Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hypotalamo-hypofyzární systém

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hypotalamo-hypofyzární systém"— Transkript prezentace:

1 Hypotalamo-hypofyzární systém
1. Hypotalamus 2. Adenohypofýza 3. Neurohypofýza 4. Spojení mezi adenohypofýzou, neurohypofýzou a hypotalamem

2 Hypotalamus tvoří hypotalamická jádra produkující hypotalamické hormony, které cestují axony těchto buněk a jsou uvolňovány do kapilár Produkují neurohormony, které regulují uvolňování hormonů předního laloku hypofýzy Produkují hormony zadního laloku hypofýzy

3 Hypotalamické regulační hormony
Somatotropin inhibující hormon (SIH) Somatotropin stimulující hormon (GHRH) Prolaktin inhibující hormon (PIH) Adrenokortikotropin stimulující hormon (CRH) Tyreotropin stimulující hormon (TRH) Gonadotropiny stimulující hormon (GnRH)

4 Hypotalamické regulační hormony
Hypotalamus CRH GnRH Adenohypofýza ACTH LH : FSH ____________________________________________ Hypotalamus TRH SIH GHRH PIH Adenohypofýza TSH GH PRL

5

6 Zadní lalok Předení lalok Endorfiny

7 JEŠTĚ JEDNOU, TROCHU JINAK
Přední lalok Zadní lalok Hypofýza Střední lalok

8 Adenohypofýza Růstový hormon, somatotropin, STH, GH Prolaktin, PRL
Adrenokortikotropní hormon, ACTH Tyreotropní hormon, TSH Luteinizační hormon, LH Folikuly stimulující hormon, folitropin, FSH

9

10 Somatotropin Regulace
Stimulace - hypotalamus, stres, hypoglykémie, příjem potravy, dopamin, beta adrenergní agonisté Inhibice - hypotalamus, glukóza, dopaminergní antagonisté Účinek Stimulace růstu (anabolismus - podporuje proteosyntézu), ale i katabolismus (lipomobilizace) Ve vysoké koncentraci vyvolává hyperglykémii Celkově pozitivní bilance dusíku a fosforu, pokles aminokyselin a močoviny v krvi a zadržování Na a K

11 Prolaktin Regulace - hypotalamem (inhibice)

12 Hypotalamické regulační hormony
Hypotalamus CRH GnRH Adenohypofýza ACTH LH : FSH ____________________________________________ Hypotalamus TRH SIH GHRH PIH Adenohypofýza TSH GH PRL

13 Prolaktin Regulace - hypotalamem
- největší produkce ve spánku a časně ráno

14 Prolaktin Účinky - stimulace laktace po porodu (spolupráce s estrogeny, progesteronem, kortizolem a inzulínem) Poznámka - u samců - přídatný růstový faktor pro prostatu a vnitřní pohlavní orgány

15 Tropiny adenohypofýzy
V mozku vzniká proopiomelanokortin (POMC), z něj rozštěpením vzniká jako hlavní produkt ACTH a TSH, beta-endorfin (opioidní peptid) a met-enkefalin, lipotropiny (FSH, LH) melanocyty-stimulující hormony (alfa, beta, gama) (melanocyt - obsahují granula pigmentu melaninu - pigmentace vlasů a kůže).

16 ACTH stimuluje růst zóna glomeruloza a zóna reticularis kůry nadledvin - regulace kortikoidů

17 ACTH váže se na plazmatické receptory buněk kůry nadledvin, cestou G-proteinů aktivuje adenylátcyklázu, která mění ATP na cAMP, aktivující proteinkinázu A. Proteinkináza A fosforyluje cholesterol-ester-hydrolázu, která mění estery cholesterolu na volný cholesterol. Z něj se tvoří pregnenolon, ze kterého se tvoří adrenokortikální hormony.

18 Mechanismus působení peptidových hormonů a katecholaminů
Jsou považovány za „primární posly“ Váží se na specifické receptory na povrchu plazmatické membrány cílových buněk Vazba hormonů na receptory aktivizuje adenyl-cyklázu a tím produkuje cAMP, který účinkuje jako sekundární posel cAMP aktivuje protein kinázu, která napomáhá fosforylaci = metabolický efekt Hormony samy buněčnou membránou neprocházejí Cholesterol-ester-hydroláza

19 ACTH pregnenolon proopiomelanokortin

20 TTH (TSH) je stimulován TRH a chladem, inhibován SIH, stresem a horkem

21 Hypotalamické regulační hormony
Hypotalamus CRH GnRH Adenohypofýza ACTH LH : FSH ____________________________________________ Hypotalamus TRH SIH GHRH PIH Adenohypofýza TSH GH PRL

22 TTH (TSH) je stimulován TRH a chladem, inhibován SIH, stresem a horkem
biologický poločas = 60 min, sekrece pulzuje stoupá v 21 hod, vrcholí o půlnoci, pak klesá zvyšuje vazbu jodidu, syntézu T3 a T4 - buňky štítné žlázy hypertrofují

23 FSH, LH Poločas FSH 3 hod, LH 1 hod
Při odstranění hypofýzy atrofují varlata a vaječníky FSH u samců udržuje spermatogenezi a u samic stimuluje časný růst ovariálních folikulů LH zodpovídá za konečné zrání ovariálních folikulů a za sekreci estrogenů, vyvolává ovulaci a počáteční vývoj corpus luteum a reguluje sekreci progesteronu.

