Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpráva o činnosti komise knihovníků v roce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpráva o činnosti komise knihovníků v roce"— Transkript prezentace:

1 Zpráva o činnosti komise knihovníků v roce 2013-2014
Štěpánka Běhalová

2 ZASEDÁNÍ KOMISE , Ústí nad Labem valná hromada komise, volby do výkonného výboru KK AMG ČR, schválení zprávy o činnosti komise , Pardubice, Východočeské muzeum hodnocení 37. semináře v Ústí nad Labem, příprava 38. semináře v Muzeu Beskyd Frýdek Místek, příprava Týdne knihoven 2014, aktualizace členské základny a www stránek komise, návštěva a podpora veletrhu Zámek plný knih , Praha, Národní muzeum příprava 38. semináře v Muzeu Beskyd Frýdek-Místek (odborný program), Týden knihoven (6. – 12. října 2014), 18. ročník celostátní akce – společné téma VELKÁ VÁLKA výročí začátku 1. světové války, kontaktování pořadatele 39. semináře v Moravské galerii v Brně, seminář pro členy výboru k Centrálnímu portálu knihoven , Praha, Uměleckoprůmyslové muzeum organizace přihlášek na seminář do Muzea Beskyd, virtuální výstava na portálu Europeana, příprava podkladů k vytvoření žádosti o grant na AMG pro pořádání semináře v roce 2015 v Moravské galerii Brno

3 VÝBOR KOMISE Předsedkyně:
PhDr. Štěpánka Běhalová , Ph.D., Muzeum Jindřichohradecka Místopředsedkyně: Mgr. Alena Petruželková, Památník národního písemnictví Tajemnice: Mgr. Iveta Mátlová, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti

4 ČLENOVÉ VÝBORU Bc. Šárka Bláhová , Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Mgr. Jiří David, Muzeum Brněnska, Památník písemnictví na Moravě Eva Entlerová, Bbus (Hons.), České muzeum stříbra Bc. Jana Fridrichová, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě PhDr. Martina Horáková, Národní galerie Mgr. Dana Hradilová, Muzeum Českého krasu Beroun Mgr. Lucie Chrástová, Národní technické muzeum PhDr. Božena Kabelíková, Muzeum Vysočiny v Třebíči PhDr. Jarmila Kučerová, Národní muzeum

5 ČLENOVÉ VÝBORU Vladimíra Lichovníková (individuální člen AMG, Ostrava)
PhDr. Judita Matějová, Moravská galerie v Brně PhDr. Jana Michlová, Regionální muzeum Teplice Iva Nývltová, Muzeum východních Čech, Hradec Králové Jarmila Okrouhlíková, Uměleckoprůmyslové muzeum Praha Mgr. Helena Stejskalová, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích Mgr. Renáta Tetřevová, Východočeské muzeum v Pardubicích Hana Tupá, Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici Yvetta Viktoříková, Muzeum Karlovy Vary

6 OLOMOUCKÝ KRAJ nemá voleného zástupce
poděkování patří kolegyni Mgr. Habustové z Vlastivědného muzea, která z osobních důvodů dále nevykonává funkci zástupce pro region roli zprostředkovatele se ujala Mgr. Hana Bartošová z Muzea umění v Olomouci

7 ČLENSKÁ ZÁKLADNA 120 zástupců - knihovníků muzeí a galerií z celkem 67 institucí 3 individuální členové ZVÝŠENÍ POČTU ČLENŮ KOMISE (ke konci roku zástupců z 56 institucí, ke konci roku zástupců ze 62 institucí)

8 NOVÍ ČLENOVÉ KOMISE Dne byli na schůzce výboru kooptováni tito noví členové: Ivana Bublíková - Muzeum města Ústí nad Labem Zdenka Maňasová – Muzeum Bojkovska Dne byli na schůzce výboru kooptováni tito noví členové: David Doubrava - Městské muzeum Jaroměř PhDr. Brigita Exelová - Technické muzeum Brno

9 37. SEMINÁŘ KNIHOVNÍKŮ MUZEUM MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM
Termín: 3. – 5. září 2013 Počet účastníků: 109 včetně přednášejících Seminář zahájil ředitel Muzea města Ústí nad Labem Mgr. Miroslav Král, dále vystoupili: vedoucí samostatného oddělení knihoven Ministerstva kultury ČR Mgr. Blanka Skučková, nový předseda Asociace muzeí a galerií ČR PhDr. Luděk Beneš a předseda Sdružení knihovníků a informačních pracovníků Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.

