Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_KASPE_ANGLICTINA1_08

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_KASPE_ANGLICTINA1_08"— Transkript prezentace:

1 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_KASPE_ANGLICTINA1_08
 Název materiálu: Sloveso - have Tematická oblast: Angličtina 1. ročník – strojírenské obory Anotace: Sloveso „have“ je jedno z nejpoužívanějších sloves, jeho zvládnutí je předpokladem pro další studium angl.jazyka. Cílem práce je vytvořit podpůrný materiál pro výuku studentů tříletých učebních oborů. Očekávaný výstup: Žák dovede časovat sloveso „have“, dovede ho používat v otázce, záporu a dovede používat stažené tvary. Klíčová slova: sloveso, časování, otázka, zápor, stažené tvary Metodika: Zpracovaný materiál slouží k výkladu slovesa „have“. Prezentace může být rozeslána žákům elektronicky nebo ji lze prezentovat elektronicky ve výuce. Obor: tříleté učební obory Ročník: 1. Autor: Ing. Petr Kašpar Zpracováno dne: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla.

2 Sloveso „have“

3 Časování slovesa „have“
Jednotné číslo: 1. I have (got) – já mám 2. you have (got)– ty máš 3. he has (got)– on má she has (got)– ona má it has (got)– to (ono) má

4 Časování slovesa „have“
Množné číslo: 1. we have (got) – my máme 2. you have (got)- vy máte 3. they have (got)– oni mají

5 Příklady časování „have“ v jednotlivých osobách
I have a book. – Já mám knihu. You have a computer. – Ty máš počítač. He has a new car. – On má nové auto. She has two brothers. – Ona má dva bratry. It has four windows. – To má čtyři okna. We have a good job. – My máme dobré zaměstnání. You have a nice garden. – Vy máte hezkou zahradu. They have a large house. – Oni mají velký dům.

6 Sloveso „have“ – otázka.
Otázka se tvoří přehozením podmětu s přísudkem. Jednotné číslo: 1. have I? – mám? 2. have you? – máš? 3. has he? – má on? has she? – má ona? has it? - má to?

7 Sloveso „have“ - otázka
Množné číslo: 1. have we? – máme? 2. have you? – máte? 3. have they? – mají oni?

8 Příklady vět v otázkách
Máš české jméno? – Have you a Czech name? Má dům garáž? – Has the house a garage? Mají oni syna? – Have they a son? Máme knihy? – Have we books? Má Pavel přítelkyni? – Has Paul a girlfriend? Máte velkou zahradu? – Have you a large garden? Mají nové auto? – Have they a new car?

9 Sloveso „have“ - zápor Zápor se tvoří přidáním not. Jednotné číslo: 1. I have not – já nemám 2. you have not – ty nemáš 3. he has not – on nemá she has not – ona nemá it has not – to (ono nemá)

10 Sloveso „have“ - zápor Množné číslo: 1. we have not – my nemáme 2. you have not – vy nemáte 3. they have not – oni nemají

11 Příklady vět v záporu My nemáme hnědé vlasy. – We have not brown hair. Oni nemají zahradu. – They have not a garden. Já nemám psa. - I have not a dog. Naše rodina nemá auto. – Our family has not a car. Ty nemáš sestru. – You have not a sister. On nemá práci. – He has not a job.

12 Sloveso „have“ – stažené tvary
1) Tvar slovesa „have“ lze stáhnout s příslušným osobním zájmenem. I have - I‘ve you have - you‘ve he has – he‘s she has – she‘s it has – it‘s we have – we‘ve they have – they‘ve

13 Sloveso „have“ – stažené tvary
2) Stáhnout lze i tvar slovesa have s částicí not have not – haven‘t has not – hasn‘t

14 Sloveso „have“ – krátké odpovědi
Na otázku, kdy lze odpovědět pouze „ano“ nebo „ne“, odpovídáme tzv. krátkou odpovědí. Např. Has he a sister? – Yes, he has. No, he hasn‘t. Have you a car? – Yes, I have. No, I haven‘t.


Stáhnout ppt "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_KASPE_ANGLICTINA1_08"

Podobné prezentace


Reklamy Google