Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1.Informace a informační zdroje (Informace a její charakter,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1.Informace a informační zdroje (Informace a její charakter,"— Transkript prezentace:

1 1.Informace a informační zdroje (Informace a její charakter,
informační zdroje a jejich kvalita, metainformace, etické zásady a právní normy související s informatikou, autorská práva)

2 Informace-význam: informaci tvoří kódovaná data (protiklad šumu), která lze vysílat, přijímat, uchovávat a zpracovávat technickými prostředky. Množství informace je rozdíl mezi neurčitostí (entropií) informace (nebo stavu) před a po zprávě. Nosičem informace je signál

3 vysílač (kodér) –> kanál –> přijímač (dekodér)
Přenos informace: ☻Základním modelem pro přenos informace je soustava vysílač (kodér) –> kanál –> přijímač (dekodér) Zpracování informací ☻analogový přenos-přeměna hlasu nebo obrazu na elektrický signál ☻Slovo „informace“ se zde však používá v několika rovinách: text, který právě píši, kóduji do písmen, ta se v počítači převádějí na binární kódy (ASCII, UNICODE) a přenášejí mezi počítači v určitých formátech, ale nakonec jako posloupnosti elektrických signálů metainformace ☻Informace, která je v transformačním vztahu k jiné informaci. Slouží jako prostředek vybavení obsahu popisované informace ve vyhledávacích systémech.

4 Informační zdroje: ☻elektronické informační zdroje (EIZ) jsou licencované zdroje, dostupné uživatelům jednotlivých institucí. ☻prostředek společenské komunikace tvořený množinou informací a sloužící k jejich fixaci (záznamu) a/nebo přenosu v čase a prostoru ☻systém, který je nositelem, zprostředkovatelem nebo šiřitelem informací (knihovna, archiv, počítačová databáze, CD-ROM, databázové centrum, informační středisko, televize, rozhlas, vlastní paměť, osobní informační systém, jiné osoby, jednotlivé dokumenty...) ☻nejčastější pohledy na zdroje informací: Funkční Podle míry zveřejnění Typové Institucionální Podle nosiče Podle způsobu prezentace údajů Podle obsahu

5 Etické zásady a právní normy:
☻ Informační etika zahrnuje etiku všech účastníků procesu přenosu informace, tedy etiku tvůrce informace (autorská etika), etiku zprostředkovatelů informací (knihovníci, informační pracovníci, žurnalisté, ale i vydavatele a nakladatelé, tlumočníci a překladatelé, redaktoři apod.) a etiku uživatele informací. ETIKA TVŮRCE INFORMACÍ - nešířit informace podněcující nenávist mezi lidmi - sdělovat informace pravdivé, nezkreslené, s vyloučením polopravd, dvojsmyslů apod. - správně citovat - psát věcně, stručně a srozumitelně - vyhýbat se vícenásobnému publikování článků stejného obsahu, aby zamezil zbytečnému růstu objemu publikovaných dokumentů - nepsat proti svému morálnímu přesvědčení

6 ETIKA UŽIVATELE INFORMACÍ
- napomáhat zprostředkovateli informací při uspokojování vzneseného požadavku (např. spolupracovat při doplnění vágní formulace požadavku) - získané informace, jsou-li adekvátní potřebě, využít - nabyté znalosti využívat pro druhé - přijímat i takové relevantní informace, které mu jsou nepříjemné vyhledávat nejlepší informace ETIKA ZPROSTŘEDKOVATELE INFORMACÍ - respektovat autorské právo - včasně poskytovat informace - všem zaručit stejný přístup k informacím

7 Autorské právo ☻ copyright
☻ popisuje nároky tvůrců autorských děl, tzn. spisovatele, hudebníky, filmaře, programátory apod. na ochranu před nespravedlivým využíváním jejich tvorby ☻ v Česku upraveno autorským zákonem (zákon č. 121/2000 Sb ☻fakt, že dané dílo je chráněným autorským dílem, se často signalizuje symbolem © následovaným rokem a jménem autora. Tento symbol má však v Česku (i ve většině jiných zemí) pouze ryze informativní význam – dílo je plně chráněno i tehdy, není-li to na něm nijak uvedeno.

8 ☻ výlučná práva osobnostní ☻výlučná práva majetková:
Obsah autorského práva: ☻ výlučná práva osobnostní ☻výlučná práva majetková: - právo na rozmnožování díla, - právo na rozšiřování díla či jeho rozmnoženiny, -právo na pronájem díla či jeho rozmnoženiny, -právo na půjčování díla či jeho rozmnoženiny, -právo na vystavování díla či jeho rozmnoženiny, -právo na sdělování díla veřejnosti (provozování živě či ze záznamu, přenos provozování díla, vysílání rozhlasem či televizí apod.);

9 Alena polednová,4.A


Stáhnout ppt "1.Informace a informační zdroje (Informace a její charakter,"

Podobné prezentace


Reklamy Google