Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Římské císařství 27 př. n. l. – 476 n. l..

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Římské císařství 27 př. n. l. – 476 n. l.."— Transkript prezentace:

1 Římské císařství 27 př. n. l. – 476 n. l.

2 První císaři Octavianus Augustus Tiberius Caligula Claudius Nero

3 Octavianus Augustus 31 př. n. l. - 14 n. l.
Formálně obnovil republiku, moc senátu, ale měl svrchovanou moc – doživotní tribun lidu, doživotní konzul, imperátor, pontifex maximus „první muž ve státě“ (princeps - principát = nová ústavní forma), ale ve skutečnosti vládl jako monarcha - císař (ze slova Caesar) zakladatelem 1. dynastie císařů

4 „Imperator Caesar Augustus Divi Filius“
ukončil mnohaletou občanskou válku (téměř 100 let) éra dlouholetého míru - „Pax Romana“ (vynucený vojenskou převahou) zpočátku – výbojná politika – r. 9 n. l. katastrofa v Teutoburském lese (masakr 3 římských legií vojevůdce Vara – léčka náčelníka Arminia) zmasakrováno asi 25 tisíc legionářů – Varus spáchal sebevraždu „Vare, Vare, vrať mi mé legie!“

5 rozkvět hospodářství rozloha jeho říše ohraničena řekami Rýn, Dunaj, Eufrat „Zlatá Augustova doba“ – podporoval umění – Vergilius, Horatius,… důraz na mravní obrodu římské společnosti výstavba Říma reforma správy provincií osobní stráž císařů – pretoriáni (jediné vojenské jednotky, které směly vstoupit do Říma – velký vliv, podíl na převratech…)

6 Za jeho vlády se narodil…?

7 Tiberius 14 – 37 n. l. žil na ostově Capri - bál se o život
Řídil říši prostřednictvím dopisů! všeobecně neoblíben „Tiberia do Tibery!“ zavražděn vlastními prétoriány (osobní garda)

8 Caligula 37 – 41 n. l. 4leté období hrůzovlády
na počátku velmi oblíben – lidé očekávali pozitivní změnu po Tiberiovi oblíben mezi vojáky („Botička“) psychopat – incest se sestrami, svého koně chtěl jmenovat konzulem, senát chtěl hromadně popravit, konfiskoval majetek odsouzených bohatých občanů zavražděn velitelem osobní stráže

9 „Ať si mě nenávidí, jen když se bojí!“

10 Claudius 41 – 54 n. l. po zavraždění Caliguly (synovce) dosazen palácovou gardou Částečně ochrnutý, koktal vzdělaný, zájem o historii invaze do Británie r. 43 3. manželku Messalinu dal popravit za nemravný život 4. manželka Agrippina ho dala otrávit a dosadila na trůn svého syna Nerona

11 Nero 54 – 68 n. l. zpočátku umírněná vláda (vliv učitele filozofa Senecy) po 5 letech hrůzovláda ze strachu o trůn dal zavraždit matku dal popravit manželku, k sebevraždě přinutil Seneku

12 „Jaký umělec to ve mně hyne!“
„Kéž bych neuměl psát !“ vystupoval jako „umělec“ – exhibicionista (hudba, tanec) – odstraňoval konkurenci r. 64 – požár Říma - Nero podezírán, že dal město zapálit, aby vystavěl nové při požáru údajně recitoval svoje verše o požáru Tróje (inspirace) neoblíben – svržen - spáchal sebevraždu „Jaký umělec to ve mně hyne!“

13 Z požáru obviněni křesťané – nová, tajná, podezřelá sekta
První pronásledování křesťanů (masově vražděni v amfiteátru)

14 Flaviovci Vespasianus 69 – 79 n. l. Titus Domitius 81 – 96 n. l.

15 Vespasianus Flavius zakládá flaviovskou dynastii
schopný vojevůdce i ekonom - prodává úřady za peníze, zavádí daň za znečišťování ulic osly „Non olet!“

16 Kolosseum – postaveno za jeho vlády
diváků Gladiátorské hry – z etruského zvyku pořádat na počest zemřelého souboj válečných zajatců souboje i boj s divokými zvířaty otroci i dobrovolníci

17 Gladius

18

19 Titus schopný panovník i vojevůdce, vrátil Senátu autoritu
r. 66 potlačil protiřímské povstání Židů - jeruzalémský chrám zničen Titus – triumfální pochod v Římě triumfální oblouk

20 výbuch Vesuvu

21 Zničení měst Pompeje a Herkulaneum
žhavá láva a popel město „zakonzervovaly“ pro dnešní archeology - průzkum zahájen 1860 cenný pramen informací o tehdejší době v Pompejích zahynula asi 1/10 obyvatel učenec Plinius při pozorování zahynul

22 Domitianus teror, masové procesy, zákon o urážce majestátu, rozvrácení ekonomiky zavražděn (manželka?) Řím ohrožován Germány

23 Adoptivní císaři adopce jako princip pro nastolení nástupce
od císaře Nervy (96 – 98) osvědčila se – období hospodářského rozkvětu a územní expanze Traianus Hadrianus Marcus Aurelius aj.

24 Traianus 98 - 117 schopný panovník rozšíření území k Perskému zálivu
porazil Dháky (král Decebalos) – Traianův sloup v Římě Římská říše dosáhla největšího územního rozsahu

25 Hadrianus 117 - 138 výbojné války se mění v obranné
druhá židovská válka - Židé definitivně vyhnáni z Palestiny „DIASPORA“ stavba Limes Romanus – opevněná hranice proti nájezdům barbarů - palisády a kamenné věže, pevnůstky nejzazší – Hadrianův val v Británii

26 Limes Romanus

27 Marcus Aurelius 161 - 180 Císař filozof – stoik
obrana impéria před Parthy a Germány války s Germány „markomanské“ zemřel na mor při vojenském tažení jediná zachovalá římská jezdecká socha (výška 5 m)

28 Všeobecná krize impéria – politická, hospodářská, sociální 3. století
od konce 2. stol. se výbojné války mění v obranu hranic (Limes Romanus) na východě hrozba Parthů na podunajské hranici nebezpečí Germánů barbarizace armády (přijímání barbarů do legií) armáda - rozhodující silou ve státě


Stáhnout ppt "Římské císařství 27 př. n. l. – 476 n. l.."

Podobné prezentace


Reklamy Google