Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IBM Global Services © 2006 IBM Corporation Architektura orientovaná na služby (SOA) v prostředí e-Governmentu. Ing. Dušan Smolej / IT Architekt IBM Certified.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IBM Global Services © 2006 IBM Corporation Architektura orientovaná na služby (SOA) v prostředí e-Governmentu. Ing. Dušan Smolej / IT Architekt IBM Certified."— Transkript prezentace:

1 IBM Global Services © 2006 IBM Corporation Architektura orientovaná na služby (SOA) v prostředí e-Governmentu. Ing. Dušan Smolej / IT Architekt IBM Certified Solution Developer IBM Certified System Administrator for WebSphere Portal for Multiplatforms

2 IBM Global Services © 2003 IBM Corporation 2Architektura orientovaná na služby (SOA) v prostředí e-Governmentu SOA je architektonický koncept založený na volně vázaných, obchodně zaměřených, sdílených a opakovaně použitelných službách s jasně ohraničenou funkcionalitou a rozhraním pro komunikaci s okolím … jednotlivé funkcionality aplikací jsou reprezentovány pomocí služeb … nový přístup k řešení otázky integrace, vytváření kolekce služeb mapujících procesní zpracování v závislosti na obchodních potřebách … organizace nezávislých služeb s definovaným způsobem rozhraní, komunikace a možností znovu použitelnosti Architecture Oriented Service S O A

3 IBM Global Services © 2003 IBM Corporation 3Architektura orientovaná na služby (SOA) v prostředí e-Governmentu Trendy vývoje architektury IT Architektury orientované na služby používající otevřené standardy výrazně mění směr dalšího vývoje IT … 1980 …… 1990 …… 2000 …BudoucnostSoučasnost Strukturované programování (sub-rutiny, procedury, funkce) Objektově orientované programování (třídy) Technologie distribuovaných objektů (CORBA, DCOM, MOM) Webové služby, procesně orientované služby (WSDL, SOAP, WSBPEL, ESB) Monolitická architektura Klient-Server architektura Komponentově orientovaná architektura Architektura orientovaná na služby Dynamická rekonfigurace architektury

4 IBM Global Services © 2003 IBM Corporation 4Architektura orientovaná na služby (SOA) v prostředí e-Governmentu Trendy vývoje integrace služeb IntegratedSiloComponetized Service Integration Composite Services Virtualized Services Level 1Level 3Level 4Level 5Level 6Level 7Level 2 Dynamically Configurable Services Function Oriented Service Oriented Service Oriented Service Oriented Service Oriented Function Oriented Function Oriented Structured Service Modeling Service Modeling Service Modeling Grammar Modeling Component Based Development Object-Oriented ModulesServices Process Integration via Services Dynamic Application Assembly ComponentsModules Monolithic Architecture Emerging SOA Grid Enabled SOA Dynamically Re- Configurable Architecture Component Architecture Layered Architecture Platform Specific Platform Specific Platform Specific Technology Neutral Dynamic Sense & Respond Platform Specific Platform Specific Applications Architecture Infrastructure Methods Business View of IT

5 IBM Global Services © 2003 IBM Corporation 5Architektura orientovaná na služby (SOA) v prostředí e-Governmentu  Aplikace nejsou dostupné mimo rámec organizace  Duplicitní funkcionalita  Platformová závislost  Proprietární řešení  Neexistence procesních standardů  Integrace aplikací není flexibilní s ohledem na potřeby  Infrastruktura nereflektuje obchodní strategii s ohledem na budoucnost  Vysoké provozní náklady Jaké jsou bariéry efektivního fungování organizace ?

6 IBM Global Services © 2003 IBM Corporation 6Architektura orientovaná na služby (SOA) v prostředí e-Governmentu Výhody, které SOA přináší  Snižuje cenu vývoje –Snadnější integrace aplikací  Flexibilita a pružnější reakce na změny –Kratší doba implementace  Zachování stávajících investic –Využívá stávající infrastrukturu IT  Minimalizace rizik –Nezávislost na jediném dodavateli technologií  Transparentnost procesů, možnost sledování „business performance“ a „quality of service“  Interoperabilita (Open Standards) –Nezávislost na platformě, aplikaci ani programovacím jazyku  Aplikační služba je k dispozici prostřednictvím rozhraní –Není nutné přepisovat aplikaci => je nutné pouze vytvořit rozhraní. –Změní-li se aplikace => rozhraní zůstává.  Flexibilita při přidání nové aplikace (=služby) a kombinace existujících. –Možnost pružně měnit procesní zpracování v závislosti na obchodních potřebách  Vysoká znovu použitelnost komponent (=služeb) ObchodníTechnologické

