Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fy_099_Elektrický proud v kovech_Elektrická práce, výkon

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fy_099_Elektrický proud v kovech_Elektrická práce, výkon"— Transkript prezentace:

1 Fy_099_Elektrický proud v kovech_Elektrická práce, výkon
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Fy_099_Elektrický proud v kovech_Elektrická práce, výkon Autor: Mgr. Libor Sovadina Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace

2 Anotace: Digitální učební materiál je určen pro opakování, upevňování a rozšiřování učiva Materiál rozvíjí poznatky získané v hodinách fyziky Je určen pro předmět Fyzika a ročník 9.

3 Elektrická práce Elektrická práce je práce při které elektrické pole působí elektrickou silou na elektricky nabité těleso a pohybuje jím. Práce elektromagnetického pole je jako fyzikální veličina definována stejně jako mechanická práce, jen se k jejímu popisu používají fyzikální veličiny (elektrický proud a napětí), které ji lépe charakterizují.

4 Práce elektrického pole
Práce elektrického pole je práce konaná působením elektrického pole zdroje o napětí U na částice s elektrickým nábojem Q ve vodiči, které způsobí usměrněný pohyb částic s nábojem – elektrický proud I. Tato práce se navenek projeví jako teplo zvýšenou teplotou vodiče.

5 Elektrická práce a teplo
Průchodem elektrického proudu vodičem dochází ke zvýšení teploty vodiče. Tohoto efektu se využívá u spotřebičů, které produkují teplo jako je elektrická varná plotýnka, rychlovarná konvice, elektrické topení, fén, topné spirály a podobně.

6 Výpočet elektrické práce
Při průchodu elektrické proudu vodičem, konají síla elektrického pole práci. Tato práce se nazývá elektrická práce. Velikost této práce lze vyjádřit vzorcem : W = U . I . t

7 Elektrický výkon Elektrický výkon je fyzikální veličina, která vyjadřuje vykonanou elektrickou práci za jednotku času. Značí se písmenem P a jeho jednotkou je watt, značený písmenem W. Elektrický výkon je druhem výkonu kdy práci koná elektrická síla.

8 Výpočet elektrického výkonu
Elektrický výkon P se vypočítá pomocí veličin : Elektrická práce W (J) Čas t (s) Vzoreček pro výpočet : Lze použít i upravený vzoreček : P = U . I

9 Zdroje stejnosměrného elektrického proudu
Vzoreček P = U . I Tento vzoreček se používá při výpočtu výkonu stejnosměrného elektrického proudu, protože u tohoto proudu je velikost elektrického napětí i elektrického proudu stále stejná – konstantní. Pokud použijeme Ohmův zákon a známe velikost elektrického odporu, lze odvodit další vzoreček pro výpočet výkonu : P = I2 . R Zdroje stejnosměrného elektrického proudu

10 Měření elektrického výkonu
Watmetr přístroj pro měření elektrického příkonu

11 Elektrický příkon U elektrických spotřebičů se často setkáme s pojmem elektrický příkon. Je to pojem, který zajímá zákazníka z důvodu spotřeby. Do výkonu se zahrnuje ta část práce, která se použije jen na účel ke kterému je spotřebič určen ( žárovka – světelný výkon). Zbytek spotřebované energie (nejčastěji přeměněné na teplo) se zahrne do příkonu. V celku je to jedno. Veškerá spotřebovaná energie je výkon. Čím je menší rozdíl mezi příkonem a výkonem, tím má spotřebič větší účinnost.

12 výrobní štítek s technickými údaji
Elektrický příkon je vždy větší než elektrický výkon. Část energie se spotřebuje na teplo. Například u motoru vzniká teplo průchodem elektrického proudu vedením v motoru a při tření rotujících součástí. Proto je motor opatřen chlazením – žebrováním. Hodnotu příkonu a výkonu vyčteme ze štítku na spotřebiči. Žebrování - chlazení výrobní štítek s technickými údaji

13 Výrobní štítek Spotřebič : plynová kamna Gamat příkon výkon

14 Opakování Která součást elektrického obvodu je schopna konat práci ?
Jakou značku a jednotku používáme pro elektrickou práci ? Napiš vzoreček pro výpočet elektrické práce. Jak je ve fyzice definován výkon ? Jakou značku a základní jednotku má výkon ? Napiš vzoreček pro výpočet elektrického výkonu. Co je to příkon ? Je u spotřebiče větší příkon nebo výkon ? Proč de elektrické spotřebiče při provozu zahřívají ?

15 Použité zdroje: www.wikipedie.org www.pixabay.com
Soubor:Wattmeter.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, [cit ]. Dostupné z: File:Silniki by Zureks.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: File:Vafky Gamat 461 výrobní štítek.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "Fy_099_Elektrický proud v kovech_Elektrická práce, výkon"

Podobné prezentace


Reklamy Google