Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezinárodní finanční instituce, minulost, přítomnost a budoucnost Pavel Štěpánek

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezinárodní finanční instituce, minulost, přítomnost a budoucnost Pavel Štěpánek"— Transkript prezentace:

1 Mezinárodní finanční instituce, minulost, přítomnost a budoucnost Pavel Štěpánek pavel-stepanek@volny.cz

2 „IMF – Outdated, Ineffective and Unnecessary“ Tariceanu (19.5.2008) : „od roku 2005 IMF vytrvale chybuje při hodnocení ekonomické situace Rumunska“ (březen 2009, Reuters: Rumunsko zahájilo konzultace s IMF o poskytnutí facility na podporu platební bilance) Jaro 2008, Financial Times: EBRD se přežila, je nutno ji zprivatizovat nebo spojit s EIB Jaro 2009, G20: role EBRD v kompenzování credit crunche je nenahraditelná

3 Typologie Brettonwoodské instituce (WB, IMF, IFC a další členové WB) Brettonwoodské instituce (WB, IMF, IFC a další členové WB) Regionální rozvojové instituce typu WB Regionální rozvojové instituce typu WB Bilaterální instituce Bilaterální instituce Mezivládní investiční fondy Mezivládní investiční fondy Instituce na podporu zahraničního obchodu Instituce na podporu zahraničního obchodu Instituce dialogu a standardů (OECD) Instituce dialogu a standardů (OECD) BIS – banka bank BIS – banka bank

4 Podstata, zaměření Založené dvěma nebo více státy Založené dvěma nebo více státy Fungují dle mezinárodního práva Fungují dle mezinárodního práva Akcionáři jsou většinou vlády Akcionáři jsou většinou vlády Veřejnoprávní povahou, komerční (ve variabilním rozsahu) svou činností – hybridní charakter Veřejnoprávní povahou, komerční (ve variabilním rozsahu) svou činností – hybridní charakter Výlučné postavení na finančním trhu Výlučné postavení na finančním trhu Rozvojově sociální Rozvojově sociální Měnově stabilizační Měnově stabilizační Specializované (transformační...) Specializované (transformační...)

5 Funkce Poskytování stabilizačních facilit (např. na podporu platební bilance, likvidity), půjček, dotací Poskytování stabilizačních facilit (např. na podporu platební bilance, likvidity), půjček, dotací Nejsou superregulátorem, ale začasto tvorba standardů, modelování politik, strukturálních reforem, pravidel (sound banking, prudential rules, transparentnost...) Nejsou superregulátorem, ale začasto tvorba standardů, modelování politik, strukturálních reforem, pravidel (sound banking, prudential rules, transparentnost...) Specifické dohledové činnosti (makrofinanční stabilita, strukturální dialog, stressové testování) Specifické dohledové činnosti (makrofinanční stabilita, strukturální dialog, stressové testování) Variabilní schémata prosazování mandátu (kondicionalita facilit, komerční založení, zveřejňování peer review, veřejná diskuse) Variabilní schémata prosazování mandátu (kondicionalita facilit, komerční založení, zveřejňování peer review, veřejná diskuse)

6 Největší pozornost v současnosti věnována BW institucím Vznikly k podpoře poválečné rekonstrukce Evropy a jako obrana proti mezinárodnímu protekcionismu a konkurenčním devalvacím Vznikly k podpoře poválečné rekonstrukce Evropy a jako obrana proti mezinárodnímu protekcionismu a konkurenčním devalvacím S rozpadem BW systému (poč. 70. let) se IMF profiluje jako strážce stability a nástroj na řešení krizí hlavně chudších zemí, WB boj proti chudobě S rozpadem BW systému (poč. 70. let) se IMF profiluje jako strážce stability a nástroj na řešení krizí hlavně chudších zemí, WB boj proti chudobě V posledních 20 letech do současné krize postavení nejasné, pokles významu, pochybnosti V posledních 20 letech do současné krize postavení nejasné, pokles významu, pochybnosti Aktuálně snahy o revitalizaci (důvodem globální charakter krize, její geneze ve vyspělých ekonomikách) Aktuálně snahy o revitalizaci (důvodem globální charakter krize, její geneze ve vyspělých ekonomikách)

7 Faktory za stávající krizí Přebytek likvidity v globální ekonomice Přebytek likvidity v globální ekonomice Uvolněná měnová politika (rychlý ekonomický růst při nízké inflaci) Uvolněná měnová politika (rychlý ekonomický růst při nízké inflaci) Honba za ziskem, kumulace rizikových aktiv, oddělení produktů od rizika, narůstající komplexnost finanční inovace, deformace systémů řízení rizik, expanze neregulovaného nebankovního finančního zpostředkování, vytváření bublin Honba za ziskem, kumulace rizikových aktiv, oddělení produktů od rizika, narůstající komplexnost finanční inovace, deformace systémů řízení rizik, expanze neregulovaného nebankovního finančního zpostředkování, vytváření bublin Po výbuchu všeobecná ztráta důvěry všech vůči všem Po výbuchu všeobecná ztráta důvěry všech vůči všem

