Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktualizace státní energetické koncepce komplexní pohled na budoucnost Pavel Šolc, vedoucí poradců ministra © 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktualizace státní energetické koncepce komplexní pohled na budoucnost Pavel Šolc, vedoucí poradců ministra © 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu."— Transkript prezentace:

1

2 Aktualizace státní energetické koncepce komplexní pohled na budoucnost Pavel Šolc, vedoucí poradců ministra © 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu

3  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 3 Obsah Priority energetické politiky Koncepce rozvoje hlavních oblastí Stav projednávání a další vývoj Závěry

4  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu Východiska aktualizace SEK 2004 Závěrečná zpráva NEK Zpráva oponentní rady Vyhodnocení plynové krize projednané BRS 3. liberalizační balíček Klimatický balíček Analýzy MPO 4

5  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu SEK 2009 VYVÁŽENOST Konkurenceschopnost, udržitelný rozvoj, bezpečnost Struktura primárních zdrojů (žádný zdroj není jednoznačně dominantní Rozvoj zdrojů i infrastruktury Rozvoj HW, SW i lidských zdrojů Bezpečnost Dlouhodobá Krátkodobá Každý tam něco kritizuje

6  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu

7 7 Priority (s definovanými cíli) Výrobní dostatečnost a vyvážený mix zdrojů Energetická účinnost a úspory Infrastruktura (oil, gas, electricity) Věda, výzkum, lidské zdroje pro energetiku Energetická bezpečnost a odolnost Ochrana životního prostředí a snižování zátěže

8  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 8 Hlavní oblasti rozvoje Elekroenergetika Plynárenství a zpracování ropy Teplárenství Těžba a zpracování primárních energetických zdrojů Energetická účinnost Výzkum vývoj a školství Energetické strojírenství a průmysl Doprava Vnější energetická politika a mezinárodní vazby Energetická bezpečnost

9  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 9 Elektroenergetika Liberalizace a integrace trhu s elektřinou regionální integrace (CEE), ČR jako jádro integrace efektivně fungující trhy (likvidní, transparentní, otevřené, kontrola tržní síly) ochrana zákazníků harmonizace pravidel trhu a přístupu k sítí v regionu

10  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 10 Elektroenergetika Výrobní zdroje Jaderná energetika je pilíř výroby elektřiny (>50%) Optimální využití OZE (rovnováha mezi OZE a ostatními zdroji, OZE mezi sebou, dopady na trh, podíl OZE na regulaci) Uhelná energetika – pomalý útlum, vysoká účinnost, zůstává významným domácím zdrojem Zemní plyn – zdroj regulačních služeb a záložní palivo, s ohledem na energetickou bezpečnost limitovaný podíl (max. 20% za podmínky přebytkové bilance) Druhotné zdroje – vyšší podíl spalování odpadu, JE

11  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 11 Elektroenergetika Rozvoj přenosové a distribuční soustavy Přenosová soustava Rozvoj a obnova PS (desetiletý investiční plán) Řízení provozu a mezinárodní spolupráce Připojení nových zdrojů a spotřeby (OZE, ETE, PE, PPC) Distribuční soustava Rozvoj a obnova DS (dostatek kapacit, zvýšení spotřeby) Ostrovní provoz a krizové zásobování Inteligentní sítě a jejich koordinace s řízením PS

12  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 12 Vize Přebytková energetika s mírně exportním charakterem (5 až 15% RC, E > 0) Standardní spolehlivost + vysoká odolnost Významný tranzitér ve střední Evropě, tranzit jako obchodní příležitost (S-J, V-Z) Regionální leader (trh i řízení ES) Efektivní integrace distribuované výroby Energetická účinnost a úspory

13  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 13 Teplárenství Udržet rozsah centralizovaného zásobování teplem – zabránit rozpadu SCZT Uhlí zůstává významným zdrojem („uhlí za limity je pro výrobu tepla“) Postupný přechod k biomase (2 až 3 mil t) v kombinaci se ZP Vícepalivové systémy Využití tepla z JE Koordinace stavů nouze (elektro, plyn, teplo)

