Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Architektura orientovaná na služby (SOA) v prostředí e-Governmentu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Architektura orientovaná na služby (SOA) v prostředí e-Governmentu."— Transkript prezentace:

1 Architektura orientovaná na služby (SOA) v prostředí e-Governmentu.
Ing. Dušan Smolej / IT Architekt IBM Certified Solution Developer IBM Certified System Administrator for WebSphere Portal for Multiplatforms

2 … jednotlivé funkcionality aplikací jsou reprezentovány pomocí služeb
Service SOA je architektonický koncept založený na volně vázaných, obchodně zaměřených, sdílených a opakovaně použitelných službách s jasně ohraničenou funkcionalitou a rozhraním pro komunikaci s okolím S … jednotlivé funkcionality aplikací jsou reprezentovány pomocí služeb Oriented O … nový přístup k řešení otázky integrace, vytváření kolekce služeb mapujících procesní zpracování v závislosti na obchodních potřebách Architecture A … organizace nezávislých služeb s definovaným způsobem rozhraní, komunikace a možností znovu použitelnosti Architektura orientovaná na služby (SOA) v prostředí e-Governmentu

3 Trendy vývoje architektury IT
Architektury orientované na služby používající otevřené standardy výrazně mění směr dalšího vývoje IT … 1980 … … 1990 … … 2000 … Současnost Budoucnost Komponentově orientovaná architektura Architektura orientovaná na služby Dynamická rekonfigurace architektury Monolitická architektura Klient-Server architektura Strukturované programování (sub-rutiny, procedury, funkce) Objektově orientované programování (třídy) Technologie distribuovaných objektů (CORBA, DCOM, MOM) Webové služby, procesně orientované služby (WSDL, SOAP, WSBPEL, ESB) Architektura orientovaná na služby (SOA) v prostředí e-Governmentu

4 Trendy vývoje integrace služeb
Service Integration Dynamically Configurable Services Composite Services Virtualized Services Silo Integrated Componetized Function Oriented Function Oriented Function Oriented Service Oriented Service Oriented Service Oriented Service Oriented Business View of IT Structured Object-Oriented Component Based Development Service Modeling Service Modeling Service Modeling Grammar Modeling Methods Modules Modules Components Services Process Integration via Services Process Integration via Services Dynamic Application Assembly Applications Monolithic Architecture Layered Architecture Component Architecture Emerging SOA SOA Grid Enabled SOA Dynamically Re-Configurable Architecture Architecture Platform Specific Platform Specific Platform Specific Platform Specific Platform Specific Technology Neutral Dynamic Sense & Respond Infrastructure Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7 Architektura orientovaná na služby (SOA) v prostředí e-Governmentu

5 Jaké jsou bariéry efektivního fungování organizace ?
Aplikace nejsou dostupné mimo rámec organizace Duplicitní funkcionalita Platformová závislost Proprietární řešení Neexistence procesních standardů Integrace aplikací není flexibilní s ohledem na potřeby Infrastruktura nereflektuje obchodní strategii s ohledem na budoucnost Vysoké provozní náklady Architektura orientovaná na služby (SOA) v prostředí e-Governmentu

6 Výhody, které SOA přináší
Obchodní Technologické Interoperabilita (Open Standards) Nezávislost na platformě, aplikaci ani programovacím jazyku Aplikační služba je k dispozici prostřednictvím rozhraní Není nutné přepisovat aplikaci => je nutné pouze vytvořit rozhraní. Změní-li se aplikace => rozhraní zůstává. Flexibilita při přidání nové aplikace (=služby) a kombinace existujících. Možnost pružně měnit procesní zpracování v závislosti na obchodních potřebách Vysoká znovu použitelnost komponent (=služeb) Snižuje cenu vývoje Snadnější integrace aplikací Flexibilita a pružnější reakce na změny Kratší doba implementace Zachování stávajících investic Využívá stávající infrastrukturu IT Minimalizace rizik Nezávislost na jediném dodavateli technologií Transparentnost procesů, možnost sledování „business performance“ a „quality of service“ Architektura orientovaná na služby (SOA) v prostředí e-Governmentu

