Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. RAKOUSKO Osvícenský absolutismus.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. RAKOUSKO Osvícenský absolutismus."— Transkript prezentace:

1 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. RAKOUSKO Osvícenský absolutismus

2 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

3 Obsah Přehled Marie Terezie Josef II. Leopold II. Literatura

4 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Panovníci Marie TEREZIE (1740 – 1780) – od ní rod HABSBURSKO-LOTRINSKÝ: JOSEF II. (1780 – 1790, od 1765 spoluvladař s matkou) Postupný odklon od reforem: LEOPOLD II. (1790 – 1792) FRANTIŠEK I. (1792 – 1835)

5 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Území monarchie v 18. stol.

6 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. MARIE TEREZIE (1740-80) Narozena: 13. 5. 1717 Otcem Karel VI. První žena na trůnu (Pragmatická sankce). Manžel: František Štěpán Lotrinský Děti: 16 živě narozených (10+6) Nejznámější potomci: Josef II., Leopold II., Marie Antoinetta (manželka Ludvíka XVI.)

7 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

8

9 František Štěpán LOTRINSKÝ Narozen: 1708 Do r. 1765 manžel Marie Terezie Manželé: 1736-65 Byl CÍSAŘEM SŘŘ. Úspěšný podnikatel – řada manufaktur např. HOLÍČská keramika (majetek zdědil po své sestřenici).

10 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

11

12 Války o dědictví rakouské Soupeři: KAREL ALBERT – bavorský kurfiřt (manžel sestřenice MT)  1741 se nechal korunovat ČESKÝM KRÁLEM v Praze polský král Fridrich II. August – nároky na Moravu (neuplatnil) FRIDRICH II. –pruský král; nejsilnější protivník  války (3) zejm. o SLEZSKO

13 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Hlavní protivníci MT

14 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Bojové operace za 1. a 2. slezské války

15 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

16 Války s Fridrichem II. 1. válka – 1740-42 Marie Terezie ztratila Kladsko a větší část Slezska 2. válka – 1744-45 obsazena Praha – CÁŠSKÝ mír potvrzen status quo + ztráta části Milánska a Parmy 3. válka – tzv. SEDMILETÁ 1756-63 Řada bitev na našem území – u Kolína, Lovosic, Chotusic,… Rakousko (gen. Daun, Laudon) PORAŽENO = potvrzena ZTRÁTA SLEZSKA

17 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. 1772 – první dělení POLSKA Podíl: Prusko, Rusko, Rakousko  získána HALIČ, Krakovsko, Sandoměřsko

18 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Území po ztrátě Slezska

19 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. REFORMY Války monarchii vyčerpaly a ukázaly její ZAOSTALOST.  Nutná: CENTRÁLNÍ správa efektivně FUNGUJÍCÍ státní APARÁT kázeň (Stavovský systém se už ukazoval jako překážka.)  Počátek provádění REFOREM

20 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Státní správa 1) DAŇOVÝ systém (podstata tzv. DECENÁLNÍ RECES)  první KATASTRY: rustikálu (1. – 1748, 2. – 1757) dominikálu (1. – 1757) 2) CENTRÁLNÍ orgány ve Vídni Zrušeny dvorské kanceláře  Directorium in publicis et cameralibus

21 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Zemské úřady – GUBERNIA V krajských městech sídlili HEJTMANI. 1784 PRAHA jediným městem – dosud samostatné obce (Staré Město, Nové Město, Malá Strana, Hradčany) spojeny pod jediný magistrát. 1769 nový TRESTNÍ ZÁKONÍK (ponechána tortura, tělesné tresty – zrušení až Josef II.)

22 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Uspořádání našich zemí – KRAJE

23 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

24 JOSEF II. (1780-90) Narozen: 1741 Od 1765 SPOLUVLADAŘEM s matkou. Nadšený REFORMÁTOR. 2 x ženatý: 1. Isabela Parmská (1760-62) – 2 dcery 2. Marie Josefa Bavorská (1764-67) Neměl však následníka  bratr Leopold II.

25 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Portrét JOSEFA II.

26 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Reformy 1773 – zrušen JEZUITSKÝ řád 1774 – zavedena POVINNÁ ŠKOLNÍ docházka (J.I. Felbiger – státní školy: triviální, normální, hlavní) NĚMČINA se stala ÚŘEDNÍM JAZYKEM 1775 – úprava robotních povinností  řada selských POVSTÁNÍ (např. u CHLUMCE) 1781: Patent o ZRUŠENÍ NEVOLNICTVÍ TOLERANČNÍ patent Zrušena diskriminační opatření vůči Židům

27 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Oblasti selských povstání

28 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

29 Společnost trpěna další náboženství (luteránství, kalvinismus, pravoslaví) robota + poddanství trvá (možnost tzv. raabizace) růst počtu obyvatelstva pomalé stěhování do měst problémy chudoby zemědělství (kosa, brambory, nové pícniny – např. jetel)

30 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Tereziánský tolar

31 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. ŠKOLSTVÍ a vzdělanost STÁTNÍ školy: triviální, hlavní, normální CÍRKEVNÍ: gymnázia Jediná univerzita v Praze (Olomouc – SŠ) 1707 zřízena stavovská inženýrská škola (dnešní ČVUT) Společnosti nauk – nejprve Soukromá učená společnost  1784 přejmenována na KRÁLOVSKOU ČESKOU SPOLEČNOST NAUK

32 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. KULTURA Proniká sem: nejprve ROKOKO a pak KLASICISMUS První stálá DIVADLA: Nosticovo (1783), tzv. Bouda HUDBA: MOZART – Don Giovanni (1787), J.J. RYBA – Česká mše vánoční Kultura lidových vrstev – karikatury, kramářské písně,…

33 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. LEOPOLD II. s bratrem Josefem II.

34 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. LEOPOLD II. (1790 – 1792) Narozen: 1747 (9. dítětem) Velkovévoda TOSKÁNSKÝ – po otci zdědil toto území Manželka: Marie Ludovika Španělská (16 dětí) Nástupcem: syn FRANTIŠEK II. 1791 korunován v katedrále sv. Víta českým králem (1. průmyslová výstava – Klementinum; opera La Clemenza di Tito)

35 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Zdroje a literatura ČORNEJOVÁ, I. – RAK, J. – VLNAS, V.: Ve stínu tvých křídel… Habsburkové v českých dějinách. Praha: Grafoprint Neubert 1995, s. 148-185. MELMUKOVÁ, E: Patent zvaný toleranční. Praha: MF 1999.

36 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.


Stáhnout ppt "© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. RAKOUSKO Osvícenský absolutismus."

Podobné prezentace


Reklamy Google