Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Inovace a zkvalitnění výuky projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Inovace a zkvalitnění výuky projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST."— Transkript prezentace:

1 Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Inovace a zkvalitnění výuky projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST EU Peníze školám Další husitská literatura 7. ročník

2 Název : Další husitská literatura Anotace : Rozbor a ukázka husitského chorálu (porovnání s moderní verzí Daniela Landy), Vavřinec z Březové, co byla Jednota bratrská a tisk Bible kralické, význam Petra Chelčického. Vypracovala: Mgr. Miroslava Štěrbová Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Metodika práce s materiálem: Výkladová prezentace, lze využít i k opakování (Druh učebního materiálu: Prezentace) Ročník: 7. Datum vytvoření: prosinec 2011

3 Jistebnický kancionál – zpěvník pocházející asi z roku 1420 nalezl student gymnázia na faře v Jistebnici u Tábora v roce 1872 - sborník duchovních písní + samostatný oddíl písní husitských

4 - nejprve student tvrdil, že ho našel zaprášený v koutě, potom že byl v tajné přihrádce ve staré almaře…hlavní ale je, že rukopis přinesl do školy a postupně se díky panu profesorovi dostal až k historiku Františku Palackému

5 - písně byly blízké lidu, rychle se šířily, ovlivňovaly a vyjadřovaly veřejné mínění

6 - nejslavnější je bojový husitský chorál Ktož jsú boží bojovníci - vyzývá k důvěře v Boha, který pomůže všem, co bojují za pravdu + jsou zde vojenské příkazy o kázni, statečnosti a pomoci

7 Ktož jsú boží bojovníci a zákona jeho, prostež od boha pomoci a úfajte v něho, že konečně vždycky s ním zvítězíte. Kristusť vám za škody stojí, stokrát viec slibuje, pakli kto proň život složí, věčný mieti bude; blaze každému, ktož na pravdě sende. Tenť pán velíť se nebáti záhubcí tělesných, velíť i život složiti pro lásku svých bližních. Protož střelci, kopiníci řádu rytieřského, sudličníci a cepníci lidu rozličného, pomnětež všichni na pána štědrého! Nepřátel se nelekajte, na množstvie nehleďte, pána svého v srdci mějte, proň a s ním bojujte a před nepřáteli neutiekajte! Dávno Čechové řiekali a příslovie měli, že podle dobrého pána dobrá jiezda bývá. Vy pakosti a drabanti, na duše pomněte, pro lakomstvie a lúpeže životóv netraťte a na kořistech se nezastavujte! Heslo všichni pamatujte, kteréž vám vydáno, svých hauptmanóv pozorujte, retuj druh druhého, hlediž a drž se každý šiku svého! A s tiem vesele křikněte řkúc: Na ně, hr na ně! Bran svú rukama chutnajte, bóh pán náš, křikněte! Husitský chorál

8 Daniel Landa Kdož jste boží bojovníci Kdož jste boží bojovníci

9 Vavřinec z Březové - básník a kronikář (30. léta 15. století), aktivní účastník husitského hnutí Husitská kronika – psaná latinsky, obraz husitských bouří a prvních husitských bojů – události 7 let (1414 – 1421) - krále Zikmunda kritizuje, ale o Žižkovi mluví s úctou

10 Píseň o vítězství u Domažlic 1431

11 Jednota bratrská - vznikla ve východních Čechách v období husitských válek, těsně před nástupem Jiřího z Poděbrad na český trůn - byla jednou z protestantských (evangelických) církví u nás …. měla spory s katolíky i kališníky

12 - členové jednoty bratrské zdůrazňovali trojí ideál víry, lásky a naděje, se silnějším důrazem na praktický křesťanský život než na učení nebo církevní tradici - nejznámější představitel Jan Amos Komenský

13 - vrchol literární činnosti Jednoty bratrské = překlad Bible do češtiny tzv. BIBLE KRALICKÁ (6 dílů) - až konec 16. století tzv. BIBLE KRALICKÁ (6 dílů) - až konec 16. století - vytištěna v Kralicích na jižní Moravě

