Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Textový editor Struktura textu – přiřazení stylu, formátování textu, změna stylu, typografická a estetická pravidla.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Textový editor Struktura textu – přiřazení stylu, formátování textu, změna stylu, typografická a estetická pravidla."— Transkript prezentace:

1 Textový editor Struktura textu – přiřazení stylu, formátování textu, změna stylu, typografická a estetická pravidla

2 Styly rychlá změna formátování změny nadpisů přiřazení úrovně
Jednoduchá, rychlá a efektní změna napsaného dokumentu změny nadpisů Nemusíme všechny nadpisy v dokumentu hledat a označovat – stačí pouze změnit styl a všechny nadpisy v dokumentu se automaticky upraví podle nového nastavení formátování stylu přiřazení úrovně každému odstavci v dokumentu je přiřazena určitá úroveň. Word pak použije tyto úrovně při organizování dokumentu, tzn. úrovní je určeno, které odstavce jsou nadpisy, které podnadpisy a které jsou vlastní text atd., což umožní např. vygenerovat automaticky obsah dokumentu apod.

3 Přiřazení stylu Nejprve vybereme text, kterému potřebujeme přiřadit styl Z karty Domů skupina Styly vybereme požadovaný styl (například Nadpis 1), který je už předefinovaný Pokud se rozhodnete v dokumentu používat podnadpisy, můžete použít předdefinovaný styl Nadpis 2, který byl navržen tak, aby vypadal dobře se stylem Nadpis 1.

4 Rychlé styly zobrazované v galerii stylů jsou navrženy tak, aby spolu fungovaly. Například rychlý styl Nadpis 2 je navržen tak, aby vyjadřoval nižší úroveň nadpisu než rychlý styl Nadpis 1  Hlavní text dokumentu je automaticky formátován pomocí rychlého stylu Normální  Rychlé styly lze aplikovat nejen pro odstavce, ale také pro jednotlivá slova a znaky. Můžete například zvýraznit sousloví použitím rychlého stylu Zdůraznění Pokud byste se později rozhodli, že mají mít nadpisy jiný vzhled, můžete styl Nadpis 1 a Nadpis 2 změnit, Aplikace Word pak automaticky aktualizuje všechny jejich výskyty v daném dokumentu.

5 Vytváření stylů Word nabízí mnoho druhů stylů, ale zároveň nám umožňuje vytvářet vlastní styly. Vytvoříme si styl libovolného typu, který jakkoliv pojmenujeme V rámci tohoto stylu můžeme nastavit mnoho věcí Změnit můžeme vlastnosti: Název, Typ stylu Změnit základní formátování: Písmo, Velikost, Zarovnání, řádkování... Pokud nám tyto volby nestačí, přes tlačítko Formát můžeme provést podrobnější změnu formátu, přes tlačítko Formát: Písmo, Odstavec, Tabulátory, Ohraničení, Jazyk, Rámeček, Číslování, Klávesová zkratka, Textové efekty

6 Styly písma a odstavců Některé styly lze používat jako styly písma i styly odstavců. Takovým stylům pak říkáme propojené styly. Styly odstavců jsou označeny symbolem odstavce: ¶. Propojené styly jsou označeny symbolem ¶a. Kliknutím kamkoli v odstavci použijete styl pro celý odstavec. Pokud chcete styl použít pro vybraná slova, vyberte je. Styly seznamů určují vzhled seznamů, včetně vlastností stylu odrážek nebo schématu číslování, odsazení a textu popisků. Styly tabulek určují vzhled tabulek, včetně takových vlastností jako formátování textu řádku nadpisu, mřížky a barev zvýraznění pro řádky a sloupce.  Styly písem jsou označeny symbolem písma: a. Kliknutím na libovolné místo ve slově použijete styl pro celé slovo, ale můžete vybrat i více slov.

7 Druhy písma ARIAL Arial je jedno z nejrozšířenějších bezpatkových písem. V české verzi je Arial v mnoha směrech nevyhovující – má problém s diakritikou i vzdálenostmi mezi některými písmeny české abecedy, například Ť a Á. TIMES NEW ROMAN Jde o patkové písmo, které se hodí zejména pro rozsáhlé tištěné texty. Má i svoji verzi pro Apple, tzv. Times Roman, a vyvinula se z něj řada patkových písem (např. Georgia). CALIBRI Calibri je součástí nové sady Microsoftu, poprvé se objevilo ve Windows Vista v roce Umožňuje využití menší velikosti písma při zachování výborné čitelnosti.

