Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chyby měření Veličinu můžeme měřit buď bezprostředně nebo získáme výpočtem z jiných naměřených veličin. Získanou informací je tedy naměřená hodnota fyzikální.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chyby měření Veličinu můžeme měřit buď bezprostředně nebo získáme výpočtem z jiných naměřených veličin. Získanou informací je tedy naměřená hodnota fyzikální."— Transkript prezentace:

1

2 Chyby měření

3 Veličinu můžeme měřit buď bezprostředně nebo získáme výpočtem z jiných naměřených veličin. Získanou informací je tedy naměřená hodnota fyzikální veličiny vyjádřená číselnou hodnotou a jednotkou. Měření určité veličiny je určení její velikosti ve zvolených jednotkách dané veličiny.

4 Měřidla (měřící přístroje) jsou zařízení na určování velikosti měřené veličiny. U měřidel zjišťujeme různé vlastnosti: měřící rozsah - rozmezí mezi nejmenší a největší hodnotou veličiny, kterou lze měřidlem měřit; některé přístroje mohou mít více nastavitelných rozsahů. konstanta rozsahu - hodnota, které odpovídá jeden dílek stupnice; určujeme ji jen u analogových přístrojů; u přístrojů s více možnými rozsahy se při změně rozsahu mění i konstanta rozsahu. citlivost měřidla - udává počet nejmenších dílků stupnice (jednotek), který odpovídá změně měřené veličiny o určitou jednotku, tj. kolik dílků připadá určitou jednotku dovolená odchylka - kladná veličina určená státní normou nebo uvedená na přístroji výrobcem měřidla (ocelové měřící pravítko má dovolenou odchylku 0,1 mm) maximální odchylka - polovina konstanty rozsahu u ručičkového měřidla (polovina nejmenšího dílku - přečteme hodnotu dílku, který je veličině nejbližší) nebo měřící jednotka na displeji číslicového měřidla

5

6 Citlivost měřidla je 0,000 1 A

7 Maximální chyba odměrného válce: objem: 250ml nejmenší dílek : 2ml chyba: 1ml

8 Při měření může dojít k různým nepřesnostem. Přesnost je závislá na měřicích přístrojích, měřící metodě a na vlivu vnějších podmínek. Přesnost se určuje pomocí relativní (poměrné) odchylky měření. S rostoucí relativní odchylkou přesnost měření klesá. Přesnějšího měření tedy můžeme dosáhnout, jestliže měřené veličiny dosahují co možná největších hodnot daného rozsahu

9 Při měření se dopouštíme chyb hrubých, systematických a náhodných. Systematické chyby - jsou zapříčiněny vlivem okolních vnějších vlivů, lze je omezit použitím dokonalejšího měřícího přístroje nebo využitím dokonalejší měřicí metody Hrubé chyby - jsou zapříčiněny tím, kdo měření provádí, např. jeho nepozorností nebo důsledkem jeho omylu. Náhodné chyby- jsou způsobeny kolísáním okolních rušivých vlivů.

10 Opakovaným měřením dané veličiny získáme statistický soubor hodnot, ze kterého pak vypočítáme pravděpodobnou hodnotu. Ta se určí jako aritmetický průměr všech naměřených hodnot. Následně vypočítáme průměrnou odchylku, pomocí které určíme dolní a horní mez intervalu, ve kterém se pravděpodobně nachází skutečná hodnota měřené veličiny.

11 Průměrná hodnota - předběžně se zaokrouhlí tak, že má o jedno desetinné místo víc, než hodnoty zjištěné přímým měřením

12 Odchylka měření se zaokrouhlí na stejný počet desetinných míst jako má průměrná hodnota

13 Průměrná odchylka se zaokrouhlí na jednu platnou cifru nahoru (jde o přibližné určení)

14 Naměřené hodnoty zapíšeme pomocí průměrné hodnoty a průměrné odchylky. Průměrná odchylka se zaokrouhlí na stejný počet desetinných míst jako má průměrná odchylka. Za závorku uvedeme jednotku měřené veličiny !

15 Pomocí relativní chyby měření se určuje přesnost měření: do 1% je měření přesné do 5% je měření laboratorně přesné nad 5% je měření nepřesné

16 V případě, že veličinu (X ) vypočítáváme pomocí měření jiných veličin (A a B ), je zatížena chybami měřených veličin. Chyby vypočítávané jako průměrná a relativní odchylka určíme podle matematických operací mezi měřenými veličinami. operace s veličinamiprůměrná hodnotarelativní odchylkaprůměrná odchylka Pozor na opačný postup ! Nejdříve počítám relativní odchylku a teprve pak průměrnou odchylku.

17  BEDNAŘÍK, Milan, Miroslava ŠIROKÁ a Petr BUJOK. KOLEKTIV. Fyzika pro gymnázia: Mechanika. 1.vyd. Praha: Prometheus, 1994. Učebnice pro střední školy. ISBN 80-901619-3-6.  BROŽ, Jaromír. Základy fyzikálních měření. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983,669 s. ISBN 16-924-67.  KROPÁČKOVÁ. PEŠKOVÁ. Fyzika-přehled středoškolského studia. Praha: Orfeus, 1992.  MIKULČÁK, Dr. Jiří. A KOLEKTIV. Matematické, fyzikální a chemické tabulky: pro střední školy. 10.vyd. Praha: Svoboda, 1980. Učebnice pro střední školy.  SVOBODA, Emanuel. KOLEKTIV. Přehled středoškolské fyziky. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladetelství, 1991. Kostka 43. ISBN 80-04-22435-0.


Stáhnout ppt "Chyby měření Veličinu můžeme měřit buď bezprostředně nebo získáme výpočtem z jiných naměřených veličin. Získanou informací je tedy naměřená hodnota fyzikální."

Podobné prezentace


Reklamy Google