Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Technická zpráva z laboratorního měření

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Technická zpráva z laboratorního měření"— Transkript prezentace:

1

2 Technická zpráva z laboratorního měření
Laboratorní protokol

3 Laboratoř měření

4 Obecné pokyny V případě, že laboratorní cvičení má charakter laboratorní práce, je nutné vypracovat laboratorní protokol. Laboratorní protokol má určitou strukturu, kterou je nutné dodržet. .Vedení protokolu a jeho grafická podoba má určitou předepsanou formu a obsah, kterou nelze měnit. Vypracovaný laboratorní protokol se odevzdává v tištěné podobě, na jednotlivých listech, ve formátu A4. Šablona protokolu je uložena na ( MOODLE ) V případě, že laboratorní protokol obsahuje grafy, jsou zpracovány na milimetrovém papíře nebo v některém z tabulkových editorů.

5 Základní struktura laboratorního protokolu
Hlavička protokolu Název úlohy měření Pomůcky Postup měření Zpracování výsledků, tabulky, výpočty Závěr měření

6 Hlavička protokolu logo školy „razítko“ laboratorní podmínky

7 Laboratorní podmínky

8 Název laboratorní práce, pomůcky
Název laboratorní práce: je zadáván vyučujícím fyzikálního cvičení na počátku vyučovací hodiny Pomůcky : vypíšeme všechny pomůcky potřebné k laboratorní práci. V případě, že používáme nějakou aparaturu,zapojení elektrického obvodu nebo nějaké zařízení použijeme obrázek.

9 Postup měření Pokud není jasný postup ze zadání laboratorní práce nebo ze schématu elektrického obvodu nebo navržené aparatury, pak vypíšeme stručně v bodech postup měření. …….. ……………… ………………………. atd. Zápis by měl být stručný a výstižný, tak , aby bylo možné z toho zápisu daný postup kdykoliv zopakovat.

10 Zpracování měření, tabulky a grafy
Naměřené hodnoty zapisujeme do tabulek. Zápis naměřených hodnot délky stran dřevěného hranolu.

11 Zpracování měření, tabulky a grafy
dle potřeby vypočítat aritmetický průměr, odchylku měření nebo relativní odchylku Aritmetický průměr: Všechna měření musí být uvedena ve stejných jednotkách. Sečteme všechny výsledky a součet vydělíme počtem měření. Aritmetický průměr se označuje pruhem nad značkou fyzikální veličiny a zaokrouhluje se na tolik desetinných míst, kolik měly jednotlivá měření. Odchylka měření: Značí se velkým řeckým písmenem delta a značkou fyzikální veličiny, např. Δl; Δm; ΔV; atd. Relativní odchylka: Vypočítáme ji dosazením do vztahu (kde x je libovolná fyzikální veličina), dosazované hodnotu musí být ve stejných jednotkách: % dle potřeby vypočítat aritmetický průměr, odchylku měření nebo relativní odchylku Aritmetický průměr: Všechna měření musí být uvedena ve stejných jednotkách. Sečteme všechny výsledky a součet vydělíme počtem měření. Aritmetický průměr se označuje pruhem nad značkou fyzikální veličiny a zaokrouhluje se na tolik desetinných míst, kolik měly jednotlivá měření. Odchylka měření: Značí se velkým řeckým písmenem delta a značkou fyzikální veličiny, např. Δl; Δm; ΔV; atd. Relativní odchylka: Vypočítáme ji dosazením do vztahu (kde x je libovolná fyzikální veličina), dosazované hodnotu musí být ve stejných jednotkách: %

12 Zpracování měření, tabulky a grafy
Graf : a) zpracovaný na milimetrovém papíře Musí obsahovat vyznačené osy, popsány fyzikální veličinou a jednotkou. Měřítko os přizpůsobit grafu,nulu vyznačit v průsečíku os. Vynést jednotlivé hodnoty do grafu.( pozor, jsou zatíženy chybou) Vyznačit průběh závislosti jedné veličiny na druhé. Tak takto v žádném případě !!!!!!!

13 Zpracování měření, tabulky a grafy
Graf : b) tabulkový procesor : ( např. MS Office Excel)

14 závěr Závěr je velmi důležitou součástí laboratorního protokolu.
V podstatě tu odpovídáme na zadání laboratorní práce. Závěr obsahuje : výsledky měření srovnání s přesnými výsledky (naměřenými jiným způsobem) nebo uvedenými v MFCh tabulkách podle velikosti chyby měření můžeme hodnotit naše měření na přesné, laboratorně přesné či nepřesné zdůvodnění případné rozdíly ,které mohly vést k chybám měření

15 Citace BEDNAŘÍK, Milan, Miroslava ŠIROKÁ a Petr BUJOK. KOLEKTIV. Fyzika pro gymnázia: Mechanika. 1.vyd. Praha: Prometheus, Učebnice pro střední školy. ISBN fotografie Ing. Alena Baťková


Stáhnout ppt "Technická zpráva z laboratorního měření"

Podobné prezentace


Reklamy Google