Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Koevoluce. 2 Obsah Význam koevolučních procesů v evoluci Princip červené královny Vnitrodruhové a mezidruhové závody ve zbrojení Symbióza Princip rozšířeného.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Koevoluce. 2 Obsah Význam koevolučních procesů v evoluci Princip červené královny Vnitrodruhové a mezidruhové závody ve zbrojení Symbióza Princip rozšířeného."— Transkript prezentace:

1 1 Koevoluce

2 2 Obsah Význam koevolučních procesů v evoluci Princip červené královny Vnitrodruhové a mezidruhové závody ve zbrojení Symbióza Princip rozšířeného fenotypu Mimeze a výstražné zbarvení

3 3 Význam koevolučních procesů abiotické procesy pomalé a pasivní biotické procesy rychlé a mají kumulativní charakter velká intenzita selekce ze strany jiných organismů –Paraziti a patogeny –herbivoři (Serengety 66 % nadzemní produkce, prales jen 10 %), –mutualisti hmyzosnubnost – umožňuje vzácnost, možnost speciací, kvasinky-vosy-člověk

4 4 Obsah Význam koevolučních procesů v evoluci Princip červené královny Vnitrodruhové a mezidruhové závody ve zbrojení Symbióza Princip rozšířeného fenotypu Mimeze a výstražné zbarvení

5 5 Princip červené královny

6 6 Obsah Význam koevolučních procesů v evoluci Princip červené královny Vnitrodruhové a mezidruhové závody ve zbrojení Symbióza Princip rozšířeného fenotypu Mimeze a výstražné zbarvení

7 7 100 75 50 25 0 0,1110100100010000 tetrodotoxin (MU/g) relativní rychlost pohybu (%) rezistence užovek Thamnophis sirtalis proti jedu mloků Taricha granulosa

8 8 Pokus s naivními populacemi

9 9 0 5 10 15 20 E1E2 C1C2C3C4 Kontrolní linie samců mortalita samic linie samců

10 10 Molekulární stopy koevoluce 0,5 % genů vykazuje převahu nesynonymních mutací, 9 ze 17 skupin u parazitů či v imunitním systému, čichové receptory a receptory na gametách

11 11 místo vázající antigen 0 2020 6060 80 100100 40 0 nukleotidové záměny (  100) D2 doména DPB vs DPB DPB vs DQB DPB vs DRB DQB vs DQB DQB vs DRB DRB vs DRB DPB vs DPB DPB vs DQB DPB vs DRB DQB vs DQB DQB vs DRB DRB vs DRB Zvýšená frekvence nesynonymních mutací v genech spojených s imunitou nesynonymní synonymní

12 12 substituční rychlost 0 0,05 0,15 0,20 0,10 0,25 0,30 nesynonymní (Kn)synonymní (Ks)Kn/Ks D. melanogaster a D. simulans, srovnáváno 10 genů pro proteiny spojené s rozmnožováním (oranžové sloupce) a 46 genů jiných (zelené sloupce) Zvýšená frekvence nesynonymních mutací v genech spojených s rozmnožováním

13 13 Obsah Význam koevolučních procesů v evoluci Princip červené královny Vnitrodruhové a mezidruhové závody ve zbrojení Symbióza Princip rozšířeného fenotypu Mimeze a výstražné zbarvení

14 14 Symbióza Mutualismus, parazitismus, komensalismus, amensalismus Mutualismus volně žijících organismů –fíkové vosičky z čeledi Agaonidae –mravenci a medovice či domacia –mravenci a houby –houby a rostliny, mykorhiza –Rostliny a hmyz – Asclepias syriaca 37% asimilátů do nektaru –kvasinky-vosy-člověk Endosymbioza –lišejníky –endosymbionti v trávicím traktu členovců i obratlovců

15 15 Symbióza Endocytobiosa –Symbionti členovců (krevsající, mízusající) –Sitobius bez bakterií nemůže létat Společné propagule – ukončení závodů ve zbrojení – evoluční rozpuštění Symbiogenetický vznik moderních eukaryotických buněk –endosymbiotická teorie L. Margulisové –Gupta: gramnegativní bakterie a archebakterie –Martin-Müler: eubakterie a methanogen

