Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BootP Ing. Jiří Ledvina, CSc.. 24.3.20092/12 Úvod Původně používání RARP Reverse Address Resolution protocol Dovoluje pouze distribuci adres na lokálním.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BootP Ing. Jiří Ledvina, CSc.. 24.3.20092/12 Úvod Původně používání RARP Reverse Address Resolution protocol Dovoluje pouze distribuci adres na lokálním."— Transkript prezentace:

1 BootP Ing. Jiří Ledvina, CSc.

2 24.3.20092/12 Úvod Původně používání RARP Reverse Address Resolution protocol Dovoluje pouze distribuci adres na lokálním segmentu Neposkytuje masku podsítě Pro identifikaci stanice používá její fyzickou adresu Při přidávání nové stanice je třeba zásah administrátora

3 24.3.20093/12 BootP Bootstrap protokol (1985) Definováno v RFC 951 a RFC 1048 Port serveru 68 Port klienta 67 Představuje statické řešení problému Dovoluje zadat mnoho parametrů

4 24.3.20094/12 BootP Cíl Klienti požadují IP adresy a ostatní parametry od serveru IP adresa Jméno počítače Maska podsítě Adresa implicitního směšovače Adresa jmenného serveru Adresa bootovacího serveru Jméno bootovaného souboru

5 24.3.20095/12 BootP Server na lokálním segmentu Boot request Fyzická cílová adresa – bcast Fyzická zdrojová adresa samé nuly IP cílová adresa lim. Bcast IP zdrojová adresa samé nuly Klíčem je fyzická adresa uzlu zadaná v těle zprávy Boot response Odpovídá na bcast adresu Zdrojová fyzická adresa i IP adresa patří BOOTP serveru Posílá konfigurační parametry

6 24.3.20096/12 BootP Server na lokálním segmentu Volba adresy odpovědi (bcast/ucast) Pro ucast server zná IP adresu, ale v ARP cache není fyzická adresa Pokud může derver zasáhnout do ARP cache – přidá položku Pokud ne, použije bcast. Volba se dá nastavit (DF bit – kompatibilita s DHCP)

7 24.3.20097/12 BootP Server v jiném segmentu sítě Na lokálním segmentu musí být RELAY AGENT Funguje jako zástupný BOOTP server Obsahuje tabulku s adresami BOOTP serverů Posílá požadavky klienta jako ucast zprávy všem BOOTP serverům Příchozí odpovědi vrací klientům na segmentu sítě

8 24.3.20098/12 BootP Princip bootování Oddělení BOOTP a TFTP (zavádění OS) BOOTP a TFTP server mohou být různé počítače Počítač v bootovací EEPROM má BOOTP i TFTP klienta Na BOOTP klientovi závisí zpracování poskytnutých parametrů Chyba při bootování Klient na počátku nastavuje timeout náhodně (0 až 4s) po vypršení timeoutu BOOTP klient opakuje požadavek Timeout se s počtem opakování požadavku exponenciálně prodlužuje

9 24.3.20099/12 BootP OP = 1/2HTYPE = 1/6HLEN=6HOPS TRANSACTION ID SECONDSFLAGS CLIENT IP ADDRESS YOUR IP ADDRESS SERVER IP ADDRESS ROUTER IP ADDRESS CLIENT HARDWARE ADDRESS (16 oktetů) SERVER HOST NAME (64 oktetů) BOOT FILE NAME (128 oktetů) 991308399 VENDOR SPECIFIC AREA (64 oktetů)

10 24.3.200910/12 BootP OP – request/response HTYPE – 1 – Ethernet, 6 – IEEE802.3 HLEN – délka adresy HOPS – počet průchodů přes směrovač TRANSACTION ID – párování request/response SECONDS – doba čekání na odpověď FLAGS – bit 15 = 1 … bcast CLIENT IP ADDRESS – IP adresa, doplňovaná klientem (může být i nenulová) YOUR IP ADDRESS – IP adresa vrácená serverem SERVER IP ADDRESS – adresa BOOTP serveru. Je-li pole nenulové, může odpovědět pouze tento server ROUTER IP ADDRESS – adresa implicitního směšovače

