Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Asynchronous Transfer Mode Projektování distribuovaných systémů Lekce 1 Ing. Jiří ledvina, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Asynchronous Transfer Mode Projektování distribuovaných systémů Lekce 1 Ing. Jiří ledvina, CSc."— Transkript prezentace:

1 Asynchronous Transfer Mode Projektování distribuovaných systémů Lekce 1 Ing. Jiří ledvina, CSc

2 Úvod Architektura ATM Signalizace a adresování Směrování Propojení ATM a existujících LAN – LAN emulace Nativní režimy ATM Multiprotocol over ATM

3 Úvod Základní vlastnosti ATM Spojově orientované – složitost, stavovost Signalizační protokoly – navázání spojení Adresování Směrování Kooperace s existujícími protokoly

4 Architektura ATM ATM síť – soubor přepínačů propojených dvoubodovými spoji Podporuje dva typy rozhraní UNI – User Node Interface – propojení směrovačů, hostitelských systémů s ATM přepínači NNI – Network Node Interface – vzájemné propojení přepínačů

5 Architektura ATM

6 ATM spojení Propojení virtuálními okruhy Virtuální cesty (virtual path) – VPI (identifikátor) Virtuální kanály (virtual channel) – VCI (identifikátor) Virtuální cesta – obsahuje více virtuálních kanálů Přepínání virtuálních cest Přepínání virtuálních kanálů VPI a VCI mají pouze lokální význam (vztahují se k lince)

7 ATM přepínač

8 ATM přepínání

9 Typy spojení PVC - Permanent Virtual Circult VPI/VCI nastavováno administrátorem ručně SVC - Switched Virtual Circult Dynamické vytváření a rušení spojení (signalizační protokoly) Soft PVC – PVC vytvořeno manuálně na úrovni UNI Vytvořeno dynamicky mezi NNI

10 Typy spojení Spojení bod – bod Jednosměrné nebo obousměrné Spojení bod – multibod Rozeznává kořen a list (počátek, konec) Jednosměrné spojení Připojování (join) a odpojování (leave) listů k doručovacímu stromu

11 Broadcasting a Multicasting Broadcast neexistuje (pouze LAN emulace) Řešení multicastingu VP – multicasting – každý uzel dostane společné VCI Multicast server – uzel který množí paketz – převod na spoje typu bod – bod Překrytí spojením typu „bod - multibod“ – vytvoření spojení bod – multibod každý s každým

12 Multicast server

13 Překrytí spojením bod - multibod

14 Signalizace Využívá virtuální kanál VPI/VCI = 0/5 Vytvářené spojení je potvrzované (request – confirm/reject) Signalizační protokol zjednodušený Q.2931

15 Modely adresování Každý signalizační protokol vyžaduje adresní schéma Potřebuje identifikovat zdrojové a cílové uzly Peer model Využívá adresování i směrovací protokoly „neseného“ protokolu (IP, OSPF) Složitější ATM přepínače (podpora směrování, směrovací tabulky) Subnetwork (Overlay) model Definuje nové adresní i směrovací schéma Existující protokoly operují nad ATM Obdoba IP nad X.25 nebo IP nad PPP Potřeba ARP (mapování IP adres na ATM adresy) Oddělení protokolu ATM od vyšších protokolů

16 Modely Peer model

17 Modely Overlay model

18 ATM adresy ATM adresa obsahuje AFI – Authority and Format Identifier (typ adresy a její formát) IDI – Initial Domain Identifier (autorita pro administraci a přidělování adres DSP – Domain Specific Part (směrovací informace) Existují 3 formáty ATM adres NSAP E.164 (ITU) DCC (Data Country Code) - státy ICD (BSI) - organizace

19 ATM adresy

20 Registrace adresy koncového zařízení Protokol ILMI (Interim Local Management Interface) – prozatímní Zjednodušení konfigurace ATM adresy koncového zařízení

21 Směrovací protokoly IISP – Interim Inter-Switch Signaling protocol Jednoduchý protokol směrování s manuálně konfigurovanými tabulkami prefixů v přepínačích Limitovaná rozlehlost sítě P-NNI – Private NNI Směrování v privátních sítích Podpora QoS B-ICI – Broadband Inter-Carrier Interface Směrování ve veřejných sítích