8 Zásadní otázky Mohly tomu IFI´s zabránit? Mohly tomu IFI´s zabránit? Jsou uzpůsobeny čelit globální krizi? Jsou uzpůsobeny čelit globální krizi? Mají na to dostatek zdrojů? Mají na to dostatek zdrojů? Platí ještě „staré recepty“? Platí ještě „staré recepty“? Jsou vůbec systémově způsobilé působit proticyklicky? Jsou vůbec systémově způsobilé působit proticyklicky? Jakou vlastně mají mít ambici a postavení Jakou vlastně mají mít ambici a postavení Potřebujeme komplexní reformu IFI´s? Potřebujeme komplexní reformu IFI´s? Odpověď mezinárodní komunity: analyzovat příčiny krize a navrhout adekvátní reakci IFI´s

9 Osoby a obsazení: FSF a ost. –FSF (Financial Stability Forum) Existuje od roku 1999 Existuje od roku 1999 Je shromážděním představitelů finančních autorit (CB, regulátorů, MF) systémově významných ekonomik (?), IFIs a ECB Je shromážděním představitelů finančních autorit (CB, regulátorů, MF) systémově významných ekonomik (?), IFIs a ECB Primárně slouží k diskusi o regulatorních systémech, systémových opatřeních k bránění šíření krizí napříč globálními trhy Primárně slouží k diskusi o regulatorních systémech, systémových opatřeních k bránění šíření krizí napříč globálními trhy –IMF, MDBs –EU

10 Osoby a obsazení: G20 Existuje od konce 90. let Existuje od konce 90. let Diskusní a koordinační platforma ministrů financí a guvernérů CB velkých zemí (rozvinutých i rozvíjejících se), BW, ECB a EU Diskusní a koordinační platforma ministrů financí a guvernérů CB velkých zemí (rozvinutých i rozvíjejících se), BW, ECB a EU Ustaveny pracovní skupiny... Ustaveny pracovní skupiny... Klíčové otázky globální ekonomiky: Klíčové otázky globální ekonomiky: –Mezinárodní finanční architektura, fungování IFIs –Národní hospodářské politiky (koordinace) –Mezinárodní obchod a investice –Regulace finančních trhů a finančních institucí –Transparentnost fiskálních systémů (offshore struktury) –Anti money laundering... Důležitá data: XI/08 – IV/09 Důležitá data: XI/08 – IV/09

11 G20 – o regulaci Primárně národní, nutno ale posílit mezinárodní spolupráci Primárně národní, nutno ale posílit mezinárodní spolupráci Zřízení, resp. podpora kolegií supervizorů Zřízení, resp. podpora kolegií supervizorů Více transparentnosti: více publikace Více transparentnosti: více publikace Regulace CRA Regulace CRA Regulatorní pravidla musí zohlednit průběh cyklu (=být proticyklická) Regulatorní pravidla musí zohlednit průběh cyklu (=být proticyklická) Sjednocování regulatorních přístupů v různých odvětvích Sjednocování regulatorních přístupů v různých odvětvích Trend ke sjednocování účetních standardů Trend ke sjednocování účetních standardů Regulace odměňovacích systémů Regulace odměňovacích systémů Opatření proti netransparentním a nekooperativním jurisdikcím Opatření proti netransparentním a nekooperativním jurisdikcím Pojišťování depozit a přístupů k úpadkovému právu Pojišťování depozit a přístupů k úpadkovému právu

12 G20 o IFIs Rozšířit členskou základnu FSF Rozšířit členskou základnu FSF Posílení spolupráce IMF a FSF Posílení spolupráce IMF a FSF Revize zdrojů IMF (asi též ADB) Revize zdrojů IMF (asi též ADB) Posílení monitorovací funkce IMF (fokus na vyspělé země) Posílení monitorovací funkce IMF (fokus na vyspělé země) Čerpání versus kvóty Čerpání versus kvóty Revize finančních nástrojů (likvidita, proticyklické zaměření, podpora mezinárodního obchodu...) Revize finančních nástrojů (likvidita, proticyklické zaměření, podpora mezinárodního obchodu...) Revize členských kvót (corporate governance IMF) Revize členských kvót (corporate governance IMF)