10

11 37. SEMINÁŘ KNIHOVNÍKŮ MUZEUM MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM
Příprava semináře probíhala na všech schůzkách výboru KK AMG, poděkování patří všem, kteří se do práce aktivně zapojili Odborný program byl připraven na základě požadavků z muzejních knihoven a aktuálně řešených otázek, hlavní programový odborný blok je věnován periodikům v muzejních knihovnách Odborný program semináře byl rozdělen do dvou základních bloků – Knihovnická koncepce a její implementace do praxe a Periodika v muzejních knihovnách. Aktuální témata přiblížili účastníkům tradičně přední odborníci v problematice a zástupci ústředních institucí.

12

13 37. SEMINÁŘ KNIHOVNÍKŮ MUZEUM MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM
V úvodu semináře proběhla valná hromada knihovnické komise a uskutečnily se volby nového výboru komise na léta Valná hromada schválila zprávu o činnosti komise v uplynulém roce, přijala i změny do jednacího řádu komise a dokument Hlavní programové linie činnosti knihovnické komise AMG. Během semináře navštívili účastníci expozice hostitelského muzea a jeho knihovnu, dále Severočeskou vědeckou knihovnu, Vědeckou knihovnu Univerzity J. E. Purkyně, Muzeum lidové architektury v Zubrnicích a Drážďany.

14

15 INTERNETOVÉ STRÁNKY KOMISE
Informace knihovnické komise přístupné na pod záložkou Knihovnická komise Aktualizace dat Mgr. Petr Souček z NTM a Mgr. Iveta Mátlová ze Slováckého muzea v Uherském Hradišti Informace o změnách a opravy zasílejte předsedkyni a tajemnici

16 ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ
Komise knihovníků AMG stále jedna z největších komisí AMG, aktivně pracující, pro letošní seminář jsme obdrželi mimořádný příspěvek Kč Informace ze Senátu AMG ČR – práce komise knihovníků je stále dobře hodnocena, informace o činnosti komise jsou pravidelně tlumočeny na Senátu AMG Aktivní je pracovní skupina pro digitalizaci a evidenci sbírek při AMG, vede Mgr. Jitka Rychlíková z Východočeského muzea v Pardubicích Legislativa – AMG se věnuje problematice zdanění darů do muzeí včetně sbírkových předmětů, navrácení majetku církvím a náboženským organizacím Pozornost byla věnována přípravě programu IROP pro období (časová tíseň k vydání aktuálního stanoviska k případné účasti)

17 Spolupráce se SKIP výborná spolupráce s profesní organizací SKIP se upevnila při přípravě 18. ročníku Týdne knihoven

18 3. září 2014 Ústí nad Labem

19 18. TÝDEN KNIHOVEN Týden knihoven (6. – 12. října 2014), 18. ročník celostátní akce – společné téma AMG a SKIP pro knihovny muzeí a galerií: VELKÁ VÁLKA výročí začátku 1. světové války Registrace akcí k Týdnu knihoven:

20 18. TÝDEN KNIHOVEN Virtuální výstava na portálu Europeana (místopředsedkyně komise Mgr. Alena Petruželková) Co se vydávalo a četlo na bojištích 1. světové války. Muzejní knihovny ke 100. výročí začátku 1. světové války na Europeaně! Veškeré informace jsou dostupné na záložce Knihovnická komise na webových stránkách AMG na adrese

21 SOUBORNÝ KATALOG do pracovní skupiny Souborného katalogu byly za muzejní knihovny jmenovány Bc. Šárka Bláhová a Phdr. Štěpánka Běhalová, PhD. do Souborného katalogu přispívá celkem 340 knihoven, z toho 42 muzejních knihoven (13% všech účastníků) a další účast testují celkem dodaly muzejní knihovny do SK 564 486 záznamů, z toho je vysoké procento naprosto unikátních záznamů (tj. záznamů knih, které se v jiných knihovnách nenacházejí) v adresáři knihoven a informačních institucí (báze ADR) je 132 knihoven muzeí a galerií