22 Hierarchie PNNI

23 PNNI vytváření spojení

24 Protokoly úrovně 3 nad ATM Projektování distribuovaných systémů Lekce 2 Ing. Jiří ledvina, CSc

25 Protokoly L3 nad ATM Přenos nativního protokolu přes ATM síť Přenos LAN přes ATM síť Používá IP adres (ne ATM adresy) – požadavky na přenos protokolu L3 – odlišné od ATM (spojované služby kontra nespojované služby, bcast, mcast kontra unicast) Je nutné řešit dva problémy Zapouzdření paketu Resoluce adresy (IP – ATM)

26 Protokoly L3 nad ATM Existují tři řešení zapouzdření a resoluce adresy LANE (LAN Emulation) – MAC protokol použitý pro realizaci transparentních LAN služeb nad ATM Rozšíření LANE je Multiprotocol over ATM (MPOA) Používá LANE a cut-through směrování ke zlepšení výkonnosti v rozlehlých sítích Operace v původním režimu (native mode) Založeno na protokolech definujících IP konektivitu nad ATM s použitím Zapouzdření IP nad ATM (obecně protokol L3) Resoluce ATM adresy ze síťové adresy (IP) Tomuto řešení se říká Classical IP and multiprotocol Encapsulation over ATM (Classical IP over ATM) Tag switching – technologie kombinuje výhody směrování s výkonností přepínání a tím nabízí jiné řešení pro přenos IP paketů přes ATM síť

27 Classical IP and Multiprotocol Encapsulation over ATM Přenos IP a dalších L3 protokolů přes ATM Classical IP and ARP over ATM (RFC 1577) Používá přepínané virtuální okruhy (SVCC) a permanentní virtuální kanály (PVCC) Specifikuje mechanizmus pro resoluci a vyhledávání adres Multiprotocol Encapsulation over ATM adaptation layer 5 (RFC 1483) Definuje zapouzdření různých typů PDU pro transport nad ATM

28

29 RFC 1577 ATM je použito k přímé náhradě propojení LAN segmentů obsahujících stanice s IP adresami a IP směrovači Tyto LAN segmenty se nazývají Logical IP Subnets (LIS) a jsou identické s konvenčními LAN subsítěmi ATM propojené systémy v různých LIS mají různé síťové adresy a mohou komunikovat pouze prostřednictvím směrovačů, i když jsou připojeny do téže ATM sítě Pro resoluci adres se používá ATMARP a InATMARP (Address Resolution Protocol a Inverse Adress Resolution Protocol)

30 Mechanizmus ATMARP V ATM neexistují broadcasty – není možné použít obdobu ARP v broadcast sítích (broadcast může být realizován jako rozesílání kopií v unicast kanálech) Řešeno ATMARP serverem – obsahuje tabulku IP a ATM adres pro jednu subsíť Libovolný klient může získat ATM adresu zařízení a navázat přímo spojení

31 Classical IP-over-ATM ARP klient registruje svoji IP a ATM adresu v ARP serveru Klient A hledá ATM adresu pro IP B, server vrací ATM adresu B Klient vytváří ATM SVCC na klienta B a posílá mu data Jakmile klient B odpovídá na paket z A, posílá též dotaz na ARP server Po obdržení ATM adresy A zjišťuje klient B, že SVCC již existuje a další nevytváří Klient B posílá data do A. V každé LIS musí být směrovač, konfigurovaný jako ATMARP klient nebo lépe ve směrovači může běžet ATMARP server.

32 Mechanizmus InATMARP V tomto případě není třeba funkce ATM serveru Klienti si vyměňují informaci a vyhledávají ostatní protokolové adresy K vyhledání protokolové (IP) adresy na druhém konci spojení pošle klient InATMARP dotaz po existujícím spojení

33 RFC 1483 Multiprotocol Encapsulation over ATM Mechanizmus zahrnuje i přenos jiných rámců než jsou IP pakety Existují 2 možnosti jak to zařídit LLC/SNAP zapouzdření – různé protokoly mohou být přenášeny jedním ATM spojením a identifikovány standardním LLC/SNAP záhlavím Multiplexování virtuálního spojení – přes ATM spojení je přenášen pouze jeden protokol – protokol je implicitně dán při vytváření spojení