24 FSH, LH LH zodpovídá za konečné zrání ovariálních folikulů a za sekreci estrogenů, vyvolává ovulaci a počáteční vývoj corpus luteum a reguluje sekreci progesteronu.

25

26 Opioidní peptidy Met-enkefalin a Leu-enkefalin se váží na opioidní receptory v mozku a GIT. Mají analgetické účinky a snižují střevní motilitu. Vznikají z pro-enkefalinu v mozku. Z pro-opiomelanokortinu vzniká beta-endorfin (obsahuje met-enkefalin), uvolňovaný do krve. Stimulace opioidních receptorů se projeví snížením prahu bolesti, útlumem dýchání, zácpou, euforií, miózou atd.

27 MSH - abnormality pigmentace
Při hypopituitarismu nápadná bledost

28 MSH - abnormality pigmentace
ACTH má aktivitu MSH, proto při adrenální nedostatečnosti a normální funkci adenohypofýzy stoupá ACTH - hyperpigmentace

29 MSH - abnormality pigmentace
albinismus - neschopnost syntetizovat melanin (většinou podmíněno geneticky)

30

31 MSH - abnormality pigmentace
piebaldismus(větší výskyt v provincii Piemonte u Turína) - skvrnité defekty kůže bez melaninu - vrozené - genetický přenos

32 MSH - abnormality pigmentace
vitiligo - skvrnité defekty melaninu - v průběhu života

33 Neurohypofýza Modifikovaná neuroglie + terminální axony nervových buněk jader hypotalamu Hormony se tvoří v jádrech hypotalamu a cestují (asi 10 hod) do neurohypofýzy Zde se uskladňují v zásobních granulacích. Po stimulaci se uvolňují do krve jako dva peptidové hormony s podobnou strukturou - ADH + oxytocin

34 Antidiuretický hormon (ADH, vazopresin)
Regulace - jednoduchá z.v. - po zvýšení osmolality stoupá produkce (uvolňuje se ze zásob) ADH, při poklesu osmolality produkce ADH klesá (reaguje už na změny 1%). Udržení stálé osmolality kolem 285 mosm/l.

35

36 Mechanismus, kterým ADH chrání organismus před ztrátou vody.
2. Pocení snižuje plazmatický objem; výsledkem je zvýšení koncentrace krve a zvýšení krevní osmolality 3. Zvýšení osmolality krve stimuluje hypotalamus 4. Hypotalamus stimuluje zadní lalok hypofýzy 1. Pohybová aktivita podporuje pocení 5. Zadní lalok hypofýzy produkuje ADH. 6. ADH působí na ledviny, zvyšuje prostupnost renálních tubulů a sběrných kanálků pro vodu; výsledek = zvýšená reabsorpce vody. 7. Objem plazmy se zvyšuje a osmolalita krve klesá. Mechanismus, kterým ADH chrání organismus před ztrátou vody.

37 Antidiuretický hormon (ADH, vazopresin)
Produkce ADH dále stoupá při bolesti, nevolnosti, chirurgickém stresu, emocích a při podání farmak (např. morfinu, nikotinu a barbiturátů). Alkohol sekreci ADH snižuje.

38 ADH, vazopresin Účinek 1. Zvyšuje propustnost sběrných kanálků ledvin a tím i zpětnou resorpci vody v distálních tubulech ledvin. Moč se stává koncentrovanější Zadržování vody při přebytku rozpustných látek a tím pokles osmotického tlaku tělesných tekutin Nedostatek = polyurie, polydipsie = diabetes insipidus

39 ADH, vazopresin Účinek 2. Ve velkých dávkách zvyšuje TK a snižuje srdeční výdej (působí proti sobě, proto při malých koncentracích bez většího efektu) - jednak přímo (proto vazopresin), jednak zvýšením zpětné resorpce vody 3. Zvyšuje jaterní glykogenolýzu a sekreci ACTH

40 Oxytocin Působí na mléčnou žlázu a na dělohu, může se podílet i na zániku corpus luteum U savců působí kontrakci buněk mléčné žlázy a vytlačení mléka z alveolů laktující mammy = ejekce mléka

41 Oxytocin Neuroendokrinní reflex - dotykové receptory v okolí bradavky - hypotalamus - uvolňování oxytocinu. Sekreci oxytocinu působí také dráždění genitálu a některé emoce (výron mléka z prsu)

42 Oxytocin Uterokinetický účinek - stah hladkého svalstva, citlivost zvyšována estrogeny a tlumena progesteronem. V pokročilém těhotenství zvýšená citlivost na oxytocin Po rozšíření děložního hrdla vyvolá sestup plodu podráždění aferentních nervů - podnět do hypotalamu - sekrece oxytocinu - zvýšená porodní činnost

43 Zvyšuje produkci oxytocinu v zadním laloku hypofýzy

44 Oxytocin V netěhotné děloze usnadňuje transport spermatu - dráždění genitálu vede k uvolnění oxytocinu

45 Oxytocin Sekrece se zvyšuje rovněž při stresu a snižuje působením alkoholu

46 Oxytocin U mužů se množství oxytocinu zvyšuje při ejakulaci (zvýšení stahu hladkého svalstva ve vas deferens - vystříknutí spermatu?)

47

48

49


Stáhnout ppt "Hypotalamo-hypofyzární systém"

Podobné prezentace


Reklamy Google