16 16 Organické látky glukosa pyruvát O2O2 O2O2 ATP CH 4 CO 2 ATP H2H2 H2H2 H2H2 H2H2 H2H2 OAc H2H2 CO 2 glukosa ATP H20H20 Eubakterie -heterotrofArchebakterie -methanogen a)

17 17 Organické látky glukosa pyruvát O2O2 O2O2 ATP CH 4 CO 2 ATP H2H2 CO 2 glukosa ATP H20H20 OAc b)

18 18 Organické látky glukosa pyruvát O2O2 O2O2 ATP CH 4 CO 2 ATP H2H2 CO 2 glukosa ATP H20H20 OAc c)

19 19 Organické látky pyruvát O2O2 O2O2 H2H2 CO 2 ATP CO 2 glukosa ATP H20H20 Eukaryot OAc pyruvát nebo ATP d)

20 20 Obsah Význam koevolučních procesů v evoluci Princip červené královny Vnitrodruhové a mezidruhové závody ve zbrojení Symbióza Princip rozšířeného fenotypu Mimeze a výstražné zbarvení

21 21 Rozšířený fenotyp alely v genomu jednoho druhu mohou řídit fenotyp (včetně chování) druhu jiného přenos signálů vnitřním či vnějším prostředím Agrobacterium tumefaciens

22 22 Agrobacterium tumefaciens

23 23 Rozšířený fenotyp alely v genomu jednoho druhu mohou řídit fenotyp (včetně chování) druhu jiného přenos signálů vnitřním či vnějším prostředím Agrobacterium tumefaciens úspěšnost manipulace – závisí především na síle příslušných selekčních tlaků

24 24 Morfologické změny Vzrůst velikosti parazitovaných jedinců –vedlejší produkt růstu parazita –změna alokace zdrojů růst/množení –investice do přežití parazita –artefakt chovu v laboratoři laboratorní myš infikovaná tasemnicí Spirometra mansonoides

25 25 Morfologické změny u rostlin Vytváření hálek (cecidie) – fylogeneze rekonstruovaná na základě hálek a na základě morfologie vrtalek (Agromyzidae) se neliší.

26 26 Morfologické změny u rostlin Vytváření hálek (cecidie) – fylogeneze rekonstruovaná na základě hálek a na základě morfologie vrtalek (Agromyzidae) se neliší. Jiná situace u domacií (úkryty pro symbionty, například pro mravence) Vytváření pseudokvětů u rostlin napadených rzí nebo snětí, Puccinia thlaspeos vytváří na houseníku Arabis žluté květy podobné květům pryskyřníků, které v tu dobu kvetou

27 27 Puccinia caricinaPuccinia septentrionalis

28 28 Infekce Puccinia sp. Phoenicaulis cheiranthoidesPhoenicaulis cheiranthoides – infik. Arabis holboellii

29 29 Leucochloridium marmostomum

30 30 Korýš Cymothoa exigua

31 Zastoupení Toxo-infikovaných osob v normální populaci a mezi účastníky dopravních nehod

32 Rozdíly ve vizuálně posuzované dominanci mezi Toxo+ a Toxo- muži

33 Vliv na psychiku nakažených osob afektotýmie, vřelý vysoká síla superega, svědomitý relaxovaná bezpečnost, důvěřivý intelekt náchylnost k pocitu viny radikalizmus vysoká ergická tenze A G L Q3 B O Q1 Q4 sizotýmie, uzavřený nízká síla superega, lehkovážný protense, podezřívavý nízká síla selfsentimentu, nedostatek sebekontroly náchylnost k pocitu viny opačné posuny u mužů a žen

34 Oblékání NOVOST OBLEČENÍ koreluje s faktorem Q3 koreluje s faktorem A  sníženíinterakce toxoplazma-pohlaví: p<0,001  zvýšení NÁKLADNOST OBLEČENÍ  snížení interakce toxoplazma-pohlaví: p=0,003  zvýšení podobně: čistota oblečení, upravenost oblečení, celkové hodnocení oblečení SEBEKONTROLA Ž- Ž+ M- M+ NOVOST OBLEČENÍ

35 Vliv parazita na chování hostitele Ampulex compressa

36 36 Rozšířený fenotyp – třetí účastník „Symbionti“ lumků a lumčíků – polydnaviridae Ichnovirus, Bracovirus, v genomu hostitele

