Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nejčastější prohřešky proti kodifikaci současné spisovné češtiny

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nejčastější prohřešky proti kodifikaci současné spisovné češtiny"— Transkript prezentace:

1 Nejčastější prohřešky proti kodifikaci současné spisovné češtiny
aneb frekventované problematické jevy v současné spisovné češtině PaedDr. H. Chýlová, PhD. Jazyková a řečová kultura, norma, kodifikace; zdroje poučení Pravopis Tvarosloví Další problémové jevy Neobratnosti a nevhodná vyjádření

2 1. Pravopis Ukázky pravopisu cizích slov podle jednotlivých Pravidel českého pravopisu: 1941 analysa, analýza president benzin, benzín balkón 1958 analýza, analysa prezident, president benzín, benzin balkón 1993 analýza prezident benzin, benzín balkon po úpravě 1993 analýza/analysa prezident/president benzin/benzín balkon/balkón

3 Pravopis Psaní velkých písmen:
Ministerstvo financí České republiky/ministerstvo financí, Obecní zastupitelstvo, Odbor sociálních věcí Magistrátu města Plzně, Děkanát Přírodovědecké fakulty Masarykovy university v Brně, Filosofická fakulta University Karlovy, katedra slavistiky; Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni Město Touškov/Albrechtice/Libavá, město Plzeň, lázně Teplice, Mariánské Lázně

4 Pravopis Psaní velkých písmen: advent, masopust Indián/Indián, žid/Žid
Vánoce, Velikonoce, Dušičky, Hromnice, Svatodušní svátky, Květná neděle, Hod boží vánoční / Boží hod vánoční sídliště Jižní Město, Sídliště Antala Staška, Divadlo J. K. Tyla, Divadlo Bez zábradlí, divadlo Ponec

5 Pravopis Cizí slova: image, interview, joule/džem, džus, džínsy, blůza
džez i jazz, džajv i jive, džudo i judo, causa i kauza, boogie- woogie i bugy-vugy, handicap/hendikep, boutique/butik, makeup/mejkap , e-adresa, interrupce, hobby, uff, mobbing, trekking; scanner/skener, sherry/šery, tsunami/cunami

6 Pravopis Psaní délky v cizích slovech:
balon/balón, benzin/benzín, ofenziva/ofenzíva téma – tematika, schéma – schematický, mýtus – mytický, mytologie, extrém – extremista, extremismus pedikúra/pedikýra, túra, fúze, múza stadium, toxikomanie/toxikománie Délka v domácích slovech: výšivka, výjimka – výjimečný, výjimečně, vyjímat, balicí – balící, čisticí – čistící, lékárna, uklízečka, výhrůžka – vyhrůžka, buvol, rozpul

7 Pravopis Psaní s/z + délka – počeštěle, nebo původním pravopisem:
analýza/analysa, gymnázium/gymnasium, kurz/kurs, renesance/renezance, -ismus/izmus disident sleva, zlevnit i/y poliklinika – polyfonie, polygamie, polygon disharmonie – dysfunkce, dyslektik, tip – typ, Alešovy skici, písničky Nohavici, tácy pana Máci (kecy, hecy, hicy, frcy), s hospici/s hospicy, s kibuci/s kibucy; básně Petrarcy/Petrarky oxid, oxychlor Zkratky a značky: dag, čj. /č. j., spol. s r. o./s. s r. o./s. r. o. – a. s., k. s., p. pí, fa, fě, fy

8 Pravopis Zápis: dohromady, nebo zvlášť?
20letý, 10 km, 9V baterie, 20x, 10 % x 10% roztok na jemno, najemno, k večeru, kvečeru, na rozdíl od, na shledanou spí, jako by ho do vody hodil, je jakoby průhledný, jakobyšpekáčky Spojovník: Beňačková Čápová, politickoekonomický/politicko-ekonomický, trestněprávní, evropsko-unijní, modro-zelený, modrozelený, SMS-zpráva, SMS zpráva, zpráva SMS vlevo nahoře, loni o Vánocích, javor babyka, kuchař-číšník, lingvista bohemista Tečka: viz s. 64, pí Nováková

