Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zlinskedumy.cz Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 AutorMgr. Zdeňka ŠUPKOVÁ Název šablonyIII/2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zlinskedumy.cz Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 AutorMgr. Zdeňka ŠUPKOVÁ Název šablonyIII/2."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 AutorMgr. Zdeňka ŠUPKOVÁ Název šablonyIII/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMuČeské národní obrození Stupeň a typ vzděláváníSOU Vzdělávací oblastDějepis Vzdělávací oborMechanik seřizovač Tematický okruh19.st. Druh učebního materiáluVýukový materiál Cílová skupinaŽák, 16 let AnotaceŽák pochopí vývoj české společnosti od třicetileté války po revoluční rok 1848 Vybavení, pomůcky- Klíčová slovadůsledky války na počet obyvatel, zrušení nevolnictví, 1., 2., 3. fáze ČNO, panslavismus, austroslavismus Datum 9.7.2013 NÁZEV

2 NÁZEV České národní obrození

3 Česká feudální spol. po 30.válce Úbytek obyvatel – útrapami války… Emigrace Poněmčování ovládlo měšťanstvo a šlechtu Hrozilo i lidovým vrstvám ve městech

4 Situace po zrušení nevolnictví 1781 Znamenalo hosp. rozmach Vzniká drobná česká buržoazie na venkově i ve městech, která podporuje české vlastenecké zájmy Vystupuje proti silnější něm. buržoazii Nosticovo (později Stavovské) divadlo – ve 2.pol. 18.st. první kamenné divadlo u nás

5 České národní obrození (ČNO) Je to vznik novodobého českého národa současně se vznikem kapitalistické společnosti v českých zemích Praha na konci 18.st.

6 Fáze ČNO I.fáze – konec 18.st. II. fáze – od konce 18.st. do 30.let 19.st III.fáze – od 30.let do r.1848

7 I.fáze – konec 18.st. Nová česká inteligence a část čes. šlechty se hlásila k osvícenství a slavné české minulosti Rozvíjí se historická věda a jazykověda – Josef Dobrovský Josef Dobrovský 1753 - 1829

8 Spisovným jazykem – čeština 16.st. – Bible kralické

9 Vydávány první české knihy a časopisy – V.M. Kramerius (1753 – 1808)

10 Počátky čes. divadla – V. Thám a K. Thám, divadlo Bouda 1791 – 1. průmyslová výstava v pražském Klementinu, poprvé v Evropě

11 II. fáze ČNO od konce 18.st. do 30.let 19.st. Vývoj i nás ovlivněn myšlenkami Francouzské buržoazní revoluce 1789, napoleonskými válkami… Rozhodující silou této fáze je česká buržoazie

12 Novodobý český národně kulturní program Vypracován první novodobý český národně kulturní program – generace v čele s Josefem Jungmannem (1773 – 1847) Úkoly – vytvořit moderní český jazyk, zrovnoprávnit češtinu a němčinu

13 Rozvíjí se i česká věda – J.E.Purkyně (1787 – 1808) české názvosloví

14 III.fáze ČNO – od 30.let do r. 1848 Rozmach a vrchol ČNO Dovršen kapitalistický vývoj u nás Zesílilo národně osvobozenecké hnutí v rakouské monarchii Připravován český politický program - F. Palacký (1798 – 1876),K. Havlíček Borovský (1821 – 1856)

15 Vznik spolků a organizací Matice česká – vydávání a překlady knih a časopisů Jednota k povzbuzení průmyslu v Čechách – české hospodářské zájmy Měšťanská beseda – český politický a společenský klub Rozvoj českého divadla – Josef Kajetán Tyl České novinářství – Karel Havlíček Borovský

16 J.K.Tyl 1808 - 1856 1834 uvedena jeho hra Fidlovačka, kde poprvé zazněla naše hymna na hudbu Fr. Škroupa

17 Panslavismus Idea jednoty slovanských národů Vznik v pol. 19.st. Snaha najít oporu pro sjednocení Slovanů po boku carského Ruska proti vlivu Rakouska, Německa a Osmanské říše Podporovali jej čeští umělci

