Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní pojmy  Počítačová síť  vzájemné propojení počítačů (příp. dalších zařízení) umožňující jejich vzájemnou komunikaci a sdílení hardwaru, softwaru.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní pojmy  Počítačová síť  vzájemné propojení počítačů (příp. dalších zařízení) umožňující jejich vzájemnou komunikaci a sdílení hardwaru, softwaru."— Transkript prezentace:

1 Základní pojmy  Počítačová síť  vzájemné propojení počítačů (příp. dalších zařízení) umožňující jejich vzájemnou komunikaci a sdílení hardwaru, softwaru a dat  Hardwarové prostředky sítí  uzly (stanice, servery, karty pro síťová rozhraní)  topologie (způsob propojení uzlů v síti) logická – způsob komunikace počítačů přes propojovací kabely (jaké je pořadí vysílání zpráv, kudy zpráva jde) fyzická – způsob propojení počítačů pomocí propojovacích kabelů (jak je to fyzicky zapojeno)  pasivní a aktivní prvky sítě  pomocné komponenty (periferní zařízení, bezpečnostní zařízení a nástroje)

2  Softwarové prostředky sítí  síťové operační systémy a software pracovních stanic  programové vybavení serverů a ovladače HW  nástroje pro analýzu a monitoring provozu sítě  nástroje pro správu HW a SW  aplikace (síťové programové vybavení) Základní pojmy

3  Výhody  ekonomické (může ušetřit náklady na hardware, často i na údržbu a správu systémů)  výrazné zlepšení komunikace (e-mail, skype, ICQ …)  vyšší efektivita a produktivita práce (sdílení hardwaru a dat)  může uspořit lidské zdroje  je možné pracovat zcela novými způsoby  Nevýhody  ekonomické (počáteční náklady mohou být vyšší, je třeba sledovat dlouhodobější hledisko)  snadněji zneužitelné (nutností je dobré zabezpečení přístupu k datům a zabezpečení komunikace)  vyžaduje odborníky (příp. pomoc specializované firmy)  náchylnější k poruchám Výhody a nevýhody počítačových sítí

4  60. léta  sálové počítače s terminály připojenými přes telefonní linky  70. léta  minipočítače s terminály distribuované na jednotlivá pracoviště (problémy s komunikací minipočítačů)  80. léta  osobní počítače (IBM PC) s distribuovaným výkonem  nastává rychlý rozvoj síťových technologií  90. léta  rozvoj globálních počítačových sítí (Internet)  rozvoj progresivních síťových technologií (vyšší přenosové rychlosti, vyšší výkon, bezdrátové sítě,...)  Současnost  nové technologie umožňují větší centralizaci služeb  ??? Trocha historie

5  ARPANET – univerzitní síť  Advanced Research Projects Agency NET  ARPA - vládní agentura USA pro obranu  1968 – spuštění testovacího provozu  1969 – instalace prvního uzlu sítě v UCLA  celkem 4 uzly (Stanford, Utah, LA, Santa Barbara)  rychlý nárůst uzlů  1971 – celkem 15 uzlů  1972 – již 31 uzlů (většinou univerzity)  roku 1983 oddělení části ARPANETU a vznik vojenského MILNETU  Cliff Stoll – Kukaččí vejce ( http://www.hysteria.sk/folklor/vejce/ )http://www.hysteria.sk/folklor/vejce/ Trocha historie

6 Mapa ARPANETu v roce 1971

7 Internet u nás  1989  vznik amatérské a vládou nepodporované sítě FidoNet  1990  příchod EUNetu  13. únor 1992  oficiální připojení ČSFR k Internetu  1996  založení sdružení CESNET, které spravuje páteřní akademickou síť

8  Podle  přenosové rychlosti  rozsahu  typu uzlů  vztahu mezi uzly  topologie  architektury  možnosti přístupu Rozdělení sítí

9  Několik generací  první generace - rychlost řádově kb/s  druhá generace (Ethernet, Token Ring, ARCnet)  rychlost 1-20 Mb/s;  třetí generace (FDDI, ATM, Gigabit Ethernet)  rychlost 100-1000 Mb/s  čtvrtá generace (páteř CESNET2, 10 Gb Ethernet)  rychlost 2 – 10 Gb/s  současnost - rychlosti vyšší než 10Gb/s  výzkum a testování Tb/s Rozdělení sítí podle přenosové rychlosti