9 2. Tvarosloví Slovesa: infinitivy zakončené na –t: moct, říct, utéct, péct/moci, říci, péci- knižní, utéci – archaismus Hovorové tvary: můžu, (oni) můžou, kryju, děkuju Neutrálně spisovné tvary: píšu, pláču, ukážu, (oni) píšou, pláčou, ukážou peču, tluču, (oni) pečou, tlučou peč! tluč! Tvary knižní: píši, pláči, ukáži, píší, pláčí, ukáží, peku, tluku, pekou, tlukou, pec! tluc! oni sází i sázejí, oni přichází i přicházejí, oni uvádí i uvádějí, oni souvisí i souvisejí – ale pouze (oni) vědí, rozumějí, snědí tiskl- minul – zamkl, zatkl/zatknul, bouchl/bouchnul, zestárnout – zestárl/zestárnul napnout – napjal/napnul, utít – uťal/utnul sejmout – sňat/sejmut, sněden, nahrazen, has, přihlas i přihlaš

10 Tvarosloví Jména: velmoci i velmoce, rukojmí – rod m., stř.
datum, album, luxus, turnus bufet, foyer akrobaté/i, demokraté/i, husité/i práce – k jeho pracím, v jeho pracích pravomoc - pravomoci, nemoc – nemoci, nemocem/nemocím, o nemocech/nemocích pane Brabče, pane poslanče, obhájce, velvyslanče, zástupce brýle i brejle, dveře i dvéře globus - globu/globusu, Herodes – Heroda/Herodesa/Herodese

11 Tvarosloví více jasnější (gradace) Jenž (tvoření tvarů)
dvěma, tří/třech, čtyř/čtyřech, 7 [sedm, sedum], 8 [osm, osum] sto jedno okno, sto jedna oken, dvě stě tři žáci, dvě stě tři žáků celé sto lidí, celého sta lidí, s celým stem lidí – celých sto lidí, s celými sto lidmi bez sto pěti korun, se dvěma tisíci sto padesáti pěti korunami dvacet pět lidí, k dvaceti pěti lidem bez tisíce pěti set padesáti osmi korun - bez tisíc pět set padesáti osmi korun o 169 466 – o sto šedesáti devíti … o stu šedesáti devíti, o devětašedesáti, o čtyři sta, čtyřech stech

12 3. Další problémové jevy Lexikální zásoba:
polévka/polívka, svléknout/svlíknout, amoleta/omeleta, viceprezident, více, díky povodním nebyly postaveny nové byty, bizarní, spontánní, dceřiný, aktuální, nejoptimálnější, terciární, živelní pohroma, škodní událost oštěpař/oštěpář, objednatel / objednávatel / objednavatel, čištění / čistění, , e-banking koučka, lobbista, ale lobovat v tenise, neckiáda/neckyáda, drakiáda/drakyáda osloský, oselský protežovat, respektive

13 Další problémové jevy Datum: V Plzni dne 15. května 2014
Čas: 10 h 40 min 6 s 10:40:06 v 10 hodin Telefonní a faxová čísla: 766  Závorky: ...zelenina (brambory, okurky) jsou… Lomítko: informace stejného typu bez mezer, jinak s mezerou

14 Další problémové jevy Syntaktický pravopis:
Přijedu v sobotu nebo v neděli. Peníze, nebo život. Skladba čili syntax je … Co jste, lidičky, dělali? Děvčata se potkala, navzájem se mezi sebou seznámila/seznámily. Přišli/přišla Eva s Pavlem. Dívky s hochy se vrátily/vrátili. Česko a Slovensko podepsaly dohodu. Předsednictvo vlády a jednotlivá ministerstva rozhodly. Sbory i sólisté se přihlásili k soutěži. K soutěži se přihlásili/přihlásily sbory i sólisté. Telata i krávy se vyháněly na pastvu. Na pastvu se vyháněla/vyháněly telata i krávy.

