Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt pro výuku rodinné výchovy v 9.ročníku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt pro výuku rodinné výchovy v 9.ročníku."— Transkript prezentace:

1 Projekt pro výuku rodinné výchovy v 9.ročníku.
konopí heroin Drogy a já lysohlávky Projekt pro výuku rodinné výchovy v 9.ročníku. Časová dotace: 12 hodin (6 hod – rodinná výchova 6 hod – informatika) Vypracovala: Mgr.Hana Hojdarová pervitin

2 Co je droga? Droga je obecné označení pro velice široký okruh psychotropních látek, jejichž užívání může vést k drogové závislosti. Pojmenování pochází z nizozemského slova droog, kde v doslovném překladu znamená žízeň. V léčitelství se slovo droga používá k označení sbíraných částí léčivých rostlin. Obecně lze za drogu považovat i nehmotné statky a dá se tímto slovem označovat i věc, která nás motivuje (pro muzikanta může být drogou publikum, pro sportovce vidina medaile), ale většinou se používá pro označení psychotropních látek. Wikipedie

3 Co je droga? Drogy se dají definovat jako omamné látky, které mění stav člověka různými způsoby. Získávají se buď z rostlin nebo chemickou syntézou. Člověk si může vypěstovat návyk buď psychický nebo fyzický a stává se z něho toxikoman. Světová zdravotní organizace definuje pojem toxikoman jako každou oběť fyzické či psychické závislosti (nebo obou těchto závislostí zároveň). Wikipedie

4 Rozdělení drog podle několika hledisek:
a) Měkké drogy a tvrdé Měkké drogy - látky obsažené v konopí, kofein (obsažený v kávě nebo čaji), látky obsažené v čokoládě atd.; Tvrdé drogy - heroin, kokain, alkohol, nikotin (obsažený v tabáku), fencyklidin atd b)Dělení podle převládajícího účinku psychedelika - LSD, extáze, látky obsažené v konopí atd. - někdy jsou označované též jako halucinogeny, pozměňují vědomí; stimulanty - kokain, metamfetamin, nikotin, kofein atd. - stimulují fyzické a psychické schopnosti organismu, vyvolávají návyk; opioidy a benzodiazepiny - heroin, morfin, buprenorfin (Subutex), léky podobné diazepamu (Valium) atd. - tlumí bolest, úzkost nebo depresi, vyvolávají návyk; organická rozpouštědla - toluen, alkohol atd. - mají různé účinky, poškozují tkáně a orgány, vyvolávají návyk;

5 Proč vlastně lidé užívají drogy?
Drogou se lidé snaží uniknout zodpovědnosti, všednosti života, stereotypu a nudě. Ale najdou se i tací, kteří ztratili své blízké a tímto způsobem chtějí zapomenout. Alkohol a cigarety jsou asi nejrozšířenější drogou a od nich už je jen krůček k tomu, aby člověk zkusil něco jiného, např. marihuanu nebo hašiš. Někdo zkoušel drogu jen proto, aby věděl jaký je to pocit, jiný se zase snaží prostřednictvím drog zbavit svých problémů, uniknout realitě. Obvykle ta druhá skupina lidí končí jako drogově závislá, protože málokdy si jejich okolí včas něčeho všimne, aby jim případně mohlo pomoci vyřešit jejich problémy či důvody, kvůli kterým se uchýlili k tomuto životu nebezpečnému útěku. Člověka droga začne úplně ovládat, tak že není schopen života bez ní.