18 Austroslavismus Vznik v pol. 19.st. Navrhl K.Havlíček Borovský Spolupráce menších slovanských národů na území habsburské monarchie /Palacký/ Po r. 1867 přestal být důležitý, Slované nedosáhli vyrovnání jako Maďaři

19 Úkoly k tématu Připrav si z internetu informace o dvou zmíněných osobnostech ČNO podle osnovy: 1.Celé jméno 2.Odkud pocházel 3.Životní data 4.Oblast působení 5.Zajímavost ze života nebo tvorby

20 ZDROJE A PRAMENY ČORNEJ, Petr. Dějepis pro střední odborné školy: České a světové dějiny. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2002, 240 s. ISBN 80-7235-194-X. ČAPEK, Vratislav. Dějepis pro střední odborné školy: Základní směry dějinného vývoje. 1. vyd. Praha: Scientia, spol.s r.o., pedagogické nakladatelství, 2001, 195 s. ISBN 80-7183-237-5 Soubor:%C5%BDivor_v_Praze_koncem_18._stolet%C3%AD.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-07-09]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:%C5%BDivor_v_Praze_koncem_18._stolet%C3%AD.jpg Soubor:Krameriovy_noviny.gif. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-07-09]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Krameriovy_noviny.gif Soubor:Stavovsk%C3%A9_divadlo.gif. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-07-09]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Stavovsk%C3%A9_divadlo.gif Soubor:Battle_of_Lutzen.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-07-09]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Battle_of_Lutzen.jpg Soubor:Josef_Dobrovsky_Vilimek.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-07-09]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Josef_Dobrovsky_Vilimek.jpg Soubor:Kralice.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-07-09]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kralice.jpg Soubor:Bible_Kralicka.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-07-09]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bible_Kralicka.JPG Soubor:Vaclav_Matej_Kramerius_Zoula.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013- 07-09]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vaclav_Matej_Kramerius_Zoula.png Soubor:Karel_Ignac_Tham_1862.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-07-09]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Karel_Ignac_Tham_1862.jpg Soubor:Karel_Ignac_Tham_1862.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-07-09]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Prague_clementinum_entrance.jpg Soubor:Josef_Jungmann_CT.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-07-09]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Josef_Jungmann_CT.jpg Soubor:Jan_Vil%C3%ADmek_-_Jan_Evangelista_Purkyn%C4%9B.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-07-09]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jan_Vil%C3%ADmek_-_Jan_Evangelista_Purkyn%C4%9B.jpg Soubor:Jan_Vil%C3%ADmek_-_Franti%C5%A1ek_Palack%C3%BD.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-07-09]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jan_Vil%C3%ADmek_-_Franti%C5%A1ek_Palack%C3%BD.jpg Soubor:Brixen-Havl%C3%AD%C4%8Dek%27s_house3.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-07-09]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Brixen-Havl%C3%AD%C4%8Dek%27s_house3.JPG Soubor:Jan_Vil%C3%ADmek_-_Karel_Havl%C3%AD%C4%8Dek_Borovsk%C3%BD.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-07-09]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jan_Vil%C3%ADmek_- _Karel_Havl%C3%AD%C4%8Dek_Borovsk%C3%BD.jpg Soubor:Skroup-Anthem.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-07-09]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Skroup-Anthem.jpg Soubor:Jan_Vil%C3%ADmek_-_Josef_Kajet%C3%A1n_Tyl.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-07-09]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jan_Vil%C3%ADmek_-_Josef_Kajet%C3%A1n_Tyl.jpg


Stáhnout ppt "Www.zlinskedumy.cz Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 AutorMgr. Zdeňka ŠUPKOVÁ Název šablonyIII/2."

Podobné prezentace


Reklamy Google