15 4. Neobratnosti a nevhodná vyjádření
hospitalizovat v nemocnici, evoluční vývoj, potenciální možnost, pozitivní souhlas, stručný brífink, napište nám to písemně, standardní problém, je zaměřen na určitou názorovou orientaci Budeme se soustředit a sejdeme se v historicky krátké době. Divadlo Semafor oslaví čtyřicetileté výročí. Jdeme na bazén. Přejeme vám dokonalou chůzi z našeho výrobku. Musíme zmínit a diskutovat daný problém. Je zaměřen na určitou názorovou orientaci. Investice do lidského materiálu jsou dobře vložené peníze. Radní chtěl protěžovat svou firmu. Vrchní velitel odvolal ze své funkce velitele divize. Moldávie není až tak daleko. Přejeme Vám, abyste byl podobných problémů vyvarován.

16 Neobratnosti a nevhodná vyjádření
Narazil do za sebou stojícího auta. Virus může přenést i nakažená matka na své dítě před, během nebo po porodu.    Domorodci zde skákali připoutáni za kotníky liánou z bambusových věží. Československo napadlo Německo. Vyzvedněte si včas opravené boty. Barevná kresba je kreslená temperami od neznámého autora. Zákaz vstupu do areálu se psy. V současnosti sledujeme řadu křestů nových knih. Jde o déledobější opatření. V našem případě toto představovalo nejoptimálnější řešení, určené právě pro 15tileté děti. Během těchto let byla zahrada oplocená/oplocena. Je pravdou, že jsme se nerozhodli dobře.

17 Neobratnosti a nevhodná vyjádření
Dělal dlouho manažera jiným, aby se pustil do hudebního podnikání sám. Potkali jsme člověka, který nám ukázal cestu k vesnici.    Jednáno bylo s panem Novákem. Prosíme, aby se obaly vrátily. Uznejte, že z uzamčených beden nemůže být nic ztraceno. Plně chápeme Vaši potřebu možnosti stálé pohotovosti telefonního styku se zřetelem k Vašemu zdravotnímu stavu.

18 Literatura ČERNÁ, Anna; SVOBODOVÁ, Ivana; ŠIMANDL, Josef; UHLÍŘOVÁ, Ludmila. Na co se nás často ptáte. Praha: Scientia, 2002. HLAVSOVÁ, Jarmila. Opravník omylů v jazyce českém. Praha: Víkend, 2000. HLAVSOVÁ, Jarmila. Čeština bez chyb. Praha: Víkend, 2001. KRAUS, Jiří a kol: Nový akademický slovník cizích slov A-Ž. Praha: Academia, 2005, 2007. KROBOTOVÁ, Milena, JODASOVÁ, Helena. Základy českého pravopisu a pravopisná cvičení. Olomouc, Univerzita Palackého, 2004. PANEVOVÁ, Jarmila. Jak psát a jak nepsat česky. Praha: Karolinum, 2004. PRAVDOVÁ, Markéta (ed.) Akademická příručka českého jazyka. Praha: Academia, 2014. PRAVDOVÁ, Markéta (ed.) Jsme v češtině doma? Praha: Academia, 2013. Pravidla českého pravopisu. Praha: Academia 1993, školní vydání – Pansofia 1993; rozšířené vydání, Fortuna Praha 1999; 2., obsahově nezměněné vydání - Academia, 2005. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Praha: Academia, FILIPEC, Josef a kol.: 2. vyd.1994., MEJSTŘÍK, Vladimír a kol.: 3. revidované vyd. 2003, 2005, 2010. SVOZILOVÁ, Naďa. Jak dnes píšeme/mluvíme a jak hřešíme proti dobré češtině. Praha: H+H, 1999. ŠAUR, Vladimír. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Praha: Ottovo nakladatelství, 2004. Český národní korpus: Internetová jazyková příručka Dostupné z: [ Grafická úprava písemností: ISO 690-2

19 Děkuji za pozornost. chylova@kcj.zcu.cz


Stáhnout ppt "Nejčastější prohřešky proti kodifikaci současné spisovné češtiny"

Podobné prezentace


Reklamy Google