Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_ 07 - Renesan č ní moda.  Ž eny oblékaly p ř est ř i ž ené šaty tvo ř ené úzkým ž iv ů tkem a bohat ě nabíranou sukní mnohdy prodlou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_ 07 - Renesan č ní moda.  Ž eny oblékaly p ř est ř i ž ené šaty tvo ř ené úzkým ž iv ů tkem a bohat ě nabíranou sukní mnohdy prodlou."— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_ 07 - Renesan č ní moda

2

3  Ž eny oblékaly p ř est ř i ž ené šaty tvo ř ené úzkým ž iv ů tkem a bohat ě nabíranou sukní mnohdy prodlou ž enou do vle č ky. VY_32_INOVACE_ 07 - Renesan č ní moda

4 Ž enský od ě v tvo ř ila košile, která m ě la šn ě rování a rukávy se p ř ivazovaly č i byly p ř išité. P ř es tuto košili se nosil kabátek, který byl zhotoven z dra ž ší a barevné látky, m ě la č tvercový výst ř ih a otev ř ené rukávy. VY_32_INOVACE_ 07 - Renesan č ní moda

5 Sukn ě byla nabíraná v pase a prota ž ena do vle č ky. Nejdra ž ším kusem od ě vu byla spodní košile, která byla bílá a vykukovala zpod prost ř ihávaných rukáv ů, č asto ji zdobila č erná výšivka. VY_32_INOVACE_ 07 - Renesan č ní moda

6 P ř es ramena p ř ehazovaly ž eny kolárek, velký límec kryjící ramena a dekolt. V prost ř edí ovlivn ě ném reformací byla b ěž nou sou č ástí ž enského od ě vu zást ě ra. VY_32_INOVACE_ 07 - Renesan č ní moda

7  Mu ž i nosili od ě v, který zveli č oval p ř irozenou figuru. Pánské civilní oble č ení p ř ejalo n ě které znaky zbroje. VY_32_INOVACE_ 07 - Renesan č ní moda

8  Okru ž í nebylo tak zveli č ované jako u ž en, slou ž ilo jako rámec pro tvá ř. VY_32_INOVACE_ 07 - Renesan č ní moda

9  Pánské rukávy byly p ř im ěř en ě jší, n ě kdy velmi lehce prost ř ihané, nebo vyšívané zlatem. VY_32_INOVACE_ 07 - Renesan č ní moda

10  Kalhoty se m ě ly r ů znou délku od velmi krátkých a ž po kolena dlouhé benátské kalhoty. Dublety i kalhoty byly vycpávány. Bohatí si zpev ň ovali kalhoty kosticemi. VY_32_INOVACE_ 07 - Renesan č ní moda

11  K od ě vu mu ž i oblékali krátký pláštík, který se jednoduše aran ž oval. VY_32_INOVACE_ 07 - Renesan č ní moda

12  V kultu ř e st ř edov ě ku m ě ly barvy hluboký symbolický význam, co ž platilo i pro jejich pou ž ití na od ě vech. VY_32_INOVACE_ 07 - Renesan č ní moda

13  Nejvýše oce ň ovanou barvou byla č ervená – barva ž ivota.  bílá zna č ící nevinnost, a proto tak č asto uplat ň ovaná na liturgickém od ě vu a také modrá a zelená. VY_32_INOVACE_ 07 - Renesan č ní moda

14  Nejdra ž ší barvou byla modrá, modré látky se vyskytovaly z ř ídkakdy. VY_32_INOVACE_ 07 - Renesan č ní moda

15  Ž lutá cen ě ná nejprve pro svou vzácnost, se postupn ě stala barvou zavrhovanou a tvo ř ila povinný dopln ě k lidí na okraji spole č nosti – nev ě stek, Ž id ů... VY_32_INOVACE_ 07 - Renesan č ní moda

16  Shodnou barvou od ě vu byly vyjad ř ovány i citové a spole č enské vazby. VY_32_INOVACE_ 07 - Renesan č ní moda

17  1/ http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=sukn%C4%9B&ex=1 &AxInstalled=copy&Download=MC900391062&e xt=WMF&c=0#ai:MC900356415|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=sukn%C4%9B&ex=1 &AxInstalled=copy&Download=MC900391062&e xt=WMF&c=0#ai:MC900356415|  2/ http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=r%C3%A1m&ex=1& AxInstalled=copy&Download=MC900391062&ex t=WMF&c=0#ai:MC900397162|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=r%C3%A1m&ex=1& AxInstalled=copy&Download=MC900391062&ex t=WMF&c=0#ai:MC900397162|  3/ http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=barvy&ex=1&AxInst alled=copy&Download=MC900391062&ext=WM F&c=0#ai:MC900440382|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=barvy&ex=1&AxInst alled=copy&Download=MC900391062&ext=WM F&c=0#ai:MC900440382| VY_32_INOVACE_ 07 - Renesan č ní moda


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_ 07 - Renesan č ní moda.  Ž eny oblékaly p ř est ř i ž ené šaty tvo ř ené úzkým ž iv ů tkem a bohat ě nabíranou sukní mnohdy prodlou."

Podobné prezentace


Reklamy Google