14  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 14 Plynárenství - Vize Významná tranzitní soustava s postupným důrazem na osu sever-jih Bezpečnost dodávek plynu pro konečné spotřebitele a odolnost proti přerušení dodávek

15  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 15 Plynárenství - koncepce Výstavba infrastruktury a rozšíření tranzitních schopností Diverzifikace dodávek a mezinárodní spolupráce Trh s plynem Rezervy a přístup k zásobníkům Krizové řízení Přiměřená role ZP ve výrobě elektřiny

16  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 16 Těžba a zpracování surovin a Aktualizace surovinové strategie (surovinová bezpečnost) Těžba za limity (ČSA, Bílina) Otevření možnosti těžby ČU v lok. Frenštát Podpora pěstování biomasy (dendromasa) Pokračování těžby uranu a jeho zpracování Rožná Průzkum všech ložisek a ekonomická analýza otvírek Zpracování – zpracovat možné řešení v rámci regionálního trhu (koncentrát, palivo)

17  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 17 Výzkum, vývoj a lidské zdroje Výzkum a vývoj Technologie OZE a energetická účinnost Dopravní systémy a elektromobilita Inteligentní sítě a řídící systémy sítí (vč. Krizových) Pokročilé technologie pro jadernou energetiku Lidské zdroje a vzdělávání Generační obměna v energetice !!! Lidské zdroje pro distribuovanou a high tech energetiku Atraktivnost technických oborů Zkvalitnění struktury dovedností Celoživotní vzdělávání

18  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 18 Energetická bezpečnost Rezervy Ropa: 120 dní dovozu Jaderné palivo: 4 překládky Plyn: 30 dnů 70% max. denní spotř., 40%roční spotř. Společná evropská politika Solidarita Společný postoj vůči non-EU státům Společné projekty Energetická odolnost Koordinace krizových mechanimů Ostrovní provozy a „nástroje přežití“

19  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 19

20  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 20

21  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu

22 Postup projednávání aktualizace SEK Představena v říjnu 2009 MPŘ – ukončeno, vypořádáno cca 90 stran připomínek cca 40 subjektů Zbývá cca 60% původních připomínek MŽP – ostatní rezorty vypořádány Materiál připraven k předložení vládě Dohoda PM a ministrů MPO a MŽP o schvalování až na podzim společně s POK a Surovinovou politikou  podpora průmyslu

23  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu Změny oproti říjnové verzi Formulační upřesnění v mnoha částech Podíl OZE aktualizován Výroba elektřiny cca 11% (9,6 TWh) k roku 2020 Podíl na konečné spotřebě 13% Vyšší podíl plynu na výrobě 12% k roku 2020 ve vztahu na konečnou spotřebu elektřiny Bezpečnostní rezervy v zásobnících pouze jako možnost, spolu s přístupem k zásobníkům Rozsah implementace smart grids v návaznosti na provedení studie Dlouhodobé investiční plány na úrovni PS Podpora dendromasy v rámci OZE

24  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu Kontroverzní témata Prolomení limitů a další těžba uhlí (odpisy) ČSA, Frenštát, Bílina Podíl uhlí v teplárenství Scénář vývoje spotřeby energie i elektřiny – možný rozsah úspor Orientace české elektroenergetiky (dovozní nebo vývozní) Těžba uranu a zpracovávací a fabrikační kapacity JE v nových lokalitách Rozsah snížení emisí do roku 2050 (56 vs. 85%) Podíl OZE Rezervy jaderného paliva

25  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu Realizace energetické strategie Úkol pro většinu resortů (MPO, MŠMT, MD, MŽP, MMR, MV, MZe, MF, MZv) Národní akční plány (úspory a efektivnost, energetická odolnost, rozvoj lidských zdrojů, věda a výzkum, výstavba infrastruktury, Teplárenství) Územní energetické koncepce a jejich závaznost pro stavební řízení

26  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 26 Děkuji za pozornost

27  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 27 Ing. Pavel Šolc Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, Praha 1 www.mpo.cz


Stáhnout ppt "Aktualizace státní energetické koncepce komplexní pohled na budoucnost Pavel Šolc, vedoucí poradců ministra © 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu."

Podobné prezentace


Reklamy Google