8 Velikost písma Udává se v bodech Běžně se píše písmem 12
V novinách se setkáváme s velikostí 8-10 V dětských publikacích 14-16 8 bodů 10 bodů 12 bodů 14 bodů 16 bodů 20 bodů 24 bodů 28 bodů 32 bodů…

9 Řez písma Obyčejné (normal, regular) Tučné (blod) Kurzíva (italic)
Tučná kurzíva (bold italic) Pojmy vyznačujeme kurzívou, vyznačování tučným písmem je považováno za neestetické a příliš výrazné.

10 Horní a dolní index Vyberte text, který chcete formátovat jako horní index nebo dolní index. Na kartě Domů klepněte ve skupině Písmo na ikonu pro otevření dialogového okna. V dialogovém okně Písmo ve skupinovém rámečku Styl zaškrtněte políčko Horní index nebo Dolní index. Příklad: H2O, m3

11 Skupiny písmen Neproporcionální Stejně široká písma
U psacích strojů musely být všechna písmena stejně široká, protože při jednom úhozu se válec posunul vždy o sejnou vzdálenost Je samozřejmě obtížné zařídit, aby písmena jako je i nebo m byla stejně široká, tento problém se řeší patičkami u nožiček písmen, které tak vymezují šířku písmene (patková písma) Neproporcionálním (patkovým) fontem je Courier Proporcionální fonty U těchto fontů se šířka písmene řídí jeho tvarem Písmeno i je tedy užší než např. písmeno m nebo o Naprostá většina fontů ve Wordu je proporcionální Times New Roman nebo Arial Psaná písma psané jakoby od ruky – např. Brush Script, Mistral, Comic Sans

12 Typy písmen Patková Nožičky písmen patkových fontů jsou zakončeny malou vodorovnou čárkou U souvislých textů tyto "čárky" vytvářejí optický vjem linky, a proto se texty psané patkovými fonty dobře čtou Patkové fonty se používají u dlouhých textů – knihy, noviny apod. Nejpoužívanější patkový font ve Wordu je Times New Roman Bezpatková Nožičky písmen nemají patičku Obecně platí, že tato písma jsou pěknější, než písma patková, ale oči se při čtení dříve unaví, proto se tato písma používají u kratších textů, kde nám záleží na úpravě - dopisy, žádosti, ...  Nejpoužívanější bezpatkový font ve Wordu je Arial

13 Odstavec Vždy začíná na novém řádku a může být oddělen odsazením nebo větší meziřádkovou mezerou. K odsazení se používá TABULÁTOR, což je tlačítko na klávesnici označené Tab nebo šipkou:

14 Odsazení odstavců Odsazení určuje vzdálenost odstavce od levého nebo pravého okraje Mezi okraji můžete odsazení odstavce nebo skupiny odstavců zvětšit nebo zmenšit Můžete vytvořit také záporné odsazení (označované také jako předsazení), kterým lze odstavec posunout směrem k levému okraji Rovněž lze vytvořit předsazení prvního řádku, to znamená, že první řádek odstavce není odsazen, ostatní řádky však odsazeny jsou,

15 Řádkování a rozestup mezi odstavci
Řádkování určuje velikost svislé mezery mezi řádky textu v odstavci. Rozestupy mezi odstavci určují množství volného místa nad a pod odstavcem. Možnosti řádkování: Jednoduché:    Toto řádkování odpovídá největšímu znaku na řádku s přidáním malé mezery, která se liší podle použitého písma. 1,5 řádku:    Tato volba odpovídá jeden a půl násobku jednoduchého řádkování. Dvojité:    Tato volba odpovídá dvojnásobku jednoduchého řádkování. Nejméně:    Tato volba nastaví nejmenší možné řádkování, aby se na řádku zobrazily největší použité znaky nebo grafika. Přesně:    Tato volba nastaví pevnou hodnotu řádkování, kterou aplikace Microsoft Word už dále neupravuje. Násobky:    Řádkování zvětšené nebo zmenšené o zadané procento. Například nastavením řádkování na 1,2 se zvětší mezery o 20 procent.

16

17 Odrážky a číslování Seznam lze vytvořit buď jednoúrovňový nebo víceúrovňový Můžete použít výchozí formáty odrážek a číslování

18 Změna jednoúrovňového seznamu na víceúrovňový seznam

19 Vázání odstavců, sirotci a vdovy
Některé odstavce musí být svázány s následujícím odstavcem Nemůže se pak stát, aby nadpis zůstal úplně dole na stránce a odstavec za ním byl nahoře na další stran U dlouhých odstavců je třeba zakázat vznik tzv. sirotků a vdov – jednoho řádku odstavce na jiné straně, než je zbytek odstavce Vázání odstavců a hlídání osamocených řádků zadáme jako vlastnost příslušného stylu odstavce. (Nabídka Formát – Odstavec – karta Tok textu)

20

21 Typografie vyjadřuje způsob psaní znaků
Dnes typografie zahrnuje všechna pravidla nejen pro psaní jednotlivých znaků, ale také větších celků – odstavců, stránek i celých dokumentů Výsledkem je dokument optimálně čitelný pro člověka

