1997 „amaterismus“ vedení IPC, od r profesionalizace administrativy Příspěvky, dary a granty

12 Struktura paralympijských sportů
Sporty IPC (9): sjezdové lyžování, atletika, biatlon, běh na lyžích, sledge hokej, vzpírání, střelba, plavání, tance na vozíku Sporty IOCD (6): boccia, fotbal (CP), fotbal (ZP), goalball, judo, šerm na vozíku Sporty IF (11): lukostřelba, cyklistika, jezdectví, veslování, jachting, stolní tenis, volejbal, basket vozíčkářů, curling vozíčkářů, tenis na vozíku, rugby na vozíku

13 Iniciativa IPC ve věci správy a řízení sportů (2005)
Trend osamostatnění sportů (přidružení k federacím nepostižených) Standardizace činnosti sportů pod IPC (5R – rules, results, records, rankings, regulations) IPC si „ponechá“ pouze paralympiády Profesionalizace administrativy IPC (více než 30 zaměstnanců) Vedení sportů ne voleno delegáty, nýbrž jmenováno výkonným výborem IPC Profesionální Řídící tým IPC (přímé vedení sportů) Centralizace řízení IPC

14 Struktura IPC

15 „Emancipace sportů“ Přechod pod mezinárodní federace nepostižených
Právní a metodická asistence IPC při „přechodu“ sportů k nepostiženým 5R (rules, results, rankings, records, regulations) – dorovnání různého stupně vývoje daného sportu Udržení vysokého počtu soutěží – zlepšení jejich úrovně Od charity k profesionálnímu sportu - snižování počtu medailových sad - slučování nebo kombinace kategorií (revize klasifikací) - přepočty výsledků (koeficienty) Zkvalitnění, zviditelnění, tradice, atraktivita

16 Přechodné období Řada dosavadních činovníků zaskočena „Iniciativou IPC“ Nesouhlas s direktivním řízením IPC sportů Větší nároky na pořadatelství MS a dalších akcí Rozpor v záměru Řídícího týmu IPC pořádat PH a zároveň řídit paralympijské sporty NPCs stále spíše dobrovolníci (částečné úvazky, externisté) Náročná agenda, odborně, časově i finančně Nevyjasněnost kompetencí mezi regiony (EPC) a IPC Odklon MP sportovců od společných paralympiád (Global Games 2004, 2009) – problematická klasifikace

17 Rizika současných změn
Plošná výměna činovníků v čele řady sportů Komplikace s pořadatelstvím oficiálních akcí (zrušení MS v lyžování 2007, komplikace při MS v atletice 2006, zpoždění příprav MS v lukostřelbě 2007, ME 2009 a MS 2010 ve střelbě aj.) Selekce na mediálně zajímavé a nezajímavé skupiny handicapů (v rámci sportu nepostižených) Ohrožení žen a sportovců v nejvíce postižených skupinách („malá“ atraktivita, zdlouhavost, vysoká odbornost) „Diktát“ IOC a IPC

18 Pozitiva změn Emancipace IPC a paralympismu jako celku
Mediální i marketingový produkt (nejen dary nebo granty) Prezentace (hymna, internetový televizní kanál, loga, logotypy, hesla, publikace, práce s massmedii, archiv) Od osvěty (20. století) ke vzdělávání (21. století) Rozvojové a vzdělávací projekty (všechny stupně školství) Ceny (Laureus), ankety, Síň slávy Profesionalizace, motivace, růst výkonnosti Vzniká prostor jak pro sportovce, tak i činovníky a odborníky „jít do toho naplno“ a realizovat se Nárůst hodnoty medailí a výsledků PH a paralympismus se stávají prestižní záležitostí


Stáhnout ppt "Mezinárodní paralympijský výbor (IPC)"

Podobné prezentace


Reklamy Google