Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz."— Transkript prezentace:

1 Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0292 Číslo materiálu: VY_22_INOVACE_NEJ-GRAMATIKA-1 Tematický celek (sada): Německý jazyk - gramatika Téma (název) materiálu: Préteritum Předmět: Německý jazyk Ročník / Obor studia: 1. – 4. ročník / všechny obory studia Autor / datum vytvoření: Alena Šulgánová, 1.1. 2012 Anotace: Tvorba a užití préterita Metodický pokyn: Prezentace v powerpointu určena k promítaní na interaktivní tabuli

2 MINULÝ ČAS - PRÉTERITUM

3  je to jednoduchý minulý čas  dnes se s ním setkáváme především v publicistickém stylu, souvislém vypravování, popisu a výkladu dějů v minulosti  tvoří se v zásadě pěti způsoby: 1) slabá slovesa 2) silná slovesa 3) smíšená slovesa 4) modální slovesa 5) pomocná slovesa

4  slovesný čas je doplněn koncovkami -te, -test, - te, -ten, -tet, -ten  pokud kmen slovesa končí na -t nebo -d, vkládá se před koncovku samohláska -e-  v préteritu jsou tvary 1. a 3. osoba stejné

5 infinitiv machen (dělat) begleiten (doprovázet) kmenmach-begleit- ichmachtedělal jsembegleitetedoprovázel jsem dumachtestdělal jsibegleitetestdoprovázel jsi er/sie/esmachtedělalbegleitetetdoprovázel wirmachtendělali jsmebegleitetendoprovázeli jsme ihrmachtetdělali jstebegleitetetdoprovázeli jste siemachtendělalibegleitetendoprovázeli Siemachtendělal jstebegleitetendoprovázel jste

6  u silných slovesech v préteritu dochází vždy ke změně kmenové souhlásky  koncovky jsou stejné jako u přítomného času, pouze tvary 1. a 3. osobě jednotného čísla jsou bez koncovky  u některých sloves dochází i k dalším změnám v kmeni slovesa

7 infinitivfahren (jet)schreiben (psát)trinken (pít) kmenfahr-schreib-trink- změněný kmen fuhr-schrieb-trank- ichfuhrjel jsemschriebpsal jsemtrankpil jsem dufuhrstjel jsischriebstpsal jsitrankstpil jsi er/sie/esfuhrjelschriebpsaltrankpil wirfuhrenjeli jsmeschriebenpsali jsmetrankenpili jsme ihrfuhrtjeli jsteschriebtpsali jstetranktpili jste siefuhrenjelischriebenpsalitrankenpili Siefuhrenjel jsteschriebenpsal jstetrankenpil jste

8  u smíšených sloves se préteritum tvoří pomocí stejných koncovek jako u slabých sloves (-te, -test, -te, -ten, -tet, -ten)  dochází však u nich ke změně kmenové souhlásky -e- na -a-  rennen - ich rannte (utíkal jsem)  kennen - ich kannte (znal jsem)  u některých sloves dochází i k dalším změnám  bringen - ich brachte (přinesl jsem)

9  tvoří préteritum stejně jako slovesa slabá (pravidelná) - dochází jen ke ztrátě přehlásky u sloves dürfen, können, mögen a müssen, u slovesa wissen se mění kmenová samohláska infinitivpréteritumčesky dürfenich durfte, du durftest, er durfte,...směl jsem,... könnenich konnte, du konntest, er konnte,...mohl jsem,... mögen ich mochte, du mochtest, er mochte,... měl jsem rád,... müssen ich musste, du musstest, er musste,... musel jsem,... sollenich sollte, du solltest, er sollte,... měl jsem (za povinnost),... wollenich wollte, du wolltest, er wollte,...chtěl jsem,... wissenich wusste, du wusstest, er wusste,...věděl jsem,...

10  tvary pomocných sloves v préteritu jsou nepravidelné → tvar 1. a 3. osoby jednotného čísla je opět stejná sein (být) haben (mít - vlastnit) werden (stát se) ichwarhattewurde duwarsthattestwurdest er/sie/eswarhattewurde wirwarenhattenwurden ihrwarthattetwurdet sie/Siewarenhattenwurden

11 Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoli další využití podléhá autorskému zákonu. Česko – německý, německo – český slovník, Nakladatelství Olomouc, kolektiv autorů, vydáno v roce 1997, ISBN 80-7182-008-3


Stáhnout ppt "Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google