Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VYTAPENI_02  

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VYTAPENI_02  "— Transkript prezentace:

1 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VYTAPENI_02  
Název materiálu: Vytápění – teplota, hustota Tematická oblast: Vytápění – 1. ročník Instalatér Anotace: Prezentace je doplňující pomůckou pro vysvětlení pojmů a souvislostí teploty a hustoty  Očekávaný výstup: Žák dokáže vysvětlit co je teplota a hustota, vypočítá příklad a uvede příklady využití teploty a hustoty v praxi Klíčová slova: Teplota, hustota Metodika: Slouží jako podklad pro žáky k procvičování v návaznosti na předcházející výklad. Lze rozeslat žákům elektronicky či elektronicky prezentovat ve výuce. Obor: Instalatér  Ročník: 1.  Autor: Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla.

2 Vytápění -teplota, hustota

3 Teplota Patří mezi základní fyzikální veličiny
Měříme ji nejčastěji ve stupních Celsia [°C] nebo v kelvinech [K] Hodnoty teplot v případě měření v kelvinově stupnici jsou vždy kladné Kelvinova stupnice začíná absolutní nulou 0 K = - 273°C.

4 Převody teplot Obr. č. 1

5 Teplota - příklady Příklad: Hodnota naměřené teploty je 25°C. Vyjádřete tuto teplotu v kelvinech. Řešení: T = = 298K Teplota v kelvinech je 298K Příklad: Teplota v místnosti je 21°C, venku 10°C Určete teplotní rozdíl. Řešení: Δt = t2- t1 …… = 11 Teplotní rozdíl je 11°C

6 Teplota v odborné praxi
Teplota vody v kotli Teplota vody v potrubí otopné soustavy a otopných tělesech Teplotní rozdíl v případě výpočtu dilatace potrubí Teplota studené a teplé vody ve vodovodu Teplota vzduchu

7 Hustota Hustotu vyjádříme jako hmotnost látky o určitém objemu
Hustota látek se mění pokud se mění jejich teplota Hustotu látek udáváme v [kg/m3] Se změnou hustoty látky dochází ke změně objemu látky

8 Hustota - příklad Vzorec pro výpočet hustoty: [kg/m3]
ρ = hustota [kg/m3] m = hmotnost [kg] V = objem [m3]

9 Příklad s využitím hustoty
Určete hmotnost vody v zásobníku, jehož objem je 200l. Teplota vody = 4°C ρ = 1000 kg/m3 (viz následující tabulka) Řešení: m = ρ .V = ,200 = 200kg Hmotnost vody v zásobníku je 200kg

10 Hustota látek Obr. č. 2

11 Hustota vody Obr. č. 3

12 Odkazy Obrázek č. 1 Tajbr,S. Praha, Sobotáles, 1998, str. 15

13 Konec prezentace


Stáhnout ppt "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VYTAPENI_02  "

Podobné prezentace


Reklamy Google