Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor:Jiří Gregor Předmět/vzdělávací oblast: Digitální technika Tematická oblast:Digitální technika Téma:Paměti – dělení podle přístupu do paměti Ročník:3.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor:Jiří Gregor Předmět/vzdělávací oblast: Digitální technika Tematická oblast:Digitální technika Téma:Paměti – dělení podle přístupu do paměti Ročník:3."— Transkript prezentace:

1 Autor:Jiří Gregor Předmět/vzdělávací oblast: Digitální technika Tematická oblast:Digitální technika Téma:Paměti – dělení podle přístupu do paměti Ročník:3. Datum vytvoření:srpen 2013 Název:VY_32_INOVACE_12.1.11.ELE Anotace: Vysvětlení rozdělení pamětí podle kritéria způsobu přístupu k adrese paměťového místa. Prezentace je určena pro přípravu žáků oboru Mechanik elektrotechnik. Využitím grafických možností sady Microsoft Office 2010 se materiál stává inovativním zejména názorností výkladu, který vede žáka krok za krokem ke správnému řešení. Interaktivní prezentační prvky, animace a bohaté ilustrační příklady napomáhají lepšímu pochopení tématu a usnadňují rozvoj odborných znalostí a dovedností žáků. Metodický pokyn: Materiál primárně slouží pro výklad v hodině, ale díky své názornosti může být využit i k samostudiu a pro distanční formu vzdělávání. Otázky na konci tématu ověřují, jak žáci danou problematiku zvládli, a po vytištění je lze použít i jako samostatný test. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru. Využitím interaktivní tabule je možné zvýšit jeho interaktivitu.

2 DĚLENÍ PAMĚTÍ PODLE ZPŮSOBU PŘÍSTUPU DO PAMĚTI Přístup do paměti je výběr určitého místa v paměti za účelem zápisu dat na toto místo nebo čtení dat z tohoto místa. Zmíněnému místu říkáme adresa. Čtení i zápis je řízen procesorem. Cílem je uložit a číst data z operační paměti nebo z vnějších periferních zařízení. Nejčastěji bývají paměťové obvody konstruovány s libovolným přístupem. Označení je R RR RAM (Random Access M MM Memory). Jednotlivá místa paměti se od sebe liší adresou a tuto adresu je možno volit při každém přístupu libovolně, nezávisle na adresách použitých v předchozích nebo následujících přístupech. Paměťová místa jsou si tedy rovnocenná z hlediska přístupu i způsobu jeho řízení.

3 DĚLENÍ PODLE MOŽNOSTI ZÁPISU A ČTENÍ Od paměti požadujeme o oo obecný cyklus: zápis informace – její zapamatování – čtení informace PPaměti realizují tento cyklus různými způsoby. PPodle toho dělíme paměti do dvou kategorií: 1.Paměti pro čtení a zápis DDo těchto pamětí je možné za běžného provozu procesoru zapisovat data a též z nich uložená data číst. PProto se tyto paměti označují zkratkou R RR RWM (Read Write M MM Memory). TTyto paměti jsou energeticky závislé, to znamená, že při vypnutí zdroje se uložená data nenávratně ztratí.

4 DĚLENÍ PAMĚTÍ PODLE ZPŮSOBU PŘÍSTUPU DO PAMĚTI Dalším typem jsou paměti se sériovým (sekvenčním) přístupem. Označují se zkratkou S SS SAM (Serial A AA Access M MM Memory). Adresy paměťových míst nelze v těchto pamětech generovat libovolně, ale sekvenčně v souladu s posloupností dat umístěných v paměťových místech. Jestliže chceme např. přečíst data z místa A AA A a D DD D, pak musíme nejprve realizovat přístupy ke všem místům ležícím mezi místy A AA A a D DD D, tj. B BB B a C CC C. Do této kategorie polovodičových pamětí patří některé speciální paměti, především paměti L LL LIFO (Last I II In – F FF First Out) - informace uložená v paměti jako poslední, je čtena jako první. Tato paměť je používána v mikropočítačích jako zásobníková paměť s ss stack.

5 Další typ paměti SAM je paměť F FF FIFO (First I II In – F FF First O OO Out), - paměť fronty. Do ní se ukládají údaje na místa po sobě následující (do fronty). Z paměti fronty je možno číst údaje pouze postupně. Jako první se čtou ty údaje, které byly do paměti vloženy jako první. Paměť fronty je doplněna registrem nebo obousměrným čítačem, v němž je uložena adresa začátku fronty. Tato adresa určuje, kolik slov je v paměti fronty právě uloženo. Při záznamu slova se obsah registru adresy zvětší o jedničku.

6 DĚLENÍ PODLE MOŽNOSTI ZÁPISU A ČTENÍ 2.Paměti pouze pro čtení JJsou to pevné, permanentní paměti označované zkratkou R RR ROM (Read O OO Only M MM Memory), z nichž lze uložené informace pouze číst. TTento druh pamětí není energeticky závislý, používá se v mikropočítačové technice jako paměti programů a konstant. CCyklus uložení informace je oproti paměti RAM nesrovnatelně delší než cyklus čtení.

7 Podle způsobu zápisu dat do paměťových buněk dělíme paměti R RR ROM na paměti: ROM – programovatelné maskou při výrobě PROM (Programable R RR ROM) – nenaprogramované paměti; jsou programovány u uživatele, a to nevratně EPROM (Erasable R RR ROM) – mazatelné UV zářením a znovu programovatelné EEPROM (Electricaly P PP Programable R RR ROM) – elektricky mazatelné a programovatelné paměti PROM

8 Kontrolní otázky Čemu říkáme adresa? Čím je řízen zápis a čtení dat a co je při této činnosti cílem? RAMSAM Vysvětlete označení RAM a SAM. LIFOFIFO Vysvětlete označeni paměti LIFO a FIFO. Které tři úkony jako obecný cyklus požadujeme od paměti? RWM Popište paměti s označením RWM. ROM Popište paměti s označením ROM. ROM Jak rozdělujeme paměti ROM?

9 Použité zdroje: ANTOŠOVÁ, Marcela a Vratislav DAVÍDEK. Číslicová technika. 3. vyd. České Budějovice: Kopp, 2008, 286 s. ISBN 978-80-7232-333-3.


Stáhnout ppt "Autor:Jiří Gregor Předmět/vzdělávací oblast: Digitální technika Tematická oblast:Digitální technika Téma:Paměti – dělení podle přístupu do paměti Ročník:3."

Podobné prezentace


Reklamy Google