Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo: Digitální učební materiál vznikl v rámci projektu "Inovace + DVPP", EU peníze do škol, CZ.1.07/1.4.00/21.3768 Název:SLOVANSKÁ VZÁJEMNOST Autor:Mgr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo: Digitální učební materiál vznikl v rámci projektu "Inovace + DVPP", EU peníze do škol, CZ.1.07/1.4.00/21.3768 Název:SLOVANSKÁ VZÁJEMNOST Autor:Mgr."— Transkript prezentace:

1 číslo: Digitální učební materiál vznikl v rámci projektu "Inovace + DVPP", EU peníze do škol, CZ.1.07/1.4.00/21.3768 Název:SLOVANSKÁ VZÁJEMNOST Autor:Mgr. Lenka Jelínková Vzdělávací oblast:Jazyk a jazyková komunikace Předmět:Český jazyk a literatura Ročník:9. ročník Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121

2 Metodický list - anotace: Cílem prezentace je podat souvislý přehled o 2. období národního obrození, v oblasti slovanských jazyků a jejich příbuznosti, zabývá se osobností Jana Kollára, jeho životem, dílem, společenskými aktivitami a významem jeho tvorby pro další období. Vysvětluje pojem – slavistika, elegie, alegorie a sonet. Obsahuje podrobnější fakta, je určena pro souhrnné opakování literatury v 9. ročníku, kdy žáci již mají v podvědomí základní data. Ale vyučující mohou tuto prezentaci využít i v 8. ročníku při prvním setkání žáků s danou tématikou. Prezentaci uzavírá ověřovací znalostní test, jenž vychází pouze z informací uvedených v prezentaci, včetně správných odpovědí.

3 Slovanská vzájemnost Jan Kollár

4 Myšlenka slovanské vzájemnosti vzniká v 1. polovině 19. století; většina slovanských národu je utlačována vzájemná spolupráce, pomoc a sjednocení Slovanů – lépe budou odolávat jiným národům oporu vidí v Rusku (největší slovanský národ, samostatný) slavistika – věda o Slovanech a jejich kultuře

5 Jan Kollár 1793-1852 Slovák, evangelík studium v Bratislavě, později v Jeně (Německo) – vliv učení Herdera, vliv hrdosti německého národa x útlak a nesvoboda doma propagoval myšlenku slovanské vzájemnosti sbíral lidovou slovesnost – slovenské lidové písně – Narodnie zpievanky představitel myšlenky „panslavismu“ – mylná teorie o jednom slovanském národu, členové hovoří 4 nářečími

6 Dílo Slávy dcera – vrcholné dílo -alegorické postavy Sláva=bohyně Slovanstva a Mína=její dcera (Mína byla Kollárovou ženou) -Mína provází básníka po slovanské pravlasti (motiv putování, alegorie – Dante, Komenský) -skladba obsahuje Předzpěv a 5 zpěvů (Sála, Labe, Dunaj – řeky protékající slovanským územím, + Léthé – slovanské nebe a Acheron – slovanské peklo)

7 předzpěv – vykresluje záhubu Polabských Slovanů, odsouzení germanizace, slovanskou vzájemnost, víru v lepší a slavnou budoucnost zpěvy – obsahují více jak 600 milostných a vlasteneckých sonetů forma – elegie – žalozpěv nad zašlou slávou Slovanů, v závěru ale i zpěv o slavné budoucnosti

8 Literární pojmy Alegorie – jinotaj, vlastní smysl díla je skryt, k porozumění je nutné znát souvislosti, či mít k dispozici jakýsi klíč Elegie – žalozpěv, báseň vyjadřující smutek, truchlivou náladu, bolest Sonet – česky označován znělka - literární básnický útvar, vznikl ve 13. st. - má přesnou stavbu – 14 veršů, děleno 8-verší (zápletka, problém) a 6-verší (rozuzlení, řešení)

9 Ověřovací test 1.Ve kterém národu vidí spásu příznivci myšlenky slovanské vzájemnosti? 2.Co je slavistika? 3.Které bylo vrcholné dílo Jana Kollára? 4.Které hlavní postavy nalezneme v Kollárově díle? 5.Jak vidí Kollár slovanskou budoucnost? 6.Co je elegie?

10 Odpovědi ověřovacího testu 1.V Ruském národu. 2.Věda o Slovanech a jejich kultuře. 3.Slávy dcera. 4.Sláva – bohyně Slovanů a Mína – její dcera. 5.Věří v lepší a slavnou budoucnost. 6.Elegie je žalozpěv, báseň vyjadřující smutek, truchlivou náladu, bolest.

11 Zdroje a citace: HRABÁK Josef, JEŘÁBEK Dušan, TICHÁ Zdeňka: Průvodce po dějinách české literatury. Praha: Orbis 1976. BALAJKA Bohuš: Přehledné dějiny literatury I. Praha: Fortuna 1995. ISBN 80-7168-198-9 SOCHROVÁ Marie: Literatura v kostce pro střední školy. Havlíčkův Brod: Fragment 1999. ISBN 80-7200-332-1 ČORNEJ Petr, ČORNEJOVÁ Ivana, RADA Ivan, VANÍČEK Vratislav: Dějiny zemí Koruny české II.. Praha: Paseka 1992. ISBN 80-85192-28-4 VLAŠÍN Štěpán a kol.: Slovník literární teorie. Praha: Československý spisovatel 1984.


Stáhnout ppt "Číslo: Digitální učební materiál vznikl v rámci projektu "Inovace + DVPP", EU peníze do škol, CZ.1.07/1.4.00/21.3768 Název:SLOVANSKÁ VZÁJEMNOST Autor:Mgr."

Podobné prezentace


Reklamy Google