34 Možné kombinace RFC 1483 a RFC 1577 SVCC a ATMARP Zapouzdření IP datagramů nad ATM (routed IP formát) Použití ATM ARP k mapování IP na ATM adresu PVCC a InATMARP Mezi síťovými zařízeními jsou konfigurovány staticky cesty (PVCC) Rozpoznání IP adresy se děje pomocí ATM adresy koncového uzlu a InATMARP IP pakety jsou přenášeny ve SNAP

35 SVCC a ATMARP

36 Zapouzdření IP datagramů nad ATM (routed IP formát) Použití ATM ARP k mapování IP na ATM adresu Výhody: Pro propojení IP subsítě je jednodušší než LANE Jednoduchá konfigurace pro malé sítě (adresa ATMARP serveru) Podpora ATMARP od mnoha výrobců

37 SVCC a ATMARP Omezení: Nemá podporu multicastu Podporuje pouze IP Není možnost ořezat tok dat ve směrovačích Při přenosu přes více LIS se musí použít směrovače i když přenosy probíhají v jedné ATM síti ATMARP server je úzké místo v systému Ve velkých sítích nebezpečí chybné konfigurace ATMARP serverů (musí být ve všech klientech)

38 PVCC a InATMARP Mezi síťovými zařízeními jsou konfigurovány staticky cesty (PVCC) Rozpoznání IP adresy se děje pomocí ATM adresy koncového uzlu a InATMARP IP pakety jsou přenášeny ve SNAP Výhody: InATMARP je podporováno mnoha výrobci Konfigurace pro propojené IP subsítě je jednodušší než LANE

39 PVCC a InATMARP Omezení: Nemá podporu multicastu Podporuje pouze IP Není možnost ořezat tok dat ve směrovačích Při přenosu přes více LIS se musí použít směrovače i když přenosy probíhají v jedné ATM síti Ve velkých sítích nebezpečí chybné konfigurace ATMARP serverů (musí být ve všech klientech)

40 VLAN Projektování distribuovaných systémů Lekce 3 Ing. Jiří ledvina, CSc

41 VLAN Virtual LAN Cíl – rozdělení fyzicky propojených počítačů do skupin, které fungují tak, jako by nebyly fyzicky propojeny (na rozdíl od VPN) Logický segment sítě Jedna broadcastová doména Přenosy spojené s VLAN jsou chráněny před přístupem uživatelů jiných VLAN Jsou šířeny jen do VLAN Multicasty a broadcasty šířeny pouze ve VLAN

42 VLAN Virtual LAN Ve skupině jsou síťová zařízení, která Mohou být umístěna na více fyzických LAN Neexistují omezení vzhledem k fyzickému umístění Mohou komunikovat jako by byly všechny na jedné LAN

43 Důvody zavedení VLAN Nezávislost na umístění Mobilita uživatelů – zůstávají ve stejné LAN i po přemístění Lepší bezpečnost a vyšší výkonnost Přenosy ve VLAN jsou přepínané, mezi různými VLAN směrované Členství ve VLAN je definováno administrátorem LAN organizovány podle funkčních skupin, nikoliv podle fyzického umístění Uspořádání podle pravidla – přepínej pokud potřebuješ, směruj pokud musíš

44 Typy VLAN Členství ve VLAN může být podle Skupin portů (VLAN úroveň 1) MAC adres (VLAN úroveň 2) Protokolu 3 a vyšší úrovně (VLAN úroveň 3)

45 VLAN podle portů port switching – přepínání portů může být použito pro zvýšení bezpečnosti a zajištění izolovanosti neumožňuje mobilitu uživatelů přesunutý uživatel má novou sub-síť – nová IP adresa (směrovač)

46 VLAN založené na MAC adresách vyžaduje předchozí registraci počítačů členství ve VLAN je udržováno i při fyzickém přemístění počítače různých VLAN mohou být připojeny do jednoho portu přepínače LAN je definována seznamem MAC adres Zajišťuje úplný pohyb uživatele Pokud je třeba, jsou klienti i servery stále na téže LAN Problém: potřeba udržovat příliš mnoho adres