7 SOA - další krok ve vývoji komunikace a integrace
Přímé propojení Message Queuing Tradiční Message Brokering Enterprise Service Brokering Logika propojení Logika propojení, mediace a událostní řízení Logika propojení a mediace Logika mediace a událostní řízení Logika propojení, mediace a událostní řízení Počet řádků kódu Událostní řízení Aplikační služba Aplikace Aplikace Aplikace Veškerá logika propojení, zprostředkování a řízení podle stavů je uvnitř aplikace Abstrakce logiky propojení mimo aplikaci Broker umožňuje vyjmutí směrovací, konverzní a transformační logiky mimo aplikaci Zaměření aplikace na poskytování její základní obchodní logiky (služby) Stupeň flexibility a znovu použitelnosti Architektura orientovaná na služby (SOA) v prostředí e-Governmentu

8 První fáze implementace SOA – Webové služby (WS)
Existující aplikace přístupné přes standardizované rozhraní - WS Aplikační Služba Aplikační Služba Aplikační Služba Aplikační Služba Aplikace Aplikace Aplikace Aplikace Interface Interface Interface Aplikace Aplikace Aplikace Aplikace Interface Interface Aplikační Služba Interface Aplikační Služba Interface Aplikační Služba Aplikační Služba = interface Orientace na vývoj a nasazení jednotlivých webových služeb Snaha o maximální interoperabilitu XML, XSLT (univerzální samopopisný formát, prezentace a transformace dat) WSDL (standardní popis aplikačního rozhraní) SOAP (standardní komunikační protokol) Architektura orientovaná na služby (SOA) v prostředí e-Governmentu

9 Druhá fáze implementace SOA – Integrace služeb
Enterprise Service Bus (ESB) = implementační prostředí SOA v kontextu podnikové integrace Aplikační Služba Aplikační Služba Aplikační Služba Aplikační Služba Aplikační Služba Aplikační Služba Aplikační Služba Aplikační Služba Interface Interface Interface Interface Interface Aplikační Služba Interface Aplikační Služba Interface Aplikační Služba Aplikační Služba Aplikační Služba Aplikační Služba Aplikační Služba Aplikační Služba Systematické nasazování webových služeb na úrovni podniku Další úrovně interoperability (UDDI, WS-S, WS-A, WS-RM, WS-*) Katalog služeb (viditelnost, korelace, asociace / znovu použitelnost) Správa životního cyklu (schvalovací procesy, notifikace) Bezpečnost a spolehlivost, standardní QoS Architektura orientovaná na služby (SOA) v prostředí e-Governmentu

10 ESB realizuje tyto typy služeb:
ESB = Nástroj architektury orientované na služby Enterprise Service Bus (ESB) je flexibilní propojovací infrastruktura pro integraci aplikací a služeb. ESB realizuje tyto typy služeb: SMĚROVÁNÍ dat mezi jednotlivými službami KONVERZE protokolů mezi jednotlivými službami TRANSFORMACE převod dat z jednoho formátu do jiného UDÁLOSTNÍ ŘÍZENÍ zpracování na základě události v systému Architektura orientovaná na služby (SOA) v prostředí e-Governmentu

11 Třetí fáze implementace SOA – Orchestrace služeb
Business Process Management (BPM) a automatizace procesů pomocí SOA Modelování a simulace procesů Automatizace a optimalizace Implementace a provozování jednotný datový model (Enhanced Service Data Objects) jednotné rozhraní (Common Invocation Model, Service Components, SCA) na implementaci nezávislý způsob spouštění služeb (Service Choreography) Sledování a správa Aplikační Služba Aplikační Služba Aplikační Služba Dynamická interoperabilita obchodních procesů (WSBPEL / BPEL4WS) Konfigurace pomocí politik (WS-Policy, WS-RM Policy, WS-SecurityPolicy) Architektura orientovaná na služby (SOA) v prostředí e-Governmentu

