Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chrystyna Sy ň uková 2.B VÁŽKY. Vědecká klasifikace Ř íše: živo č ichové(Animalia) Kmen: č lenovci (Arthropoda) T ř ída: hmyz (Insecta) Ř ád: vážky (Odonata)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chrystyna Sy ň uková 2.B VÁŽKY. Vědecká klasifikace Ř íše: živo č ichové(Animalia) Kmen: č lenovci (Arthropoda) T ř ída: hmyz (Insecta) Ř ád: vážky (Odonata)"— Transkript prezentace:

1 Chrystyna Sy ň uková 2.B VÁŽKY

2 Vědecká klasifikace Ř íše: živo č ichové(Animalia) Kmen: č lenovci (Arthropoda) T ř ída: hmyz (Insecta) Ř ád: vážky (Odonata) Pod ř ády: motýlice (Zygoptera) - motýlice, šídlatky, šidélka aj. šídla (Anisoptera) - šídla, vážky, lesklice, páskovci aj.

3 Po č et druh ů na sv ě t ě (v Č R):5500 (71) Délka t ě la:20 až 150 mm, rozp ě tí k ř ídel 18 až 190 mm Stanovišt ě :V okolí sladkých vod, p ř i lovu však mohou dolet ě t i daleko od nich. Rozší ř ení (výskyt):celosv ě tový, s výjimkou velmi chladných oblastí

4 Znaky k ř ídlatý nápadn ě zbarvený hmyz s velkými k ř ídly s hustou žilnatinou k ř ídla-barevná i č irá (plamka) velká hlava s výraznýma o č ima a kousacím ústním ústrojím tykadla- velmi krátká nohy- dlouhé a sm ěř ují dop ř edu hru ď - mohutná (obsahuje silné svaly pro pohyb k ř ídel)

5 Rozmnožování a vývoj prom ě na nedokonalá vají č ka kladou samice velmi brzy po pá ř ení(do vody, na vodní rostliny, do bahna nebo do písku) larvy se líhnou bu ď za 2 až 6 týdn ů (jsou-li nakladena zkraje léta) anebo až za osm m ě síc ů (jsou-li nakladena koncem léta) pronymfa → larva(typickým orgánem-protažený spodní pysk tvo ř ící lapací orgán tzv. masku) dýchání -lupínkové žábry na konci zade č ku(sloužící také k pohybu jako ploutev) - vzdušnice (hust ě protkaný kone č ník ) larvy-zelené, žluté nebo hn ě dé(schopné m ě nit barvu podle podkladu) vývoj- 1 až 4 roky (po č et larválních stadií je 7 až 15 podle teploty prost ř edí a kvality potravy) na konci vývoje larva vyleze nad hladinu, kde za č ne dýchat vzdušný kyslík, svlékne k ů ži a objeví se dosp ě lec

6 Způsob života a potrava v ě tšina druh ů dob ř e létá, až 56 km/h motýlice a šidélka- č ekají na vhodnou ko ř ist na vegetaci vážky a šídla-zdržují se ve vzduchu, ko ř ist loví za letu, p ř i lovu se orientují dob ř e vyvinutým zrakem, (n ě které druhy dohlédnou až na n ě kolik metr ů ) samci n ě kterých druh ů mají svá teritoria, která brání proti vet ř elc ů m vlastního i cizích druh ů,jiné samce zahán ě jí chrast ě ním k ř ídel. jiný hmyz, larvy loví také č ervy, perloo č ky a další drobné vodní živo č ichy

7 Motýlice =Stejnok ř ídlice 2753 druh ů na sv ě t ě (25 druh ů v Č esku) 2 páry stejných p ř edních a zadních k ř ídel o č i daleko od sebe t ě lo štíhlé, 4,5 až 5 centimetru dlouhé, rozp ě tí k ř ídel 6 až 7cm protáhlý zade č ek

8 Motýlice Motýlice lesklá Motýlice obecná Šídlatka velká

9 Šídla =r ů znok ř ídlice 2871 druh ů mohutné t ě lo o č i více u sebe, jsou v ě tší a č asto se dotýkají p ř ední a zadní k ř ídla jsou odlišná zade č ek tlustší létají rychleji a vytrvaleji než motýlice, vydrží létat dlouho bez odpo č inku

10 Šídla Šídlo královské Šídlo modré Vážka obecná

11 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Chrystyna Sy ň uková 2.B VÁŽKY. Vědecká klasifikace Ř íše: živo č ichové(Animalia) Kmen: č lenovci (Arthropoda) T ř ída: hmyz (Insecta) Ř ád: vážky (Odonata)"

Podobné prezentace


Reklamy Google