47 VLAN úrovně 3 Členství ve VLAN odvozeno od pole TYPE protokolu a podle adresových polí IP VLAN konfigurace je určena přepínači Do VLAN nepřísluší stanice, ale pakety Více-protokolové stanice mohou být ve více VLAN Obecně pomalejší než předchozí 2 typy VLAN členství ve VLAN je určováno podle úrovně 3, ale nemá nic společného se směrovači nebo směrováním IP adresa je použita pouze k mapování na VLAN, není jinak zpracovávána

48 VLAN trunk – vzdálené propojení lokálních sítí Podle doporučení IEEE 802.1q Přenos pro více VLAN jednou linkou – trunk (dálkové vedení) Rámce Ethernetu jsou označovány VLAN ID (tag) Schonost zpracovávat VLAN-ová i ne-VLAN- ová zařízení

49 VLAN tagging (značkování paketů VLAN) Hranový přepínač (Ingress switch) přidá značku obsahující ID VLAN do příchozích paketů Mezilehlé přepínače VLAN ID nepřepočítávají Poslední hranový přepínač (Egress switch) značku z odchozího rámce odstraní. Rámec TPID – Tag Protocol ID CFI – Canonical Format Indicator (přítomnost-nepřítomnost části RIF) RIF – Source Routing Information Field 01 – bez směrování max délka dat v IEEE802.3 1470 slabik priorita 0 < 1 < 2 <... < 7

50 VLAN tagging (značkování paketů VLAN) Destination MAC Source MAC 802.1Q Tag Protocol type field DataFCS 6 bytes 4 bytes2 bytes46–1,500 bytes4 bytes PriorityCFIVLAN ID Tag protocol identifier Tag control field Proprietary 2-byte number 16 bits3 bits1 bit12 bits

51 Vlastnosti IEEE 802.1Q dovoluje až 4095 VLAN dovoluje port, MAC, L3 i vyšší VLAN dovoluje míchat klasické i VLAN přepínače rozšiřuje IEEE 802.1p (priority) na VLAN

52 Vlastnosti IEEE 802.Q High priority 765765 Medium priority 432432 Low priority 1010 Three priority levels

53 Filtrovací databáze na daném LAN segmentu pro danou VLAN musí být všechny rámce značkovány různé VLAN na tomtéž segmentu mohou využívat různé parametry informace o členství ve VLAN je uložena ve filtrovací databázi existují 2 typy položek VLAN registrační položky (port a VLAN) Skupinové registrační položky (posílání m-castů do VLAN) Oba typy mohou být statické nebo dynamické Statické položky – zařizuje management Dynamické položky – naučené, časově omezená platnost

54 Vytváření a propagace dynamických VLAN položek GVRP GVRP – GARP VLAN Registration Protocol GARP – Generic Attribute Registration Protocol GARP členové – vytváří/ruší členství ve VLAN (přidávání/rušení položek) VLAN přepínače musí propagovat změny členství ve VLAN na všechny aktivní porty GMRP – Group Multicast Registration Protocol Položky registrace skupin – indikují pro každý port má-li tam být multicast rámec pro VLAN poslán nebo ne

55 VPN - Virtual private networks Projektování distribuovaných systémů Lekce 4 Ing. Jiří Ledvina, CSc.

56 Virtual Private Networks

57 Privátní sítě – používají pronajaté linky Virtuální privátní sítě – používají veřejný Internet VPN Dovolují vytvořit bezpečné privátní sítě nad veřejnými sítěmi jako je Internet Mohou být vytvářeny pomocí HW, SW nebo kombinací HW a SW Jsou realizovány jako propojení 2 sítí, 2 hostů nebo síť – host.

58 Bezpečnost VPN Authentication (ověřování pravosti) – zabezpečí, že data přicházejí ze zdroje, ze kterého tvrdí, že přicházejí Access Control (kontrola přístupu) – omezování neautorizovaných uživatelů – kontrola práv uživatelů Confidentality (důvěrnost) – ochrana dat přenášených veřejnou sítí před čtením nebo kopírováním neoprávněnými osobami Data Integrity (integrita dat) – zajištění, aby nikdo nemohl nepozorovaně měnit data při přenosu přes Internet