22 NOVINKY V OBORU přechod na nová katalogizační pravidla je plánován v 1. pololetí 2015, týká se většinou velkých knihoven: Národní knihovna, vědecké a krajské knihovny pro ostatní knihovny byl stanoven 1 rok jako lhůta přechodného období školení na nová pravidla budou provádět krajské knihovny před přechodem na pravidla RDA by měly knihovny, které používají výměnný formát UNIMARC, využít dotačního programu MK ČR - VISK3- a přejít na výměnný formát MARC21 VEŠKERÉ INFORMACE BUDOU PŘEDÁNY ÚČASTNÍKŮM SEMINÁŘE BĚHEM PROGRAMU

23 NOVINKY V OBORU Centrální portál knihoven
v březnu proběhlo školení členů výboru o CPK iniciované členkami výboru, které se zároveň účastní oborové brány ART u dr. Bohdany Stoklasové domluveno vystoupení pro náš seminář ve Frýdku Místku z účasti v CPK v červenci vystoupila Knihovna Národního muzea a účast zvažují další původně zastoupené knihovny na základě těchto novinek Dr. Stoklasová doporučila odložit své vystoupení až po vyjasnění cílů CPK

24 Grantové projekty VISK a Knihovna 21. století
Muzejní a galerijní knihovny nadále využívají grantové programy MK ČR – především VISK (Veřejné informační služby knihoven) – podprogram č. 3, 5, 6, 7, 8, 9, muzejní knihovníci pracují dále jako členové hodnotících komisí programů VISK Změna uzávěrky podání žádostí – 10. prosince 2014 Knihovny muzeí a galerií, které ještě nepoužívají MARC 21 – v rámci VISK 3 je možno žádat o příspěvek na přechod (v letošním roce např. knihovna Slezského muzea v Opavě a Slovácké muzeum v Uherském Hradišti – dotažte se kolegů, kteří byli úspěšní v minulém roce na náležitosti grantu!!!!) Nedostatečné personální obsazení některých knihoven snižuje možnost vytvářet grantové projekty

25 Evidence knihoven MK ČR
V současné době evidováno podle zákona 257 Sb knihoven muzeí a galerií ČR (cca kolem 70%) Nedochází k výrazným změnám a posunům Spolupráce se Samostatným oddělením knihoven MK ČR – Mgr. Blanka Skučková

26 SPOLUPRÁCE S ÚKR Spolupráce komise prostřednictvím jejích členů - dr. Richtera, dr. Sekery Získáváme cenné informace Umožňuje přípravu podkladů při řešení aktuálních problémů, aby bylo přihlíženo i ke stanoviskům a potřebám muzejních knihoven

27 PROPAGACE PRÁCE KOMISE A KNIHOVEN
komise knihovníků AMGv letošním roce věnuje maximum propagaci činnosti, fondů a služeb knihoven muzeí a galerií připravila seriál o knihovnách muzeí a galerií do měsíčníku Čtenář (1. díl vychází v čísle 9/2014) komise aktivuje své členy, aby v rámci Týdne knihoven připravili akce do celomuzejní kampaně s názvem VELKÁ VÁLKA (česká muzea zaregistrovala více než 160 připravených akcí, z nichž několik desítek připravily přímo muzejní knihovny) knihoven-2014 pravidelné informace ve Věstníku AMG pravidelné informace v Bulletinu SKIP

28 NAŠE ELEKTRONICKÁ KONFERENCE
KOMIG NAŠE ELEKTRONICKÁ KONFERENCE

29 KOMUNIKUJME SPOLU!!! PŘIHLÁŠENÍ
Pro přihlášení do komise odešlete mail na adresu: To: Sub: subscribe ZASÍLÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ: Příspěvek zašlete na adresu: ODHLÁŠENÍ Pro odhlášení z konference odešlete mail na adresu: Sub: unsubscribe

30 VAROVNÉ SIGNÁLY ve všech směrech se projevuje především nedostatek personálu v knihovnách muzeí a galerií ve většině institucí řeší všechny knihovnické procesy + další sbírky jeden člověk též větší instituce, kde je zaměstnáno více než 10 knihovníků, mají potíže se zapojením se do větších projektů, chybí specializace, ale velikost fondů je na jednu osobu závratná muzejní knihovny těžko konkurují dalším typům knihoven (například při plnění podmínek dotací či při účasti ve velkých projektech)

31 NEVZDÁVEJME SE, VYSVĚTLUJME, VÍ SE O NÁS!
A NYNÍ VÁM PŘEJI PŘÍJEMNÝ POBYT NA SEMINÁŘI


Stáhnout ppt "Zpráva o činnosti komise knihovníků v roce"

Podobné prezentace


Reklamy Google