13 A k tomu EU navíc navrhuje (viz tzv. de Larosièrova zpráva) Revize (=navýšení) požadavků kapitálové přiměřenosti dle Basel 2 Revize (=navýšení) požadavků kapitálové přiměřenosti dle Basel 2 Snížení závislosti řízení rizika na externím ratingu, posílení „in house“ systémů Snížení závislosti řízení rizika na externím ratingu, posílení „in house“ systémů Revize (= omezení) národních regulatorních diskrecí Revize (= omezení) národních regulatorních diskrecí Dohoda o řešení nákladů řešení přeshraničních krizí Dohoda o řešení nákladů řešení přeshraničních krizí Vytvoření centrální koordinační regulatorní autority EU Vytvoření centrální koordinační regulatorní autority EU Posílit makroprudenční dohled ECB Posílit makroprudenční dohled ECB

14 Předběžný pokus o hodnocení debaty o IFIs Nepřipravují se převratné změny v počtu a struktuře IFIs Nepřipravují se převratné změny v počtu a struktuře IFIs Dtto platí pro jejich zaměření, dělbu práce, strukturu nástrojů a účel a podmínky jejich použití Dtto platí pro jejich zaměření, dělbu práce, strukturu nástrojů a účel a podmínky jejich použití Posílení mikro prvků v monitorovací činnosti IMF (stress testing) a WB/IMF (FSAP), návrat k monitoringu vyspělých ekonomik Posílení mikro prvků v monitorovací činnosti IMF (stress testing) a WB/IMF (FSAP), návrat k monitoringu vyspělých ekonomik Posílení koordinace FSF a IMF Posílení koordinace FSF a IMF Podstatné posílení intervenční kapacity IMF Podstatné posílení intervenční kapacity IMF Proporce zastoupení v IMF Proporce zastoupení v IMF

15 Ilustrativní případ - EBRD Založena (1990) na podporu transformace Založena (1990) na podporu transformace Zamýšlena jako dočasná instituce (instrument) Zamýšlena jako dočasná instituce (instrument) Specifické regionální zaměření Specifické regionální zaměření Široká akcionářská základna Široká akcionářská základna Není typická rozvojová banka: Není typická rozvojová banka: –Primárně privátní sektor –Sound banking –Additionality –Více investičně než úvěrově orientovaná Silně kapitalizovaná Silně kapitalizovaná Podstatou je to hybridní instituce (veřejný základ, komerční filosofie) Podstatou je to hybridní instituce (veřejný základ, komerční filosofie)

16 Co EBRD přináší Významná finanční páka Významná finanční páka Nové trhy, nová rizika Nové trhy, nová rizika Diversifikaci ekonomik Diversifikaci ekonomik Know-how a corporate governance Know-how a corporate governance Policy dialog a podpora tržních institucí Policy dialog a podpora tržních institucí Kredit projektům i sponsorům Kredit projektům i sponsorům Přeshraniční projekty Přeshraniční projekty

17 Dokonalý business... Privilegovaný přístup na trhy... Privilegovaný přístup na trhy... Imunity (daňová privilegia...)... Imunity (daňová privilegia...)... Riziko „něco“ stojí (marže??)... Riziko „něco“ stojí (marže??)... Reputace dtto... Reputace dtto... A také Západ – Východ Západ – Východ Význam velkých regionálních hráčů Význam velkých regionálních hráčů Cherry picking v COP Cherry picking v COP

18 Dopad krize... Testuje dosavadní obchodní model, postavený na equity, privátním sektoru a finančnictví Testuje dosavadní obchodní model, postavený na equity, privátním sektoru a finančnictví Banka mohla být překapitalizovaná (vizitka vnímání regionu)... dnes paradoxně buffer Banka mohla být překapitalizovaná (vizitka vnímání regionu)... dnes paradoxně buffer Morální hazard (držení nadhodnoceného portfolia)? Morální hazard (držení nadhodnoceného portfolia)? Dilema ochrany portfolia versus naplnění protikrizového očekávání... Dilema ochrany portfolia versus naplnění protikrizového očekávání...

19 Slovo kritiky před optimistickým závěrem Sága o pokrytectví pomoci Sága o pokrytectví pomoci Dilema politiky a komerčního modu operandi Dilema politiky a komerčního modu operandi Přenos vizí, modelů... Přenos vizí, modelů... Asymetrie komunikace Asymetrie komunikace Poučení z krizového vývoje (před, v, po...) Poučení z krizového vývoje (před, v, po...)

20 Závěrem k EBRD Má své místo dnes a bude mít i v budoucnosti Má své místo dnes a bude mít i v budoucnosti Neduhy lze řešit, jen chtít... Neduhy lze řešit, jen chtít... Pro nás potenciálně zajímavý partner (ale pozor, je poptávkově determinovaná...) pro kooperaci na třetích trzích Pro nás potenciálně zajímavý partner (ale pozor, je poptávkově determinovaná...) pro kooperaci na třetích trzích Ale velmi konkurenční prostředí... Ale velmi konkurenční prostředí...


Stáhnout ppt "Mezinárodní finanční instituce, minulost, přítomnost a budoucnost Pavel Štěpánek"

Podobné prezentace


Reklamy Google