14 Petr Chelčický (1390 – 1460) - myslitel a kritik společnosti - nikdy nestudoval, ale byl velmi vzdělaný, uměl latinsky, vyznal se dobře v teologii - patřil k nižší šlechtě, hlásil s k venkovským poddaným

15 odmítal vzdělání (protože prohlubuje rozdíly mezi lidmi) odmítal vzdělání (protože prohlubuje rozdíly mezi lidmi) kritizoval zkaženost tehdejší církve kritizoval zkaženost tehdejší církve odmítal násilí odmítal násilí prosazoval přísné mravní zásady prosazoval přísné mravní zásady

16 nesouhlasil s rozdělením společnosti, chtěl rovnost 3 stavů (šlechta, církev, poddaní) nesouhlasil s rozdělením společnosti, chtěl rovnost 3 stavů (šlechta, církev, poddaní) šlechtu a církev označoval za trubce, kteří cizopasí na druhých šlechtu a církev označoval za trubce, kteří cizopasí na druhých

17 - ve svých dílech vycházel z Husových spisů a z bible a v duchu přikázání „Nezabiješ“ odmítal jakoukoli válku a připouštěl jen boj duchovní

18 - uznával pouze církev pokornou, nezkaženou a chudou - chtěl, aby se opravdový křesťan zbavil bohatství, moci, úřadů a žil na venkově jako pracovitý rolník nebo řemeslník