12 Třetí fáze implementace SOA – Orchestrace služeb
Business Process Management (BPM) a automatizace procesů pomocí SOA Modelování a simulace procesů Automatizace a optimalizace Implementace a provozování jednotný datový model (Enhanced Service Data Objects) jednotné rozhraní (Common Invocation Model, Service Components, SCA) na implementaci nezávislý způsob spouštění služeb (Service Choreography) Sledování a správa Aplikační Služba Aplikační Služba Aplikační Služba Dynamická interoperabilita obchodních procesů (WSBPEL / BPEL4WS) Konfigurace pomocí politik (WS-Policy, WS-RM Policy, WS-SecurityPolicy) Architektura orientovaná na služby (SOA) v prostředí e-Governmentu

13 Strategie IBM Software = Pokrytí životního cyklu SOA
Process: WebSphere Process Server* WebSphere ESB* & Message Broker* WebSphere Partner Gateway & Adapters People: WebSphere Portal WebSphere Everyplace Deployment* Workplace Collaboration Services* Information: WebSphere Information Integrator* Application Infrastructure: WebSphere Application Server & XD* WebSphere Integration Developer* Rational Application Developer* WebSphere Business Modeler* Rational Software Architect* WebSphere Business Monitor* Tivoli Composite Application Manager* Tivoli Identity & Access Manager * Nové / Rozšířené Architektura orientovaná na služby (SOA) v prostředí e-Governmentu

14 SOA v prostředí e-Governmentu – první fáze
Portal Server Komerční Aplikace XML Web Service XML Web Service XML Web Service XML Web Service Aplikační Server MessageBroker Adapter XML Web Service Komerční Aplikace XML Web Service Message Broker XML Web Service eGov Aplikace XML Web Service XML Web Service MessageBroker Adapter Wrapper eGov Aplikace Legacy Aplikace Legacy Aplikace Architektura orientovaná na služby (SOA) v prostředí e-Governmentu

15 SOA v prostředí e-Governmentu – druhá fáze
Portal Server Komerční Aplikace Aplikační Server Enterprise Service Bus Komerční Aplikace eGov Aplikace Legacy Aplikace Legacy Aplikace eGov Aplikace Architektura orientovaná na služby (SOA) v prostředí e-Governmentu

16 SOA v prostředí e-Governmentu – třetí fáze
Portálová aplikace Webová služba Uživatelské rozhraní Existující aplikace Externí služby Interakce BPEL proces QoS Mediace J2EE Aplikace .Net aplikace Procesní Choreografie Obchodní pravidla Obchodní logika Webovéslužby Architektura orientovaná na služby (SOA) v prostředí e-Governmentu

17 SOA v prostředí e-Governmentu – vzory implementace
Globální ESB Přímo propojená ESB Federální ESB Zprostředkující ESB Architektura orientovaná na služby (SOA) v prostředí e-Governmentu

18 SOA v prostředí e-Governmentu – shrnutí
SOA je architektonický styl Nevyžaduje radikální změny v myšlení Koncepční styl dalšího rozvoje IT Implementace formou otevřených standardů Flexibilita v implementaci Maximální interoperabilita / Univerzální formát XML Synchronní/Asynchronní komunikace SOA zlevňuje a zjednodušuje integraci Využívá existující infrastrukturu IT Stávající aplikace a data Architektura orientovaná na služby (SOA) v prostředí e-Governmentu

19 Děkuji za pozornost Ing. Dušan Smolej / IT Architekt
IBM Global Services Czech Republic The Park 2294/4, Praha 4 - Chodov Phone : , Mobil: Architektura orientovaná na služby (SOA) v prostředí e-Governmentu


Stáhnout ppt "Architektura orientovaná na služby (SOA) v prostředí e-Governmentu."

Podobné prezentace


Reklamy Google