Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Databáze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Databáze."— Transkript prezentace:

1 Databáze

2 příklad Knihovna Knihy jsou uložené v regálech a vše obsluhují knihovnice. Čtenáři znají jen název knihy. Do knihovny chodí mnoho čtenářů, musí se přihlásit, někdy chtějí stejné knihy (konflikty), vrací knihy apod. Knihy jsou uspořádány podle nějakého klíče.

3 Konvenční přístupy:  agendové zpracování dat –  integrované zpracování dat –

4 Agendové zpracování  první pokus řešit roblematiku zpracování hromadných dat  vedení samostatných, vzájemně oddělených a rozsahem malých úloh – agend  každá agenda má vlastní soubory, které nejsou propojeny – míra integrovanosti velmi nízká  redundance dat – narůstající objem dat, vícenásobné zpracování dat  aplikační programy přistupují k datovému souboru – každý aplikační program má vlastní datový soubor (soubory)

5 Nevýhody agendového zpracování
 obtížná uživatelská flexibilita – pro každou novou uživatelskou funkci je třeba přepsat dotyčný program nebo nový napsat  každý program obsahuje přesný popis souborů – problém konzistence redundantních dat – pokud se změní vlastnost objektu, musí být přepsána ve všech výskytech

6  obtížná flexibilita datové základny – pro každou změnu struktury záznamu nutno přeprogramovat související programy  omezené možnosti sdílení stejných dat více aplikacemi  nízká bezpečnost IS  obtížná dosažitelnost evidovaných dat – ke zpracovávaným souborům musí existovat odpovídající aplikační programy  obtížná ochrana dat proti zneužití  komplikované zajištění integrity dat – zpracovávaná data musí odpovídat vlastnostem popisovaných objektů reálného světa

7 … z toho vyplývá – nutnost uplatnění jiné filozofie ve zpracování dat

8 Hromadné zpracování dat
 Zpracování ekonomických agend se týká úloh:  výběry pomocí určitého algoritmu, jehož základem je dotaz uživatele  aktualizace evidovaných dat (záznamy ze vstupního souboru jsou modifikované záznamy ze změnového souboru)  princip aktualizace – starý kmenový soubor k němu změny a výsledkem je nový kmenový soubor  komplikace kvůli archivaci – kolik souborů je třeba mít uchováno

9 Databázové přístupy:  relačně databázové zpracování dat  objektové zpracování dat

10 Databázové zpracování
 každá hodnota je jen pouze jednou  programy sdílí stejný informační zdroj  je to ovšem náchylnější k poškození  důležitá je analýza a „blbuvzdornost“

11 Historický vývoj zpracování dat
aplikace dotazy datové typy data 50. léta - vše v 1 programu 60. léta - vytvoření systémů pro ovládání souborů vznik programovacích jazyků pro práci se soubory (např. COBOL) - Systém pro ovládání souborů aplikace1 data Dat.typy aplikace2

12 Př) Spořitelna: Data v souborech: informace o klientech, jejich účtech, pobočkách spořitelny, transakcích s účty. Aplikace: správa dat klientů účtů a poboček, provádění transakcí s účty, výpis z účtu, ... Výhody 􀂾 přidávání souborů a aplikačních programů podle potřeby Nevýhody: 􀂃 redundance dat (informace se opakuje) 􀂃 nebezpečí nekonzistence (rozpory v datech) 􀂃 problémy s přístupem k datům pro neplánované (adhoc) dotazy 􀂃 izolace dat (sbírání dat z jednotlivých souborů) 􀂃 problémy s bezpečností dat (omezený přístup) 􀂃 problémy integrity ( implementace integritních omezení )

13 SŘBD DATABÁZE Aplikace 1 Aplikace 2 Aplikace 3
2.Pol 60 let - databázová technologie - systémy řízení baze dat= Database Management Systém (SŘBD, DBMS) dosažení jisté nezávislosti dat na uživatelských programech a naopak. DATABÁZE SŘBD Aplikace 1 Aplikace 2 Aplikace 3

14 ÚKOL: Najděte jaké typy databázových systémů jsou momentálně na trhu.

15 Definice Databáze = uložiště údajů, které jsou uloženy a zpracovány nezávisle na aplikačních programech. Systém řízení báze dat = SŘBD (DBMS) = software pro přístup k údajům v databázi. Uživatel k údajům přistupuje přes tento SŘBD pomocí jazyka SQL. Uživatel nezná strukturu databáze.

16 Charakteristiky databáze
Transakční zpracování – složitější manipulace s údaji, které vyžaduje více kroků zpracování, je vykonávána jako transakce. Buď se provedou všechny operace v transakci, nebo se transakce neprovede vůbec. Zotavení se z chyb a nehod – když vlivem jakékoli události dojde k chybě, systém musí být schopen se z ní zotavit. Pokračovat se záložní databází apod. Víceuživatelský přístup – efektivní řízení přístupu k údajům se strany více uživatelů nebo klientských aplikací. SŘBD musí definovat přístupová práva každého uživatele a definovat jeho práva. Ochrana údajů - ochrana před ztrátou údajů před zneužitím, krádeží apod. Nutné zabránit přístupu neoprávněných osob. Architektura – způsob uložení databáze /centralizovaný, distribuovaný/

17 Databázový systém = SŘBD + DATABÁZE

18 POSTUP TVORBY DB SYSTÉMOVÁ ANALÝZA – požadavky na systém (co od systému zadavatel očekává, kritéria, požadavky- pozorování, dotazníky) SYSTÉMOVÝ NÁVRH TECHNICKÝ NÁVRH- stanoví hardwarové a softwarové požadavky na systém

19 „ transformace informací z vnějšího světa na data“
Systémový návrh Návrh databázových struktur pomocí modelování: „ transformace informací z vnějšího světa na data“

20 Modely databází HIERARCHICKÝ SÍŤOVÝ RELAČNÍ OBJEKTOVÝ
OBJEKTOVĚ-REALČNÍ

21 Model musí být Srozumitelný Vhodný – pro dané prostředí
Spolehlivý – schopný ověření Stálý – změny v systému Vykonatelný

22 Etapy systémového návrhu
Modelování obchodníkch požadavků Modelování databází Analýza vnějších vztahů Konceptuální model obchodní logiky Logický model Fyzický model HW a SW nezávislý


Stáhnout ppt "Databáze."

Podobné prezentace


Reklamy Google