Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Problematika a sanace dřevěných konstrukcí Tematický workshop:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Problematika a sanace dřevěných konstrukcí Tematický workshop:"— Transkript prezentace:

1 Problematika a sanace dřevěných konstrukcí Tematický workshop:

2 Vlhkost dřeva Mechanické vlastnosti dřeva závisejí na vlhkosti Přibírání vlhkosti vede k poklesu hodnot pevnosti a tuhosti Tento účinek lze z části vysvětlit bobtnání buněčné stěny, následkem čeho je k dispozici méně materiálu buněčné stěny na plošnou jednotku

3 Vlhkost dřeva Důležitější však je, že voda vnikne do buněčné stěny a zeslabuje vodíkové spoje, kterými je buněčná stěna spojena Účinek změn vlhkosti na různé mechanické vlastnosti je rozdílný Při namáhání tlakem rovnoběžně s vlákny je porušení způsobeno vybočením vláken (vodíkové spoje) Při porušení tahem rovnoběžně s vlákny dochází k porušení kovalentních vazeb odtržením mikrofibril buněčné stěny Pevnost v tlaku tedy reaguje citlivěji na vlhkost než pevnost v tahu

4 Sesychání a bobtnání Vlhkost má takovou schopnost slučovat se s jinými materiály, že si vynutí přístup do tohoto vlastně neporézního materiálu Díky tomuto zásahu se mikrofibrily posunou bočním směrem Z toho vyplývající bobtnání buněčné stěny se může pro praktické aplikace předpokládat jako ekvivalentní objemu přijaté vody Z toho vyplývá, že objemové bobtnání dřeva odpovídá objemu přijaté vody

5 Sesychání a bobtnání Vystupuje – li vlhkost z buněčné stěny, dřevo sesychá Sesychání a bobtnání v mezích běžných změn vlhkosti u dřevěných konstrukcí se označují jako vlhkostní přetvoření Tato směrově závislá přetvoření dřeva závisejí především na orientaci mikrofibril S2 buněčné stěny vláken

6 Sesychání a bobtnání Vzhledem k tomu, že mikrofibrily S2 jsou zpravidla odkloněny v malém úhlu od podélného směru, dochází k vlhkostním přetvořením téměř výlučně v příčném směru Anizotropie mezi vlhkostním přetvořením v příčném a podélném směru je řádově 20 : 1 Juvenilní a tlakové dřevo vykazují o mnoho větší odklon mikrofibril než normální dřevo, čímž vznikají mnohem větší podélná přetvoření

7 Sesychání a bobtnání Anizotropie v ohledu závislosti dřeva na vlhkosti existuje také v příčném směru Tangenciální vlhkostní přetvoření mohou být prakticky uvažována dvojnásobkem radiálních přetvoření Je zřejmé, že přes velký význam odklonu mikrofibril jsou důležité také další faktory Pro technické použití však není nutné tyto dva směry rozlišovat, takže vlhkostní přetvoření v příčném směru se často uvažují jako průměrná hodnota V rozmezí vlhkosti dřeva mezi 5 – 20 % se rozměry dřeva mění lineárně s vlhkostí

8 Tvarové změny Anizotropie při bobtnání a sesychání kolmo ke směru vláken může způsobit zdeformování průřezu při vysoušení Skutečnost, že tangenciální sesychání je přibližně dvojnásobkem radiálního sesychání, vysvětluje tendenci letokruhu k napřimování

9 Konstrukční sanace Náhrada poškozených částí prvků DK Náhrada celých prvků Převzetí nosné funkce konstrukce a konzervace Chemická sanace Roztoky (nátěry, tlaková impregnace) Prostředky ve formě aerosolu Toxické plyny Kombinace konstrukční a chemické sanace, speciální sanace Náhrady poškozených částí DK včetně komplexní chemické sanace Zpevňování konstrukcí, zvyšování únosnosti, stability, tuhosti Technologie sanací dřevěných konstrukcí

10 Preventivní opatření, preventivní prohlídky a údržba mají být prováděny po celou dobu životnosti dřevěných konstrukcí První příznaky degradace se projeví ve spojích Veškeré stavební úpravy musejí být prováděny takovým způsobem aby nedošlo ke zvýšení vlhkosti v dřevěných konstrukcích Výskyt biologických škůdců a plísní kdekoli v objektu ohrožuje dřevěné konstrukce Opatření pro údržbu a ochranu

11 Příklad – konstrukční sanace krovu

12 Příklad – chemická a konstrukční sanace stropu

13 Významné subjekty v MSK Moravskoslezský dřevařský klastr se zaměřuje na podporu rozvoje dřevařského sektoru v Moravskoslezském kraji, který má ambici stát se významným dodavatelem a exportérem dřevostaveb a inovačních komponentů pro dřevěné konstrukce a domy. Moravskoslezský dřevařský klastr

14 Významné subjekty v MSK

15 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Problematika a sanace dřevěných konstrukcí Tematický workshop:"

Podobné prezentace


Reklamy Google