Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_JANJA_VYRZARIZENI_T _05 Název materiálu:Sesazovačky na dýhy Tematická oblast:Výrobní zařízení 2. ročník Anotace: Prezentace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_JANJA_VYRZARIZENI_T _05 Název materiálu:Sesazovačky na dýhy Tematická oblast:Výrobní zařízení 2. ročník Anotace: Prezentace."— Transkript prezentace:

1 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_JANJA_VYRZARIZENI_T _05 Název materiálu:Sesazovačky na dýhy Tematická oblast:Výrobní zařízení 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní rozdělení sesazovaček Očekávaný výstup: Orientace v problematice rozdělení sesazovaček Klíčová slova: Sesazovačky na dýhy s tavným vláknem a lepenkou Metodika: Podklad pro výklad učiva Obor: Truhlář Ročník:2. Autor: Bc. Jaromír Janovský Zpracováno dne:15. 1. 2013 Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla.

2 Sesazova č ky na dýhy spojují jednotlivé dýhové listy bu ď lepící páskou, kterou se p ř elepuje spára nebo lepidlem naneseným p ř ímo do spáry.U nových typ ů sesazova č ek se místo lepící pásky pou ž ívá tavné vlákno.

3 Rozd ě lení sesazova č ek: 1/ sesazova č ky pracující s lepícími páskami 2/ sesazova č ky pracující s tavným vláknem 3/ sesazova č ky klí ž ící.

4 1/ Sesazova č ky pracující s lepícími páskami. Sesazova č ka na dýhy pracující s lepící páskou p ř itla č uje spojované dýhové listy k sob ě otá č ejícími se diskovými kotou č i. Navlh č enou lepící pásku p ř itla č uje k dýhovým list ů m vále č ek.

5 2/ sesazova č ky pracující s tavným vláknem. P ř i sesazování dýh tavným vláknem se dýhové listy k sob ě p ř itla č ují jako p ř i sesazování lepením s lepící páskou. Místo pásky je pou ž íváno tavné vlákno z plast ů, které se p ř ed pou ž itím na dýhu nah ř eje horkým vzduchem.

6 2/ Sesazova č ky pracující s tavným vláknem. Jsou výkonn ě jší a slepené spoje jsou mnohem kvalitn ě jší ne ž u sesazova č ek s lepící páskou.

7

8 1/ Dýhové listy 2/ Pracovní st ů l 3/ Diskové kotou č e 4/ P ř ítla č ný vále č ek 5/ Lepící páska 6/ Kotou č lepící pásky

9

10 1/ Dýhové listy 2/ Pracovní st ů l 3/ Diskové kotou č e 4/ P ř ítla č ný vále č ek 5/ Tryska pro p ř ívod horkého vzduchu 6/ Tavné vlákno 7/ Špulka s tavným vláknem

11 1/ 2/


Stáhnout ppt "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_JANJA_VYRZARIZENI_T _05 Název materiálu:Sesazovačky na dýhy Tematická oblast:Výrobní zařízení 2. ročník Anotace: Prezentace."

Podobné prezentace


Reklamy Google