Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VYTAPENI_02 Název materiálu:Vytápění – teplota, hustota Tematická oblast:Vytápění – 1. ročník Instalatér Anotace:Prezentace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VYTAPENI_02 Název materiálu:Vytápění – teplota, hustota Tematická oblast:Vytápění – 1. ročník Instalatér Anotace:Prezentace."— Transkript prezentace:

1 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VYTAPENI_02 Název materiálu:Vytápění – teplota, hustota Tematická oblast:Vytápění – 1. ročník Instalatér Anotace:Prezentace je doplňující pomůckou pro vysvětlení pojmů a souvislostí teploty a hustoty Očekávaný výstup:Žák dokáže vysvětlit co je teplota a hustota, vypočítá příklad a uvede příklady využití teploty a hustoty v praxi Klíčová slova:Teplota, hustota Metodika:Slouží jako podklad pro žáky k procvičování v návaznosti na předcházející výklad. Lze rozeslat žákům elektronicky či elektronicky prezentovat ve výuce. Obor:Instalatér Ročník:1. Autor: Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 6.9.2012 Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla.

2

3 Teplota Patří mezi základní fyzikální veličiny Měříme ji nejčastěji ve stupních Celsia [°C] nebo v kelvinech [K] Hodnoty teplot v případě měření v kelvinově stupnici jsou vždy kladné Kelvinova stupnice začíná absolutní nulou 0 K = - 273°C.

4 Převody teplot Obr. č. 1

5 Teplota - příklady Příklad: Hodnota naměřené teploty je 25°C. Vyjádřete tuto teplotu v kelvinech. Řešení: T = 273 + 25 = 298K Teplota v kelvinech je 298K Příklad: Teplota v místnosti je 21°C, venku 10°C Určete teplotní rozdíl. Řešení: Δt = t 2 - t 1 ……. 21 - 10 = 11 Teplotní rozdíl je 11°C

6 Teplota v odborné praxi Teplota vody v kotli Teplota vody v potrubí otopné soustavy a otopných tělesech Teplotní rozdíl v případě výpočtu dilatace potrubí Teplota studené a teplé vody ve vodovodu Teplota vzduchu

7 Hustota Hustotu vyjádříme jako hmotnost látky o určitém objemu Hustota látek se mění pokud se mění jejich teplota Hustotu látek udáváme v [kg/m 3 ] Se změnou hustoty látky dochází ke změně objemu látky

8 Hustota - příklad Vzorec pro výpočet hustoty: [kg/m 3 ] ρ = hustota [kg/m 3 ] m = hmotnost [kg] V = objem [m 3 ]

9 Příklad s využitím hustoty Příklad: Určete hmotnost vody v zásobníku, jehož objem je 200l. Teplota vody = 4°C ρ = 1000 kg/m 3 (viz následující tabulka) Řešení: m = ρ.V = 1000. 0,200 = 200kg Hmotnost vody v zásobníku je 200kg

10 Hustota látek Obr. č. 2

11 Hustota vody Obr. č. 3

12 Odkazy Obrázek č. 1 Tajbr,S. Praha, Sobotáles, 1998, str. 15 Obrázek č. 2 Tajbr,S. Praha, Sobotáles, 1998, str. 16 Obrázek č. 3 Tajbr,S. Praha, Sobotáles, 1998, str. 17

13 Konec prezentace


Stáhnout ppt "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VYTAPENI_02 Název materiálu:Vytápění – teplota, hustota Tematická oblast:Vytápění – 1. ročník Instalatér Anotace:Prezentace."

Podobné prezentace


Reklamy Google