19 - režisér Otakar Vávra natočil v 50. letech historickou trilogii

20 Jan Hus

21 Jan Žižka

22 Proti všem

23 Téma : Další husitská literatura – 7. ročník Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional MS Office PowerPoint Použitá literatura : kol. autorů : Literatura pro I. ročník SŠ http://www.google.cz/imgres?q=daniel+landa&hl=cs&biw=1280&bih=820&tbm=isch&tbnid=x7rZoUbbc58qXM:&imgrefurl=http://www.dvojimetr.ic.cz/%3Fpaged%3D2&docid=G ygKUmMJjsz9vM&imgurl=http://www.dvojimetr.ic.cz/wp-content/daniel-landa- touha.jpg&w=450&h=417&ei=bch7UMPgDYTRsgbjw4HwBg&zoom=1&iact=rc&dur=0&sig=105275955027880514317&page=2&tbnh=151&tbnw=161&start=28&ndsp=32&ved=1t: 429,r:6,s:28,i:244&tx=53&ty=105 http://www.google.cz/imgres?q=p%C3%ADsen+o+v%C3%ADt%C4%9Bzstv%C3%AD+u+doma%C5%BElic&hl=cs&biw=1280&bih=820&tbm=isch&tbnid=IlpQ- wfU65Gf5M:&imgrefurl=http://www.kacur.cz/index.asp%3Fmenu%3D1198%26record%3D97234&docid=mL6J- JgMUEzYBM&itg=1&imgurl=http://www.kacur.cz/data/USR_001_OBRAZKY/154594.jpg&w=375&h=560&ei=3Mh7UMGsEtGSswb8zoHQDA&zoom=1&iact=rc&dur=219&sig=1052 75955027880514317&page=1&tbnh=141&tbnw=99&start=0&ndsp=35&ved=1t:429,r:3,s:0,i:80&tx=48&ty=58 :429,r:3,s:0,i:80&tx=48&ty=58 http://www.google.cz/imgres?q=komensk%C3%BD&hl=cs&biw=1280&bih=820&tbm=isch&tbnid=LZUnlszPQo6FQM:&imgrefurl=http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Amos_Komen sk%25C3%25BD&docid=EmIIaF1HUvoUtM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ce/Johan_amos_comenius_1592-1671.jpg/225px- Johan_amos_comenius_1592- 1671.jpg&w=225&h=255&ei=M8l7UOrhH9GSswb8zoHQDA&zoom=1&iact=rc&dur=172&sig=105275955027880514317&page=1&tbnh=142&tbnw=129&start=0&ndsp=28&ved=1t: 429,r:0,s:0,i:68&tx=59&ty=95 &tx=59&ty=95 http://www.google.cz/imgres?q=chel%C4%8Dick%C3%BD+trakt%C3%A1ty&hl=cs&biw=1280&bih=820&tbm=isch&tbnid=f1RImVf0aEwJdM:&imgrefurl=http://www.antikvariaty. cz/index.php%3Faction%3DShowPicture%26id%3D204826&docid=azkzxftnEuawfM&imgurl=http://www.antikvariaty.cz/tmp/books/_copyright_2_204826.jpg&w=340&h=253&ei =wMl7UJDSD4vHswavj4D4DA&zoom=1&iact=rc&dur=328&sig=105275955027880514317&page=1&tbnh=143&tbnw=191&start=0&ndsp=32&ved=1t:429,r:3,s:0,i:77&tx=134&ty= 84 84 http://www.google.cz/imgres?q=jan+hus+film&hl=cs&biw=1280&bih=820&tbm=isch&tbnid=V4XI28C5dmIohM:&imgrefurl=http://www.filmolada.cz/texty/otakar-vavra-ste- narozeniny-v-naruci-sexy- zen&docid=hrGTyDIqML8W7M&imgurl=http://filmolada.cz/upload/galerie/MAIN/brezen%2525202009/vavra4.jpg&w=542&h=365&ei=IMp7ULHmGcbVsga1hYHABQ&zoom=1&iac t=rc&dur=188&sig=105275955027880514317&page=1&tbnh=135&tbnw=180&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:8,s:0,i:93&tx=110&ty=86 http://www.google.cz/imgres?q=jan+hus+film&hl=cs&biw=1280&bih=820&tbm=isch&tbnid=V2i739Qf62bSzM:&imgrefurl=http://www.sms.cz/film/jan- hus&docid=AsqZV7VniuOlGM&imgurl=http://gonet.cz/~tri65dnigalerie/porad/250/4/4aa715bab7fbe27dd08d655f627a8fe3.jpg&w=250&h=176&ei=IMp7ULHmGcbVsga1hYHABQ &zoom=1&iact=rc&dur=468&sig=105275955027880514317&page=1&tbnh=140&tbnw=200&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:2,s:0,i:74&tx=92&ty=108 http://www.google.cz/imgres?q=jan+%C5%BEi%C5%BEka+film&hl=cs&biw=1280&bih=820&tbm=isch&tbnid=CyVzAspg53FUNM:&imgrefurl=http://25fps.cz/2011/stolete- putovani-otakara-vavry/&docid=Lax7t8pJH3iCKM&imgurl=http://25fps.cz/wp-content/uploads/2011/03/Jan- Zizka.jpg&w=600&h=396&ei=ncp7UMWYHIvUsgbghYHACA&zoom=1&iact=rc&dur=235&sig=105275955027880514317&page=1&tbnh=138&tbnw=182&start=0&ndsp=24&ved=1t :429,r:11,s:0,i:102&tx=86&ty=63

24 http://www.google.cz/imgres?q=proti+v%C5%A1em+film&hl=cs&biw=1280&bih=820&tbm=isch&tbnid=SrMAZdmbu0ApDM:&imgrefurl=http://www.mkuh.cz/index.php%3Fi d%3Dkshow%26kid%3D1821&docid=p2QrGtGY_CigzM&imgurl=http://www.mkuh.cz/fotos/acc54798b19566c3ec40b65d679f9555.jpg&w=640&h=428&ei=C8t7UNCkK4XIsw bw54CYCw&zoom=1&iact=rc&dur=188&sig=105275955027880514317&page=1&tbnh=128&tbnw=175&start=0&ndsp=27&ved=1t:429,r:7,s:0,i:90&tx=63&ty=102 Autor: Mgr. Miroslava Štěrbová ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)


Stáhnout ppt "Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Inovace a zkvalitnění výuky projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST."

Podobné prezentace


Reklamy Google