10  PAN (Personal Area Network)  LAN (Local Area Network)  MAN (Metropolitan Area Network)  WAN (Wide Area Network)  GAN (Global Area Network)  Poznámka : dělení nemá přesné hranice, jednotlivé sítě se mohou překrývat Rozdělení sítí podle rozsahu

11

12

13  PAN (Personal Area Network)  osobní síť  krátké vzdálenosti (metry)  většinou bezdrát  IrDA, Bluetooth  důraz na jednoduchost, ne na průtok  využití  PDA, notebooky, mobily a další Rozdělení sítí podle rozsahu

14  LAN (Local Area Network)  lokální sítě  geograficky malá rozloha ( v rámci jedné místnosti, budovy, areálu…)  kabeláž do několika km  až několik set PC  většinou jednotná architektura (homogenní)  většinou přímé propojení počítačů bez nutnosti směrování Rozdělení sítí podle rozsahu

15  MAN (Metropolitan Area Network)  Mezistupeň mezi LAN a WAN  kombinuje vlastnosti obou  například školní subsystém zahrnující několik škol, fakult a kateder nebo síťové propojení většího města (odtud i název) Rozdělení sítí podle rozsahu

16  WAN (Wide Area Network)  rozsáhlé sítě (bez prostorového omezení)  rozlišná architektura sítě LAN různého standardu různý hardware různé operační systémy různé druhy propojení sítí  geograficky velká rozloha 100 a 1000 km, kontinenty propojení více LAN např. Internet  nutnost směrování dat Rozdělení sítí podle rozsahu

17 Rozdělení sítí WAN (CESNET2)

18 Důvod Rychlost Topologie vlastnictví uzly Dostupnost uzlů Přenosové zpoždění Spolehlivost cest WAN Komunikace 1Mb/s -100Mb/s Nepravidelná pronájem Větší(hl.servery) stále velké malá LAN Sdílení 10Mb/s– 10Gb/s symetrická vlastní Menší(hl.stanice) Občas Malé velká Srovnání LAN a WAN

19  Sítě mohou být tvořené  osobními počítači (většina LAN)  minipočítači a mainframy (např. servery v univerzitní síti nebo ve výpočetním centru)  jinými sítěmi (tzv. páteřní sítě, Internet – síť sítí) Rozdělení sítí podle typu uzlů

20  Peer to peer (P2P)  každý počítač v síti má rovnocenné postavení vůči ostatním  každý počítač může nabízet svá zařízení ostatním a využívat zařízení ostatních  příklad: Windows, Linux, MacOS  Klient - server  server - počítač nabízející svůj hardware nebo software ostatním, řídí přístup ke sdíleným zdrojům a do sítě  klient - počítač využívající hardware nebo software serverů  server může být i dedikovaný (vyhrazený – nemůže fungovat jako klient) - např. Novell  příklad: Windows 2008server, Linux/unix, Solaris Rozdělení sítí podle vztahu mezi uzly

21  Model mainframe (host - terminál)  základem sítě - mainframe původně - sálový počítač  k němu připojeny - terminály terminál = klávesnice + monitor  popř. PC v režimu terminál  vysoká spolehlivost a stabilita data umístěna na jednom místě výrobce hardwaru dodává i OS popř. i aplikace (databáze) Modely sítě Klient - Server

22

23  Model desktop  část výpočetního výkonu sítě na stanici  obsahuje tzv. klienta  spouštějí se na ní aplikace  např. Microsoft Windows NT, Novell NetWare  většinou podnikové sítě  nižší pořizovací náklady Modely sítě Klient - Server

24

25  File Server  Print Server  Databázový server  Aplikační server  Doménový server  Etc. Servery v síti

26  File Server  neposílá FAT  posílá pouze modifikovaný soubor  během modifikace uzamkne soubor na serveru nemůže ho modifikovat jiná stanice  není potřeba pro každou stanici logický disk  rychlejší přístup k datům Servery v síti

27  Centralizovaný fileserver  pouze jeden v celé síti  má na starost celou síť  Výpadek znamená zhroucení  Distribuovaný fileserver  v síti více fileserverů (každý obsluhuje část sítě)  výpadek jednoho serveru neznamená zhroucení sítě  rychlejší přístup k datům Druhy File serverů

28  Nevyhrazený fileserver  může se na něm pracovat i jako na pracovní stanici  nižší náklady na vybavení sítě  Vyhrazený fileserver  nepracuje se na něm  pouze pro správu sítě  vyšší výkon  vyšší bezpečnost Druhy File serverů

