Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fy_099_Elektrický proud v kovech_Elektrická práce, výkon Autor: Mgr. Libor Sovadina Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fy_099_Elektrický proud v kovech_Elektrická práce, výkon Autor: Mgr. Libor Sovadina Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační."— Transkript prezentace:

1 Fy_099_Elektrický proud v kovech_Elektrická práce, výkon Autor: Mgr. Libor Sovadina Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

2 Anotace:  Digitální učební materiál je určen pro opakování, upevňování a rozšiřování učiva  Materiál rozvíjí poznatky získané v hodinách fyziky  Je určen pro předmět Fyzika a ročník 9.

3 Elektrická práce Elektrická práce je práce při které elektrické pole působí elektrickou silou na elektricky nabité těleso a pohybuje jím. Práce elektromagnetického pole je jako fyzikální veličina definována stejně jako mechanická práce, jen se k jejímu popisu používají fyzikální veličiny (elektrický proud a napětí), které ji lépe charakterizují.

4 Práce elektrického pole Práce elektrického pole je práce konaná působením elektrického pole zdroje o napětí U na částice s elektrickým nábojem Q ve vodiči, které způsobí usměrněný pohyb částic s nábojem – elektrický proud I. Tato práce se navenek projeví jako teplo zvýšenou teplotou vodiče.

5 Elektrická práce a teplo Průchodem elektrického proudu vodičem dochází ke zvýšení teploty vodiče. Tohoto efektu se využívá u spotřebičů, které produkují teplo jako je elektrická varná plotýnka, rychlovarná konvice, elektrické topení, fén, topné spirály a podobně.

6 Výpočet elektrické práce Při průchodu elektrické proudu vodičem, konají síla elektrického pole práci. Tato práce se nazývá elektrická práce. Velikost této práce lze vyjádřit vzorcem : W = U. I. t

7 Elektrický výkon Elektrický výkon je fyzikální veličina, která vyjadřuje vykonanou elektrickou práci za jednotku času. Značí se písmenem P a jeho jednotkou je watt, značený písmenem W. Elektrický výkon je druhem výkonu kdy práci koná elektrická síla.

8 Výpočet elektrického výkonu Elektrický výkon P se vypočítá pomocí veličin : Elektrická práce W (J) Čas t (s) Vzoreček pro výpočet : Lze použít i upravený vzoreček : P = U. I

9 Vzoreček P = U. I Tento vzoreček se používá při výpočtu výkonu stejnosměrného elektrického proudu, protože u tohoto proudu je velikost elektrického napětí i elektrického proudu stále stejná – konstantní. Pokud použijeme Ohmův zákon a známe velikost elektrického odporu, lze odvodit další vzoreček pro výpočet výkonu : P = I 2. R Zdroje stejnosměrného elektrického proudu

10 Měření elektrického výkonu Watmetr přístroj pro měření elektrického příkonu

11 Elektrický příkon  U elektrických spotřebičů se často setkáme s pojmem elektrický příkon.  Je to pojem, který zajímá zákazníka z důvodu spotřeby.  Do výkonu se zahrnuje ta část práce, která se použije jen na účel ke kterému je spotřebič určen ( žárovka – světelný výkon). Zbytek spotřebované energie (nejčastěji přeměněné na teplo) se zahrne do příkonu.  V celku je to jedno. Veškerá spotřebovaná energie je výkon. Čím je menší rozdíl mezi příkonem a výkonem, tím má spotřebič větší účinnost.

12 Elektrický příkon je vždy větší než elektrický výkon. Část energie se spotřebuje na teplo. Například u motoru vzniká teplo průchodem elektrického proudu vedením v motoru a při tření rotujících součástí. Proto je motor opatřen chlazením – žebrováním. Hodnotu příkonu a výkonu vyčteme ze štítku na spotřebiči. výrobní štítek s technickými údaji Žebrování - chlazení

13 Výrobní štítek Spotřebič : plynová kamna Gamat příkon výkon

14 Opakování 1.Která součást elektrického obvodu je schopna konat práci ? 2.Jakou značku a jednotku používáme pro elektrickou práci ? 3.Napiš vzoreček pro výpočet elektrické práce. 4.Jak je ve fyzice definován výkon ? 5.Jakou značku a základní jednotku má výkon ? 6.Napiš vzoreček pro výpočet elektrického výkonu. 7.Co je to příkon ? 8.Je u spotřebiče větší příkon nebo výkon ? 9.Proč de elektrické spotřebiče při provozu zahřívají ?

15 Použité zdroje:  www.wikipedie.org  www.pixabay.com  Soubor:Wattmeter.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 20.4.2006 [cit. 2013-07-13]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wattmeter.jpg  File:Silniki by Zureks.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-11-13]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Silniki_by_Zureks.jpg  File:Vafky Gamat 461 výrobní štítek.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 15.1.2010 [cit. 2014-11-13]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vafky_Gamat_461_v%C3%BDrob n%C3%AD_%C5%A1t%C3%ADtek.JPG?uselang=cs


Stáhnout ppt "Fy_099_Elektrický proud v kovech_Elektrická práce, výkon Autor: Mgr. Libor Sovadina Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační."

Podobné prezentace


Reklamy Google