Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace v PowerPointu Miloslav Zejda ÚTFA, PřF MU, 23. října 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentace v PowerPointu Miloslav Zejda ÚTFA, PřF MU, 23. října 2007."— Transkript prezentace:

1

2

3 Prezentace v PowerPointu Miloslav Zejda ÚTFA, PřF MU, 23. října 2007

4 O čem bude řeč ? 1. Úvod 2. Obecné zásady úspěšné prezentace 3. Základní seznámení s programem PPT  Barevná schémata  Práce s textem  Vkládání objektů (grafy, tabulky, obrázky)  Práce s více snímky v prezentaci 4. Po prezentaci (diskuze) 5. Závěr

5 Prezentace je dovednost. Lze se ji osvojit tak, že ji prakticky provádíme!

6  O Obraz - film, video, počítačový program, prezentace (např. PPT), diapozitivy, fólie ­ Zvuk – mluvené slovo, podkresová hudba, zvukové efekty ­ Naše vizáž, pohyby, řeč těla Výrazové prostředky

7 Obecné zásady úspěšné prezentace Vlastní styl n Komunikace s posluchači n Vhodný styl (formálnost x neformálnost) n Vhodná gestikulace (důvěryhodnost) n Sebeovládání

8 Příprava podkladů n Cílové publikum n Informační zdroje n Rozsah příspěvku n Třídění a evidence dat n Osnova (1. koncept, 2. koncept, jazyk + styl) n Krizový scénář

9 Slovní doprovod n Čas je vždy omezen n Orientace na hlavní části příspěvku n Koordinace obrazové části a slovního doprovodu n Úvod/závěr vždy zpaměti n Závěr: nejen rozloučení n Zkouška n Časová rezerva

10 Technická forma sdělení n tabule, clipboard n postery n diapozitivy n fólie n počítačová prezentace

11 Technické prostředky n Vidíme - věříme - rozumíme n Minimum informací na obrazu n Jednoduchost n Výběr barev n Obsluha techniky n Poznámky, tištěné podklady

12 Jak efektivně mluvit n Co říkáme x jak to říkáme n Modulace hlasu n Přirozený projev n Nebojte se chvíli mlčet n Ověření funkce mikrofonů n Kontrola hlasu

13 Komunikace s posluchači n Zjistit charakter publika n Přizpůsobit výrazové prostředky n Chování posluchačů ne n Přátelství, ne konfrontace n Jsme omylní - omlouváme se! n Zapojení posluchačů n Klid + přehled

14 K čemu se PowerPoint používá? tvorba prezentací fólie n diapozitivy n počítačová prezentace

15

16 Ovládání programu hlavní nabídka n místní nabídka n klávesové zkratky n panely nástrojů

17

18

19 Vytvoření nové prezentace prázdná prezentace - Obecné n šablony formátu prezentace - Návrhy prezentací n šablony formátu i obsahu prezentace - Prezentace nabídka Soubor - položka Nový

20

21

22 Vytváření snímků Rozvržení objektů na snímku

23 Nastavení pozadí nabídka Formát - položka Pozadí

24 Zelená Barva života Barva naděje Uklidňující Vyvolává diskusi Čím světlejší, tím energičtější

25 Vyvolává důvěru Nejpoužívanější barva Modrá Konzervativní Zklidňující Zpomaluje puls a dech Snaha po odlišení pomocí grafiky

26 Žlutá Barva volnosti, lehkosti Vyvolává neklid až rozčilení Používejme méně syté tóny Barva slunečních paprsků Energická, povzbuzující

27 Černá Vyjadřuje minulost, čísla minulého roku Barva smutku, depresivní Vhodná pro dělení částí

28 Šedá Neutrální Bez emocí, diskrétní Vyvolává pasivitu Tlumí vzrušení a nesouhlas

29 Vyhněte se barvám Hnědá Pasivita n Obtížnost, složitost n Touha po rodině, domově, pevných kořenech n Hledání něčeho pevného a solidního Fialová Mystično, kouzelno n Nereálnost n Nehodí se pro důležité informace

30 Nastavení velikosti snímků nabídka Soubor - položka Vzhled stránky počítačová prezentace folie diapozitivy

31 Psaní textu zástupných symbolů pro textové objekty (součást snímku při určité volbě automatického rozvržení - rámeček „Klepnutím vložíte text“) n uzavřených automatických tvarů (nakreslené útvary - stačí klepnout) n vytvořeného textového pole - nabídka Vložit - Textové pole - tlačítko na panelu Kreslení do

32 Formátování písma formátovaný text je třeba vyznačit ! položka Písmo nabídka Formát - položka Písmo

33 panel nástrojů Formát panel nástrojů Kreslení - barva písma

34 Úspěšná prezentace dokáže v mysli posluchačů vyvolat hotové zázraky. Přijmou-li posluchači vaši myšlenku, spatříte v jejich očích neklamné svědectví tohoto zázraku. Je to jedinečná a nezapomenutelná zkušenost. Úspěšná prezentace dokáže v mysli posluchačů vyvolat hotové zázraky. Přijmou-li posluchači vaši myšlenku, spatříte v jejich očích neklamné svědectví tohoto zázraku. Je to jedinečná a nezapomenutelná zkušenost. 14 16. 18 20 24 28 32 36 40 44 Čitelnost fontu - velikost, řez

35 Úspěšná prezentace dokáže v mysli posluchačů vyvolat hotové zázraky. Přijmou-li posluchači vaši myšlenku, spatříte v jejich očích neklamné svědectví tohoto zázraku. Je to jedinečná a nezapomenutelná zkušenost. Čitelnost fontu - typ, barvy Úspěšná prezentace dokáže v mysli posluchačů vyvolat hotové zázraky. Přijmou-li posluchači vaši myšlenku, spatříte v jejich očích neklamné svědectví tohoto zázraku. Je to jedinečná a nezapomenutelná zkušenost.