29  Print Server  stará se o tisk v síti  Databázový server  obsahuje databázi určitých informací  přístup k informacím více uživatelů současně  prostředky pro vyhledávání informací  zabezpečení databáze Servery v síti

30  Doméhový Server  Zajišťuje služby po správu active directory(windows) „samba(linux)“  Aplikační server  Běží na něm síťové aplikace. Výpočty se provádějí na serveru, na stanici se jen zobrazují výsledky Servery v síti

31 Rozdělení sítí podle topologie  Sběrnicová (BUS)  Kruhová (RING)  Hvězdicová (STAR)  Hvězdicová kruhová (STAR-RING)  Strukturovaná kabeláž

32 Sběrnicová topologie (BUS)  Výhody  nízká cena  snadnost připojení nového uzlu  jednoduchost  malá délka kabelů  Nevýhody  malá porucha rozpojí celou síť  složitá administrace  dochází ke kolizím  nutnost terminátorů  nízká bezpečnost dat

33 Sběrnicová topologie (BUS)  Příklad : Ethernet 10Base-2 – koax. Kabel  Prakticky se již nepoužívá

34 Kruhová topologie (RING)  Výhody  nedochází ke kolizím  méně náchylné k poruchám  vyšší odolnost kabeláže  delší dosah (stanice zesilují signál)  Nevýhody  vyšší náklad na zasíťování  nákladnější aktivní prvky sítě  delší kabeláž  problémy s odpojováním stanic

35 Kruhová topologie (RING)  Příklad : FDDI, Token Ring  Používá se zřídka

36 Hvězdicová topologie (STAR)  Výhody  snadné připojení nového zařízení  méně náchylné k poruchám  příznivé ceny aktivních prvků !!!  možnost nastavit prioritu uzlům  centrální diagnostika sítě  Nevýhody  vyšší náklad na zasíťování  dochází ke kolizím !!!  potřeba aktivních prvků  větší délka kabeláže  problémy s výpadkem hubu

37 Hvězdicová topologie (STAR)  Příklad : Ethernet - 10/100 BaseT  Používá se nejčastěji

38 Hvězdicová kruhová topologie  Výhody  snadné připojení nového zařízení  méně náchylné k poruchám  nedochází ke kolizím !!!  možnost nastavit prioritu uzlům  centrální diagnostika sítě  Nevýhody  vyšší náklad na zasíťování  drahé aktivní prvky sítě !!!  větší délka kabeláže

39 Hvězdicová kruhová topologie  Příklad : 100 VG AnyLAN  Příliš se nepoužívá

40 Strukturovaná kabeláž  Výhody  snadné připojení nového zařízení  jednoduché přemístění zařízení  možnost centrální administrace sítě  Nevýhody  vyšší náklad na zasíťování  větší délka kabeláže

41 Strukturovaná kabeláž  Příklad : skoro všude  Používá se velmi často

42  Architektura sítě se skládá z  topologie (fyzické uspořádání sítě)  protokolů (pravidla pro komunikaci a datové prvky)  Každá architektura v sobě zahrnuje implicitní topologii (např. Ethernet - hvězdicová, FDDI – kruhová, Token Ring - kruhová, …)  Architektury se od sebe mohou lišit přenosovým médiem (FDDI - optika, ARCnet - metalický kabel,...)  Komunikaci různých architektur zajišťují HUBy, switche, routery, transceivery (podrobněji v dalších hodinách) Rozdělení sítí podle architektury

43  Sdílené médium (Ethernet, Token Ring,...)  může vysílat současně pouze jeden uzel  s náhodným přístupem (Ethernet, …)  dochází ke kolizím,  s deterministickým přístupen (Token Ring, …)  nedochází ke kolizím => vyšší propustnost sítě  Přepínané sítě (ATM)  podle potřeb se vytváří dočasná spojení  jednonásobná – pouze jedno spojení najednou  vícenásobná (multiplexing) - umožňuje více uzlům vysílat současně (podstatné zvýšení propustnosti sítě) Rozdělení sítí podle možnosti přístupu


Stáhnout ppt "Základní pojmy  Počítačová síť  vzájemné propojení počítačů (příp. dalších zařízení) umožňující jejich vzájemnou komunikaci a sdílení hardwaru, softwaru."

Podobné prezentace


Reklamy Google