Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0349 Šablona : III/2VY_32_INOVACE_274.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0349 Šablona : III/2VY_32_INOVACE_274."— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0349 Šablona : III/2VY_32_INOVACE_274

2 Jméno autora:Mgr. Marie Koutná Třída/ročník:II. Datum vytvoření:10.11.2013 Vzdělávací oblast:Člověk a příroda Tematická oblast:Triblastika Předmět:Biologie Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny: Invazní živočichové (rozšiřující učivo) Klíčová slova: krevnatka, plzák, kleštík, korbikula, zápřednice, slávička Druh učebního materiálu:Výkladová prezentace

3 Invazní druh - druh na daném území nep ů vodní, který se zde nekontrolovan ě ší ř í, p ř i č em ž agresivn ě vytla č uje p ů vodní druhy, které mají podobnou funkci v p ř írod ě, jako on

4  parazitická hlístice, která parazituje v plynových m ě chý ř ích úho řů  pochází z Japonska a Č íny  k zavle č ení druhu do Evropy došlo v d ů sledku dovozu úho ř e japonského  v Č R se tento parazit zna č n ě rozší ř il a zp ů sobuje hromadné úhyny našeho p ů vodního úho ř e ř í č ního

5  délka 7-15 cm  p ů vod ze severní č ásti Pyrenejského poloostrova  neúmysln ě zavle č en s p ř epravovanými rostlinami  v Č R od roku 1991  vytla č uje p ů vodní druhy  k ř í ž í se s plzákem č erným za vzniku hybrida odoln ě jšího mrazu, který p ř e ž ívá v severn ě jších oblastech  nedostatek p ř irozených nep ř átel a parazit ů

6  invazních druh ů ml žů  pochází z jihovýchodní Asie  kolem r. 1980 doputovala lodní dopravou do Evropy  Na naše území pronikla Labem z N ě mecka a byla zde poprvé zjišt ě na v r. 1999  V sou č asnosti je známa z Labe, Vltavy a Oh ř e

7  vlivem globálního oteplování se vyskytuje také na n ě kterých místech Č eské republiky  délka t ě la a ž 1,5 cm  jeho kousnutí p ů sobí velkou bolest, n ě kdy m ůž e být spojené s hore č kou, pocity úzkosti a chvilkovým ochrnutím okolo místa pokousání  následky kousnutí však v ě tšinou do 24 hodin samy odezní

8  ž ije ve vodních nádr ž ích a pomalejších vodních tocích  ž ijí p ř isedle a vytvá ř ejí kolonie  mohou p ř e ž ívat po mnoho hodin mimo vodní prost ř edí  jedná se o invazní druh  larvou slávi č ky je veliger  jedná se o invazní druh  ší ř ení na nové lokality pomáhají vodní ptáci, raci, ž elvy a nejvíce č lov ě k

9  parazit v č el ( saje hemolymfu larev a dosp ě lých v č el)  velikost 2 mm  zp ů sobuje onemocn ě ní v č elstev varroázu  karanténí šk ů dce  zavle č en z Indie  kolem roku 1981 objeven v Č R

10  BARTOŠ, Michael. Nep ů vodní druhy fauny a flóry Č eské republiky. In: [online]. 2013 [cit. 2013-08-03]. Dostupné z: http://home.zf.jcu.cz/~mbartos00/PREDNASKY_TAE/TAE_06_INVAZE- 2013.pdf  BESSMER, Bill. Anguillicola crassus.jpg [online]. [cit. 3.8.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Anguillicola_crassus.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Anguillicola_crassus.jpg  AUTOR NEUVEDEN. Arion lusitanicus.jpg [online]. [cit. 3.8.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Arion_lusitanicus.jpg  USGS. Corbicula fluminea.jpg [online]. [cit. 3.8.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Corbicula_fluminea.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Corbicula_fluminea.jpg  LUCARLLY. Cheiracanthium punctorium 2.JPG [online]. [cit. 3.8.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cheiracanthium_punctorium_2.J PG http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cheiracanthium_punctorium_2.J PG  AUTOR NEUVEDEN. Dreissena polymorpha3.jpg [online]. [cit. 31.7.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Dreissena_polymorpha3.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Dreissena_polymorpha3.jpg


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0349 Šablona : III/2VY_32_INOVACE_274."

Podobné prezentace


Reklamy Google