Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výroba a použití telluru

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výroba a použití telluru"— Transkript prezentace:

1 Výroba a použití telluru

2 Tellur chemická značka Te je polokovový stříbřitě lesklý prvek za skupiny chalkogenů používaný v polovodičové technice protonové číslo 52, relativní atomová hmotnost 127,60. Teplota tání je 452°C, teplota varu 1390°C, hustota 6272 kg/m3 .

3

4 Tellur je dosti vzácný prvek byl objeven roku 1782 Franzem Josephem Mullerem. Chemicky patří spíše mezi kovy, ale jsou známy i kyseliny telluru a jejich soli, v nichž chemicky připomíná síru nebo selen.

5 Franz Joseph Müller von Reichenstein
Rakouský chemik Franz Joseph Müller von Reichenstein izoloval prvek později nazvaný tellur v roce 1782 v rudách, které se těžily ve zlatonosných oblastech transilvánie. Müller nazval tellur metalum problematicum nebo aurum paradoxum, protože prvek nevykazoval žádnou z vlastností antimonu, jehož izolaci Müller očekával. Název tellur pochází od jiného rakouského chemika M.H. Klaprotha, objevitele zirkonia a uranu.

6

7 Je chemicky příbuzný selenu a síře.
Tellur obvykle doprovází síru a selen v jejich rudách. Má značnou afinitu ke zlatu a v mnoha zlatých ložiscích se vyskytuje jako příměs. Z minerálů jsou známy například tellurid zlata calaverit nebo tellurid olova altait. Průmyslově se tellur získává nejčastěji z anodových kalů po elektrolytické výrobě mědi nebo ze zbytků po rafinaci zlata.

8 Relativní zastoupení telluru v zemské kůře je velmi malé
Relativní zastoupení telluru v zemské kůře je velmi malé. Odhaduje se, že jeho obsah kolísá v rozmezí 0,001–0,005 ppm (mg/kg). V mořské vodě je jeho koncentrace tak malá, že současné analytické techniky nebyly schopny jeho množství dobře změřit. Elementární tellur je za normálních podmínek stálý stříbřitě lesklý a poměrně křehký kov. Snadno se slučuje s kyslíkem a halogeny.

9

10 Slouží ke zlepšování mechanických a chemických vlastností slitin
Slouží ke zlepšování mechanických a chemických vlastností slitin. Nízké koncentrace telluru zvyšují tvrdost a pevnost slitin olova i jejich odolnost vůči působení kyseliny sírové. Přídavky telluru do slitin mědi a nerezových ocelí způsobují jejich snazší mechanickou opracovatelnost. Jako velmi perspektivní se jeví použití sloučenin telluru při výrobě fotočlánků. Fotočlánky na bázi telluridu kadmia patří v současné době k nejvýkonnějším a probíhá intenzivní výzkum s cílem vyrobit prakticky využitelné solární panely.

11 Selen i telur tvoří sloučeniny s většinou prvků; neslučují se však vzájemně a se sírou. Spolu a se sírou  tvoří, směsné krystaly. Nejstálejší jsou jednak sloučeniny s kyslíkem a s lehčími halogeny fluorem a chlorem, jednak se silně elektropozitivními prvky, jako např. s alkalickými kovy.

12 Toxikace Z hlediska působení na lidské zdraví patří sloučeniny telluru mezi toxické a především v průmyslových provozech, kde se vyskytují ve zvýšených koncentracích je třeba zachovávat přísné bezpečnostní předpisy. Za zvláště nebezpečné je pokládáno vdechování aerosolů a prachu s vysokou koncentrací telluru.

13 Otázky V jakém roce byl objeven Tellur a kým ?
Jakým dvoum prvků je Tellur chemicky příbuzný a koho doprovází v rudách? 3. K čemu slouží Tellur?

14 Daniel Koška Patrik Štolc Viktor Ziňkovskyj
Vytvořili Daniel Koška Patrik Štolc Viktor Ziňkovskyj


Stáhnout ppt "Výroba a použití telluru"

Podobné prezentace


Reklamy Google