7 IBM Global Services © 2003 IBM Corporation 7Architektura orientovaná na služby (SOA) v prostředí e-Governmentu Message Queuing Abstrakce logiky propojení mimo aplikaci Tradiční Message Brokering Broker umožňuje vyjmutí směrovací, konverzní a transformační logiky mimo aplikaci Enterprise Service Brokering Zaměření aplikace na poskytování její základní obchodní logiky (služby) Aplikace Stupeň flexibility a znovu použitelnosti Přímé propojení Veškerá logika propojení, zprostředkování a řízení podle stavů je uvnitř aplikace Aplikace Počet řádků kódu Logika propojení, mediace a událostní řízení Logika propojení SOA - další krok ve vývoji komunikace a integrace Logika mediace a událostní řízení Logika propojení a mediace Událostní řízení Logika propojení, mediace a událostní řízení Aplikační služba

8 IBM Global Services © 2003 IBM Corporation 8Architektura orientovaná na služby (SOA) v prostředí e-Governmentu Existující aplikace přístupné přes standardizované rozhraní - WS = interface První fáze implementace SOA – Webové služby (WS)  Orientace na vývoj a nasazení jednotlivých webových služeb  Snaha o maximální interoperabilitu –XML, XSLT (univerzální samopopisný formát, prezentace a transformace dat) –WSDL (standardní popis aplikačního rozhraní) –SOAP (standardní komunikační protokol) Aplikace Interface Aplikační Služba Interface Aplikační Služba Interface Aplikační Služba Interface Aplikační Služba Interface Aplikační Služba Interface Aplikační Služba Interface Aplikační Služba

9 IBM Global Services © 2003 IBM Corporation 9Architektura orientovaná na služby (SOA) v prostředí e-Governmentu Enterprise Service Bus (ESB) = implementační prostředí SOA v kontextu podnikové integrace Druhá fáze implementace SOA – Integrace služeb  Systematické nasazování webových služeb na úrovni podniku  Další úrovně interoperability (UDDI, WS-S, WS-A, WS-RM, WS-*) –Katalog služeb (viditelnost, korelace, asociace / znovu použitelnost) –Správa životního cyklu (schvalovací procesy, notifikace) –Bezpečnost a spolehlivost, standardní QoS Interface Aplikační Služba Interface Aplikační Služba Interface Aplikační Služba Interface Aplikační Služba Interface Aplikační Služba Interface Aplikační Služba Interface Aplikační Služba

10 IBM Global Services © 2003 IBM Corporation 10Architektura orientovaná na služby (SOA) v prostředí e-Governmentu ESB = Nástroj architektury orientované na služby SMĚROVÁNÍ dat mezi jednotlivými službami KONVERZE protokolů mezi jednotlivými službami TRANSFORMACE převod dat z jednoho formátu do jiného UDÁLOSTNÍ ŘÍZENÍ zpracování na základě události v systému ESB realizuje tyto typy služeb: Enterprise Service Bus (ESB) je flexibilní propojovací infrastruktura pro integraci aplikací a služeb.

11 IBM Global Services © 2003 IBM Corporation 11Architektura orientovaná na služby (SOA) v prostředí e-Governmentu Business Process Management (BPM) a automatizace procesů pomocí SOA Třetí fáze implementace SOA – Orchestrace služeb Aplikační Služba  Dynamická interoperabilita obchodních procesů (WSBPEL / BPEL4WS)  Konfigurace pomocí politik (WS-Policy, WS-RM Policy, WS-SecurityPolicy)  Modelování a simulace procesů  Automatizace a optimalizace  Implementace a provozování – jednotný datový model (Enhanced Service Data Objects) – jednotné rozhraní (Common Invocation Model, Service Components, SCA) – na implementaci nezávislý způsob spouštění služeb (Service Choreography)  Sledování a správa

