Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1.Informace a informační zdroje (Informace a její charakter, informační zdroje a jejich kvalita, metainformace, etické zásady a právní normy související.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1.Informace a informační zdroje (Informace a její charakter, informační zdroje a jejich kvalita, metainformace, etické zásady a právní normy související."— Transkript prezentace:

1 1.Informace a informační zdroje (Informace a její charakter, informační zdroje a jejich kvalita, metainformace, etické zásady a právní normy související s informatikou, autorská práva)

2 informaci tvoří kódovaná data (protiklad šumu), která lze vysílat, přijímat, uchovávat a zpracovávat technickými prostředky. Množství informace je rozdíl mezi neurčitostí (entropií) informace (nebo stavu) před a po zprávě. Nosičem informace je signál Informace-význam:

3 Přenos informace: ☻ Základním modelem pro přenos informace je soustava vysílač (kodér) –> kanál –> přijímač (dekodér ) Zpracování informací ☻ analogový přenos-přeměna hlasu nebo obrazu na elektrický signál ☻ Slovo „informace“ se zde však používá v několika rovinách: text, který právě píši, kóduji do písmen, ta se v počítači převádějí na binární kódy (ASCII, UNICODE) a přenášejí mezi počítači v určitých formátech, ale nakonec jako posloupnosti elektrických signálůASCIIUNICODE metainformace ☻ Informace, která je v transformačním vztahu k jiné informaci. Slouží jako prostředek vybavení obsahu popisované informace ve vyhledávacích systémech.

4 Informační zdroje: ☻ elektronické informační zdroje (EIZ) jsou licencované zdroje, dostupné uživatelům jednotlivých institucí. ☻ prostředek společenské komunikace tvořený množinou informací a sloužící k jejich fixaci (záznamu) a/nebo přenosu v čase a prostoru ☻ systém, který je nositelem, zprostředkovatelem nebo šiřitelem informací (knihovna, archiv, počítačová databáze, CD-ROM, databázové centrum, informační středisko, televize, rozhlas, vlastní paměť, osobní informační systém, jiné osoby, jednotlivé dokumenty...) ☻ nejčastější pohledy na zdroje informací: Funkční Podle míry zveřejnění Typové Institucionální Podle nosiče Podle způsobu prezentace údajů Podle obsahu ☻ http://web.sks.cz/users/ku/ZIZ/zdroje.htm

5 Etické zásady a právní normy: ☻ Informační etika zahrnuje etiku všech účastníků procesu přenosu informace, tedy etiku tvůrce informace (autorská etika), etiku zprostředkovatelů informací (knihovníci, informační pracovníci, žurnalisté, ale i vydavatele a nakladatelé, tlumočníci a překladatelé, redaktoři apod.) a etiku uživatele informací. ETIKA TVŮRCE INFORMACÍ - nešířit informace podněcující nenávist mezi lidmi - sdělovat informace pravdivé, nezkreslené, s vyloučením polopravd, dvojsmyslů apod. - správně citovat - psát věcně, stručně a srozumitelně - vyhýbat se vícenásobnému publikování článků stejného obsahu, aby zamezil zbytečnému růstu objemu publikovaných dokumentů - nepsat proti svému morálnímu přesvědčení

6 ETIKA UŽIVATELE INFORMACÍ - napomáhat zprostředkovateli informací při uspokojování vzneseného požadavku (např. spolupracovat při doplnění vágní formulace požadavku) - získané informace, jsou-li adekvátní potřebě, využít - nabyté znalosti využívat pro druhé - přijímat i takové relevantní informace, které mu jsou nepříjemné -vyhledávat nejlepší informace ETIKA ZPROSTŘEDKOVATELE INFORMACÍ - respektovat autorské právo - včasně poskytovat informace - všem zaručit stejný přístup k informacím ☻ http://is.muni.cz/elportal/estud/ff/js07/informace/materialy/pages/etika_opora. pdf

7 Autorské právo ☻ c opyright ☻ popisuje nároky tvůrců autorských děl, tzn. spisovatele, hudebníky, filmaře, programátory apod. na ochranu před nespravedlivým využíváním jejich tvorby ☻ v Česku upraveno autorským zákonem (zákon č. 121/2000 SbČeskuautorským zákonem ☻ fakt, že dané dílo je chráněným autorským dílem, se často signalizuje s ymbolem © následovaným rokem a jménem autora. Tento symbol má však v Česku (i ve většině jiných zemí) pouze ryze informativní význam – dílo je plně chráněno i tehdy, není-li to na něm nijak uvedeno.

8 Obsah autorského práva: ☻ výlučná práva osobnostní ☻ výlučná práva majetková: - právo na rozmnožování díla, - právo na rozšiřování díla či jeho rozmnoženiny, -právo na pronájem díla či jeho rozmnoženiny, -právo na půjčování díla či jeho rozmnoženiny, -právo na vystavování díla či jeho rozmnoženiny, -právo na sdělování díla veřejnosti (provozování živě či ze záznamu, přenos provozování díla, vysílání rozhlasem či televizí apod.); ☻ http://cs.wikipedia.org/wiki/Autorsk%C3%A9_pr%C3%A1vo

9 http://cs.wikipedia.org/wiki/Autorsk%C3%A9_pr%C3%A1vo http://is.muni.cz/elportal/estud/ff/js07/informace/materialy/pag es/etika_opora.pdf http://web.sks.cz/users/ku/ZIZ/zdroje.htm Alena polednová,4.A


Stáhnout ppt "1.Informace a informační zdroje (Informace a její charakter, informační zdroje a jejich kvalita, metainformace, etické zásady a právní normy související."

Podobné prezentace


Reklamy Google