Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: III/2VY_32_inovace_120.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: III/2VY_32_inovace_120."— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: III/2VY_32_inovace_120

2 Jméno autora:Ing. Klára Šírová Třída/ročník:III. Datum vytvoření:02.11.2012 Vzdělávací oblast:Člověk a příroda Tematická oblast:Chemie kolem nás Předmět:Chemie Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny: Infračervená a Ramanova spektroskopie Klíčová slova:IR, Raman, spektroskopie Druh učebního materiálu:prezentace

3 IR a Ramanova spektroskopie IR spektroskopie (infračervená spektroskopie) – analytická metoda vhodná pro identifikaci a strukturní charakterizaci organických látek, vhodná také pro stanovení a identifikaci anorganických látek Je možné analyzovat plynné, kapalné i pevné látky. Infračervené záření (IČ) je elektromagnetické záření s rozsahem vlnových délek 0,78 – 1000 mm IR spektroskopie je založena na měření pohlcení IČ záření o různých vlnových délkách při průchodu vzorkem Pomocí IR spektroskopie není možné analyzovat látky neabsorbující IČ záření, např. O 2, N 2, H 2, grafit, síra V dnešní době používána převážně IR spektroskopie s Fourierovou transformací (FTIR)

4 IR spektrum toluenu [1] Výstupem měření je IR spektrum, které je grafickým zobrazením funkční závislosti energie vyjádřené jako absorbance (A) nebo % transmitance (T) na vlnové délce dopadajícího záření. Každá látka poskytuje prakticky unikátní spektrum Identifikace látek pomocí knihoven spekter Kvantitativní stanovení dle intenzity absorpčního pásu

5 Při kombinaci s mikroskopem je možno analyzovat i vzorky cca 100x menší než zrnko maku. IR spektroskopie se používá např. v kriminalistice – identifikace drog, vlákna z oděvů, ve farmacii k analýzám léčiv, při průzkumu památek (nedestruktivní!), v potravinářství např. k analýze cukrů, analýzy ovzduší FTIR analyzátor plynů Nicolet Antaris IGS [2] FTIR spektrometr Nicolet 6700 s mikroskopem [2]

6 Ramanova spektroskopie Vzorek je ozářen excitačním zářením (laser), odražené záření nese analytickou informaci V důsledku Ramanova jevu má část fotonů po interakci se vzorkem jinou energii oproti fotonu dopadajícímu – nese analytickou informaci. Měří se spektrum elektromagnetického záření rozptýleného díky Ramanovu jevu Možné použití v kombinaci s mikroskopem, analýzy org. i anorg. látek Umožňuje měřit vodné roztoky a vzorky ve skleněných nádobách Přenosný Ramanův spektrometr [3] K dispozici jsou mobilní, přenosné přístroje i stolní spektrometry Doplňková metoda k IR spektroskopii

7 používá se pro analýzy korozních vrstev v mineralogii a geologii kriminalistice – návykové látky, neznámé látky apod. umožňuje např. určit přibližný obsah methanolu v destilátech bez nutnosti otevřít láhev ve farmacii, archeologii, v průmyslu při kontrole vstupních surovin Nicolet NXR 9650 FT-Raman spektrometr [2] Použití:

8 Procvičování Co znamená zkratka FTIR? Co to je IR spektrum? Infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací IR spektrum je grafickým zobrazením závislosti absorbance (A) nebo % transmitance (T) na vlnové délce dopadajícího záření. Která z uvedených spektroskopických metod (FTIR, Raman.) lépe umožňuje analyzovat např. vodné vzorky a vzorky ve skleněných lahvích? Ramanova spektroskopie Která z uvedených látek bude pohlcovat IR záření O 2 nebo CO 2 ? CO 2

9 Použitá literatura a obrázky 1.[online]. [cit. 2012-30-10]. Dostupné z: http://www.vscht.cz/anl/matejka/#techniky 2. [online]. [cit. 2012-30-10]. Dostupné z: http://www.nicoletcz.cz/ 3.[online]. [cit. 2012-30-10]. Dostupné z: http://www.portableas.com/index.php/application-industry/haz-met/ 4.[online]. [cit. 2012-30-10]. Dostupné z: http://lms.vscht.cz/


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: III/2VY_32_inovace_120."

Podobné prezentace


Reklamy Google