59 VPN - komponenty VPN – používané komponenty, principy Obranné valy (Firewalls) – povolení vstupu uživatelům VPN do sítě a zabránění vstupu nechtěným návštěvníkům (filtrace, proxy) Ověřování – používají se schémata založená na systémech se sdíleným klíčem, jako je Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP), RSA,.... Zajišťují také integritu dat. Šifrování – zajištění důvěrnosti i integrity - zapouzdření dat do bezpečné obálky (šifrování tajným klíčem)

60 VPN - komponenty VPN – používané komponenty, principy Tunelování – přizpůsobení nekompatibilních protokolů. Např. propojení LAN s NetBEUI nebo IPX přes Internet (IP) Překlad adres – použití privátních adres (RFC 1918) 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16 Nedostatek IP adres Časté změny poskytovatele

61 Architektura VPN VPN funkce mohou být implementovány ve směrovačích, přepínačích, obranných valech, ve vybraných modulech, které zajišťují Ověřování Tunelování Šifrování/dešifrování Pracovních stanicích

62 Architektura VPN – varianta 1 Tunelování je iniciované klientem nad vytáčenou linkou Funkce VPN (tunelování, šifrování) běží na uživatelské stanici Ověřování probíhá ve dvou krocích ISP ověřování – přístup do Internetu (ISP RADIUS server) VPN ověřování – přístup do VPN

63 Architektura VPN – varianta 2 Mezi uživatelem a NAS (Network Access Server) není tunel, ale může být Může být i šifrováno ISP (Internet Service Provider) ověřuje uživatele pro přístup do Internetu i VPN (RADIUS server)

64 Architektura VPN – varianta 3 Varianta 3 (a další) – VPN typu LAN – LAN

65 Úrovně realizace VPN Packet oriented VPN (3 úroveň a výše) Application oriented VPN (5 úroveň a výše) Protokoly Secure Shell (6 – 7 úroveň) Socks v.5 (5 úroveň) IPSec, SKIP (3 úroveň) PPTP/L2TP (2 úroveň)

66 Přehled VPN tunelovacích protokolů GRE – RFC 1701, RFC 1702 – Generic Routing Encapsulation PPTP Point-to-point Tunneling Protocol L2F – Layer 2 forwarding L2TP – Layer 2 Tunneling Protocol ATMP – Ascend Tunnel Management Protocol DLSW – Data Link Switching (SNA over IP) IPSec – Secure IP Mobil IP – IP pro mobilní hosty

67 PPTP – Point-to-point Tunneling Protocol Původně vyvinut pro vzdálený přístup do Internetu Microsoft, Ascend, USRobotics, 3COM, ECI Telematics Jednoduchá konstrukce VPN Ověřovací mechanizmus PAP (Password Authentication protocol), CHAP, MS CHAP Dovoluje tunelování IPX, AppleTalk Vytváří TCP spojení mezi PPTP klientem a serverem (port 1723) Datové pakety šifrovány, PPP pakety komprimovány GREv2 – vytváření IP datagramu (protokol ID v IP záhlaví 47)

68 L2TP – Layer 2 Tunneling Protocol L2F – Layer 2 Forwarding L2TP = L2F + PPTP Povoluje vytvořit více relací jedním tunelem, více QoS tunelů mezi 2 koncovými body Lepší komprese záhlaví, podpora řízení toku dat Použitelný i nad ne-IP sítěmi (ATM, FrameRelay, X.25) Nespecifikuje ověřování a šifrování

69 IPSec (RFC 2401 – RFC 2406) Zajišťuje ověřování a integritu dat – AH Authentication Header – pouze doplnění o zajištění integrity Zajišťuje důvěrnost a integritu dat – ESP Encapsulating Security Payload – zapouzdření paketu a šifrování jeho obsahu Pracuje v režimu Transportním – přenos paketu mezi koncovými uživateli. Používá originální IP adresy. Tunelovacím – přenos paketu mezi konci tunelu. Na portálech dochází k zapouzdření paketu přidáním nového IP záhlaví s IP adresami portálů tunelu. Transportní režim s AH Transportní režim s ESP Tunelovací režim s AH Tunelovací režim s ESP

70 IPsec – transportní režim

71 IPsec – tunelovací režim

72 IPsec a VPN


Stáhnout ppt "Asynchronous Transfer Mode Projektování distribuovaných systémů Lekce 1 Ing. Jiří ledvina, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google