Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Této práci říkáme elektrická práce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Této práci říkáme elektrická práce."— Transkript prezentace:

1 Této práci říkáme elektrická práce.
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 35.1 Elektrická práce Během průchodu elektrického proudu vodičem vykonávají síly elektrického pole určitou práci. Této práci říkáme elektrická práce. Když prochází vodičem proud I po dobu t při napětí U mezi jeho konci, vykoná elektrické pole práci. W = U * I * t Autor: Markéta Bauerová

2 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 35.2 Co už víš? Zahřívání těles Připojením vodiče ke zdroji el. napětí se vytvoří ve vodiči elektrické pole. To způsobí usměrněný pohyb volných elektronů, které se přemisťují od jednoho konce vodiče ke druhému, a tím el. pole vykonává práci. Volné elektrony narážejí na stěny vodiče a na ionty v krystalické stavbě kovu. Tím jim předávají část své pohybové energie, a tak zvyšují vnitřní energii vodiče = vodič se zahřívá.

3 35.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy?
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 35.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? Výkon el. proudu : Výkon P je vykonaná užitečná práce určitým zařízením za 1s. Práci vykonanou při stálém výkonu P za dobu t budeme značit W. Jednotkou výkonu je watt – W. Z kapitoly o práci a výkonu známe vzorec P = W : t. Pro nás ale platí, že práce W je vykonaná za dobu t elektrickým proudem I ve vodiči, mezi jehož konci je napětí U. Pak tedy W = U .I .t Pro výkon elektrického proudu tedy platí: P = 𝐖 𝐭 = 𝐔𝐈𝐭 𝐭 =𝐔𝐈

4 35.4 Co si řekneme nového? Příkon el. proudu :
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 35.4 Co si řekneme nového? Příkon el. proudu : Příkon Po je elektrická práce, která se skutečně za 1 s vykonala a byla el. spotřebiči za 1s dodána. Rozdíl mezi příkonem a výkonem činí ztráty, nejčastěji tepelné. Je–li mezi koncovými body vodiče stálé napětí U a vodičem prochází stálý elektrický proud I, určíme elektrický příkon ze vztahu: P0 = UI Jednotkou příkonu je také watt (W). Víme-li, jaký je elektrický příkon P0 a doba t, po kterou vodičem procházel proud, můžeme určit elektrickou práci ze vztahu: W = P0 t Jednotkou el. práce je joule – J ( Ws).

5 35.5 Procvičení a příklady Přeměna el. energie na tepelnou - pokus :
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 35.5 Procvičení a příklady Přeměna el. energie na tepelnou - pokus : Nejlepším příkladem je, vezmeme-li si konvici a začneme ohřívat vodu na čaj. Po připojení obvodu ke zdroji napětí vznikne v ohřívači elektrické pole. V tepelných el. spotřebičích se přeměňuje el. energie na vnitřní energii spotřebičů. Díky tomu se zahřívají a vytváří tak teplo, které vstupuje do okolí.

6 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 35.6 Něco navíc pro šikovné 1.) Protéká-li žárovkou proud 0,3 A při napětí 4,5 V. Jaký elektrický příkon má žárovka? ( 1,35W) 2.) Žárovka o příkonu 100 W je připojena k napětí 230 V. Jaký proud protéká svítící žárovkou? (0,43 A) 3.) K ploché baterii s napětím 4,5 V připojíme rezistor o odporu Jaký výkon dodává plochá baterie? (0,2 W)

7 35.7 CLIL ČESKY ENGLISH elektřina práce příkon energie zahřívání
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Physics 35.7 CLIL ČESKY ENGLISH elektřina práce příkon energie zahřívání těleso průchod proud přeměna teplo vzorec odvodit souvislost rychlovarná konvice electricity work power energy warming-up body passage current conversion heat formula derive link kettle

8 35.8 Test znalostí 1. Pro výkon el. proudu platí? a) P = U/I
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 35.8 Test znalostí 1. Pro výkon el. proudu platí? a) P = U/I b) P = I/U c) P= UI d) I= UP 3. Po připojení obvodu ke zdroji napětí vznikne v ohřívači? a) elektrické pole b) gravitační pole c) elektrický výboj d) elektrický odpor 2. Během průchodu elektrického proudu vodičem vykonávají síly elektrického pole určitou práci. Jak jí říkáme? a) mechanická práce b) elektrická práce c) energická práce d) tepelná práce 4. Jednotkou výkonu je? a) Ohm b) Newton c) Watt d) Vatt Správné odpovědi: c b a Test na známku

9 Elektronická učebnice - II
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 35.9 Použité zdroje, citace - obrázek konvice Použití obrazců klipart Kolářová R., Bohuněk J., Fyzika pro 8. ročník základní školy, ISBN

10 35.10 Anotace Autor Období Ročník Klíčová slova Anotace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 35.10 Anotace Autor Bauerová Markéta Období 10/2013 – 06/2014 Ročník 8.ročník Klíčová slova El. Práce, příkon a energie Anotace Prezentace popisuje zahřívání těles průchodem proudu, souvislosti s přeměnou el. energie na tepelnou, odvození vzorců pro výpočty, příkon.


Stáhnout ppt "Této práci říkáme elektrická práce."

Podobné prezentace


Reklamy Google