37 37 Rozšířený fenotyp – třetí účastník „Symbionti“ lumků a lumčíků – polydnaviridae Ichnovirus, Bracovirus, v genomu hostitele Symbionti helmintů –. Steinernema a Heterorhabditis) a bakterie Xenorhabdus Obrana hostitele proti parazitům a predátorům

38 38 housenky odstraněny (i s listy) 0 25 50 75 100 HVHZ K návštěvy rostliny (%) HVHZ K 0 25 50 75 100 HVHZ K návštěvy rostliny (%) HVHZ K tabákbavlník tabákbavlník (198)(70) (42)(25) Heliothis virescens (oranž. s.) Helicoverpa zea (bílé s). Cardiochiles nigriceps housenky na listech

39 39 Obsah Význam koevolučních procesů v evoluci Princip červené královny Vnitrodruhové a mezidruhové závody ve zbrojení Symbióza Princip rozšířeného fenotypu Mimeze a výstražné zbarvení

40 40 Mimeze (mimikry) Napodobování vzhledu a chování cizího druhu Obraná a útočná mimeze Mülerovská mimeze – nebezpečný nebo nejedlý druh napodobuje jiný nebezpečný nebo nejedlý druh Batesovská mimeze – neškodný druh napodobuje nebezpečný nebo nejedlý druh Při Batesovské mimezi – výhoda vzácného fenotypu (polymorfismus, nemimetičtí samci)

41 41 Helioconius erato Helioconius melpomene Helioconius himera

42 42 Střední Amerika Andy západ Orinoko Horní Amazonie S-V Brazílie Guiana Helioconius melpomene Helioconius erato Helioconius cydno

43 43 135791113579 0,01 0,05 0,10 0,50 1,00 0,01 0,05 0,10 0,50 1,00 podíl přežívajících motýlů doba od zahájení pokusu (dny) ab dc V arelech výskytu žlutého Heliconius eleuchia nebo bílého H. sapho byli vypouštěni žlutí a bílí motýli H. cydno. Motýli „cizí“ barvy (bílá čára) mizeli obvykle rychleji.

44 44 Mimeze (mimikry) Napodobování vzhledu a chování cizího druhu Obraná a útočná mimeze Mülerovská a Batesovská m. – B.M.: neškodný napodobuje nebezpečného nebo nejedlého Při Batesovské mimezi - výhoda vzácného fenotypu (polymorfismus, nemimetičtí samci) Aposematický fenotyp (výstražné zbarvení)

45 45 Evoluce aposematického fenotypu Učení Evoluční učení Druhový výběr Handicapový princip (A. Zahavi)

46 46 Micrurus nigrocinctus Lampropeltis triangulum Korálovec nebo korálovka (ale snad nebudeme slovíčkařit)

47 47 Evoluce aposematického fenotypu Učení Evoluční učení Druhový výběr Handicapový princip (A. Zahavi)

48 48 0 0,5 1,01,0 1,51,5 relativní mortalita „kořisti“ 0 0,5 1,01,0 1,51,5 1. den 2. den3. den relativní mortalita „kořisti“ solitérní kořist agregovaná kořist aposematická nejedlá kryptická nejedlá kryptická jedlá 1. den 2. den3. den Agregovanost kořisti a výhodnost aposematického zbarvení

49 49 0,0 0,6 5 čas (dny) relativní riziko „predace“ 4321 0,2 0,4 0,8 1,0 1,2 Vliv nápadnosti aposematického signálu na rychlost dravcova učení

50 50 Shrnutí Koevoluční procesy jsou v přírodě možná významnější než procesy evoluční Motorem koevoluce bývají vnitrodruhové i mezidruhové závody ve zbrojení Ve vývoji života na Zemi hrají důležitou roli různé formy symbiózy Koncepce rozšířeného fenotypu si všímá skutečnosti, že geny mohou ovlivnit svůj osud působením na fenotyp cizího organismu Při evoluci mimeze a aposematického fenotypu se uplatňuje řada zajímavých jevů


Stáhnout ppt "1 Koevoluce. 2 Obsah Význam koevolučních procesů v evoluci Princip červené královny Vnitrodruhové a mezidruhové závody ve zbrojení Symbióza Princip rozšířeného."

Podobné prezentace


Reklamy Google