36 Formátování odstavců odrážky n úroveň odstavů n řádkování n zarovnávání

37 Vložení nového snímku nabídka Vložit - příkaz Nový snímek n rozvržení Seznam s odrážkami n kopírování přes schránku

38 Práce s více snímky listování snímky Pg Up předcházející snímek Pg Dnnásledující snímek Ctrl+Homeprvní snímek Ctrl+Endposlední snímek

39 Jak na grafy? různé typy - různé použití n text a čísla minimum popisek pozor na čitelnost n barvy kontrast harmonie

40 Vložení grafu vložení nového snímku s rozvržením pro graf

41 Vložení grafu nabídka Vložit - příkaz Graf n tlačítko „Vložit graf“ na Standardním panelu

42 Zadání dat pro graf vyplnění datové tabulky aktuálními daty

43 Výběr typu grafu

44 Úprava grafu možnosti grafu

45 Úprava grafu změna formátu části grafu poklepat na určitou část grafu n vybrat požadované vlastnosti v dialogovém okně

46 Grafy - příklady

47 Grafy - barvy koncepce - země - nebe

48 Grafy - zvýraznění určitých částí

49

50 Co vidíte ?

51 Graf č. 3 Výskyt profesionálních respiračních alergií v různých oblastech činnosti Grafy - příklady

52 Zdravotnictví 7% Zemědělství 42% Provoz s výskytem mouky 24% Textilní průmysl 16% Ostatní 11% Graf č. 3 Výskyt profesionálních respiračních alergií v různých oblastech činnosti Grafy - příklady

53 Jak na tabulky? přehlednost, jednoduchost max. 6 řádků - max. 5 sloupců n zvýraznění podstatných údajů n podrobnější kopie pro posluchače

54 Vložení tabulky vložení snímku s rozvržením pro tabulku

55 tlačítko „Vložit tabulku“ na Standardním panelu

56 Vyplňování tabulky píšeme do buněk n mezi buňkami se pohybujeme pomocí klávesy Tab, šipkami nebo klepnutím myší

57 Formátování tabulky nabídka Tabulka položka “Automatický formát tabulky“

58 Tabulky - příklady úprav

59 Vlastní formátování tabulky nabídka Tabulka - příkaz “Navrhnout tabulku“

60 Tabulky - příklady úprav

61 Vložení klipartu vložení nového snímku s rozvržením pro text a klipart n nabídka Vložit položka Obrázek - Klipart n tlačítko „Vložit klipart“ na Standardním panelu nástrojů

62 Vložení obrázku ze souboru nabídka „Vložit“ položka „Obrázek“ potom „Ze souboru“ n objeví se podobný dialog jako při otevírání souboru, najdeme složku s požadovaným obrázkem n poklepem na jméno souboru vložíme obrázek do aktuálního snímku

63 Vložení firemního loga  každý snímek  pouze první

64 CCD pozorování zákrytových dvojhvězd Miloslav Zejda Konference o výzkumu proměnných hvězd v Brně, 26. -28. 11. 2004 BRNO – sekce pozorovatelů proměnných hvězd ČAS

65 Základní zobrazení prezentace zobrazení Snímky n zobrazení Řazení snímků n zobrazení Prezentace

66 Práce v zobrazení, řazení snímků  přesun a kopírování snímku  změna rozvržení snímku  změna pozadí snímku  odstranění snímku

67 Další možnosti  animační efekty na snímku  přechody snímků  hudební podkres, zvukové efekty  živé odkazy

68 Po prezentaci „ Musíš být zticha, abys slyšel.“ „ Dobře mluví ten, kdo řekne všechno, co je třeba, a nic víc, než je třeba.“ (Rochefaucauld)

69 Desatero zásad etické a účinné diskuze w Tvůj oponent není nepřítelem ale partnerem při hledání pravdy. w Snaž se druhým porozumět. w Mluv jen tehdy, máš-li k věci co říci. w Sdělení musí být stručné, strukturované, srozumitelné a sdělné. w Mluví jen jeden. w Netriumfuj, neironizuj a nepoučuj. w Tvrzení bez věcných důkazů nevydávej za argument. w Nejdříve argumenty, popis situace, potom varianty, návrh vždy až na konec. w Drž se tématu. w Nesnaž se mít za každou cenu poslední slovo a nezaměňuj dialog s monologem.

70 Zdroje:  Informační centrum LF UP Olomouc (K. Langová)  AV Media – prezentační univerzita  M. Alley: The Craft of Scientific Presentation  internet  život

71 Děkuji vám za pozornost! Domácí úkol? Ano, jistě! Připravit prezentaci v PowerPointu v délce max. 5 min

72

73


Stáhnout ppt "Prezentace v PowerPointu Miloslav Zejda ÚTFA, PřF MU, 23. října 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google