Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní informace o projektu  Název projektu:Posílení inovací prostřednictvím nových klastrových konceptů za podpory nově vznikajících a mezisektorových.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní informace o projektu  Název projektu:Posílení inovací prostřednictvím nových klastrových konceptů za podpory nově vznikajících a mezisektorových."— Transkript prezentace:

1

2 Základní informace o projektu  Název projektu:Posílení inovací prostřednictvím nových klastrových konceptů za podpory nově vznikajících a mezisektorových témat  Akronym/zkratka:CluStrat  Operační program:Nadnárodní spolupráce (Střední Evropa)  Cíl programu:výměna a přenos zkušeností v oblastech inovací, zvyšování konkurenceschopnosti aj.  Celkový rozpočet:3.691.346,50 €  Rozpočet KARP:150.160 € (85% ERDF)  Doba trvání projektu:10/2011 – 09/2014 (příprava od 09/2010)

3 Základní informace o projektu  Počet partnerů:18 financujících, 7 přidružených (Karlovarský kraj)  Lead Partner:Steinbeis-Europa-Zentrum der Steinbeis Innovation GmbH.  Partneři:Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. (ČR) Národní klastrová asociace (ČR) Saxony Economic Development Corporation (Německo) Clusterland Upper Austria Ltd.(Rakousko) VÁTI Hungarian Nonprofit Ltd. For Regional Development and Town Planning (Maďarsko) MAG - Hungarian Economic Development Centre (Maď.) Central Transdanubian Regional Development Agency Nonprofit Company (Maďarsko)

4 Základní informace o projektu  Partneři:Friuli Innovazione, Research and Technology Transfer Centre (Itálie) Piedmont Region (Itálie) Veneto Region Industry and Craft Department (Itálie) Polish Chamber of Commerce (Polsko) Lower Silesian Voivodeship (Polsko) Upper silesian Agency for Entrepreneurship Promotion Co. (Polsko) Public agency for technology of the Republic of Slovenia (Slovinsko) Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (Slovensko) Unia klastrov Slovenska (Slovensko) Klaster AT+R z.p.o. (Slovensko)

5 Zaměření projektu, aktivity, výstupy Zaměření projektu - podpora existujícího potenciálu a rozvoj fungujících klastrů - vytipování nových oborů pro vytváření klastrů (kultura, sociální oblast apod.), - vytipování možností vzniku mezioborových a meziodvětvových klastrů, - podpora růstu produktivity regionální ekonomiky formou rozvoje spolupráce vhodných subjektů. Aktivity projektu -dialog mezi zástupci veřejné a podnikatelské sféry (konference), -organizace expertních workshopů, -mapování klastrového potenciálu, -realizace pilotních akcí v rámci každé partnerské země.

6 Zaměření projektu, aktivity, výstupy Výstupy projektu - vytvoření společné strategie a nástrojů pro její realizaci (akční plán), -nastartování klastrové spolupráce na území států střední Evropy se zaměřením zejména na následující obory: IT, cestovní ruch, aktivní stárnutí, udržitelné materiály, nanotechnologie, „zelené“ technologie, logistika a doprava Přínosy pro Karlovarský kraj a KARP -aktualizace mapování potenciálu s využitím odborné metodologie -analýza zkušeností (dobrých příkladů) z jiných zemí -navázání kontaktů s inovačními regiony střední Evropy a subjekty v nich působícími (další projekty, VTP) -možnost implementace společné klastrové strategie

7 Struktura projektu

8 Konference, semináře - ČR První kolo národního dialogu (březen – květen 2012) -Regionální setkání a expertní workshop (dnes 03/2012) -Regionální setkání (NCA) -1. Národní konference (05/2012) Druhé kolo národního dialogu (září – listopad 2012) -2 regionální setkání + externí workshopy -2. Národní konference Třetí kolo národního dialogu (květen – červenec 2013) -2 regionální setkání+ externí workshopy -3. Národní konference Čtvrté kolo národního dialogu (leden – březen 2014) -2 regionální setkání+ externí workshopy -4. Národní konference

9 Konference, semináře - EU Úvodní konference Prosinec 2011 – Stuttgart (SRN, Bádensko – Württembersko) -definice zájmových oborů, hlavních cílů, seznámení projektových partnerů, komunikační platformy Průběžné konference (2) -shrnutí výstupů z národních a regionálních dialogů, analýz a mapování, navržení společné strategie a nástrojů na její implementaci, návrh pilotních akcí Závěrečná konference -prezentace výstupů projektu, celkové vyhodnocení projektu, navržení vhodných pokračovacích aktivit případně návazných projektů (2014+), mediální výstupy

10 Užitečné odkazy Web projektu – připravuje se, zatím informace na webu www.karp-kv.cz www.clusterobservatory.eu www.clustercollaboration.eu

11 Děkuji za pozornost Ing. Jana Michková a Ing. Iveta Šedá Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o.


Stáhnout ppt "Základní informace o projektu  Název projektu:Posílení inovací prostřednictvím nových klastrových konceptů za podpory nově vznikajících a mezisektorových."

Podobné prezentace


Reklamy Google