Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hypotalamo-hypofyzární systém 1. Hypotalamus 2. Adenohypofýza 3. Neurohypofýza 4. Spojení mezi adenohypofýzou, neurohypofýzou a hypotalamem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hypotalamo-hypofyzární systém 1. Hypotalamus 2. Adenohypofýza 3. Neurohypofýza 4. Spojení mezi adenohypofýzou, neurohypofýzou a hypotalamem."— Transkript prezentace:

1 Hypotalamo-hypofyzární systém 1. Hypotalamus 2. Adenohypofýza 3. Neurohypofýza 4. Spojení mezi adenohypofýzou, neurohypofýzou a hypotalamem

2 Hypotalamus tvoří hypotalamická jádra produkující hypotalamické hormony, které cestují axony těchto buněk a jsou uvolňovány do kapilár Produkují neurohormony, které regulují uvolňování hormonů předního laloku hypofýzy Produkují hormony zadního laloku hypofýzy

3 Hypotalamické regulační hormony Somatotropin inhibující hormon (SIH) Somatotropin stimulující hormon (GHRH) Prolaktin inhibující hormon (PIH) Adrenokortikotropin stimulující hormon (CRH) Tyreotropin stimulující hormon (TRH) Gonadotropiny stimulující hormon (GnRH)

4 Hypotalamické regulační hormony HypotalamusCRHGnRH + AdenohypofýzaACTHLH : FSH ____________________________________________ HypotalamusTRH SIH GHRHPIH + - - + + - AdenohypofýzaTSHGHPRL

5

6 Endorfiny Předení lalok Zadní lalok

7 JEŠTĚ JEDNOU, TROCHU JINAK Hypofýza Střední lalok Přední lalok Zadní lalok

8 Adenohypofýza Růstový hormon, somatotropin, STH, GH Prolaktin, PRL Adrenokortikotropní hormon, ACTH Tyreotropní hormon, TSH Luteinizační hormon, LH Folikuly stimulující hormon, folitropin, FSH

9

10 Somatotropin Regulace Stimulace - hypotalamus, stres, hypoglykémie, příjem potravy, dopamin, beta adrenergní agonisté Inhibice - hypotalamus, glukóza, dopaminergní antagonisté Účinek Stimulace růstu (anabolismus - podporuje proteosyntézu), ale i katabolismus (lipomobilizace) Ve vysoké koncentraci vyvolává hyperglykémii Celkově pozitivní bilance dusíku a fosforu, pokles aminokyselin a močoviny v krvi a zadržování Na a K

11 Prolaktin Regulace - hypotalamem (inhibice)

12 Hypotalamické regulační hormony HypotalamusCRHGnRH + AdenohypofýzaACTHLH : FSH ____________________________________________ HypotalamusTRH SIH GHRHPIH + - - + + - AdenohypofýzaTSHGHPRL

13 Prolaktin Regulace - hypotalamem - největší produkce ve spánku a časně ráno

14 Prolaktin Účinky - stimulace laktace po porodu (spolupráce s estrogeny, progesteronem, kortizolem a inzulínem) Poznámka - u samců - přídatný růstový faktor pro prostatu a vnitřní pohlavní orgány

15 Tropiny adenohypofýzy V mozku vzniká proopiomelanokortin (POMC), z něj rozštěpením vzniká jako hlavní produkt * ACTH a TSH, * beta-endorfin (opioidní peptid) a met-enkefalin, * lipotropiny (FSH, LH) * melanocyty-stimulující hormony (alfa, beta, gama) (melanocyt - obsahují granula pigmentu melaninu - pigmentace vlasů a kůže).

16 ACTH stimuluje růst zóna glomeruloza a zóna reticularis kůry nadledvin - regulace kortikoidů

17 ACTH váže se na plazmatické receptory buněk kůry nadledvin, cestou G-proteinů aktivuje adenylátcyklázu, která mění ATP na cAMP, aktivující proteinkinázu A. Proteinkináza A fosforyluje cholesterol-ester-hydrolázu, která mění estery cholesterolu na volný cholesterol. Z něj se tvoří pregnenolon, ze kterého se tvoří adrenokortikální hormony.

18 Mechanismus působení peptidových hormonů a katecholaminů Jsou považovány za „primární posly“ Váží se na specifické receptory na povrchu plazmatické membrány cílových buněk cAMPVazba hormonů na receptory aktivizuje adenyl-cyklázu a tím produkuje cAMP, který účinkuje jako sekundární posel cAMP aktivuje protein kinázu, která napomáhá fosforylaci = metabolický efekt Hormony samy buněčnou membránou neprocházejíHormony samy buněčnou membránou neprocházejí Cholesterol-ester-hydroláza

19 proopiomelanokortin pregnenolonACTH

20 TTH (TSH) je stimulován TRH a chladem, inhibován SIH, stresem a horkem

21 Hypotalamické regulační hormony HypotalamusCRHGnRH + AdenohypofýzaACTHLH : FSH ____________________________________________ HypotalamusTRH SIH GHRHPIH + - - + + - AdenohypofýzaTSHGHPRL

22 TTH (TSH) je stimulován TRH a chladem, inhibován SIH, stresem a horkem biologický poločas = 60 min, sekrece pulzuje stoupá v 21 hod, vrcholí o půlnoci, pak klesá zvyšuje vazbu jodidu, syntézu T3 a T4 - buňky štítné žlázy hypertrofují

23 FSH, LH Poločas FSH 3 hod, LH 1 hod Při odstranění hypofýzy atrofují varlata a vaječníky FSH u samců udržuje spermatogenezi a u samic stimuluje časný růst ovariálních folikulů LH zodpovídá za konečné zrání ovariálních folikulů a za sekreci estrogenů, vyvolává ovulaci a počáteční vývoj corpus luteum a reguluje sekreci progesteronu.