22 Typografická pravidla
Před čárkou, tečkou, dvojtečkou, středníkem, otazníkem a vykřičníkem se NIKDY nedělá mezera. Ta se píše až za čárku (tečku, atd. Před levou závorkou se VŽDY dělá mezera a po pravé závorce také, pokud není dalším znakem tečka nebo čárka. Uvnitř závorek se mezery nedělají Enter používáme pouze na konci odstavce, nikoliv na konci řádku Interpunkční znaménka se píší těsně za slovo, po nich následuje mezera Tečka se nepoužívá u nadpisů, popisů obrázků a titulků, které stojí na samostatném řádku, lze ji použít, pokud nadpis není samostatně graficky oddělen. Mezera za tečkou se nepoužívá u názvu souborů (tabulka.exe), členění kapitol (1.1–1.1.2), určení času (16.00). Dvojtečka ve smyslu matematické značky je oddělena mezerami (6 : 3 = 2) Tři tečky neboli výpustka… nahrazuje vynechaný text, tečky jsou bez mezery a na konci věty plní funkci tečky za větou.

23 Pomlčka (–) není na klávesnici, píšeme pomocí Ctrl + mínus na numerické klávesnici nebo Alt + 0150.
Používá se: k naznačení přestávky mezi řečí (víno – ženy – zpěv) před a za pomlčkou je mezera. v případech, kdy nahrazuje spojku ve významu od, do, například k určení rozsahu stran (str. 69–82), časového rozpětí 1960–1961, otevíracích hodin (8–15). V takových případech před a za pomlčkou není mezera Jednotky se vždy pojí k číslu, ale jsou odděleny tvrdou mezerou Mezerníkem nikdy nic nikam neposouváme (nadpis do středu řádku apod.) Desetinná část čísla se odděluje od celé části desetinnou čárkou, nikoli tečkou. Kolem desetinné čárky se nepíší mezery Pro psaní data existují dva způsoby. Lze je psát buď s mezerami jako s řadovými číslovkami ( ) nebo tak, že celý datový údaj je pojat jako značka a tečky jsou pojaty jako dělicí znaménka na způsob desetinné čárky (tedy ). Čas (kolik je hodin) zapisujeme ve tvaru HH.MM:SS. Telefonní čísla se sázejí ve skupinách po 2-3. Zásadně se nesmí dělit do dvou řádek. V současnosti je vhodné dělit čísla po trojicích:

24 Dělení slov Slova se dělí podle pravopisných pravidel a podle estetických zásad Dvouslabičná slova se mohou dělit pouze v případě, že druhá část má alespoň tři písmena (vý-tah, ses-tra) Víceslabičná slova se dělí podle slabik, přičemž je vždy rozhodující základ slova, slabičná předpona a přípona Slova složená se dělí na části složeniny (česko-slovenský, země-koule). Dělit se nesmí: tak, aby na konci řádky zůstalo pouze jedno písmeno (o- pice), zkrácený titul a příjmení (ing.-Novák), číslice a název počítaného předmětu či jevu (100-km, 1000-Kč), datum (je možné dělit den s měsícem od letopočtu), zkratky Nežádoucí je dále dělení, při kterém se do druhé řádky přenášejí pouze dvě písmena, a dělení slov, jejichž rozdělením by vznikly výrazy nežádoucího nebo zvulgarizovaného významu (pravid-lo, spisova-tele, tlu- močit).

25 Estetická pravidla Dlouhé „šedé“ texty lidé dnes vůbec nečtou. Proto by text měl být výrazně členěn pomocí nadpisů, odstavců atp. a měl by mít na první pohled zřejmou strukturu. V textu používáme různé typy písma, barvy, blikání a další efekty jen pokud je to nezbytně nutné. Všechny tyto efekty rozptylují čtenáře a odvádějí pozornost od vlastního obsahu textu. Pro nadpisy používáme bezpatkové písmo, např. ARIAL, pro základní texty patkové, např. TIMES NEW ROMAN. Pokud zarovnáváme několik řádků pod sebou na střed, měl by být spodní řádek nejkratší. Pokud je v textu více obrázků, měly by jejich okraje být v lince. Popisy obrázků se umísťují do textových polí pod obrázky, píší se menším písmem, než je základní text (někdy i kurzívou) a nepíše se za nimi tečka. Odstavce se v textu zvýrazňují, např. odsazením prvního řádku zleva (typická úprava v ČR) nebo mezerami mezi odstavci (typická úprava v USA).


Stáhnout ppt "Textový editor Struktura textu – přiřazení stylu, formátování textu, změna stylu, typografická a estetická pravidla."

Podobné prezentace


Reklamy Google