6 Jak rozpoznat braní drog ?
- není to snadné poznat, když dítě zkouší drogy poprvé nebo je bere pouze příležitostně. Mnohá znamení jsou právě stejná, jako normální znaky dospívání. Příznaky: stopy injekční jehlou na končetinách, hýždích, krku, aj. (hematomy - podlitiny v okolí vpichu, abcesy) zapomětlivost náhlé změny nálad ospalost neobvyklá agresivita podstatné ztráty zájmu o školu, koníčky, sport, kamarády, rodinu, ... vyrážka nechutenství (úbytek na váze) nezvyklá otupělost (letargie) nebo ospalost přibývající důkazy o lhaní nebo dalším tajném chování ztráta peněz nebo jiných předmětů z domova neobvyklé skvrny na šatech nebo pach celého těla tajné telefonické rozhovory splívavá řeč (špatně srozumitelná)

7 Forma distribuce drog:
Tabák Tablety, drops Prášek, roztok Způsoby užití drogy: Kouření, vdechování Čichání, inhalace Perorální Nitrožilní

8 Prevence zneužívání návykových látek
Primární: Výchova ke zdravému životnímu stylu Upozornění na nebezpečí konzumace alkoholu, kouření. Analýza služeb poskytovaných drogově závislým Komunikace o problému Alternativní možnosti využití volného času

9 Prevence zneužívání návykových látek
Sekundární: Vyhledávání problému, který nastal a jeho léčba. Práce s těmi, kteří drogy okusili, nebo s nimi experimentují, ale ještě jim nepropadli - spočívá především v poradenství a terapiích s cílem nedopustit vznik závislosti a v motivování klienta po omezení nebo úplném přerušení tohoto užívání Tedy jak pomoci těm, kteří již pravidelněji drogy berou, najít cestu zpět do života bez drog. Jak to udělat, aby člověk drogu užívající ji opět přestal vyhledávat. Telefonní linka SOS Centrum drogové prevence Anonymní testy HIV Linka a poradna AIDS

10 Prevence zneužívání návykových látek
Terciální: Se zabývá těmi, kteří jsou již drogami postiženi a jsou na nich závislí. V jejím rámci se provozuje např. výměna injekčních stříkaček, poradenství, léčebné a resocializační pobyty ve specializovaných institucích nebo komunitách. Cílem je dosáhnout u závislého abstinování a následné znovu zařazení do společnosti. Protože se ale tyto požadavky neplní vůbec snadno, je mnohem důležitější, když se alespoň daří spolupracovat se závislými, udržovat jejich problém v přiměřených hranicích a minimalizovat dopady závislosti na ně i okolní svět.

11 Úkoly pro prezentaci žáků
Úkol 1: Nalezněte na webu, v encyklopediích, v časopisech jak ovlivňují drogy život člověka. Úkol 2: Jakým způsobem se drogy distribuují a kde se s nimi Vy můžete setkat ( použijte i vlastní zkušenosti). Úkol 3: Napište 5 příkladů, proč drogy NE. Úkol 4: Co udělám já sám, abych se nestal drogově závislým?

12 Jakým způsobem ovlivňují drogy život člověka?
Negativní důsledky pro zdraví jednotlivce (v mnoha případech končí smrtí) Trestná činnost (krádeže, majetková trestná činnost, dealerství) Ekonomické problémy

13 Účinky drog Dle typu drogy (obsahu účinné látky):
- od mírné euforie až po halucinace( nejčastěji zrakové) tělesná i duševní stimulace, zvýšení bdělosti, snížení či odstranění únavy a chuti k jídlu celkový duševní a tělesný útlum, zklidnění, uvolnění, snížení či odstranění bolesti psychický útlum, obluzenost, spavost, poruchy vnímání - zejména halucinace ( = vnímání neexistujících podnětů, objektů) – ne vždy mají příjemný obsah, někdy jsou naopak děsivé, změněné prožívání reality, včetně vlastní osoby, změny nálady.

14 Způsoby distribuce drog, riziková místa
Získání drogy od kamaráda (dar) Nákup drogy od cizí osoby (diskotéka, kulturní a zábavné podniky, restaurace, pivnice, kavárny, ve městech parky, nádraží, autobusové zastávky,odlehlá místa, …) Svedení k užití drogy ve skupině dlouhodobě závislých uživatelů

15 Seznam www stránek, kde můžete získat informace o drogách:
- možnost vyplnění testu o znalostech drog


Stáhnout ppt "Projekt pro výuku rodinné výchovy v 9.ročníku."

Podobné prezentace


Reklamy Google