12 IBM Global Services © 2003 IBM Corporation 12Architektura orientovaná na služby (SOA) v prostředí e-Governmentu Business Process Management (BPM) a automatizace procesů pomocí SOA Třetí fáze implementace SOA – Orchestrace služeb Aplikační Služba  Dynamická interoperabilita obchodních procesů (WSBPEL / BPEL4WS)  Konfigurace pomocí politik (WS-Policy, WS-RM Policy, WS-SecurityPolicy)  Modelování a simulace procesů  Automatizace a optimalizace  Implementace a provozování – jednotný datový model (Enhanced Service Data Objects) – jednotné rozhraní (Common Invocation Model, Service Components, SCA) – na implementaci nezávislý způsob spouštění služeb (Service Choreography)  Sledování a správa

13 IBM Global Services © 2003 IBM Corporation 13Architektura orientovaná na služby (SOA) v prostředí e-Governmentu Process: WebSphere Process Server* WebSphere ESB* & Message Broker* WebSphere Partner Gateway & Adapters People: WebSphere Portal WebSphere Everyplace Deployment* Workplace Collaboration Services* Information: WebSphere Information Integrator* Application Infrastructure: WebSphere Application Server & XD* WebSphere Business Monitor* Tivoli Composite Application Manager* Tivoli Identity & Access Manager WebSphere Business Modeler* Rational Software Architect* WebSphere Integration Developer* Rational Application Developer* * Nové / Rozšířené Strategie IBM Software = Pokrytí životního cyklu SOA

14 IBM Global Services © 2003 IBM Corporation 14Architektura orientovaná na služby (SOA) v prostředí e-Governmentu SOA v prostředí e-Governmentu – první fáze  Portal Server XML Web Service  Aplikační Server XML Web Service MessageBroker Adapter Message Broker eGov Aplikace XML Web Service Legacy Aplikace MessageBroker Adapter Legacy Aplikace XML Web Service eGov Aplikace XML Web Service Komerční Aplikace XML Web Service Komerční Aplikace XML Web Service Wrapper

15 IBM Global Services © 2003 IBM Corporation 15Architektura orientovaná na služby (SOA) v prostředí e-Governmentu SOA v prostředí e-Governmentu – druhá fáze  Portal Server  Aplikační Server eGov Aplikace Legacy Aplikace eGov Aplikace Komerční Aplikace Enterprise Service Bus

16 IBM Global Services © 2003 IBM Corporation 16Architektura orientovaná na služby (SOA) v prostředí e-Governmentu SOA v prostředí e-Governmentu – třetí fáze Uživatelské rozhraní Existující aplikace Externí služby Obchodní logika Obchodní pravidla Procesní Choreografie Interakce QoS Mediace Portálová aplikace J2EE Aplikace Webové služby.Net aplikace Webová služba BPEL proces

17 IBM Global Services © 2003 IBM Corporation 17Architektura orientovaná na služby (SOA) v prostředí e-Governmentu Přímo propojená ESB Zprostředkující ESB Federální ESB Globální ESB SOA v prostředí e-Governmentu – vzory implementace

18 IBM Global Services © 2003 IBM Corporation 18Architektura orientovaná na služby (SOA) v prostředí e-Governmentu SOA v prostředí e-Governmentu – shrnutí SOA je architektonický styl –Nevyžaduje radikální změny v myšlení –Koncepční styl dalšího rozvoje IT Implementace formou otevřených standardů –Flexibilita v implementaci –Maximální interoperabilita / Univerzální formát XML –Synchronní/Asynchronní komunikace SOA zlevňuje a zjednodušuje integraci –Využívá existující infrastrukturu IT –Stávající aplikace a data

19 IBM Global Services © 2003 IBM Corporation 19Architektura orientovaná na služby (SOA) v prostředí e-Governmentu Děkuji za pozornost Ing. Dušan Smolej / IT Architekt IBM Global Services Czech Republic The Park 2294/4, 148 00 Praha 4 - Chodov Phone : + 420 272 131 768, Mobil: + 420 737 264 279 Email : dusan_smolej@cz.ibm.com


Stáhnout ppt "IBM Global Services © 2006 IBM Corporation Architektura orientovaná na služby (SOA) v prostředí e-Governmentu. Ing. Dušan Smolej / IT Architekt IBM Certified."

Podobné prezentace


Reklamy Google