24 FSH, LH LH zodpovídá za konečné zrání ovariálních folikulů a za sekreci estrogenů, vyvolává ovulaci a počáteční vývoj corpus luteum a reguluje sekreci progesteronu.

25

26 Opioidní peptidy Met-enkefalin a Leu-enkefalin se váží na opioidní receptory v mozku a GIT. Mají analgetické účinky a snižují střevní motilitu. Vznikají z pro- enkefalinu v mozku. Z pro-opiomelanokortinu vzniká beta-endorfin (obsahuje met-enkefalin), uvolňovaný do krve. Stimulace opioidních receptorů se projeví snížením prahu bolesti, útlumem dýchání, zácpou, euforií, miózou atd.

27 MSH - abnormality pigmentace Při hypopituitarismu nápadná bledost

28 MSH - abnormality pigmentace ACTH má aktivitu MSH, proto při adrenální nedostatečnosti a normální funkci adenohypofýzy stoupá ACTH - hyperpigmentace

29 MSH - abnormality pigmentace albinismus - neschopnost syntetizovat melanin (většinou podmíněno geneticky)

30

31 MSH - abnormality pigmentace piebaldismus(větší výskyt v provincii Piemonte u Turína) - skvrnité defekty kůže bez melaninu - vrozené - genetický přenos

32 MSH - abnormality pigmentace vitiligo - skvrnité defekty melaninu - v průběhu života

33 Neurohypofýza Modifikovaná neuroglie + terminální axony nervových buněk jader hypotalamu Hormony se tvoří v jádrech hypotalamu a cestují (asi 10 hod) do neurohypofýzy Zde se uskladňují v zásobních granulacích. Po stimulaci se uvolňují do krve jako dva peptidové hormony s podobnou strukturou - ADH + oxytocin

34 Antidiuretický hormon (ADH, vazopresin) Regulace - jednoduchá z.v. - po zvýšení osmolality stoupá produkce (uvolňuje se ze zásob) ADH, při poklesu osmolality produkce ADH klesá (reaguje už na změny 1%). Udržení stálé osmolality kolem 285 mosm/l.

35

36 3. Zvýšení osmolality krve stimuluje hypotalamus 4. Hypotalamus stimuluje zadní lalok hypofýzy 1. Pohybová aktivita podporuje pocení 2. Pocení snižuje plazmatický objem; výsledkem je zvýšení koncentrace krve a zvýšení krevní osmolality 5. Zadní lalok hypofýzy produkuje ADH. 6. ADH působí na ledviny, zvyšuje prostupnost renálních tubulů a sběrných kanálků pro vodu; výsledek = zvýšená reabsorpce vody. 7. Objem plazmy se zvyšuje a osmolalita krve klesá. Mechanismus, kterým ADH chrání organismus před ztrátou vody.

37 Antidiuretický hormon (ADH, vazopresin) Produkce ADH dále stoupá při bolesti, nevolnosti, chirurgickém stresu, emocích a při podání farmak (např. morfinu, nikotinu a barbiturátů). Alkohol sekreci ADH snižuje.

38 ADH, vazopresin Účinek 1. Zvyšuje propustnost sběrných kanálků ledvin a tím i zpětnou resorpci vody v distálních tubulech ledvin. Moč se stává koncentrovanější Zadržování vody při přebytku rozpustných látek a tím pokles osmotického tlaku tělesných tekutin Nedostatek = polyurie, polydipsie = diabetes insipidus

39 ADH, vazopresin Účinek 2. Ve velkých dávkách zvyšuje TK a snižuje srdeční výdej (působí proti sobě, proto při malých koncentracích bez většího efektu) - jednak přímo (proto vazopresin), jednak zvýšením zpětné resorpce vody 3. Zvyšuje jaterní glykogenolýzu a sekreci ACTH

40 Oxytocin Působí na mléčnou žlázu a na dělohu, může se podílet i na zániku corpus luteum U savců působí kontrakci buněk mléčné žlázy a vytlačení mléka z alveolů laktující mammy = ejekce mléka

41 Oxytocin Neuroendokrinní reflex - dotykové receptory v okolí bradavky - hypotalamus - uvolňování oxytocinu. Sekreci oxytocinu působí také dráždění genitálu a některé emoce (výron mléka z prsu)

42 Oxytocin Uterokinetický účinek - stah hladkého svalstva, citlivost zvyšována estrogeny a tlumena progesteronem. V pokročilém těhotenství zvýšená citlivost na oxytocin Po rozšíření děložního hrdla vyvolá sestup plodu podráždění aferentních nervů - podnět do hypotalamu - sekrece oxytocinu - zvýšená porodní činnost

43 Zvyšuje produkci oxytocinu v zadním laloku hypofýzy

44 Oxytocin V netěhotné děloze usnadňuje transport spermatu - dráždění genitálu vede k uvolnění oxytocinu

45 Oxytocin Sekrece se zvyšuje rovněž při stresu a snižuje působením alkoholu

46 Oxytocin U mužů se množství oxytocinu zvyšuje při ejakulaci (zvýšení stahu hladkého svalstva ve vas deferens - vystříknutí spermatu?)

47

48

49


Stáhnout ppt "Hypotalamo-hypofyzární systém 1. Hypotalamus 2. Adenohypofýza 3. Neurohypofýza 4. Spojení mezi adenohypofýzou, neurohypofýzou a hypotalamem."

Podobné prezentace


Reklamy Google