Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výběr problému 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Aktivita č.15: Výchova.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výběr problému 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Aktivita č.15: Výchova."— Transkript prezentace:

1 Výběr problému 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Aktivita č.15: Výchova k aktivnímu občanství Prezentace č. 15 Autor: PaedDr. Zdenka Lajdová

2 2 Návaznost na prezentaci č. 14 (Problémy kolem nás) Opakování Cílem předchozí prezentace bylo KAŽDÝ ŽÁK POJMENUJE JEDEN PROBLÉM, KTERÝ SI SÁM VYBERE KAŽDÝ ŽÁK MUSÍ ZJISTIT, ZDA JE MOŽNÉ VYTIPOVANÝ PROBLÉM ŘEŠIT ŽÁK BY MĚL VĚDĚT, KDO BY BYL SCHOPEN JÍM VYBRANÝ PROBLÉM ŘEŠIT ŽÁK JE SCHOPNÝ ZVOLENÝ PROBLÉM PŘEDSTAVIT SVÝM SPOLUŽÁKŮM

3 Soupis problémů v malých skupinách 3 Demokratickým způsobem vyberte několik problémů, kterými se později budete zabývat: 1.Každý žák našel problém, kterým by se chtěl zabývat 2.Ve dvojicích vyberete jeden problém, kterým byste se chtěli zabývat 3.Spojte se do čtveřic a sestavte společně seznam (budou v něm problémy vybrané vždy oběma dvojicemi)

4 Výběr problémů v malých skupinách 4 Výběr 1 problému, kterým se bude čtveřice zabývat, lze provést například takto: 1.Čtveřice vytvoří seznam 4 problémů 2.Každý člen čtveřice napíše ke každému problému body, max. 4 3.U každého problému vznikne řada 4 čísel 4.Čísla sečteme a vznikne pátý sloupek, v němž bude vidět, který problém má prioritu 5.Žáci se ve čtveřici společně pokusí vyplnit formulář č. 1

5 Diskuse ve třídě 5  Problém je potřeba pečlivě vybrat  Podařilo se vám odpovědět na otázky z formuláře č. 1?  Pokud jste nedokázali na otázky odpovědět, vyberte jiný problém  Dohodněte se, na problémech, ze kterých budete vybírat 2

6 Výběr problému 6 o Žáci si ve čtveřici vyberou vždy jeden problém o Každá čtveřice si vylosuje pořadí o Připravíme velký arch papíru o První čtveřice napíše na papír problém, který odhlasovali jako nejdůležitější, a zapíše své pořadové číslo o Každá další čtveřice napíše další problém, který doposud nebyl zapsán, a zapíše své číslo Je vytvořen seznam všech důležitých problémů

7 Cíl této aktivity 7 Cílem této aktivity je vybrat takový problém, o kterém budou mít žáci dostatek informací a u kterého by dokázali navrhnout takové řešení, které by bylo realizovatelné

8 8 Ve třídě prodiskutujete, jestli máte o jednotlivých problémech dostatek informací Každý tým vysvětlí, proč si vybral právě ten svůj problém, co o něm samotném ví a jestli je problém řešitelný Diskusi věnujte velkou pozornost i dostatek času

9 HLASOVÁNÍ 9  Hlasovat bude každý žák sám za sebe na arch papíru, na kterém jsou vypsány všechny zvolené problémy  Každý žák může přidělit dva body  Buď dva body jednomu problému, nebo po jednom bodu dvěma problémům  Hlasy sečteme 1

10 10 Vypíšeme tři problémy, které získaly nejvíce bodů Prodiskutujeme se žáky ve třídě, jestli první zvolený problém je pro ně všechny nejdůležitější a řešitelný V případě, že ne, zvolte jeden ze zbývajících problémů

11 11 Žáci si demokraticky zvolili problém, který chtějí řešit V další aktivitě se budou žáci zabývat shromažďováním informací o problému a budou přemýšlet o tom, jak lze problém řešit 3

12 Bibliografie 12 1. decinsko-aktualne/nehlasovali-jsme-o-odvolani-tvrdi-rumburska- zastupitelka/?aktualitaId=11842. www.nasedecinsko.cz. [Online] 14. 10 2011. [Citace: 2014. 7 1.] http://www.nasedecinsko.cz/decinsko- aktualne/nehlasovali-jsme-o-odvolani-tvrdi-rumburska- zastupitelka/?aktualitaId=11842. 2. udalosti/setkani-s-obcany-a-diskuse-o-budoucnosti-dolnojircanske- navsi-0. psary.cz. [Online] 9. 5 2014. [Citace: 1. 7 2014.] http://psary.cz/udalosti/setkani-s-obcany-a-diskuse-o-budoucnosti- dolnojircanske-navsi-0. 3. index.php?id_kategorie=7. www.vnitrostatnioffset.cz. [Online] 12. 4 2014. [Citace: 1. 7 2014.] http://www.vnitrostatnioffset.cz/index.php?id_kategorie=7. 4. C.N.Quigley, M.S.Branson, D.E.Smith a kol. Projekt Občan. Praha : Středisko výzkumu a inovovací kurikula, ÚVRŠ ped.F UK, 1999. 5.


Stáhnout ppt "Výběr problému 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Aktivita č.15: Výchova."

Podobné prezentace


Reklamy Google