Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Technická zpráva z laboratorního měření V případě, že laboratorní cvičení má charakter laboratorní práce, je nutné vypracovat laboratorní protokol.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Technická zpráva z laboratorního měření V případě, že laboratorní cvičení má charakter laboratorní práce, je nutné vypracovat laboratorní protokol."— Transkript prezentace:

1

2 Technická zpráva z laboratorního měření

3

4 V případě, že laboratorní cvičení má charakter laboratorní práce, je nutné vypracovat laboratorní protokol. Laboratorní protokol má určitou strukturu, kterou je nutné dodržet..Vedení protokolu a jeho grafická podoba má určitou předepsanou formu a obsah, kterou nelze měnit. Vypracovaný laboratorní protokol se odevzdává v tištěné podobě, na jednotlivých listech, ve formátu A4. Šablona protokolu je uložena na www.gssmikulov.cz ( MOODLE )www.gssmikulov.cz V případě, že laboratorní protokol obsahuje grafy, jsou zpracovány na milimetrovém papíře nebo v některém z tabulkových editorů.

5 Hlavička protokolu Název úlohy měření Pomůcky Postup měření Zpracování výsledků, tabulky, výpočty Závěr měření

6 logo školy „razítko“ laboratorní podmínky

7

8 Název laboratorní práce: je zadáván vyučujícím fyzikálního cvičení na počátku vyučovací hodiny Pomůcky : vypíšeme všechny pomůcky potřebné k laboratorní práci. V případě, že používáme nějakou aparaturu,zapojení elektrického obvodu nebo nějaké zařízení použijeme obrázek.

9 Pokud není jasný postup ze zadání laboratorní práce nebo ze schématu elektrického obvodu nebo navržené aparatury, pak vypíšeme stručně v bodech postup měření. …….. ……………… ………………………. atd. Zápis by měl být stručný a výstižný, tak, aby bylo možné z toho zápisu daný postup kdykoliv zopakovat.

10 Naměřené hodnoty zapisujeme do tabulek. Zápis naměřených hodnot délky stran dřevěného hranolu.

11 dle potřeby vypočítat aritmetický průměr, odchylku měření nebo relativní odchylku Aritmetický průměr: Všechna měření musí být uvedena ve stejných jednotkách. Sečteme všechny výsledky a součet vydělíme počtem měření. Aritmetický průměr se označuje pruhem nad značkou fyzikální veličiny a zaokrouhluje se na tolik desetinných míst, kolik měly jednotlivá měření. Odchylka měření: Značí se velkým řeckým písmenem delta a značkou fyzikální veličiny, např. Δl; Δm; ΔV; atd. Relativní odchylka: Vypočítáme ji dosazením do vztahu (kde x je libovolná fyzikální veličina), dosazované hodnotu musí být ve stejných jednotkách: % dle potřeby vypočítat aritmetický průměr, odchylku měření nebo relativní odchylku Aritmetický průměr: Všechna měření musí být uvedena ve stejných jednotkách. Sečteme všechny výsledky a součet vydělíme počtem měření. Aritmetický průměr se označuje pruhem nad značkou fyzikální veličiny a zaokrouhluje se na tolik desetinných míst, kolik měly jednotlivá měření. Odchylka měření: Značí se velkým řeckým písmenem delta a značkou fyzikální veličiny, např. Δl; Δm; ΔV; atd. Relativní odchylka: Vypočítáme ji dosazením do vztahu (kde x je libovolná fyzikální veličina), dosazované hodnotu musí být ve stejných jednotkách: %

12 Graf : a) zpracovaný na milimetrovém papíře Musí obsahovat vyznačené osy, popsány fyzikální veličinou a jednotkou. Měřítko os přizpůsobit grafu,nulu vyznačit v průsečíku os. Vynést jednotlivé hodnoty do grafu.( pozor, jsou zatíženy chybou) Vyznačit průběh závislosti jedné veličiny na druhé. Tak takto v žádném případě !!!!!!!

13 Graf : b) tabulkový procesor : ( např. MS Office Excel)

14 výsledky měření srovnání s přesnými výsledky (naměřenými jiným způsobem) nebo uvedenými v MFCh tabulkách podle velikosti chyby měření můžeme hodnotit naše měření na přesné, laboratorně přesné či nepřesné zdůvodnění případné rozdíly,které mohly vést k chybám měření Závěr je velmi důležitou součástí laboratorního protokolu. V podstatě tu odpovídáme na zadání laboratorní práce. Závěr obsahuje :

15  http://www1.fs.cvut.cz/cz/U218/pedagog/predmety/1rocnik/chemie1r/cvlab/LP_forma.pdf http://www1.fs.cvut.cz/cz/U218/pedagog/predmety/1rocnik/chemie1r/cvlab/LP_forma.pdf  http://cesmina.vscht.cz/trp/data/soubory/46_laboratorniprotokol.pdf http://cesmina.vscht.cz/trp/data/soubory/46_laboratorniprotokol.pdf  http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://perlicky.ssis.cz http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://perlicky.ssis.cz  http://fyzikalniulohy.cz/uloha.php?uloha=143 http://fyzikalniulohy.cz/uloha.php?uloha=143  BEDNAŘÍK, Milan, Miroslava ŠIROKÁ a Petr BUJOK. KOLEKTIV. Fyzika pro gymnázia: Mechanika. 1.vyd. Praha: Prometheus, 1994. Učebnice pro střední školy. ISBN 80-901619-3-6.  fotografie Ing. Alena Baťková


Stáhnout ppt "Technická zpráva z laboratorního měření V případě, že laboratorní cvičení má charakter laboratorní práce, je nutné vypracovat laboratorní protokol."

Podobné prezentace


Reklamy Google