11 24.3.200911/12 BootP ROUTER IP ADDRESS – adresa implicitního směšovače CLIENT HARDWARE ADDRESS – fyzická adresa klienta podle které se vyhledávají parametry v BOOTP serveru SERVER HOST NAME – jméno nebo adresa bootovacího serveru BOOT FILE NAME – jméno bootovacího souboru včetně cesty k němu MAGIC COOKIE – 99.130.83.99 – počátek oblasti pro další parametry Vendor specific area Obsahuje parametry ve tvaru Kód, délka, hodnota 0 – výplň (zaplnění oblasti parametrů na násobek 32 bitů) 255 – konec seznamu parametrů

12 24.3.200912/12 BootP parametrkóddélkahodnota výplň0 maska subsítě14maska čas24 implicitní směrovače3vol.IP adresa časové servery4vol.IP adresa DNS servery6vol.IP adresa tiskový servery9vol.IP adresa jméno počítače12vol.IP adresa velikost bootovacího souboru132integer konec seznamu255 Volitelné parametry128-254vol.dle kódu

13 DHCP Dynamic Host Configuration Protocol Ing. Jiří Ledvina, CSc.

14 24.3.200914/12 Úvod Principy Podobný BootP Rozšíření počtu zpráv Vice parametrů Používá UDP Klientská strana port 67 Serverová strana port 68 Založeno na myšlence pronájmu adres Dynamická konfigurace RFC 22131 a RFC 2132

15 24.3.200915/12 Principy Přidělování adres Manuálně – přidělení adresy administrátorem Automaticky – přidělení permanentní adresy Dynamicky – přidělení adresy na dobu určitou

16 24.3.200916/12 Typy DHCP zpráv (TYP 53) DHCPDISCOVER (1) Hledání DHCP serveru (bcast) Vysílání opakuje po 9, 13, 16s, dále náhodně DHCPOFFER (2) Odpověď od DHCP serveru (bcast) Obsahuje nabízenou IP adresu DHCPREQUEST (3) Požadavek zaslání parametrů od vybraného serveru (bcast) Odmítnutí všech ostatních nabídek Ověření, že nabídka zůsává nezměněna Požadavek prodloužení doby pronájmu pro danou adresu DHCPINFORM (8) Získání vice informací klientem (ucast) Používá se they, pokud má klient přidělenou adresu (nebo manuálně nakonfigurovanou) pro získání dalších konfiguračních parametrů

17 24.3.200917/12 Typy DHCP zpráv (TYP 53) DHCPACK (5) Potvrzení registrace adresy a nastavení parametrů (bcast/ucast) DHCPNACK (6) Odmítnutí registrace adresy (bcast/ucast) Např. Při prodlužování registrace a přechodu na jiný segment Nebo při vypršení doby pronájmu adresy DHCPDECLINE (4) Odmítnutí z důvodu chyby Např. klient zjistí, že nabídnutá adresa je již používána jiným klientem DHCPRELEASE (7) Rušení pronájmu adresy klientem (ucast)

18 24.3.200918/12 Časovače Pronájem adresy se počítá od DHCPACK V DHCPACK je Čas pronájmu Počítá se 0,5 x čas pronájmu – začátek intervalu obnovení adresy Počítá se 0.875 x čas pronájmu – začátek intervalu obnovení adresy od jiného serveru Pokud se nepodaří adresu obnovit, musí se začít process přidělování od počátku

19 24.3.200919/12 Vazba na okolí Ovládání DHCP ipconfig /release ipconfig /renew Vazba na DNS DDNS – dynamic DNS Dovoluje opravovat databázi (update) DHCP klient registruje jméno (záznam A) DHCP server registruje IP adresu (záznam PTR) Nebo obojí z DHCP serveru


Stáhnout ppt "BootP Ing. Jiří Ledvina, CSc.. 24.3.20092/12 Úvod Původně používání RARP Reverse Address Resolution protocol Dovoluje pouze distribuci adres na lokálním."

Podobné prezentace


Reklamy Google